​Arbeidsplan 8B Uke 35-36

Arbeidsplan 8B Uke 35-36 ​
INFORMASJON: Velkommen til St. Svithun! Nå i starten jobber vi for å bli kjent med hverandre og for å skape en fin skoledag for alle. Mye er nytt og vi ønsker at alle skal få en fin overgang til den nye klassen. Atmosfæren er god og vi hører skryt av hvor kjekke elever vi har fått. Torsdag 27. august blir det foreldremøte for 8.trinn. Vi starter med felles informasjon for trinnet kl 18.00. Deretter går vi sammen klassevis. Vel møtt! Fravær varsles til kontaktlærer morgenen første fraværsdag. Dere kan sende e­postl til [email protected] [email protected] Mobilnumrene våre er Vivian 99274587 og Aina 93088200. Jentene har svømming i partallsuker og guttene i oddetallsuker. Med vennlig hilsen Aina og Vivian Vurderingsplan Uke Emne/Fag Dato 35 36 37 38 Matematikk 39 40 Timeplan 8a TIME MANDAG TIRSDAG TORSDAG FREDAG 1.0815-0900 ENGELSK ​
L​
310 GYM MATEMATIKK 310 MUSIKK 401 NATURFAG 310 2.0905-0950 SAMFUNN 310 GYM KRLE 310 SVØM/STYRKE NATURFAG 310 Friminutt
3.1000-1045 NATURFAG 310 SAMFUNN ​
L​
310 NORSK ​
​
L​
310 MATEMATIKK 310 ENGELSK ​
L ​
310 MATPAUSE
4.1130-1215 MATEMATIKK 310 K OG H 110 NORSK 310 MATEMATIKK 310 NORSK 310 5.1220-1305 SPRÅK K OG H 110 SAMFUNN 310 NORSK ​
L​
310 KRLE 310 Friminutt
6.1315-1400 SPRÅK NORSK ​
​
310 ENGESLK ​
​
310 VALGFAG 7.1405-1450 L​
betyr lesekvarter. Ta med egenvalgt lesestoff. ONSDAG SPRÅK VALGFAG Norsk Kompetansemål: ­ Å trene på ulike studietekniske ferdigheter ­ Å øve på å bruke læreboka effektivt ­ Å eksperimentere med noen hukommelsesteknikker Dato På skolen Hjemme til.. Uke 35 Tankekart, nøkkelord, sammendrag og sekvenskart Jobb med oppgavehefte som dere får delt ut på tirsdag i uke 35 Uke 36 Effektivisering av skolearbeid og husketeknikker Bli ferdig med oppgaveheftet. Samfunnsfag Tema: Kommunevalget 2015. Dato På skolen Hjemme til.. uke 35 og 36 Gjennomgang politiske partier. Jobbe med oppgave i grupper. Fremføring i uke 37. Følg med på valget i aviser og på tv. KRLE Kompetansemål: ­Presentere noen betydningsfulle filosofer og diskutere deres idèer. ­Reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. Dato På skolen Hjemme til.. Uke 35 og 36 Hva er filosofi? Hvorfor vi søker etter mening. Hjemme til fredag i uke 35: Les side 8­15. Gjør oppg. 1,2,3 på side 15. Hjemme til fredag i uke 36: Les side 15­18. Matematikk Kompetansemål Dato På skolen Uke 35 Uke 36 Hjemme til.. Minst 10 oppgaver fra: Tabeller, Diagram Median, Gjennomsnitt, Typetall Lekse 1, s.230­232 / Lurt å gjøre 8_1 Statistikk Tabeller, Diagram Median, Gjennomsnitt, Typetall Minst 10 oppgaver fra: Lekse 2, s. 233­234 /Lurt å gøre 8_2 Naturfag Kompetansemål Målet med opplæringen er at eleven skal kunne ●
undersøke og klassifisere rene stoffer og stoffblandinger etter løselighet i vann, brennbarhet
og sure og basiske egenskaper
