Junibrevet 2015 trykkefil

Studer ved et byuniversitet
Få undervisning av fremragende forskere
Bo i en fantastisk studentby
Kjære søker!
Vi er glade for at du ønsker å studere ved Universitetet i Bergen (UiB).
Før studiestart i august er det fint om du merker deg disse datoene og leser informasjonen
i dette brevet.
20.
juli
Samordna opptak gir svar til alle som har søkt opptak (se samordnaopptak.no).
Dersom du får tilbud om studieplass vil du motta et brev fra Universitetet i Bergen. Her vil du
finne nærmere informasjon om tid og sted for oppmøte og annen informasjon du har bruk
for som ny student.
26.
juli
Hvis du har fått tilbud om opptak eller ventelisteplass, må du registrere svaret ditt på
samordnaopptak.no innen 26. juli. Denne fristen gjelder alle søkere.
1.
aug
Hvis du takker “ja” til studieplassen ved UiB, sender vi deg et opptaksbrev.
10.
aug
Denne dagen er det studiestart ved Universitetet i Bergen. På programmet denne uken
står praktisk og faglig informasjon i tillegg til inndeling i faddergrupper. Mange studieprogram starter også ordinær undervisning denne uken.
Vær med fra første dag
I studiestartuken legger vi til rette for at du skal bli kjent med studiet ditt, universitetsområdene, dine nye
studiekamerater og ikke minst - studiebyen Bergen. Du vil få tilbud om å delta i en faddergruppe og på
noen studieprogram begynner undervisningen allerede den første uken. Planlegg derfor studiestarten slik
at du er med for fullt fra første dag.
Obligatorisk oppmøte
Det er obligatorisk oppmøte i uke 33 for deg som skal studere rettsvitenskap, film- og TV-produksjon, nye
medier, medisin, farmasi, odontologi, tannpleie, journalistikk og human ernæring. Studenter i realfag og
matematikk har obligatorisk oppmøte for klassemottaket. Dersom du får tilbud om studieplass og takker
“ja”, må du møte denne uken for å beholde studieplassen. Se uib.no/nystudent for flere detaljer.
Søk om stipend og lån
Husk at du kan søke om stipend og studielån før du har fått tilbud om studieplass.
Hvor skal du bo?
Begynn å lete nå, mens det enda er valgmuligheter. Venter du til august er utvalget dårligere.
Se sib.no/bolig for informasjon om studentboligene.
Har du utdanning fra før?
Dersom du har relevant utdanning fra høgskole eller universitet, kan du søke innpassing og fritak fra deler
av studieprogrammet. På mange av studieprogrammene våre anbefaler vi at du søker om innpassing og
fritak så tidlig som mulig. Se nettsiden uib.no/nystudent for mer informasjon.
Undervisningspåmelding
For deg som skal studere realfag eller matematikk: I informasjonspakken vi sender deg rundt 20. juli vil du
bli bedt om å gå inn på en nettside for å fylle ut din undervisningspåmelding. Dine svar vil være avgjørende
for hvor godt vi kan tilrettelegge det første semesteret for deg. Svarfristen er 26. juli.
For deg som skal studere samfunnsfag: Rundt 20. juli sender vi ut en nettbasert undervisningspåmelding
til alle som tilbys studieplass på et bachelorprogram. Svarfrist er 1. august.
Nærmere informasjon blir gitt i brevet vi sender deg rundt 20. juli.
Oppfriskningskurs i matte
For deg som skal studere realfag, matematikk eller farmasi: 3.–7. august er studiestart hvis du ønsker et oppfriskingskurs i matematikk. Kurset anbefales til alle nye studenter på disse fagområdene.
Bli bedre kjent med oss
Vedlagt finner du universitetets forsknings- og utdanningsmagasin Hubro.
Bla gjennom dette og bli bedre kjent med oss!
Vil du vite mer?
Har du spørsmål, se uib.no/nystudent for kontaktinformasjon
Vi er på sosiale medier. Følg oss på Facebook og Instagram og få et innblikk i tilværelsen på UiB.
Facebook
universitetetibergen
Instagram
uibutdanning