Region Nord 19 2015

REGION NORD
23. OKTOBER • 125. ÅRGANG
19 2015
Se, Herrens hånd er ikke for
kort til å frelse, og hans øre
er ikke for tungt til å høre.
Jes 59,1
Snart hjemme
Mirjam Artmark Aanensen og familien er ferdig
med første misjonsperiode i Vest-Afrika. Mirjam
har vært engasjert i alfabetiseringskurs for
voksne og «speed-schools» for barn.
SIDE 8
NYTT FRA REGION NORD
Høsttreff
NLM.NO/NORD
Fullt hus på Karalaks Hilsen fra Etiopia
Vi hadde et godt fellesskap på høstTrine og Kåre Holta deler sine
15 barn og 60 overnattende på
treffet på Jakobsbakken.
førsteinntrykk fra Hawassa.
bibelhelg på Karalaks.
REGIONSIDE 2
SISTE SIDE
REGIONSIDE 3
FOTO: PRIVAT
1 REGION NORD
19 • 23.10.2015
INNSPILL
KJELL IVAR KVALVIK-JOHANSEN
LEDER I BUR REGION NORD
Her er jeg satt
Jeg jobber til vanlig i en stor elektro-bedrift i Bodø, på en avdeling
med rundt 20 andre automatikere (Hvis du lurer på hva dette er,
kan du forsøke Google). Mine kollegaer er en flott gjeng med høyt
skolerte, faktabaserte, teknologi- og vitenskapsrettede mennesker
med ganske klare meninger om hva som er sannheten og livet.
Jeg har forsøkt å studere dem i forskjellige situasjoner, og det jeg
sitter igjen med er at de virker tilfreds med livet sitt. De er i en jobb
som de både mestrer og trives med. Penger har de nok av, og det ser
også ut som om de får det til både med venner og familie. Hva er da
så spesielt med akkurat mine kollegaer? Ikke så mye, antar jeg. De
er nok noen gode representanter for Ola Normann i 2015.
«Disse menneskene
har hørt så mye, studert så mye og lært så
mye. Hvordan kan jeg
få dele noe av Guds
rike med dem?»
Disse menneskene har
hørt så mye, studert
så mye og lært så mye.
Hvordan kan jeg få dele
noe av Guds rike med
dem? Disse som tilsynelatende har alt, som
oppfatter seg selv som
rettferdige. Disse som
i sin tro har kommet frem til at alt er i orden ... Blant disse er jeg
satt! Dette er min misjonsmark, her er mitt kall – som den eneste
«offentlige» kristne personen på min arbeidsplass. Her skal jeg få
være den Bibelen disse menneskene leser – hver dag. Her kan noe
av Guds lys få skinne gjennom meg.
Her ønsker jeg at min
ferd må få være mer
inspirert av Jesus for
hver dag som går. Jeg
må be om visdom og
besinnelse til ikke å ta
igjen med samme mynt
hvis noen urett blir gjort.
Jeg må være den som ber
om tilgivelse når det er
jeg som har gjort urett.
«Jeg må be om visdom
og besinnelse til ikke
å ta igjen med samme
mynt hvis noen urett
blir gjort. Jeg må være
den som ber om tilgivelse når det er jeg
som har gjort urett.»
«La deres ferd blant hedningene være god, så at de, skjønt de baktaler dere som ugjerningsmenn, likevel må prise Gud på den dagen
når han besøker dem, fordi de ser de gode gjerningene dere gjør.»
1 Pet 2,12
Når vil mine kollegaer, mine venner, mine naboer, mine landsmenn
åpne sin munn og prise Gud? På den dagen Gud besøker dem. Hvordan? Fordi de ser de gode gjerningene jeg gjør. Jeg tenkte før: Åh ... om
bare noen kunne komme for å forkynne de riktige ordene til dem!
Det sies jo at kroppsspråket betyr mer enn våre ord for hvordan
budskapet oppfattes. Dette tror jeg også gjelder når vi forkynner
Gud. Hvordan lever vi med Gud? Får Gud besøke min neste gjennom min ferd?
