Malin Rygg og Dagfinn Rømen, presentasjon,

Digitale barrierar i Norge
Malin Rygg og Dagfinn Rømen
Tilsyn for universell utforming av IKT
Funkas
Tilgjengelighetsdager i Stockholm 14. april 2015
Tilsyn for universell utforming av IKT
Tilsyn for universell utforming av IKT
Nettløysingar og automatar
Kven gjeld det?
Statlig sektor
Tilsyn for universell utforming av IKT
Kven gjeld det?
Statlig sektor
Tilsyn for universell utforming av IKT
Kommunal sektor
Kven gjeld det?
Statlig sektor
BAKER
Privat sektor
Tilsyn for universell utforming av IKT
Kommunal sektor
Kven gjeld det?
Statlig sektor
Kommunal sektor
BAKER
Privat sektor
Tilsyn for universell utforming av IKT
Lag og organisasjonar
Tilsyn
Kunnskapsgrunnlag
Tilsyn for universell utforming av IKT
Informasjon
Regelverk
Sanksjonar
Plan for retting
Legges fram fra verksemda
Tilsyn for universell utforming av IKT
Pålegg om retting
Dagbøter
Prioriterte område
Offentleg sektor
Finans
Transport
Tilsyn for universell utforming av IKT
Rikets tilstand
Kven har vi testa?
BAKER
Tilsyn for universell utforming av IKT
Tilsyn for universell utforming av IKT
Korleis har vi gjort det?
Tilsyn for universell utforming av IKT
Motorikk
Syn
Tilsyn for universell utforming av IKT
Kognisjon
Lesing
skriving
Kva har vi testa på
nettstadene?
Tilsyn for universell utforming av IKT
Tilsyn for universell utforming av IKT
Resultat
Tilsyn for universell utforming av IKT
Tilsyn for universell utforming av IKT
Tilsyn for universell utforming av IKT
Tilsyn for universell utforming av IKT
Tilsyn for universell utforming av IKT
Tilsyn for universell utforming av IKT
Tilsyn for universell utforming av IKT
Tilsyn for universell utforming av IKT
Tilsyn for universell utforming av IKT
Tilsyn for universell utforming av IKT
Prioriterte område
Offentleg sektor
Finans
Transport
Tilsyn for universell utforming av IKT
Navigasjon og søk
Tilsyn for universell utforming av IKT
Tastaturnavigasjon
Tilsyn for universell utforming av IKT
Tastaturnavigasjon
Tilsyn for universell utforming av IKT
Lenker
Tilsyn for universell utforming av IKT
Kontrast
Bilete og illustrasjonar
Overskrifter
Tabellar
Skjema
Tilsyn for universell utforming av IKT
Tilsyn for universell utforming av IKT
© thinkstock.com
Tilsyn for universell utforming av IKT
Digitale barrierar i Norge
Difi-rapport om status på norske nettstader
Kontakt
[email protected]
uu.difi.no
@uudifi
Tilsyn
foruniversell
universell
utforming
Tilsyn for
utforming
av IKTav IKT
02148