KSAS presentasjon

Knudtzon Senteret AS
Industriinkubator i Kristiansund
Satsningsområde:
Helse, miljø og sikkerhet – Logistikk - Farlig avfall – Oljevern – Energi
Visjon
og
målsetting
Energi og avfall
Oljevern
Logistikk
HMS
Visjon og målsetting
• Visjon
– Vi skal være den foretrukne partner for fornyelse og
knoppskyting hos aktørene i Kristiansund, deres
leverandører og akademiske kontakter
• Overordnet målsetting
– være en utløsende faktor for minst to nye bedrifter
pr år med industrielt potensial og internasjonalt
perspektiv
– øke verdiskapingen for de som benytter
inkubatorens tilbud
Eiere
•
•
•
•
•
•
•
Statoil
SIVA
Kristiansund Kommune
Sparebank1 Nordvest
Vestbase
Høgskolen i Molde
KOM Vekst
Styret
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Roar Stein Andersen, Styreleder Statoil
Cato Wille, Statoil
Gunnar Owe Gundersen, Statoil
Grethe Hernes Johnsen, SIVA
Alf G. Dahl, Vestbase
Sidsel Sæterøy, KOM Vekst
Odd Einar Folland, SB1 Nordvest
Anne Eriksen, Kristiansund Kommune
Martin Risnes, Høgskolen i Molde
Steinar Gregersen, FMC Kongsberg
Egne ressurser
Inkubator prosessen
Ideer
Innovasjon og
utviklingsprosjekter
Bearbeide ideer
Vurdering/sortering
Etablering av bedrift
Bedrift i vekst
•Ideer og
•Presentasjon for styret
•Finansiering
•Personell / kultur
Knoppskyting
•Forskning og utvikling
•Medeier
•Rådgivning
•Markedsbehov
•Engeenering / teknologi
•Organisasjon
•Investorer
og IPR
•Interessentanalyse /
•Strategi
•Tilbakeføring
•Inntak evnt
delaktighet
•Forretningsplan
•Knoppskyting
ressursgruppe
•Pilot / testing
•Nye inntak
1-5 år
Hva kan vi bidra med?
•Prosjekt
•Strategi og prosess
•Markedsanalyse
•Intern og ekstern kartlegging
•Nettverk
•Coaching, mentor alle nivå
•Videreformidling
Takk for oss!