Du har sikkert også noen i ditt liv som du ikke aner hvordan du kan
nå med Guds frelsesverk. Det er liksom aldri en åpning for å prate
om dette, og de få gangene det faktisk har åpnet seg en mulighet,
har det virket til ingen nytte. Mist ikke motet, men la din ferd
fortsatt være god. Gud vil besøke dem! Menneskene ser de gode
gjerningene du gjør.
Nord-Norgeteamet arrangerte leirdager i Nord-Troms. Fra venstre: Mirjam
Meling, Torunn Stople, Bård Skeie Sørheim og Eivind Helgeland.
FOTO: CAMILLA WALLGREN
Leirdager i Nord-Troms
Hva gjør man når man vil
introdusere leir til flere barn
og unge i Nord-Troms og
samtidig få til et møtepunkt
med gamle leirdeltakere? Jo,
da inviterer man til leirdag og
leirkveld og setter et ferskt
Nord-Norgeteam på saken.
ØIVIND RUUD KRINGSTAD
I Trollvik og på Storslett var leirsamlingene på dagtid på lørdager. På Skjervøy
var det på mandag ettermiddag.
– En leirdag eller leirkveld, hva innebærer det?
Bård begynner med et kremtende
smil: – Vi leika med dem, hadde en liten andakt, og så gav vi dem mat.
– Ja, mat var det alltid, sier Torunn.
– Og så hadde vi familiemøte på alle
samlingene, legger Miriam til.
Hadde håpet på flere
– Hvilken respons opplevde dere?
Bård innrømmer at han hadde håpet på flere folk.
– Men mye skjedde jo samtidig, sier
Torunn, – vi fikk vite at det både var
drilltrening og taekwondo på det ene
stedet.
– Var de fleste som kom tidligere leirdeltakere eller kom det også nye?
– På Skjervøy var det bare to som
hadde vært på leir tidligere. På leirkvelden kom det mellom 10 og 15 stykker,
så jeg regner med at mange nye kommer på leir derfra, sier Eivind.
Nord-Norgeteamet skal være med
på tweensleiren for 5.–7. trinn i Trollvik i høst. – De fleste vi traff var yngre,
forteller Miriam, – men de hadde lyst
til å komme på leir.
Ville ikke gå hjem
– Hvilken betydning tror dere dette hadde for de som kom?
– For de som aldri har vært leir før,
kunne det nok ufarliggjøre det å reise
på leir, sier Torunn.
– Ja, og så betydde det jo noe at vi
var der, sier Eivind.
Miriam forteller at barna ikke hadde
lyst til å gå når det var slutt. På Skjervøy
måtte foreldrene dra dem med hjem!
Denne høsten øker vi til to leirer i
Trollvik, én for 2.–4. trinn og én for
5.–7. trinn. Vi håper dette fører til leirer som ikke er så overfylte, og at både
aktivitetene og forkynnelsen kan treffe
enda bedre.
REGION NORD
Adresse: Sjøgata 28, 9300 Finnsnes
Telefon: 77 85 29 10
E-post: [email protected]
Internett: www.nlm.no/nord
Åpningstid:
ti.– to. 09.00–14.00
Regionleder og ansvarlig redaktør:
Øystein Hitland
Styreleder regionstyre:
Kjetil Rege
Ungleder:
Øivind Ruud Kringstad
Styreleder BUR:
Kjell Ivar Kvalvik-Johansen
Bankkonto for gaver:
8220.02.90131
2
19 • 23.10.2015
Deltagerne på høsttreffet
på Jakobsbakken fikk en
fantastisk tur i strålende
høstvær i mektig fjellterreng over Jakobsbakken.
FOTO: MORTEN ØYSTESE
Høsttreff i strålende vær
Jakobsbakken viste seg fra sin beste
side under årets høsttreff. 28 personer
var samlet til ei flott helg.
ØYSTEIN HITLAND
De fleste deltagerne kom fra Helgeland og Salten,
men det var også noen fra Vesterålen og Troms. Øystein Hitland talte. Han tok for seg noen personer fra
GT, med utgangspunkt i tekster i NT: Adam, Noah
og Abraham. Morten Øystese talte på åpningsmøtet
og ledet nattverdmøtet på søndagen.
