Hefte om arbeidspraksis – Informasjon til

Vinn AS er en attføringsbedrift, eid av alle kommunene i Hallingdal.
Vår hovedoppgave er :

Arbeidsutprøving internt eller eksternt.

Kartlegge og avklare forutsetninger og muligheter for jobb eller
utdanning.

Utvikle forutsetninger og muligheter for jobb eller utdanning.
For mer informasjon - kontakt:
Gunn Marit Arnegard
fagleder
90 84 07 68
[email protected]
VINN AS Hallingdal
Tlf. 32 07 56 00
E-post: [email protected]
www.vinn-hallingdal.no


Arbeidspraksis i skjermet
virksomhet (APS):
Informasjon til deg som er
Arbeidssøker
Velkommen som deltaker i APS hos Vinn AS Hallingdal.
Hva er APS?


Arbeidet i APS bygger på anerkjente tilnærminger og metoder.

Du kan delta i tiltaket inntil 12 måneder. Det kan forlenges ytterligere 12 måneder etter godkjenning fra NAV.
Vi har fokus på krav som stilles i arbeidslivet og hvordan arbeidssøkere
kan tilfredsstille disse.

Noen ganger trenger en arbeidssøker å tilpasse seg til arbeidslivet og
bli bevisst på behov for endring av atferd eller læring av nye ferdigheter.

På oppstartsmøtet med jobbveileder fra Vinn og saksbehandler i NAV avklares
det om APS er det rette tilbudet og hva som er målet med deltakelsen.

Du og jobbveilederen på Vinn lager en plan for deltakelsen ut fra målet, dine
ønsker og utviklingsbehov.

Det er vanlig å ha et samarbeid med andre relevante instanser.

Kartlegging: Gjennom ulike arbeidsoppgaver kartlegges ulike faktorer som har
betydning for arbeidsevnen. Vi kan tilby kartlegging av basiskompetanse innenfor
norsk, matematikk og IKT.

Vi har fokus på tiltak som skal styrke dine muligheter for å komme ut i
arbeidslivet eller utdanning

Formålet med APS er å avklare ressurser, muligheter, utviklingsbehov, arbeidshindringer og begrensninger—og finne ut hva som kan styrke dine muligheter på
arbeidsmarkedet.


APS er et tilbud til deg som er usikker på mulighetene og forutsetningene for
jobb.


Hvordan tenker vi i APS?
Vi har stort fokus på et opplegg som vektlegger trygghet, tillit, trivsel
og tid.
Nyttige lenker:
www.vinn-hallingdal.no
www.nav.no
www.psykiskhelse.no
Arbeidspraksis: Vi tilbyr ulike arbeidsoppgaver i bedriften slik at du får prøve ut
hvilke arbeidssituasjoner som fungerer for deg. For noen kan det være mulig å
kartlegge dette i ordinære bedrifter.
www.jobbressurs.no
Veiledning: Vi kommer innom temaer som arbeidslivsferdigheter, krav i arbeidslivet, livskvalitet. Andre aktuelle temaer kan være fysisk aktivitet, kosthold og ernæring, i samarbeid med Friskliv Gol. Vi har ulike verktøy for karriereveiledning.
www.nho.no
Kompetanseheving: Vi arbeider med utforming av CV, søknadsskriving, jobbintervju og andre relevante ferdigheter ifb. med jobbsøking. Vi kan tilby SMARTkurs om personlig økonomi. Dataopplæring på ulike nivåer.
www.idebanken.org
www.tryggokonomi.no