Organisasjonskart Medisinsk klinikk

Medisinsk klinikk
Klinikksjef
Per Urdahl
Klinikksekretær
Unni Taraldlien
Turnusleger
Avdeling medisin
Øvre Telemark
Avdelingsleder
Anne Olaug Ase
Avdeling A
hjerte-/nyrehormonsykdommer og
akuttgeriatri
Avdelingsleder
Kristian Heldal
Avdeling B
lunge, mage/tarm,
infeksjon,
Kragerø
Avdelingsleder
Karin Gløsmyr Larsen
Avdeling nevrologi og
rehabilitering
Avdelingsleder
Gro E. Aasland
Oppdatert 19.08.2015
Avdeling A
Hjerte-, nyre- hormonsykdommer og
akutt geriatri
Avdelingsleder
Kristian Heldal
Medisinsk faglig
rådgivende overleger
Jacob Thalamus
Ahmad Al- Fattal
Legegrupper
Hjerte
Nyre
Hormon
Geriatri
Seksjon hjerte, nyre, hormon og
geriatri
Medisin 3
Seksjon
poliklinikker og dialyseenheter
Seksjonsleder
Gina Lillerud
Seksjonsleder
Rita L Raastad
Oppdatert 18.09.2015
Avdeling B
Lunge, mage/tarm, infeksjon og
Kragerø
Avdelingsleder
Karin Gløsmyr Larsen
Medisinsk faglige
rådgivende overleger
Lunge: Thomas K. Nees
Mage/tarm: Gert Huppertz-Hauss
Infeksjon: Marjut A Sarjonma
Legegrupper
Lunge
Mage/tarm
Infeksjon
Kragerø
Seksjon
sengepost
lunge
Medisin 2 m/
5-døgnspost
Seksjon
lungepoliklinikk
Seksjon
sengepost
infeksjon
Seksjon
sengepost
mage/tarm
Seksjon gastropoliklinikk
Seksjonsleder
Vibeke Devik
leder Karin
Gløsmyr Larsen
Seksjonsleder
May Naper
Seksjonsleder
May Naper
Seksjonsleder
Nina Odberg
Seksjon Kragerø
Dialyse
Medisinsk poliklinikk
Kirurgisk/ ortopedisk
poliklinikk
Gynekologisk poliklinikk
Seksjonsleder
Clarice Øyhagen
Oppdatert 02.10.2015
Avdeling nevrologi og rehabilitering
Avdelingsleder
Gro Aasland
Medisinsk faglig
rådgivende overleger:
Nevrologi: Sarka Øygarden
Slag: Håkon Tobro
Rehabilitering: Ottar Berg
Fysikalsk medisin: Gunnar Oland
Seksjon nevrologi
sengepost og poliklinikk
Arbeidsrettet
rehabiliteringspoliklinikk
(ARR)
Legegrupper:
Nevrologi/slag
Fysikalsk medisin
Rehabilitering
Seksjon fysio- ergoterapi,
tverrfaglig rehabilitering
og LMS
Seksjon for sykelig
overvekt, Nordagutu
Seksjonsleder
Karine Hansen
Seksjonsleder
Birger Svela
Fysikalsk medisinsk
poliklinikk
Seksjonsleder
Janicke Stordalen
Prosjekt ”sammen om det
gode rehabiliteringsforløpet”
Seksjonsleder
Caroline Torskog
Oppdatert 18.09.2015
Avdeling medisin Øvre Telemark
Avdelingsleder
Anne Olaug Aase
Faglig rådgivende
overlege
Stein Dahler
Legegruppe
Stab
Spesialrådgiver Ragnhild Kasin
SpesialrådgiverTone Mandt Brekke
Konsulent Hilda Bergskås
Konsulent Annette Lahorra Lund
Seksjon medisinsk og kirurgisk
sengepost
Seksjonsleder
Kathrine Høyland Faane
Seksjon poliklinikker Øvre
Telemark
Seksjonsleder
Randi Ottestad Iversen
Oppdatert 18.09.2015