På tur i fem timer
På lørdag var et stort turfølge ute i fem timer. Odd
Wollbakk ledet oss via Sagmo, over Anna-toppen
og ned igjen til Jakobsbakken; en fantastisk tur. Den
sene snøsmeltingen i fjellet og det varme været på
sensommeren, gjorde at vi fikk se et stort mangfold
av blomster, selv om det var langt utpå høsten.
Noen valgte en roligere variant på veiene rundt
Bakken, og alle gav uttrykk for å ha hatt en flott dag.
Salg av to hus?
Det er imponerende at denne store leirplassen, der
NLM eier ti hus fra en gammel gruveby, i dag blir
drevet kun på dugnad. Styreleder Kjell Krüger forteller at driften er god. Hvert år har man et greit overskudd som brukes til vedlikehold.
Det er planer om å selge et par av husene som blir
lite brukt, og bruke pengene til å pusse opp et par hus
som er i dårlig stand sentralt på tunet. Dette blir et
spennende prosjekt å følge.
Anne og Kjell Krüger var vertskap på høsttreffet. De ordnet med mat og praktisk tilrettelegging
sammen med Siv Krüger.
Arrangerer sammen
Det er ellevte året at NLM Region nord og Region
Midt-Norge sammen arrangerer høsttreff for voksne
på Jakobsbakken. Annbjørg Boge og Hilde og Morten Øystese har vært med hvert år.
På avskjedsmiddagen søndag ble det markert at
Annbjørg var med for siste gang, i hvert fall som ansatt. Det ble imidlertid sagt klart ifra at hun var velkommen på høsttreff også når hun går over i pensjonistenes rekker.
NLM eier ti hus i den gamle gruvebyen på Jakobsbakken. Stedet blir drevet på dugnad.
Hilde Øystese (til høyre) takket Annbjørg Boge for
innsatsen på høsttreffene gjennom mange år.
BEGGE FOTO ØYSTEIN HITLAND
Høstleirer på Jakobsbakken
Denne høsten skulle det være
både ungdomsleir og barneleir på
Jakobsbakken. Ungdomsleiren ble
imidlertid heller en overnattingstur
i Bodø på grunn av for få deltakere.
Men barneleir ble det – selv i svært
vått vær! Noen av de nye deltakerne
benyttet seg også av muligheten
for gratis overnatting for foreldrene
under leiren. Alle deltakerne gav
sterkt uttrykk for at de ville treffes
igjen på leir i påska!
ØIVIND RUUD KRINGSTAD
3 x Maksleir
Første helg i oktober var det
Maksleir hele tre steder i regionen:
På Fjellheim i Tromsø, på Karalaks
ved Lakselv og i Trollvik, Kåfjord.
Det meldes om gode leirer alle
steder og spesielt flott er det å
høre fra Johannes Sæleset, leirsjef
på Karalaks: «La oss begynne med
en lovsang! 23 deltakere er mer
enn det har vært på barneleir på
mange, mange år. Utrolig kjekt!»
ØIVIND RUUD KRINGSTAD
3
REGION NORD
19 • 23.10.2015
Det var fulle stuer under bibelhelgen på Karalaks i Finnmark.
ALLE FOTO: ØYSTEIN HITLAND
Overfylt på bibelhelg på Karalaks
Nesten 60 overnattende på
Karalaks er ikke hverdagskost. På bibelhelga 18.–20.
september måtte til og med
hemsen over møtesalen
brukes til overnatting!
ØYSTEIN HITLAND
Tema for helga var «Jesus – hovedhjørnestein og snublestein». Gjennom
dette temaet, fikk hovedtalerne Johannes Kleppa og Nils Borge Teigen rette
oppmerksomheten mot sentrale tema
fra en litt uvant vinkel. Det ble veldig
fine bibeltimer.
Øystein Hitland, Richard Skollevoll
og Harald Tjervåg var også talere på
bibelhelga.
Legohus
Det var mange barn med denne gangen. De hadde egne samlinger under
bibeltimene, med samme tema som de
voksne. Tormod Gusland og Helene
Eidem var hovedledere for barna.
På en fellessamling avduket den
minste barnegruppa et hus de hadde
bygd av lego, og som viste at hjørnesteinen også kan være en snublestein.
