ESD Grunnkurs

ESD GRUNNKURS
Tid:
22.01.2015
Varighet:
3 timer
Påmelding:
Her kan du melde deg på!
Kursbeskrivelse:
Kurset gjennomføres med en blanding av teori og praktisk opplegg iht EN61340-5-1
Kursinnhold:
 Hva er statisk elektrisitet
 Hva er elektrostatisk utladning?
 Hva er laveste ESD nivå som et menneske kan føle?
 Hva er laveste ESD nivå som kan skade en komponent?
 Hvordan oppstår ESD?
 Hva er forskjellen mellom ledere, isolatorer og delevist ledende materiale?
 Hvordan kan ESD skade komponentene?
 Hva kan skje hvis arbeidsplassen ikke er ESD-sikret
 Hva kan man gjøre for å sikre de ESD-følsomme komponentene?
 Når bør det brukes ESD-armbånd/ESD-sko?
 Hvorfor og hvordan skal ESD-armbånd/ESD-sko testes?
 Hvordan kan private klær gi ESD-problemer?
 Hvilke emner bør ikke være på ESD-sikret arbeidsplass?
 Hvilke metoder finnes for å eliminere elektrostatiske ladninger?
 Hvilke aktiviteter på en arbeidsplass kan frembringe elektrostatiske ladninger?
 Hvordan håndteres ESD-følsomme komponenter?
 Hvordan transporteres ESD-følsomme komponenter fra et område til et annet?
 Hvilken emballasje beskytter ESD-følsomme komponenter best?
Mål:
Hovedformålet med kurset er å gi deltagerne kunnskap om hvordan ESD-skader skal unngås og
forståelse for håndtering, lagring og transport.
Sted:
K-tech sine lokaler i Kongsberg Technologipark
Informasjon:
[email protected] eller 32284202/06