Nesten 54200 innbyggere i Sarpsborg

11. mars 2015
BYAVISA SARPSBORG
HJEM OG BOLIG
13
Nesten 54200 innbyggere i
Sarpsborg
Det var nesten 54200 innbyggere i Sarpsborg ved årsskiftet.
Sammenliknet med situasjonen for ti år siden, er folketallet
nå 8,2 prosent høyere. Innbyggertallet i Norge nærmer seg
nå 5,2 millioner. Det er en økning på nesten 12 prosent
siden 2005. Seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå Marianne
Tønnessen sier at antallet innbyggere nå øker relativt raskt.
lassering under boligmessen i Kongstenhallen. Daglig leder Arne Otto Kristiansen (til venstre) og kollega Stein, var meget godt fornøyd med respon-
Husk at det kan gis inntil
30.000 i støtte fra ENOVA
på slike installasjoner.