Barna løftet opp et kors. Det skulle illustrere at Jesus er hovedhjørnestein og
snublestein. De viste også illustrasjoner
av budene, evangeliet og det nye livet.
Karalaks i stedet for Russland
Vi hadde også med oss en stor gruppe
med Fjellheim-elever. De skulle egentlig vært i Russland, men fikk ikke tillatelsene i orden. Derfor ble de med
på bibelhelgen i stedet. De hjalp til
i barneopplegget, de sang, spilte og
gav praktisk hjelp. Flere av elevene fra
BOF-linjen (Bibel og Formidling) var
også med. De bidro blant annet med
vitnesbyrd. Det var veldig flott å ha
Fjellheim-gjengen på Karalaks.
Været var ikke det beste, men det
hindret ikke deltakerne fra å være mye
ute. Lørdag ettermiddag reiste en del
for å se nordnorsk mesterskap i motorcross, mens andre fikk seg en ridetur på ponnier.
Helgen var et samarbeid mellom
Samemisjonen og NLM. I fjor hadde
vi et enda større Finnmarkstevne, der
også Finnmark Indremisjon var medarrangør. De hadde ikke mulighet til å
bli med i år, men blir etter planen med
igjen til neste år.
Det var godt og vel femten
barn med på bibelhelg på
Karalaks.
Barna bygde et hus av lego
for å illustrere hvordan
hjørnesteinen også kan
være en snublestein.
REGION NORD
19 • 23.10.2015
4
BUR prioriterer lederne
Lederutvikling har fått en tydeligere
vektlegging i barne- og ungdomsarbeidet det siste året.
ØIVIND RUUD KRINGSTAD
Kjell Ivar Kvalvik-Johansen, som er leder i regionens
barne- og ungdomsråd (BUR), sier at lederutvikling
er et av de fire hovedpunktene i strategiplanen deres.
– Vi som er ledere i arbeid i dag har jo fått dette og
lært dette av noen. Gjennom lederutviklingen vil vi
være med og utvikle «morgendagens helter», slik at
de også kan videreføre arven, sier han.
– På hvilken måte har BUR arbeidet med dette de
siste årene?
– Strategiplanens punkter kommer jevnlig opp i
arbeidet vårt. Dette fører igjen til oppfølging av Øivinds arbeid som leder. Ut fra diskusjonene på møtene oppdaterer vi planene for det videre arbeidet.
– UNG-forum og Led i Nord er egne «lederarrangement». Er det rett vei å gå?
– Etter UNG-forum i Bodø må vi kunne si at det
er en god måte å inkludere ledere på og å gjøre dem
bevisst på oppgavene. Vi trenger arvtagere som kan
ta over. Men det er jo også slik at fruktene er vanskelig å måle. Jeg opplever likevel at dette er steg i riktig
retning, avslutter Kjell Ivar Kvalvik-Johansen.
En liten, men engasjert gjeng var samlet i Bodø til UNG-forum i slutten av august. Kjell Ivar er nummer fire fra venstre (med briller).
FOTO: KARIN KVALVIK-JOHANSEN
Led i Nord
Per Inge Belt, som selv har en mastergrad i ledelse, underviste om relasjonsledelse på en praktisk og konkret måte for både deltakere og ledere.
FOTO: ØIVIND RUUD KRINGSTAD
Som et resultat av BURs
arbeid med lederutvikling er
«Led i Nord» nå en realitet.
Historiens andre lederhelg
gikk av stabelen i begynnelsen av september.
ØIVIND RUUD KRINGSTAD
Led i Nord er et lederutviklingsprogram hvor deltakerne må søke om å få
delta. Man er i utgangspunktet med for
et halvt år av gangen. For å få godt utbytte anbefales imidlertid deltakerne å
være med over lengre tid. Det var derfor flott at alle de som deltok den første
helgen også var med på den andre.
Gunnlaug Bø er en svært erfaren
«leirunge» og etter hvert leder. Hun
var med som leder på Led i Nord og
hadde blant annet ansvaret for en del
av forkynnelsen.
– Jeg skulle ønske det fantes noe
slikt da jeg begynte som hjelpeleder
og etter hvert vanlig leder også, sier
Gunnlaug. – På lederhelga hadde vi
om Timoteus og Paulus. Jeg har satt
pris på å få dele fra deres forhold.
På ett av møtene tok Gunnlaug utgangspunkt i sangen «Barn og ikkje
tenar». Det er viktig at de yngre lederne får tak i «det ene nødvendige»
slik at de ikke blir produsenter for Gud,
men først og fremst hans barn, mener
hun.
Helga inneholdt også undervisning
om relasjonsledelse, arbeid med caser
og praksis i form av å lede et barneopplegg. Alle deltakerne på Led i Nord er
dette semesteret involvert som ledere
på leir eller i lagsarbeid. En del av opplegget innebærer nemlig tilbakemelding og oppfølging i aktivt arbeid.
Kommende Led i Nord-helg blir
mest sannsynlig samtidig med inspirasjonshelga 5.–7. februar på Skoghus.
Da er det igjen mulig for nye deltakere
å melde seg på.
UNG-forum
UNG-forum ble denne høsten arrangert tre steder:
i Tromsø, på Finnsnes og
i Bodø. Samlingene er for
de som er, eller ønsker
å bli, engasjert i kristent
barne– og ungdomsarbeid.
Målet er at man oppmuntres til videre tjeneste, får
aktuell undervisning og
får løftet blikket. Vi er alle
med i Guds store puslespill
i byggingen av hans rike.
Dessverre hadde ingen av
stedene stort oppmøte,
men for de som var engasjert, opplevdes samlingene
nyttige. Vårsemesterets
UNG-forum blir på Skoghus
fredag 5. februar 2016 i
forbindelse med inspirasjonshelga.
ØIVIND RUUD
KRINGSTAD
5
REGION NORD
19 • 23.10.2015
Vi kunne også vært flere på tirsdagene. Da sorterer
vi varer og gjør i stand. Butikken på Finnsnes er åpen
torsdag, fredag og lørdag, og det er ofte kø utenfor på
torsdagene, sier hun.
En trofast gjeng
I Tromsø er butikken åpen alle hverdagene. – Det er
så stor konkurranse mellom brukthandlene i Tromsø
at vi er nødt til å holde åpent hver dag, sier daglig
leder Elin Mikalsen. – Om vi er stengt, så fortsetter
bare kundene eller de som skal levere varer til neste
bruktbutikk.
Det er ikke stort mer enn tjue frivillige i butikken,
men de fleste har forpliktet seg til en fast dag i uken.
– Det er en trofast gjeng, der mange har vært med siden oppstarten for åtte år siden, sier Elin, – men man
merker litt slitasje.
Vegard Svensen, Kjellaug Svensen og Marit Hansen er noen av de mange frivillige på NLMs gjenbruksbutikk på Finnsnes.
FOTO: ØYSTEIN HITLAND
Bli med på gjenbruk!
NLM gjenbruk hadde i 2014 et overskudd på 25 millioner kroner, som går
rett til NLMs arbeid. To av NLMs 31 butikker ligger i Nord-Norge, på Finnsnes
og i Tromsø.
ØYSTEIN HITLAND
De to butikkene hadde til sammen et overskudd på
cirka 685 000 kroner i fjor. Dette er et veldig flott beløp som kommer misjonen til gode. Det skal mange
kollekter til for å nå en slik sum. Samtidig er det ikke
til å legge skjul på at det krever en god del innsats å
drive butikkene, og at det til tider er vanskelig å få
arbeidslistene til å gå i hop. Alt arbeid gjøres nemlig
på dugnad.
Trenger flere som forplikter seg
Vegard Svensen, daglig leder på Finnsnes, sier at det
er mange som arbeider i butikken, men man skulle
hatt flere som kunne forplikte seg. Kjellaug Svensen,
som er med i styringsgruppen for Finnsnes-butikken, føyer til at det særlig er lørdagen som det kan
være vanskelig å få folk til.
– Kunne noen bare tatt på seg en lørdag eller to i
halvåret, så hadde det vært til god hjelp, sier hun. –
Andakt hver morgen
– Det er moro å arbeide i gjenbruksbutikk, understreker Kjellaug Svensen. – Og man får god kontakt
med mange som er innom. Man kan få gode samtaler, også om åndelige ting. Vegard forteller at de har
andakt før arbeidet begynner hver dag på Finnsnes.
