​Arbeidsplan 8B Uke 48-49

Arbeidsplan 8B Uke 48-49 ​
INFORMASJON: Takk for utviklingssamtalene, og hvis det er noe dere lurer på er det bare å ta kontakt pr e­post. Siste tentamen for denne gang på tirsdag 24.11 i engelsk. Håper dere har opplevd det som greit å ha prøve en hel dag. Vi har oppsamlingdag den 1.12 for de som var borte på en av tentamensdagene. 3.12 (Torsdag) Juleball på Metropolis kl 19 Til klassekontaktene og foreldre/foresatte: Ut av foreldresamtalene kom det ønske fra en del elever at de ønsket å ha noe felles utenom skoletid, og gjerne før jul. Viktig i arbeidet for godt og trygt klassemiljø. Ellers håper vi at dere jevnlig har samtaler om hva som er bra nok og godt nok i forhold til arbeid som legges ned i lekser med tanke på et følt karakterpress utenfra eller fra seg selv. Ballanse er nøkkelordet her, og gode rutiner vil som oftest gi resultater på sikt :­) [email protected] [email protected] Timeplan 8b TIME MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 1.0815-0900 ENGELSK L 310 GYM MATEMATIKK 310 MUSIKK 401 NATURFAG 310 2.0905-0950 SAMFUNN 310 GYM KRLE 310 SVØM/STYRKE NATURFAG 310 Friminutt
3.1000-1045 NATURFAG 310 SAMFUNN L 310 NORSK 310 MATEMATIKK 310 ENGELSK 310 MATPAUSE
4.1130-1215 MATEMATIKK 310 K OG H 110 NORSK L 310 MATEMATIKK 310 NORSK 310 5.1220-1305 SPRÅK K OG H 110 SAMFUNN 310 NORSK L 310 KRLE L 310 Friminutt
6.1315-1400 SPRÅK NORSK 310 ENGESLK 310 VALGFAG 7.1405-1450 SPRÅK VALGFAG ​
Jentene har svømming i partallsuker og guttene i oddetallsuker. Vurderingsplan mandag tirsdag onsdag torsdag fredag uke 48 Engelsk heldag uke 49 Tysk/Fransk muntlig vurdering Spanskprøve Oppsamling tentamen Norsk (eventyr) Innlevering kl 21.00 senest Norsk Kompetansemål: Folkedikting ­ Gjenkjenne sjangertrekk i fantastiske fortellinger, eventyr og myter ­ bruke eventyrtrekk og skildringer i din egen fantastiske fortelling Dato På skolen Hjemme til.. Tirsdag 24.11 Engelsktentamen Onsdag 25.11 Arbeid med folkeeventyr Torsdag 26.11 Arbeid med folkeeventyr Fredag 27.11: Til timen idag må eventyret ditt være ferdig. Vi skal jobbe med det på fredag. Fredag 27.11 Bearbeiding og elevvurdering av eventyret Tirsdag 1.12 kl 21.00: Innlevering av eventyr på It’s Learning. Tirsdag 1.12 Arbeid med eventyr Onsdag 2.12 Myter, folkeviser og sagn Torsdag 3.12 Gåter, ordtak og stev Fredag 4.12 Oppsummering av kapittelet Samfunnsfag Dato På skolen Hjemme til.. Uke 48/49 Repetisjon den industrielle revolusjon. Parvis jobbing som “historiske detektiver” Fremføring uke 50 Øv godt på fremføringen. Dato På skolen Hjemme til.. Uke 48/49 Fremføringer på onsdag. Da bruker vi samfunn timen også. Oppstart nytt kapittel. øv godt på fremføringen. Dato På skolen Hjemme til.. Uke 48 Algebra Lekse for denne uken finner dere på its learning, og den skal også leveres der. (Algebra 8_02) Uke 49 Algebra Gjør test deg selv i lekse. Pluss rette tentamen og vise den hjemme. Uke 50 Algebra Gjør ferdig algebraoppgaver (lite hefte) KRLE Matematikk Kompetansemål Naturfag Kompetansemål Mål for opplæringen er at eleven skal kunne ● vurdere egenskaper til grunnstoffer og forbindelser ved bruk av periodesystemet ● beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væsker, faste stoffer og faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen ● forklare hvordan stoffer