Månedsplan juni 2015 Tema for måneden er sommer

Månedsplan juni 2015
Tema for måneden er sommer
Mandag
1/6
8/6
Vi gjør ferdig ulikt
arbeid, rydder og
vasker
15/6
Overnatting i
Grønnåsen til
tirsdag ev.
Tirsdag
2/6
Førskoledag for de
nye 1.klassingene
☺
Onsdag
3/6
Turdag
Ha med tursekk,
klær og skotøy
etter vær,
skiftetøy, tom
matboks og
drikkeflaske med
egnet drikke (saft,
vann, te, kakao)
9/6
Gym for 1.-2.-3.-4.
klasse
Uteskole
Ha med tursekk,
klær og skotøy
etter vær,
skiftetøy, tom
matboks og
drikkeflaske med
egnet drikke (saft,
vann, te, kakao)
16/6
Overnatting i
Grønnåsen til
onsdag.
Torsdag
4/6
Fredag
5/6
10/6
11/6
12/6
Basseng for 2.-3.-4.
klasse
1.-3. trinn har
idrettsdag.
Gym for 1. -5.-6.-7.
klasse
4.-7. trinn er med
på Eltoftstafetten.
17/6
18/6
Busskort samles
inn før sommeren.
Elevene får dem
tilbake når de
begynner til
høsten.
Basseng for 5.-6.-7.
klasse
Basseng for 2.-3.-4.
klasse
Gym for 1. -5.-6.-7.
klasse
Elevene
avspaserer resten
av dagen og i
morgen for
overnattingen. Vi
er derfor ferdig kl
12.
Opdøl montessoriskole
Leknesveien 413
8370 LEKNES
Mob. 97 64 06 84
www.minskole.no/opdol
Epost: [email protected]
Vi gjør ferdig ulikt
arbeid, rydder og
vasker
19/6
Hei ☺
Da går skoleåret raskt mot slutten. Det har vært et spennende år for både elever, foreldre og oss
ansatte. Etter dette første året synes vi at elevene er på god vei mot målet vårt, det selvstendige
mennesket. Vi har fått mange rutiner på plass, og dette arbeidet fortsetter også neste skoleår.
Elevene klarer mange av montessoriprinsipper. De jobber i den lange arbeidsøkten, der de velger
mellom materiell de har blitt presentert, jobber med det og rydder det på plass når de er ferdige. Vi
har laget MYE materiell gjennom skoleåret, så hyllene har sakte, men sikkert fyltes opp. Mange klarer
å ta ansvar og jobbe selvstendig, mens andre trenger rammer satt av de voksne for å klare å jobbe.
De fleste klarer å følge hovedreglene med å ha respekt for andre og for miljøet rundt. Dette er et
kontinuerlig arbeid for alle på skolen.
Vi er veldig glade for elevenes nye garderobene og at vi har fått handlet inn mye nytt gymutstyr.
Litt om neste år:
Bettina Skov skal flytte og vi ønsker henne og Anna-Dina lykke til i Molde. Vi takker henne for
arbeidet hun har gjort dette skoleåret.
Pga flere elever til neste skoleår må vi ansette en ny lærer. Den nye læreren er Peder Austli
Pettersen. Vi er veldig fornøyde med at Peder skal begynne hos oss og ønsker ham velkommen. Det
pågår en ansettelsesprosess for å ansette en spesialpedagog.
Vi ønsker å takke for et godt samarbeid med alle foreldrene og elevene. Takk til alle som har kjørt,
snekret, klippet materiell, bakt og ellers hjulpet til i løpet av året.
Vi har bestilt godt vær til overnattingsturen, så vi håper vi får varen i rett tid ☺
Dato for oppstart til høsten kommer som melding og/eller legges ut på hjemmesiden.
Vi ønsker alle en riktig flott sommer, så sees vi til høsten. Er det noe dere lurer på ta kontakt ☺
Vh personalet ved Opdøl Montessoriskole ☺
Vi minner fortsatt på at ungene må ha klær og skotøy etter vær på skolen. Ha ekstra fokus på klær og skotøy
de dagene det er uteskole. Klærne må være merket.
Alle elever som tar buss må ha med busskortet hver dag. Busskortene samles inn siste skoledag så får elevene
dem igjen ved oppstart til høsten.
Opdøl montessoriskole
Leknesveien 413
8370 LEKNES
Mob. 97 64 06 84
www.minskole.no/opdol
Epost: [email protected]