Her er både kristne og ikke-kristne frivillige med.
Både Elin i Tromsø og Kjellaug på Finnsnes nevner fine møbler og ordentlige kopper og kar som
gode varer å få inn. Elin føyer til at mange er ute etter
skikkelige antikviteter.
Både på Finnsnes og i Tromsø ønsker de flere
medhjelpere til butikkene. Ta gjerne kontakt med
Elin Mikalsen (tlf. 416 30 338) i Tromsø eller Vegard
Svensen (tlf. 907 50 765) på Finnsnes om du lurer
på om dette kan være aktuelt for deg. Og så er du
uansett velkommen innom butikkene i Søndre Tollbodgate 3a i Tromsø og Rådhusveien 1 på Finnsnes
for en god handel, en god prat og velsmakende vafler
– med kaffe attåt.
Rekordmange ansatte
På arbeiderdagen vår, 18.
september, var samtlige
ansatte i regionen samlet på
Nordborg. Vi var ni personer
som får lønn direkte fra NLM
Region nord, i tillegg til to fra
Skoghus leirsted og tre fra
Soltun Soldatheim.
ØYSTEIN HITLAND
I sommer ble Ole Christian Vedvik og
Ragnhild Kråvik ansatt som barne- og
ungdomsarbeidere i henholdsvis 30 og
20 prosent stilling. Fra 1. september ble
Andrea Nilsen ansatt som forsamlingsarbeider i Fjellheim misjonsforsamling
i Tromsø i 20 prosent stilling. Fra samme tidspunkt økte Johannes Sæleset sin
stilling samme sted fra 20 til 30 prosent.
Vi ønsker fremdeles å ansette en
forsamlingsleder i Fjellheim misjonsforsamling. Men da vi ennå ikke har
kommet i havn med denne ansettelsen,
så vi behovet for å styrke forsamlingen
noe. Dette henger også sammen med at
Johannes tar ut gradert farspermisjon
Foran fra venstre: Torunn Sørensen (leirstedsarbeider Skoghus), Kjell
Sørensen (bestyrer Skoghus), Robin Mork (ettåring Soltun) og Ida Elisabeth
Bydall (ettåring Soltun). Midten fra venstre: Kristin Bakeng Olufsen (administrasjonsleder), Ragnhild Kråvik (barne- og ungdomsarbeider), Johannes
Sæleset (forsamlingsarbeider Tromsø), Katrine Gran Andersen (barne- og
ungdomsarbeider/daglig leder Karalaks) og Annbjørg Boge (forkynner og
foreningsarbeider). Bak fra venstre: Øivind Ruud Kringstad (ungleder),
Øystein Hitland (regionleder), Ole Christian Vedvik (barne- og ungdomsarbeider), Lars Inge Stautland (bestyrer Soltun) og Andrea Nilsen (forsamlingsarbeider Tromsø).
FOTO: JAN SANDVIK
dette året, siden han ble far i sommer.
Både Johannes og Andrea har midlertidige stillinger, som går inn når og om vi
får tilsatt en forsamlingsleder.
I tillegg til å ansette en forsamlingsleder i Tromsø, så er vi også i gang med
en tilsettingsprosess med tanke på
Bodø og Salten. Annbjørg Boge går av
med pensjon ved påsketider neste år.
Vi ønsker da å tilsette én eller flere personer i Bodø/Salten i til sammen 100
prosent stilling. Vær gjerne med og be
om at vi får inn gode folk i de ulike stillingene.
Vi må heller ikke glemme at arbeideren er sin lønn verdt. Vil derfor
oppmuntre misjonsvennene våre til
fortsatt å stå sammen med oss i givertjenesten. Vi er glade for det vi mottar
av gaver til misjonen i Region nord.
Samtidig ser vi mange muligheter til å
bringe evangeliet ut i landsdelen vår.
Vi skulle gjerne hatt enda mer midler
til disposisjon. Vi opplever at det nå er
mange som er villige til å ha en tjeneste
i misjonen. Men økonomien setter begrensinger. Vi er derfor glade og takknemlige for alle de gavene vi får.
