OS KOMMUNE Tlf. 62 47 03 00 2550 Os i Ø Faks 62 47 03 40

OS KOMMUNE
2550 Os i Ø
Tlf. 62 47 03 00
Faks 62 47 03 40
À jour pr. mars 2015
95266501
95266502
95061698
41603533
92856409
95491507
62470301
62470305
62470302
92859113
62470307
62470310
95266503
95266513
48950450
62470316
95729753
62470320
62470321
62470332
95266524
97653219
62470322
62470323
62470324
62470325
62470340
55553333
55553333
55553333
55553333
55553333
KOMMUNEHUSET
Arnfinn Nergård
Arne Svendsen
Nina K. Dalløkken
Arvid Keskitalo
Jukka M. Peramaa
Gerard Kort
Grete Nesset
Anne Britt Østgård
Frøydis G. Westvold
Bjørg U. Berg Stenvoll
Anita Erlien
Ulla Bratt
Inge Ryen
Arne Strypet
Edwin Bailey
T.Evavold/O.Klykken
Ingunn Holøymoen
Berit Siksjø
Nina E. Veslum
P.Urseth/A.M.Stenseth
Per Urseth
Anne Kristin Rødal
Modgunn Holte
Eva Unni Stenseth
Hege Narbuvoll
Liv Tollan Ryen
Telefaks
NAV
Guri Nordsveen
Marit B. Nygård
Morten Sandtrøen
Ida Johnsen
Toril Urset Erlimo
Ordfører
Rådmann
Personalsjef
Skolefaglig råd
IKT
Økonomi
Økonomi
Økonomi
Felles lønnsavd.
Felles lønnsavd.
Felles lønnavd.
Felles lønnsavd.
Teknisk sjef
Teknisk
Teknisk
Landbruk/skog
Plan/miljø
Landbruk
Landbruk
Oppmåling/land
Oppmåling
Kultursjef
Servicekontor
Servicekontor
Servicekontor
Servicekontor
Servicekontor
62470355
95266520
95266514
47473150
72410555
HELSE
Os legekontor
Sigrun Aa
Helsestasjon
Rita Strand
Psykiatrien
Lill Anita Larsen
Psykiatrien
LEGEVAKT(etter 15.00 på hverdag og i helgene)
62470430
95088883
95266523
62470431
62470432
48161880
95266529
95266528
95266522
48161887
48884221
95266512
62470162
OMSORG
Omsorg - sentralbord
Vigdis Øvergård
Maja Presthagen
Kate Langøien
Halbjørg Jordet
Hjemmetjeneste døgntelefon
Verjåtunet
Britt Løkken
Rytrøa
Tove N. Bekken
Tonje Sjøvold
Kopparleden Aktivitetssenter
Telefaks - omsorg
62470420 Os bibliotek
97653219 Anne Kristin Rødal
OS SKOLE
Os skole - sentralbord
Britt S. Svendsen, Rektor
Os kulturskole
Toini Berg Brynhildsvoll
DALSBYGDA SKOLE
62470201 Toini Berg Brynhildsvold
62470202 Sidsel Eggen, Rektor
62470203 Personaltelefon
62470400
62470401
62470403
62470404
Leder omsorg
Nestleder omsorg
Mobil:40413475
Hjemmetjenesten
Avdelingsleder
Ergoterapi
Leder Rytrøa
Sundm. Bofellessk.
62470204
62470205
62470206
62470207
62470208
62470209
62470210
95266515
95266519
48893260
Mobil: 97674700
Mobil: 90637640
99277411 FRITIDSKLUBBEN
95266526 SVØMMEHALLEN/OSHALLEN
95266525 VAKTTELEFON VAKTMESTERE
FYSIOTERAPIAVDELING
99086940 Kristian Vaa
48957609 Mette Langslett
02800
Biblioteksjef
OS KOMMUNALE BARNEHAGE
Lene Westvold Eggen – leder
Birte Djernæs - nestleder
Tuppul`n – Marit Westmo
Sundmoen Barnehage
Dalsbygda - Ellen Østgård
Tytingen - Stine Skjemstad
Skogstjerna - Bente S. Sæter
Sundmoen Barnehage (mobil)
Furuholtet Barnehage (mobil)
Dalsbygda Barnehage (mobil)
62495220
62483700
72419430
80080000
Fysioterapeut
Fysioterapeut
POLITI
LENSMANNSKONTOR - Tolga
LENSMANNSKONTOR - Tynset
Kemneren
Skatt Øst (ligningskontor)
Mobil: 95266518
KIRKEKONTOR
62470342 Stig Johnsbråten
62470343 Randi Aas
sentralbord
Mobil:95266517
40036901
62494800
62470250
62497602
TOS ASVO - avd. Os
FIAS
TANNLEGEKONTORET
FRIVILLIGSENTRALEN
Mandag
Alle dager
Røros
TYNSET
Sogneprest
Kirkeverge