Barne- og ungdomsklinikken

Barne- og ungdomsklinikken
Barne- og
ungdomsklinikken - BUK
Klinikksjef Gunnar Gausel
Klinikkrådgiver Randi Dovland Andersen
Klinikksekretær Anne Grethe Sneltvedt
Avdeling for barn og unges
psykiske helse – ABUP
Avdelingsleder Anlaug Johre
Kaasin
Seksjon BUP-Skien
Seksjonsleder Lars Endresen
Seksjon BUP-Vestmar
Seksjonsleder Petter Langlo
Seksjon BUP-Porsgrunn
Kst. seksjonsleder
Anne Kjendalen
Seksjon BUP-Notodden
Seksjonsleder Tove Bråthen
Seksjon for
familiebehandling
Seksjonsleder
Belinda Haugerud Kvalvik
Seksjon for
autismespekterforstyrrelser
Seksjonsleder Anne-Grete
Fuglaas
Avdeling for habilitering
Avdelingsleder Trude Høvik
Yacoubian
Seksjon habilitering for barn
og unge -HABU
Seksjonsleder
Trude Høvik Yacoubian
Seksjon habilitering for
voksne
HAVO
Seksjonsleder Terje Baasland
Avdeling for barne- og
ungdomsmedisin
Avdelingsleder Torhild
Rødseth Haugen
Seksjon for barne- og
ungdomsmedisin
Seksjonsleder Liv Holta Aas
Seksjon for nyfødt
intensiv Seksjonsleder
Liv Hungnes Aastad
Seksjon for
barnepoliklinikk
Seksjonsleder
Jorunn Halsen
Seksjon for leger
Kst. seksjonsleder
Randi Borghild Stornes
Oppdatert 07.10.2015