www.bluewave.dk Ordreskjema Wirebestilling fra riggeverktsted

81
Ordreskjema Wirebestilling fra riggeverktsted
Målepunkt
Dimmensjon
Type 1: Strekkfisk
3 mm.
4 mm.
5 mm.
6 mm.
7 mm.
8 mm.
Wirekonstruksjon
1 x 19 riggwire
Ref. katalog
Type 2: Gjengeterminal
Dyform
7 x 19 myk wire
Endestykke
Ende 1:
Angi type:
Angi type:
Ref. katalog
Type 3: Gaffelterminal
Ende 2:
Type nr:
Type 4: Øyeterminal
Lengde
Lengde
Nr 1:
Antall
Type 5: Kuleterminal
cm.
Lengde
Nr 2:
Antall
Type 6: T-terminal
cm.
Navn:
Båttype
Leveringsadresse
E-post/Telefon
Til intern bruk
Mottatt dato
Produsert dato
Produsert av (sign)
Ordrenummer
www.bluewave.dk
Wire
Type nr: