Innføringskurs i petroleum

Høsten 2015 inviterer LUNN til:
Innføringskurs i petroleum
LUNN skal bidra til utvikling av en konkurransedyktig leverandørindustri
med geografisk tyngdepunkt i Nord uavhengig av eierskapets geografiske
plassering.
Tema for samlingene:
Verdikjeden: Oljedirektoratets rolle i forvaltning og utvikling av olje og
gass. Forståelse av forsynings- og verdikjeden innenfor olje og gass.
Prosjektstyring – anskaffelser: Innføring i praktisk prosjektstyring, med
eksempler fra næringen og oljeselskaper.
Kvalifisering av leverandører: Achilles inkludert HMS og NORSOKstandarder.
Oljevern og risikoanalyse
Kurset skal bidra til å gi en generell innføring i petroleum og
dermed utvikle kompetansen i nordnorsk leverandørindustri.
3 samlinger á to dager:
16.09 – 17.09 – Høgskolen i Harstad
07.10 – 08.10 – Høgskolen i Harstad
28.10 – 29.10 – Hammerfest inkl. bedriftsbesøk
For fullført hjemmeeksamen (innlevering 30.november) oppnår man 7,5
studiepoeng.
Det er kun 15 studieplasser på kurset!
LUNN dekker semesteravgift, bøker og enkel bespisning. Bedriften dekker alle
reise-/og oppholdskostnader selv.
Er dette noe for din bedrift og dine ansatte, ta kontakt for mer informasjon til
prosjektleder Susanne Daae på [email protected] eller tlf 959 39 039.