Dato På skolen Hjemme til.. Uke 35 Arbeid med stoffer ­ Kjemiske stoffer ­ Energi i dagliglivet ­ Sikkerhet på naturfagrommet Uke 36 Arbeid med stoffer ­ Praktisk arbeid for unge forskere. ­ Laboratorieutstyr og laboratorieteknikker ­ Å analysere en blanding. Engelsk Kompetansemål ­ velge og bruke ulike lese­ og skrivestrategier tilpasset formålet Dato På skolen Hjemme til.. Week 34 Charlie and the Chocolate Factory Read 10 minutes every day or do tasks Week 35 Charlie and the Chocolate Factory Read 10 minutes every day or do tasks Tysk Kompetansemål Dato På skolen Hjemme til.. Fransk Kompetansemål: Å hilse og presentere seg. Telle til ti. Ord som er lette å forstå. Artikler ​
un/​
une​
​
, le​
/​
la​
. Dato På skolen Hjemme til.. semaine 35 Å hilse og presentere seg. Gjør deg kjent med boken C'est chouette 1. ­ Vi jobber med ark i perm. Telle til ti. semaine 36 Ord som er lette å forstå. ­ Oppgaver s.16 i C'est chouette Artikler ​
un​
/​
une,​
​
le​
/​
la ­ Oppgaver s.19 C'est chouette Lekser blir gitt i timen. Español Kompetansemål: presentere seg, hilse og ta farvel, tall 0 ­ 13, si hvor gammel du er, si hvor du bor, si hvordan du har det, stille spørsmål, litt om spansktalende land Dato På skolen Hjemme til.. lunes 24.08. repetisjon: hilse og ta farvel presentere seg tall: 0 ­ 10 litt om spansktalende land uttale miércoles, 26.08.: Lær glosene vi hadde i timen (skrivebok). ark (​
Hola)​
: oppg. 2 miércoles 26.08. repetisjon av tall, spørsmål og svar si hvordan du har det lunes, 31.08.: Lær glosene vi hadde i timen (skrivebok). ark (​
Hola)​
: oppg. 3 lunes 31.08. tall ­ 13 litt matte :) si hvor gammel du er uttale miércoles, 02.09.: Lær glosene vi hadde i timen (skrivebok). Skriv 5 regnestykker (eksempel: ​
dos más tres son cinco​
.) miércoles 02.09. uttale spørsmål og svar litt matte lunes, 07.09.: Lær glosene vi hadde i timen (skrivebok). Øv godt (hilse, ta farvel, alle spørsmål og svar, tall ­ 13), vi skal ha en liten test på mandag ! Engelsk Fordypning Dato På skolen Hjemme til.. Monday 24.08 The British Isles Wedensday 26.08 Vikings Read about the Vikings Monday 31.08 Wales ­ roleplay King Arthur Read p. 30 (Wales) Wedensday 2.09 England Task 8 p. 27 Kroppsøving Kompetansemål Dato På skolen Hjemme til.. Uke 35 Tirsdag Utholdenhet/ballspill Torsdag Gutter svømming Uke 36 Tirsdag Utholdenhet/ballspill Torsdag Jenter svømming Kunst & Håndverk Kompetansemål Dato På skolen Hjemme til.. Musikk Kompetansemål: ●
●
gjenkjenne og beskrive musikalske stiltrekk fra impresjonismen.
uttrykke og formidle refleksjon om musikk som kunst- og kulturuttrykk og som underholdning
●
Delmål - å bli kjent med et musikkstykke som skapte skandale Dato På skolen Hjemme til Torsdag 27.8 Musikkhistorie ­ optimismens århundre. Claud Debussy og impresjonismen. Lytte og spille instrument (skala)s. 54 ­ 60 Ordbank: kromatisk, pentaton Gjør ferdig tegningen du laget på skolen. Ser fram til en arbeidsbok med orden og god oversikt. 5 faktasetninger om Claude Debussy Torsdag 3.9 Lytte til Vårofferet og bli kjent med Skriv 5 faktasetninger om komponisten motivene. Ordbank: skandale, Igor Stravinskij. motiv og tema