Sammenslåing av læresteder 21.03.

Finnmarksfakultetet til UiT
Kategori 1:
SAMMENSLÅINGER
UiT – Norges
arktiske universitet
14 institusjoner blir til 5
Samisk høgskole
Egen prosess p.g.a. særskilt rolle
Universitetet i Tromsø
– Norges arktiske universitet (UiT)
Høgskolen i Harstad (HiH)
Høgskolen i
Harstad
Høgskolen i Narvik (HiN)
Høgskolen i Narvik
Universitetet i Nordland (UiN)
Kategori 2:
Sammenslåinger som vil utredes
Høgskolen i Nesna (HiNe)
Tentativt Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT)
5 statlige institusjoner kan bli til 2
4 private institusjoner kan bli til 1
Universitetet
Nordland
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet (NTNU)
Universitetet i Bergen (UiB)
Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB)
Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST)
Høgskolen
i Nesna
STATLIGE
Høgskolen i Gjøvik (HiG)
Høgskolen i Ålesund (HiÅ)
Universitetet i Stavanger (UiS)
Høgskolen Stord/Haugesund (HSH)
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)
Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO)
Norges musikkhøgskole (NMH)
PRIVATE
Diakonhjemmet høgskole (DH)
Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV)
Høgskolen i Telemark (HiT)
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Molde
– Vit. høgskole i logistikk
Høgskolen i Ålesund
Misjonshøgskolen (MH)
Haraldsplass diakonale høgskole (HDH)
Høgskolen Betanien (HB)
Kategori 3:
Fremtidig plass avklares på
grunnlag av kvalitetskriterier
Høgskolen i Molde – Vit. høgskole i logistikk
Høgskulen i Volda
Høgskolen i Bergen (HiB)
Høgskolen i Hedmark (HiHe)
Høgskulen i
Sogn og Fjordane
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Hedmark
Norges handelshøyskole
Universitetet
i Bergen
Høgskolen i Bergen
Høgskolen Stord/
Haugesund
Universitetet i
Stavanger
Høgskolen i Lillehammer (HiL)
Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)
Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF)
Kunst- og designhøgskolen i Bergen
Høgskolen i
Buskerud og Vestfold
Høgskolen i Gjøvik
Høgskulen i Volda (HiVo)
Høgskolen i Østfold (HiØ)
Universitetet i Oslo
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Høgskolen i
Telemark
Universitetet i Agder
Høgskolen
i Østfold
Norges handelshøgskole (NHH)
Norges idrettshøgskole (NIH)
Norges miljø- og biovitenskapelige univ. (NMBU)
Universitetet i Agder (UiA)
Universitetet i Oslo (UiO)
Kartet viser institusjonenens hovedcampus.
KILDE: Kunnskapsdepartementet Illustrasjon: