Last ned pressemeldingen (PDF - Forsvarets forskningsinstitutt

Pressemelding
www.ffi.no
Pressemelding nr:Dato: Emne:
1/2015
20.02.2015
RIMFAX godkjent for NASAs romsonde til Mars
FFI tester ut georadar på Svalbard til NASA-rover
NASA har godkjent den FFI-utviklede georadaren RIMFAX til NASAs neste “Mars-rover”.
Nå skal forskerne teste instrumentet på Svalbard.
NASA ga i august fjor Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i oppdrag å utvikle et instrument som kan hjelpe til med å
bestemme hvilken type geologi NASAs rover kjører over. Målet er å finne steder hvor det har vært vann på planeten
Mars.
Forskerne reiser snart til Svalbard for å teste ut georadaren Radar Imager for Mars’ Subsurface Experiment (RIMFAX),
som kan se ned i bakken.
- Mars er en svært kald planet, uten vann på overflaten, med en gjennomfrosset bakke. Dette har stor betydning for
radarbølgene. Radarinstrumenter som skal til Mars må derfor testes i områder med permafrost i bakken. På Svalbard
finnes slike områder, i tillegg til isbreer, hvor vi kan teste ut georadarinstrumenter, sier Svein-Erik Hamran, sjefsforsker
ved FFI.
FFIs instrument RIMFAX var ett av sju forslag som NASA plukket ut til å utruste romsonden, av i alt 58 forslag fra hele
verden. RIMFAX er basert utelukkende på FFI-utviklet teknologi, og den bygges ved FFI på Kjeller. Høsten 2014 gjennomførte Hamran og de andre RIMFAX-forskerne ved FFI en studie som viser at det er mulig å montere instrumentet
om bord på NASAs rover.
FFI arbeider nært med NASA i utviklingen av RIMFAX. I januar 2015 besøkte 18 representanter fra NASA og deres Jet
Propulsion Laboratory FFI på Kjeller, og godkjente romtilpasningen av RIMFAX til sin Mars-ekspedisjon i 2020. RIMFAX er basert på radarteknologi som FFI har utviklet for det norske forsvaret i løpet av de siste 25 årene.
Svein-Erik Hamran vil fortelle mer om testingen av RIMFAX på Svalbard i en paneldebatt ved Den norske ambassaden
i Washington 25. februar. Toppforskere fra NASA, Norsk Romsenter og AMASE vil også delta i panelet, og FFIs administrerende direktør John-Mikal Størdal vil være til stede.
Les mer om RIMFAX på prosjektets hjemmesider på ffi.no
Kontakt:
Kommunikasjonsenheten ved FFI. [email protected]
Forsvarets forskningsinstitutt, Postboks 25, 2027 Kjeller
web: www.ffi.no | e-post: [email protected] | telefon: 63 80 71 30