6
REGION NORD
19 • 23.10.2015
En meget viktig misjonsstasjon
Soltun er en god samlingsplass for soldatene i Indre Troms.
For mange år siden, nærmere bestemt høsten
1972, kom jeg for første gang til Soltun Soldatheim på Setermoen i Indre Troms. Anledningen
var en internattur med elever fra Nordborg Handelsskole.
Minst av alle ville jeg trodd den gangen at jeg
skulle få være med å fortelle om Jesus til mange
av dem som senere har besøkt Soltun. Flere er
de som har startet på vandringen sammen med
Jesus her på Soltun.
Med min bakgrunn som ikke-kristen fra NordNorge var jeg skeptisk til alt som hette kristendom. Utfordringen for meg ved å komme til
Nordborg og altså nå til Soltun, var ikke at jeg
møtte så mye kristendom. Men jeg møtte Jesus!
Denne personen som hadde gjort noe for oss
mennesker, og dermed også meg, var det flere
som snakket om.
For min del er jeg altså én av mange som fikk
møte ham som har åpnet paradis igjen – etter at
Gud i sin kjærlighet måtte stenge det for menneskene. På Soltun får den ene etter den andre
se himmelporten som er åpen for alle som vil
komme til ham. Det høres mange glade vitnesbyrd om det, også denne siste vinteren.
Der og da, blant mange andre ungdommer, foldet jeg hendene og sa til Jesus: «Om du vil ha
meg, så får du ta meg slik som jeg er.» Jeg trodde
han ville, og nå har livet sammen med ham vart
i alle år siden.
Nå går vi spennende tider i møte – med store
utfordringer. Både med tanke på menneskelige
ressurser, som Gud ved sin ånd får utruste fra dag
til dag, og de økonomiske midlene som gjør det
mulig å drive et slikt sted. Soltun kommer aldri
til å bli et økonomisk selvbærende sted i kroner
FOTO: SOLTUN
og øre, men så lenge Jesus møter menneskene
der, gjøres det til det største overskuddsforetak
vi kan ha i vårt arbeid. Mulighetene er enorme
der mennesker møter Jesus.
Vi ser det, vi som er så heldige i være i Soltuns
nærhet. Vi håper at mange flere kan få se det og
kjenne velsignelsen av å være med i arbeidet på
Soltun. Det er nok å nevne bønn og givertjeneste, men alle er hjertelig velkommen til å være
med.
For meg har det blitt mer enn 40 år i takknemlighet. Flere med meg er takknemlige, både til Gud
og til mennesker som har båret lyset på Soltun
Soldatheim i Indre Troms.
ALF TRÅSDAHL
Soltun Soldatheim – veien videre
De siste to årene har det pågått en prosess rundt
Soltun Soldatheim med tanke på drift, personaloppfølging og eierskap. Dette munnet ut i et
forslag om at NLM Region nord skulle overta
eierskapet for soldatheimen fra NLM Norge.
Dette sa imidlertid misjonsfolket i regionen nei til
under årsmøtet i Tromsø i mai i år. I vedtaket står
det at regionen ikke har ressurser til å overta
eierskapet for enda en institusjon, i tillegg til de
vi allerede har eier- og driftsansvar for.
Etter årsmøtet har Hovedstyret igjen hatt
Soltun på sin saksliste. De tok årsmøtevedtaket
i Region nord til etterretning, men bad om å få
på plass en avtale som sikrer god oppfølging av
soldatheimen.
Etter en dialog mellom hovedkontoret og
regionen, har man nå kommet frem til at Soltun
fortsatt eies sentralt, men regionen får delegert
personaloppfølgingen og ansvaret for å velge
Soltuns styre.
Vi ser for oss at dette vil bli en god modell for
Soltun videre. Så er også styret i gang med å se
på selve driften av Soltun. Vi tror at Soltun virkelig har en misjon – også i fremtiden. Takk for at
du husker på Soltun!
ØYSTEIN HITLAND, REGIONLEDER
REGION NORD
19 • 23.10.2015
23
NESTE UTSYN
Utgivelsesdag: 6. november 2015
Månedens misjonsland i NLM i november er Øst-Afrika. Der har organisasjonen arbeid i Kenya og Tanzania.
