Kurs i kartlegging av kjemisk og biologisk arbeidsmiljø

Kurs i kartlegging av kjemisk og biologisk arbeidsmiljø - prøvetaking
Mandag 9. september 2013
09.30 – 10.00 Registrering og kaffe
10.00 – 10.10 Velkommen til Statens arbeidsmiljøinstitutt
Pål Molander, direktør, STAMI
10.10 – 10.25 Presentasjon av deltakerne
10.25 – 10.55 Generell introduksjon av kurset
Vidar Skaug, overlege, STAMI
TEMA: BIOMONITORERING
11.15 – 12.00 Biologisk overvåking av kjemiske stoffer hos mennesker
Dag G. Ellingsen, avdelingsdirektør, STAMI
12.00 – 13.00 Lunsj
TEMA: LUFTPRØVETAKING
13.00 – 14.00 Aerosoler
Nils Petter Skaugset, forsker, STAMI
14.15 – 14.45 Aerosoler - bioaerosoler
Kari K. Heldal, forsker, STAMI
14.45 – 15.15 Uorganiske gasser
Berit Bakke, gruppeleder, STAMI
15.30 – 16.30 Organiske forbindelser
Raymond Olsen, forsker, STAMI
18.30
Middag på Ekebergrestauranten
Tirsdag 10. september
09.00 – 09.15 Spørsmål og svar fra dag 1 og introduksjon til dagens tematikk
09:15 – 09.45 Bruk av datakilder, praktisk eksempel
Raymond Olsen, forsker, STAMI
10.00 – 10.30 Dokumentasjonskrav i forbindelse med tilsyn av kjemisk og biologisk
arbeidsmiljø
Gry Koller, sjefingeniør, Arbeidstilsynet
10.30 – 16.00 Gruppearbeid/case/praktisk prøvetaking
12.15 – 13.15 Lunsj
1
Onsdag 11. september
09.00 – 10.30 Oppsummering av gruppeoppgave/case
10.45 – 11.30 Kartlegging av eksponering i praksis – eksempel fra BHTs hverdag
Knut S. Grove, avdelingsleder arbeidsmiljøavdelingen i Kokstad BHT
11.30 – 12.15 Lunsj
12.15 – 13.00 Hvordan vurdere eksponering for forurensinger i arbeidsluft?
Wijnand Eduard, forskningssjef, STAMI
13.10 – 13.50 Nye EXPO
Nils Petter Skaugset, forsker, STAMI
13.50 - 14.00 Kursavslutning
Berit Bakke, gruppeleder, STAMI
2