Sammen for barn og unge

Møteplass
Sammen for barn og unge
Et samarbeid mellom
17. september 2015, kl. 09.00 – 16.00, KS Agenda, Oslo
Program
Møteleder
kl. 08.30 kl. 09.00 Gerd Andreassen, seniorrådgiver i KS og Bendik Hvoslef–Eide
Registrering og kaffe
Velkommen og praktisk informasjon
kl. 09.15 kl. 09.35 Hvordan gjøre det umulige mulig?
v/ Tone Marie Nybø Solheim, direktør i KS, Helse og Velferd og
Lill Tone Grahl-Jacobsen, generalsekretær i NSH
Gerd Andreassen
v/ Kai–Morten Terning, statssekretær i Barne–, likestillings–, og inkluderingsdepartementet
Ærlig talt! Unge fra Voksne for Barn snakker om hva de ønsker fra tjenestene
Du møter unge som deltar i Voksne for Barns Ungt Nettverk, sammen med Ina Nergård
og Karin Källsmyr
kl. 10.05 kl. 10.45 kl. 11.00 Ungdommen er på nett
kl. 11.45 kl. 12.30 kl. 13.00
kl. 14.00 kl. 14.15
kl. 15.00 kl. 15.45 Lunsj i fellesområdet
Vi skaper de nye tjenestene sammen med barn og unge
Lill Tone Grahl–Jacobsen
v/ Svein Øverland, psykologspesialist/daglig leder ved Arkimedes
Pause
Talkshow – erfaringer fra grasrota
Deling av erfaringer
Ledes av Gustav Weiberg–Aurdal, rådgiver i KS Innovasjon
Deltakere:
•Kongsvinger kommune
•Vefsn kommune
•Lier kommune
•Elevtjenesten ved Røsthaugen vgs
•Stange kommune
•Ung.no
•Steigen kommune
© Moment Studio
Kai-Morten Terning
Svein Øverland
v/ Gustav Weiberg-Aurdal
Workshop del 1
Pause
Workshop del 2
Hva kan vi lære av de virkelige ekspertene? Hvordan skaper vi en
bevegelse for forandring?
Bjørnar Fauske Bye
v/ Inga Marthe Torkildsen, spesialrådgiver psykisk helse ved Forandringsfabrikken
Avslutning kl. 16.00 Slutt
Stine Lauitzen
Gustav Weiberg-Aurdal
Praktisk informasjon
Sted KS Agenda, Oslo
Deltakeravgift kr 1.900 ink. lunsj Bindende påmelding. Avbestilling må skje skriftlig.
For mer informasjon og påmelding se www.nsh.no.
Med forbehold om endringer.
Inga Marthe Torkildsen
www.nsh.no