Hålogalandsregionen 2015

HÅLOGALANDSREGIONEN 2025
infrastruktur, regional utvikling, planlegging
Jardar Jensen, statssekretær KMD
Hålogalandsregionen 2025
Struktur og infrastruktur
Næringsliv og kommuner
Statlig plan? OPS?
Hva betyr dette for
Hålogalandsregionen?
Kart over Midtre Hålogaland
med tettsted/er over 5.000 innbyggere
Kartgrunnlag: Norgeskartet.no
2
12. mars 2015
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Midtre Hålogaland, Nord-Norges tyngdepunkt
3
12. mars 2015
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
4
12. mars 2015
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Er BA-regioner relevante for inndelingen?
5
12. mars 2015
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Effektiv planlegging
Lovendringer og forenkling
Tidlig medvirkning
Bedre samordning
6
12. mars 2015
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Effektiv samferdselsplanlegging
Foto: Olav Heggø, fra NTP 2014-2023
7
12. mars 2015
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Konseptvalg og ekstern kvalitetssikring
8
12. mars 2015
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Hva betyr samferdsel for regional utvikling?
9
12. mars 2015
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Hålogalandsregionen – infrastruktur 2025
Kart fra SVV region nord
10
12. mars 2015
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Regional utvikling i Norden
•
•
•
•
Befolkningsutvikling 2003-13:
Landsdelssentra vokser sterkt
Regionsentra vokser moderat
Øvrige områder i tilbakegang
Kilde/kart: Nordregio (2014)
11
12. mars 2015
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Regional utvikling i NTP 2014-2023
•
•
•
•
•
•
•
12
Kobling av BA-regioner ved veger
Regionforstørring, styrke regioner
Jernbaneutbygging rundt store byer
Opprusting E39, fergefritt Vestland?
Utvikle transportsystem i Midt/Nord
Regionalt flytilbud, fiskerihavner
Utvikle regional kollektivtransport
12. mars 2015
Hurtigruta ved Hadselbrua i Vesterålen, visitnorway.com
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Infrastrukturens betydning
•
•
•
•
•
•
13
Vegutviklingens betydning
Bedre tilgjengelighet i BA-region
Bedre kontakt mellom sentra
Kortere eksporttid via Sverige
Kortere reisetid for turister
Turisme via Evenes og Lofoten?
12. mars 2015
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Logistikk og infrastruktur
•
•
•
•
ARE og NRE tog, ekspress godstog Narvik-Oslo
Posten Norge AS, regionterminal, Bjerkvik 2017
Andre terminaler for grossister, mat-/drikkevarer?
Storregionen skaper behov for logistikknutepunkt
Illustrasjon: Posten Norge AS, regionterminal, Bjerkvik 2017
14
12. mars 2015
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Forsvaret og beredskap gir muligheter
•
•
•
•
•
•
•
Ørland blir kampflybase
Evenes fremskutt base
Ramsund: ROS, brannvern
Andøya orionflybase
Sortland og kystvakten
Lofoten/Vesterålen, oljevern
Muligheter for næringslivet
Kystvaktskip i havn på Sortland, fra Kystvaktens nettside
15
12. mars 2015
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Hva vil dere med
Hålogalandsregionen?
16
12. mars 2015
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
17
12. mars 2015
Kommunal- og moderniseringsdepartementet