PROGRAM 2015

1600-1730
rop-in fotball
1600-1730
badminton
1600-1730
drop-in fotball
1700-1930
barn i sal
1600-1730
badminton
1700-1930
barn i sal
1730-2200
1730-2200
1730-2200
1730-2200
1730-2000
KSI
KSI
KSI
KSI
KRIK
Utstyr kan leies. Flerbrukshallen kan leies ut til turneringer/kamper/arrangementer i helgene.
201A5I
M
A
R
G
PRO NUAR-25.M
05.JA
ren.no
spiche
NYHET! NYE FARGEKODER
DANS
SYKKEL
STYRKE
BODY & MIND
HIIT
KAMPSPORT
CARDIO
SAL 1
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
0730-0845
hatha yoga
0730-0845
hatha yoga
0730-0845
hatha yoga
0730-0845
hatha yoga
0900-0945
seniortrim
FREDAG
LØRDAG
0930-1030
vekt i sal
1015-1115
helgemix
1715-1815
cardio step
1610-1710
cardio step
1500-1600
cardio core
1820-1920
vekt i sal
1715-1815
challenge
1600-1700
myk yoga
0900-0945
seniortrim
1610-1710
power pilates
1715-1815
vekt i sal
1715-1815
vekt i sal
1820-1920
cardio step
1820-1920
just dance
1820-1920
burlesque
1925-2025
latino moves
1925-2025
bosu styrke
SØNDAG
1925-2025
dynamisk yoga
1100-1200
helgemix
SAL 2
TIRSDAG
0930-1030
tabata
ONSDAG
1005-1035
TRX 30
1925-2025
tabata
FREDAG
LØRDAG
0900-0945
seniortrim
1005-1035
styrkemix
1100-1200
mor og barn
KURS
1100-1200
mor og barn
1725-1810
TRX 45
TORSDAG
0930-1030
HIIT-sirkeltrening
1715-1815
TRX 45
1725-1810
TRX 45
1820-1920
tabata i sirkel
1820-1920
crazy cardio
1925-2025
cardio core
1925-2025
dynamisk yoga
KURS
MANDAG
1715-1815
HIIT-sirkeltrening
1610-1710
challenge
1715-1830
boksing
SØNDAG
FREDAG
LØRDAG
Kan kombineres med trening i sykkelsalen.
SYKKELSAL
MANDAG
TIRSDAG
0615-0715
morgensykling
ONSDAG
0900-1000
intervall
0615-0715
morgensykling
0900-1000
intervall
1620-1720
utholdenhet
1730-1830
intervall
TORSDAG
0615-0715
morgensykling
1620-1720
intervall
1730-1830
intervall
1630-1730
intervall
1015-1115
intervall
1630-1745
utholdenhet
1730-1830
intervall
SØNDAG
1100-1200
intervall
Kan kombineres med time i sal 2.
BODY & MIND
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
LØRDAG
0730-0830
yoga
1610-1710
hatha yoga
1000-1100
kroppsharmoni/
yoga
1815-1915
hatha yoga
1530-1700
hatha yoga
1930-2030
yoga light
1930-2030
yoga
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
LØRDAG
0600-0800
drop-in
0600-0800
drop-in
0600-0800
drop-in
0600-0800
drop-in
0600-0800
drop-in
1000-1500
familiesvømming
0800-1600
UiA
0800-1600
UiA
0800-1600
UiA
0800-1600
UiA
0800-1600
UiA
1500-1800
drop-in
SØNDAG
nybegynn.
1820-1950
chi yoga
1930-2030
pilates
SVØMMEHALL
1600-2200
drop-in
1800-1845
aquagym
1800-1930
1600-2200
drop-in
1600-2200
drop-in
1745-1830
SØNDAG
1800-1930
1000-1500
familiesvømming
1600-2200
drop-in
1600-2000
drop-in
1500-2000
drop-in
UiA har førsterett på svømmehallen fra kl.08.00-16.00, men dersom hallen er ledig kan den brukes av
Spicherens kunder. For fullstendig oversikt over svømmehall, se www.spicheren.no.
All svømming på eget ansvar. Det skal til en hver tid være minst 2 personer i svømmehallen samtidig.
FLERBRUKSHALLEN
MANDAG
1600-1730
badminton
1700-1930
barn i sal
TIRSDAG
1600-1730
drop-in fotball
ONSDAG
1600-1730
badminton
1700-1930
barn i sal
TORSDAG
1600-1730
KRIK fotball
FREDAG
LØRDAG
1600-1730
drop-in fotball
1730-2200
1730-2200
1730-2200
1730-2200
1730-2000
KSI
KSI
KSI
KSI
KRIK
Utstyr kan leies. Flerbrukshallen kan leies ut til turneringer/kamper/arrangementer i helgene.
VOLLEYBALLHALLEN
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
0800-1600
UiA
0800-1600
UiA
0800-1600
UiA
0800-1600
UiA
0800-1600
UiA
LØRDAG
1500-1730
barn i sal
1715-1815
Spicheren
Challenge
1700-1930
barn i sal
1615-1715
Spicheren
Challenge
1700-1930
barn i sal
1930-2200
KSI
1930-2200
KSI
1930-2200
KRIK
1930-2200
KSI
1600-2000
KRIK
SØNDAG
1100-1330
barn i sal
UiA har førsterett på volleyballhallen, men dersom hallen er ledig, kan den brukes av Spicherens kunder.
Trening for medlemmer i Kristiansand Studentidrettslag.
Trening for medlemmer i Kristen Idrettskontakt.
Siste halvtime på barn i sal foregår oppe i barnerommet.
Barn i sal, mandag og onsdag kl.1700-1930, foregår i Flerbrukshallen.