Annonse Kafe - Forte Narvik

VERTSKAP/DRIVER FOR SERVERINGSSTED
DET 4. HJØRNET
Det 4. hjørnet i Narvik
sentrum har status som
regionalt kulturhus, og vil
inneholde museum, bibliotek, turistkontor og blant
annet bank. I fellesarealet
er det avsatt plass til et
serveringssted, og i den
forbindelse utlyses:
Det 4. hjørnet vil bli et møtested
for innbyggere og tilreisende, en
demokrati- og kulturarena, med attraktive tilbud innendørs og parkområde utendørs.
Serveringsstedet vil være i fellesarealer i tilknytning til bibliotek, museum
og turistkontor. Det er også mulighet
for servering ute.
I fellesarealet er det avsatt plass
til kafedrift, anslagsvis 40 plasser. Sameiet vil leie ut arealene på
åremål, med mulighet for forlengelse.
Sameiet ser for seg mulighet for enkel matservering og intern catering.
• Eiers, drifters og bemanningens
kompetanse og bakgrunn
Det 4. hjørnet står ferdig før jul i
år, og innflytting skjer på nyåret
2016. Endelig dato blir avtalt.
Vi ber interessenter beskrive:
• Ønsket konsept og profil for
serveringsstedet.
• Hvordan virksomheten er tenkt
organisert, mht eierskap og drift.
Interessenter bes ta kontakt:
Roger Bergersen
telefon 907 33 520
e-post [email protected]
– for tegninger og beskrivelser.
Søknadsfrist for vertskap er
20. august 2015 kl. 14.00
og sendes/leveres:
[email protected]
eller levert
«Sameiet Det 4. hjørnet»
c/o Forte Narvik Invest 3,
Kongens gate 24
Postboks 102,
8502 Narvik.