Avansert Elektronisk Signatur

Produkter fra Maestro
revisjon
signant
årsoppgjør
konsern
klientadmin
2
Signant – Avansert elektronisk signatur Agenda
•  Bakgrunn
•  Elektronisk signatur
•  Cases
•  Spørsmål
3
Signant – Avansert elektronisk signatur Ikke noe nytt
4
Signant – Avansert elektronisk signatur pantedokumenter saldobalanse
offentlig regnskap revisors attestasjoner
Nummererte brev engasjementsbrev
Dokumenter som kan signeres elektronisk
vitnemål
barnehagesøknad
stemmer til generalforsamling
byggesøknad
fullstendighetserklæring
fornyet sertifikat spareavtale
5
Signant – Avansert elektronisk signatur Bakgrunn
–  Stort volum av avtaler til signering
–  Manuelle prosesser
–  Avhengighet til tid og sted
–  Svært tid- og ressurskrevende
–  Vanskelig å ha god oversikt og kontroll
6
Signant – Avansert elektronisk signatur Bank ID 2.0 på alle dingser
7
Signant – Avansert elektronisk signatur Fordelene med Signant
•  Prisen pr signatur konkurrerer med kulepennen
•  Avtaler om salg går i orden raskere
•  Inntekter kan innhentes raskere
•  Økt oversikt over om avtaler er signert
•  Et naturlig ledd i effektivisering av prosesser
•  Kan benyttes på alle avtaler
•  Enda enklere med nasjonalt eID kort ila 2016
8
Signant – Avansert elektronisk signatur Avansert Elektronisk Signatur
•  Basert på kvalifiserte sertifikater
•  Signering med
eller
•  Sterkeste form for elektronisk signering i Norge
med identifisering på sikkerhetsnivå 4
•  Juridisk bindende
9
Signant – Avansert elektronisk signatur Avansert Elektronisk Signatur
•  Etterkommer PAdES (PDF with Advanced
Electronic Signatures)
•  Imøtekommer ISO32000-1, samt gjeldende
EU direktiv for avansert elektronisk signatur
•  Lang Tids Validerbar (LTV aktivert)
•  Vises og valideres gratis i vanlig PDF leser
10
Signant – Avansert elektronisk signatur Avansert Elektronisk Signatur
•  Multisignatur, flere kan signere samme dokument
•  Multie-ID, flere kan signere med ulik e-ID
•  Signert PDF er selvstendig og inneholder all
signaturinformasjon og tidsstempling
•  Du kan selv lage bekreftede kopier, sende e-post
og lagre til eget arkiv uten å bryte signaturene
11
Signant – Avansert elektronisk signatur 12
Signant – Avansert elektronisk signatur 13
Signant – Avansert elektronisk signatur www.maestro.no 14
Signant – Avansert elektronisk signatur 15
Signant – Avansert elektronisk signatur 16
Signant – Avansert elektronisk signatur Flyt
17
1
2
3
4
Logg inn
på Min side
Fyll ut avtale
(PDF)
Signer avtale
Arkivér
Signant – Avansert elektronisk signatur 18
Signant – Avansert elektronisk signatur Leasing på nett
06.05.15 19
20
Signant – Avansert elektronisk signatur 21
Signant – Avansert elektronisk signatur 22
Signant – Avansert elektronisk signatur Takk for oppmerksomheten
Signant.no [email protected] 23
Signant – Avansert elektronisk signatur