Presentasjon gjennomføring av strategien for ID-porten

Standardiseringsrådet 17.3
ID-porten og eID
Tor Alvik
Felleskomponenter som «byggeklosser»
Felles ”byggeklosser” for å
kunne utvikle elektroniske
tjenester.
Eksempelet Selvangivelse:
eID + Altinn + Folkeregisteret
Folkeregisteret
ID-portens visjon 2020
«ID-porten sikrer digital forvaltning»
Digital forvaltning sikres gjennom e-ID-tjenester som
er robuste, har god brukskvalitet og er
hensiktsmessige
Direktoratet for forvaltning og IKT
Direktoratet for forvaltning og IKT
52 millioner transaksjoner 2014
29.01.2015
Direktoratet for forvaltning og IKT
Strategisk satsningsområde:
e-ID-tjenester
Offentlige tjenesters felles
behov for autentisering av
personer er dekket.
Offentlige tjenesters felles
behov for signerings- og
valideringstjenester er dekket.
Bidra til sikring av
sluttbrukeres kommunikasjon
med offentlige tjenester.
•Fysiske personer med europeisk eID kan autentiseres i ID-porten.
•Personer uten norsk eller
europeisk e-ID kan autentiseres i
ID-porten.
•ID-porten benyttes i større grad i
jobbsammenheng
•Sluttbrukere med norsk e-ID kan
signere dokumenter elektronisk
når offentlige tjenester benyttes.
•Signerte dokumenter kan
valideres.
•Sluttbrukere med europeisk e-ID
kan signere dokumenter
elektronisk når norske offentlige
tjenester benyttes.
•Ende-til-ende sikring av
kommunikasjon mellom IDportens kunder og sluttbrukere
•Tilby ID-portens kunder tjeneste
for tidsstempling
Kryptering
Tidsstempling
Autentisering
Signering og
validering
Offentlige tjenesters felles
behov for tidsstempling er
dekket.
Direktoratet for forvaltning og IKT
Ikoner av flaticon.com under CC BY. Forfattere: Appzgear og Freepik
Strategiske satsningsområder:
Brukerretting og Profesjonalisering
ID-porten er tilgjengelig for de
fleste sluttbrukerne og har
høy brukskvalitet
ID-portens tjenester er
tilgjengelig på sluttbrukernes
plattformer
Helhetlig forvaltning av IDporten
•ID-porten har høy
brukskvalitet
•ID-porten er tilgjengelig for
flest mulig sluttbrukere
•ID-portens tjenester kan
integreres i apper og
lignende teknologier
•ID-portens tjenester er
tilgjengelig på de mest
aktuelle
sluttbrukerplattformene
•Kontinuerlig forbedring av
prosesser som bidrar til
sikre, robuste og
hensiktsmessige tjenester.
•Forvaltningen av ID-porten
er koordinert med andre
felleskomponenter.
e-ID
Mobile løsninger
Profesjonalisering
Direktoratet for forvaltning og IKT
Ikoner av flaticon.com under CC BY. Forfattere: Appzgear og Freepik
Veikart for ID-porten
2014
2015
2016-2019
VISJON
Helhetlig forvaltning av ID-porten som
sikrer stabil og robust daglig drift,
behovsdrevet videreutvikling
og langsiktig planlegging basert på
vedtatte strategier
Prosesser for eierstyring
Profesjonalisering
2020+
ID-porten sikrer digital
forvaltning
Koordinering med felleskomponenter
Dekket offentlige tjenesters felles behov for
•
Autentisering av personer
•
Signerings- og valideringstjenester
•
Tidsstempling
•
Sikring av sluttbrukeres kommunikasjon
Egenregistreringstjeneste
ID-porten er tilgjengelig for
de fleste sluttbrukere og har
høy brukskvalitet, på
sluttbrukernes plattformer
Valideringstjeneste
for e-ID
Tidsstemplingstjeneste
Støtte for
internasjonale e-ID-er
e-ID tjenester
ID-porten brukes i
jobbsammenheng
Nasjonal e-ID
Signering av dokumenter fra innbyggere
Støtte for europeiske e-ID-er
Mobile løsninger
DAGENS SITUASJON
Reviderte prinsipper
for e-ID
■ ID-porten tilbyr autentisering
av norske, fysiske personer
Brukerretting
e-ID tjenester
Direktoratet for forvaltning og IKT
EU-Forordning om eID og tillitstjenester eiDAS
Pålegger medlemsstatene gjensidig å anerkjenne
innmeldte (notifiserte) e-ID-løsninger
Norge blir pliktig til å anerkjenne utenlandske, e-IDløsninger for innlogging til offentlige nettjenester dersom
den aksepterer nasjonale e-ID-er
Forordningen forutsetter at det etableres et
interoperabilitetsrammeverk som definerer tillitsnivåene
for e-ID-løsninger jf. Dette rammeverket skal fastsettes
innen 18.9.2015.
4.9.2014
Direktoratet for forvaltning og IKT
eIDAS
e-Delivery
eIDAS
e-ID
eIDAS
e-Signature
What is it about?
Mutual recognition of electronic identification (eIDAS)
Examples of use?
STORK 1.0 (14 Countries)
What can be reused?
Pan European Proxy System (PEPS), EU PEPS (ECAS-STORK)
Informatics
eInvoicing Directive
e-Invoicing
Automated
Translation
eIDAS
e-Delivery
eIDAS
e-ID
eIDAS
e-Signature
What is it about?
Creation and validation of e-signatures (eIDAS)
Examples of use?
Implementation of the Services Directive (DG MARKT)
What can be reused?
Trust List Manager, Digital Signature Services (DSS)
Informatics
eInvoicing Directive
e-Invoicing
Automated
Translation
Information at your fingertips
Learn more on
https://joinup.ec.europa.eu/community/cef/home
Eller på difi.no
Building block
DSIs
Informatics