Fredagslapp 13.3.2015 - Steinerskolen i Haugesund

13.3.2015
BERRE VEIT av Jon Fosse
songen..
sjøens song
glid nedover dei bratte fjella
og utover himmel
i blått svev
som ei skimring
innover mot der vi er saman
og der vi aldri seier noko
og berre veit.
1.klasse
Minner om foreldremøte onsdag 18. mars kl 19.00.
Hilsen Helene
3. klasse
- Vi slutter nå med faste mandagsturer. Vi kommer til å ta enkelte turer utover våren, da vil
dere få beskjed på forhånd.
- Foreldresamtaler: Det henger nå en liste på døra til klasserommet der dere kan skrive dere
opp til samtaler. Fint om dere skriver dere på så snart som mulig.
Vennlig hilsen Kari
Skidag mandag 16. mars for 6.-10. klasse
Oppmøte på parkeringsplassen ved SPAR til vanlig tid (8.40). Vennligst ta hensyn når dere
leverer og henter barna på parkeringsplassen. Retur ca. 17.00. Dette er en skoletur, dvs.
angående musikk- og mobilbruk gjelder samme regler som ellers på skolen. Værvarselet ser
foreløpig ganske greit ut, så kryss fingrene!
Hvis noen skal leie ski (100,- kr.) eller brett (150,- kr.), må de ha med penger til det, og leie
på egen hånd.
Viktig: Turen er obligatorisk!
Husk å ha med hjelm, solbriller, mat, drikke, solkrem, varme klær og godt humør!
GOD TUR til alle!!
SNU
www.haugesund.steinerskolen.no
Innkaller herved til FAU-møte torsdag 19. mars klokken 20.00 i SFO-rommet oppe (det
gamle 5. klasserommet).
Saksliste:
1.
Godkjenning av innkalling og saksliste.
2.
Godkjenning av referat fra FAU-møtet den 22. januar 2015.
3.
Referatsaker/oppfølgingssaker. Se tidligere referat.
4.
Info/saker skolestyret/lærerkollegiet/klassene.
6.
Forslag om å danne en egen komité som har som hovedoppgave å konsentrere seg
om saker som sikker skolevei, nybygg og usikrede bunkere opp forbi skolen.
7.
Søknader om støtte fra FAU til 3. og 10. klasse.
8.
Forslag om å øke summen pr. elev ved klasseturer.
9.
Der er en del penger ”på bok” i FAU. Hvordan skal vi forvalte disse?
10
Handlingsplan; valg av fokusområde for skoleåret 15/16
11.
Annet.
Er der noen som har gode forslag til nye saker, kom med dem.
Vi gjør oppmerksom på at dersom fast representant ikke kan møte denne kvelden, så må
vararepresentanten kalles inn i stedet.
Alle er hjertelig velkomne!
Mvh
Styringsgruppa i FAU.