UKEPLAN 2. TRINN

UKEPLAN 2. TRINN
MANDAG 10.3
TIRSDAG 11.3
Samlingsstund: Kalender,
dagsplan, rutiner, fortellerstol
Samlingsstund: Kalender,
dagsplan, rutiner. Vi leser i
Cumulus om luft
Matematikk:
Tusen millioner s. 56
Øv på tavla - forøving til
lekse i ruteboka
Norsk:
Zeppelin s. 38 – 40 Vi lager
dikt.
5-linje dikt (sammen og alene)
Basseng:
Ta med badeklær, håndduk og
såpe.
Matematikk:
Tusen millioner s. 53 + 55
Gym: Hestehov
Bibliotek: Blåveis
KH:
Male hus og tak
RLE:
Den barmhjertige
samaritan.
Norsk:
Høre leselekse + dikt
Zeppelin s. 40 – 41 Quiz
Start med «sirkusboka»
UKE 11
ONSDAG 12.3
FRI!
TORSDAG 13.3
FREDAG 14.3
Samlingsstund: Kalender,
dagsplan, rutiner.
Samlingsstund: Kalender,
dagsplan, rutiner.
Norsk:
Hør/se leksa
Arbeide med sirkusboka
Matte:
Tusen Millioner s. 57 + 58
Engelsk:
The clothes
Stair s. 49 + 50
Kompetanseprøve
Arbeidsplan:
Lage spørsmål til Quiz
(fargegrupper)
Finskriving
Matematikk: Arb.ark klokka
Lage ferdig sirkusboka
Quiz – time:
UTESKOLE
Naturfag:
Luft
Lage vindmølle
Vi går til Ågotplassen
-
Barnesangleiker
Gjette lengder på
ting i naturen
UKENS LÆRINGSMÅL.
o
o
o
o
MATTE:
Jeg kan måle i meter.
Jeg vet hvordan prisme,
pyramide, sylinder og kule ser ut.
NORSK:
Jeg kan forklare hva et femlinjedikt er.
ENGELSK:
LEKSER TIL TIRSDAG
o
-
NORSK:
Zeppelin les s. 38 – 39
Lag et femlinje-dikt
o
-
MATEMATIKK:
Tusen millioner s. 55
Jeg kan cap, scarf, shoes,
jumper, t-shirt
o
o
SOSIALT:
Jeg er en god venn
NATURFAG:
Jeg kan tre fakta om luft
LEKSE FRA TIRSDAG TIL TORSDAG
o
o
NORSK:
- Zeppelin les s. 40 - 41
- Zeppelin arbeidsbok
side 21
- Gjør to sider i
Sirkusboka
MATEMATIKK:
- Ruteboka: Tegn og mål
fem ting fra huset ditt.
LEKSE FRA TORSDAG TIL
FREDAG
o
NATURFAG:
- Cumulus les s. 48 51
o
ENGELSK:
- Lær verset Stairs s.
49 utenat.
Informasjon:
Vi foreslår gruppekontaktmøte tirsdag 25. mars kl. 18.00 og foreldremøte samme dag fra kl. 19.00. Har gruppekontaktene innvendinger
mot dette, ta kontakt. Har foreldrene noen tema de ønsker å ta opp. Ta kontakt med gruppekontaktene.
Vi øver oss på femlinje-dikt denne uka. Et femlinjedikt er at første og siste linje skal være helt like. De tre linjene i midten beskriver
den første linja.
Sirkuset ble en suksess. Flinke barn som slapp seg løs i manesjen. De begeistret to fulle saler Takk for godt samarbeid med kostymer!
Det ble tatt både video og bilder. Vi viser videoen på foreldremøte.
Vennlighilsen Ellen, Line, Liv Inger, Merete og Margrete