Sanitizer - rensesystem for urinal og wc

Produktdatablader
Toalett hygiene
Sanitizer - rensesystem for urinal og wc
Tilbud til kunden
Spyledesinfeksjon er konstruert til å skape et friskt, hygienisk miljø både over og under vannlinjen.
Automatisk dosering mellom hver service, gir ensartet tilsetning av middel som begrenser bakterievekst i urinalet eller toalettet, som opprettholder et rent og friskt miljø og beskytter sanitærutstyret.
Nøkkelfunksjoner og fordeler
Dispenser
•
•
•
•
Overflaten er spesielt utformet for å gi økt hygiene og forenkle rengjøringen
Elegant, moderne design
Dispenseren doserer sanitizer væske med justerbare intervaller
Beholder med stor kapasitet sikrer kontinuerlig dosering mellom hver service
Forbruksmateriell
• Sanitizer væske er lagd for å bidra til å redusere belegg, bakterier og lukt samt holde
sanitærutstyret rent og friskt, skylling etter skylling
Hygiene
Toalett hygiene
Sanitizer - rensesystem for urinal og wc
Produkt
Produktsjekkliste
Service
• Robust konstruksjon gjør den
Anbefalt plassering av produktet
slitesterk
• Låsbart deksel
• Lett å rengjøre og
vedlikeholde
• Livstidsgaranti
• Kobles til urinalets spylerør, så nært
urinal som mulig
• Monteres så nært toalettet som mulig
Serviceelementer
• Enheten ettersees av Initial
• Samsvarer med relevante
globale regler
Mål (mm)
• Fåes i hvitt og sølvgrå
Installasjon
• Installeres av montør fra Initial
Bredde 117 mm
Serviceløfte
Høyde 221 mm
• Egen kundetelefon for spørsmål
• Rask montering etter kontrakt inngåelse
• Gratis reparasjon eller utskifting i henhold til livstidskontrakten med Initial
Dybde 80 mm
Kapasitet
310 ml
Reparasjon/utskifting
• Innen 48 timer etter at varsling er
registrert