er bygd opp, og hvordan stoffer kan omdannes ved å bruke begrepene atomer og molekyler Dato På skolen Hjemme til.. Uke 48 Stoffers byggesteiner og modeller s. 98­103 Tetthet og partikler, vann og partikkelmodellen, atomer og atommodellen. Fredag Fyll disse ordene inn i trekolonneskjemaet, og fyll inn forklaringer og eksempler hvis du klarer: partikkel. atom, molekyl, tetthet, osmose, diffusjon, proton, nøytron, elektron. Uke 49 Stoffers byggesteiner og modeller s. 104­109 Atomsymboler og kretsløp, grunnstoffer og kjemiske forbindelser, navn og formel. Fredag Fyll disse ordene inn i trekolonneskjemaet og fyll inn forklaringer og eksempler hvis du klarer:grunnstoff, rent stoff, kjemisk forbindelse, formel, Engelsk Læringsmål ­ matkultur i Storbritannia og uttrykke seg med flyt i muntlige situasjoner, oppsett av formelt brev Dato På skolen Hjemme til.. 23.11 Forberedelse heldag 25.11 Food p. 51­54 with tasks on p. 55 27.11 Formal letter Cross Roads p. 125, task 6 p. 36 Child labour task 4 and 5 p. 36 30.11 At a Restaurant p. 58­59, task 6 p. 60 (4&5) 2.12 Language corner p. 61 (tasks) Read p. 56 and do three tasks on p. 57 4.12 Roleplay, 10 p. 55, 7 and 8 p. 60 Leksefri ­ juleball Tysk Læringsmål ­ fakta om Berlin, litt om tysk skole, å snakke om timeplanen og skolefagene dine, klokketider. Dato På skolen Hjemme til.. Montag 23.11 In Berlin und Schule Mittwoch 25.11 Lær skolefagene på tysk s. 71 Severdigheter i Berlin på datarommet Montag 30.11 Tekst C og D klokken Mittwoch 2.12 Oppgavehefte kap. 4, skal legges i perm. Lær deg klokken se s. 74 Español Kompetansemål: snakke om skolen, substantiver (entall/flert., hankj./hunkj., ubestemt/bestemt), los colores (fargene), ​
adjektivbøyning, verbbøyning Dato På skolen Hjemme til.. lunes 23.11. forskjellige oppgaver om skoleting, farger, verbbøyning miércoles, 25.11.: Lær glosene (skoleting) vi noterte i skriveboken. i skriveboken: skriv hva du har i pennalet ditt (med farge); begynn med En mi estuche tengo ... miércoles 25.11. repetisjon av alt vi trenger til prøven: skoleting ​
(substantiver i entall/flert., hankj./hunkj., ubestemt/bestemt) adjektivbøyning​
(farger) verbbøyning lunes, 30.11.: Øv godt, vi skal ha spanskprøve på mandag! lunes 30.11. spanskprøve miércoles, 02.12.: descansar :) miércoles 02.12. juegos lunes, 07.12.: Finn ut hva ​
jul, God jul, en gave, snøen, et juletre og julaften​
er på spansk (bruk ordbok eller internet). Engelsk Fordypning Kompetansemål Dato På skolen Hjemme til.. Dato På skolen Hjemme til.. uke 48 Tentamen i engelsk tirsdagstimene Jentene svømming og guttene styrke Uke 49 Femføring i rytmikk Kroppsøving Kompetansemål Guttene svømming og jentene styrke. Musikk Kompetansemål: ● Å bli kjent med to sentrale norske komponister fra midten av 1900 ­ tallet. ● Finne ut hvordan en enkel form kan utvikles ved hjelp av dynamikk og klang. ● se på virkemidler som er brukt for å skape bilde eller en stemning av en moderne komponist Dato På skolen Hjemme til uke 48 og 49 To kjente norske komponister ­ Harald Sæverud og Arne Nordheim. Hvorfor de er verdt å vite noe om ! Du finner informasjon om dem på s. 82 ­ 86. Vi skal forberede en klasse8Bkomposisjon. Har du noe du kan ta med hjemmefra som gir lyd og som ikke er så stort? Kunst & Håndverk Kompetansemål Dato På skolen Hjemme til..