Er byggebransjen en effektivitetssinke? – Bjørn Erik Øye

www.prognosesenteret.no
Er byggebransjen en
effektiviseringssinke?
Om marked og utfordringer i BAE-markedene
Bergen, 17. september 2015
v / Bjørn-Erik Øye
Norske rekorder
-Rekordhøy byggeaktivitet
-Rekordhøye byggekostnader
-Rekordproduktivitet for alle andre enn bygg
-Rekordmange byggskader
-Rekordlav effekt av ny teknologi
-Rekordmange nye forskrifter
-Rekordmange utlendinger i byggsektoren
-Rekordmye surr på byggeplass
-Rekordlav industrialiseringsgrad
-Rekordhøyt frafall ba-fag
-Rekordhøy konkurranse om arbeidskraft
-Rekordhøyt frafall fra ingeniørstudiet
Oppsummering I- Norge
Oppsummering II
Oppsummering III- lokalt
Oppsummering IV-
produktivitet
Norsk økonomi …..…I
Norsk økonomi …..…II
16. sept. 2015 kl. 13:43
Litt makrosnacks (indeks)
Mediebildet
Lykkelandet ?
Lykkelandet .. forts
Sysselsettingen ..
Sysselsettingen .. regionalt
Kompetanse ?
Sysselsettingen .. regionalt
teknologi ?
Verden – arbeidstid
Produktivitet versus BNP
Europa –timeproduktivitet
Norge –timeproduktivitet
Kostnadstak ?
Arbeidskost/time - totalt
year 2013 - Eurostat
Arbeidskost/time
eksl off og landbruk
Lønnskostnader ?
Laaaang tid …..
Utfordringer - I
-I dag ;
- > 200.000 ansatte i BA - utførende del
- Behov 2020 : 220.000
-> netto tilvekst 4.000 pr. år
-Betyr ;
-> brutto tilvekst ca. 10.000 pr år – MINST !
-Evt. ; Kraftig produktivitetsvekst
-Evt. ; Fortsatt sterk arbeidskraftimport
-Evt. ; Både og !!!
Utfordringer II
6000
5000
4000
Utenlandske menn
Norske menn
3000
Utenlandske kvinner
Norske kvinner
2000
1000
0
17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71
Utfordringer - III
Oppsummering I- Norge
Oppsummering II
Oppsummering III
Mill 14. kr
Tallene
%-endring b&a investeringer (nytt + rot)
Hordaland
2015
2016
2017
Nye Boliger Nye Yrkesbygg ROT Boliger ROT Yrkesbygg Anlegg
5%
9%
3%
-9 %
-31 %
15 %
8%
-3 %
3%
5%
1%
3%
12 %
4%
-1 %
Konklusjoner …..
• Fortsatt vekst i verden, men svakere - JA
• Olje = råvare = syklisk etterspørsel = normal usikkerhet - JA
• Sterke offentlige finanser - stort finanspolitisk handlingsrom - JA
• Fortsatt historisk høy BA-produksjon – anlegg øker - JA
• Lav rente & konkurranse mellom bankene TJA
• Fortsatt vekst i BA – investeringer JA
• Fortsatt behov for sysselsatte i BAE - JA
• Norske humørsvingninger .. nok en gang – JA GARANTERT !!
• Er byggebransjen en effektiviseringssinke ??
• JA – her finnes et stort forbedringspotensiale 
takk for meg …..