Program konferanse og årsmøte 2

 Oslo 23.3.2015 Konferansen Støy i nærmiljø og gode bomiljøer -­‐ hva gjør vi?
Sted: Oslo kongressenter, Folkets hus, møterom 3. Youngstorget, Younggt. 11, 0181 Oslo
Dato: Tirsdag 24. mars. Kl. 09.30 til 15.30.
Program:
09.00 – 09.30 Kaffe og te. Registrering
09.30 – 09.40 Introduksjon ved Rune Haaland, president i Europeisk Elbilunion og styreleder i Norsk forening
mot støy
09.40 - 10.00 Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen, Helse- og omsorgsdepartementet: Helsekriterier for gode
bomiljøer
I
Byfortetting, gode bomiljøer, og helse
10.00 - 10.20 Byfortetting og gode boligmiljøer. Rød sone ikke lenger så farlig? Generalsekretær Ulf Winther,
Norsk forening mot støy
10.20 - 10.40 Seniorrådgiver Heidi Fadum, Helsedirektoratet: Helsefremmende bomiljøer. Bedre
bomiljøundersøkelser kan gi bedre planlegging.
10.40 - 11.00 Seniorrådgiver Sigrid Camilla Pedersen, Konfliktrådet i Oslo og Akershus: Megler for å
skape ro i støykonflikter
11.00 - 11.10
KAFFE- OG TEPAUSE
11.10 - 11.30 Seniorrådgiver Kristin Amundsen, Norges Boligbyggelags Landsforbund:
Boligbyggelagens arbeid for å tilrettelegge gode bomiljøer og møte støyutfordringer
11.30 - 11.50 Seniorforsker Gunn-Marit Aasvang, Folkehelseinstituttet: Støy og barns helse og utvikling 11.50 - 12.00 Spørsmål og diskusjon Del I 12.00 - 13.00 LUNSJ II Når du møter støyplager
13.00 - 13.25 Enhedschef Morten Otkjær Thune, Støjgeneenheden, København kommune:
Mulighet til å varsle. Har etablert nettside og varseltelefon for borgere som vil klage på støy
Enhedschef Søren Geert Nielsen, Metrobyggeprosjektet, København: Håndtering av
nabostøy og publikumsinformasjon for byens største infrastrukturprosjekt. 13.25 - 13.45 Seniorrådgiver Steven Gersh, Norsk forening mot støy: Fortetting, fordeler og utfordringer.
Hvorfor byplanleggere og helsevern må samarbeide. Må støy i nærmiljø
inn i nasjonal handlingsplan mot støy?
13.45 - 14.05 Frank Beck, miljøkonsulent Arendal kommune/fylkesleder Forum for Miljø og Helse:
Paradokser og utfordringer i regelverket for støy og gode bomiljøer
14.05 – 14.20
KAFFE- OG TEPAUSE
14.25 – 14.45 Seniorrådgiver Pål Jensen, Norsk forening mot støy: Slik gjør vi veiledende støymålinger
14.50 – 15.30 OPPSUMMERING OG DISKUSJON Ekebergveien 1A
0192 Oslo
Organisasjonsnummer: 985 698 783
Bankkontonummer: 0537 06 45150
www.stoyforeningen.no
[email protected]
Tlf:
22 87 04 20