Vi som går fast i misjonsforeningen, tilhører fire–fem barnefamilier.
FOTO: ØYSTEIN HITLAND
Lebesby Misjonsforening
Vi samles på søndagen og lar ansvaret
for møtet gå på rundgang. Den som
har møtet, velger selv om de vil ha det
på formiddagen, ettermiddagen eller
kvelden – om det skal være i hjemmet
eller i menighetssalen.
Når møtet er om kvelden, blir det som en slags bibelgruppe hvor vi gjennomgår søndagens tekster. Ellers
har det karakter av familiemøte, og da kan det fort
samles 10–20 sjeler til møtene.
Noen ganger har vi besøk av forkynnere. De fleste
er fra Misjonssambandet og Finnmark Indremisjon.
Da har vi også møter på hverdagene. Vi får også besøk av elever fra Fjellheim og Misjonssambandets
ungdomsteam. Det setter vi stor pris på. De har betydd mye for barna og ungdommen vår.
Vi vet ikke hvor lenge foreningen har eksistert eller når den ble innmeldt i Misjonssambandet. Men vi
som er her nå, har holdt på så lenge vi har vært her,
det vil si i 30 år.
Lørdagskafé på
Sandkollen
24. oktober er datoen for den årlige lørdagskafeen på Sandkollen i Misvær. Det blir salg
av møsbrømlefse og vafler fra klokka 11.00.
Andakt klokka 12.00. Regionleder Øystein
Hitland kommer på besøk sammen med
elever fra Fjellheim bibelskole. Hjertelig
velkommen!
Høstbasar i Fauske
Lørdag 31. oktober arrangerer Fauske Misjonsforening høstbasar på Fauske menighetssenter. Kristian Johansen har andakt
denne dagen. Dørene åpner klokka 11.00, og
det bli salg av grøt, kaffe og kaker, julekaker,
syltetøy og saft, loddsalg på bok og åresalg.
Vi som går fast, tilhører fire–fem barnefamilier
med fire–sju barn i hver familie. Nå har flere av barna
reist ut. Det må de gjøre allerede etter ungdomsskolen, da det ikke er noe videregående utdanningstilbud i en avsidesliggende utkantsbygd på 150
mennesker. Men én av dem er kommet tilbake med
familie, og i feriene dukker ofte flere av de utflyttede
ungdommene opp på møtene. Det er oppmuntrende
for oss.
Men fortsatt er det en del barn igjen, og de drar
også andre barn med seg. Derfor er det prosentvis
meget god oppslutning om barne- og ungdomsarbeidet i bygda. Og det er det vi i misjonsforeningen som
står for.
Det betyr mye å kunne samles regelmessig om
Guds ord, særlig på søndagen. Det er det som holder
oss sammen og den enkelte troende oppe, og det kan
bli til hjelp for de som ennå ikke har funnet veien.
Det er også viktig at barna får være med og finner et
hjem i den kristne menighet på jord.
NILS BORGE TEIGEN
Familieleir på Skoghus
30. oktober–1. november er det familieleir på
Skoghus leirsted. Det blir program til inspirasjon, familietid og egne opplegg for de ulike
aldersgruppene. Jørgen Storvoll, lærer på
Fjellheim bibelskole, skal ha samlinger for de
voksne, mens elever fra Fjellheim bibelskole
skal ha egne samlinger for barna og ungdommene.
Organ for Norsk Luthersk Misjonssamband
Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo
Telefon: 22 00 72 00 (redaksjon og
annonser), 22 00 73 00 (abonnement)
Telefaks: 22 00 72 03
Internett: www.utsyn.no
E-post: [email protected] (redaksjon)
[email protected] (abonnement)
Ansvarlig redaktør:
Espen Ottosen – [email protected]
Redaksjonsleder:
Arne Sæteren - [email protected]
Redaksjonssekretær:
Kari Kottum – [email protected]
Journalister:
Frida Blaker – [email protected]
Per Ove Aarseth – [email protected]
Silje Måseide
[email protected]
Grafisk formgiver:
Margaret Aambø Mathisen
[email protected]
Trykk: Schibsted Trykk Flesland
Utsyn kommer ut hver 14. dag.
Pris: kr 540.
Ungdomspris (ungdom under 26 år): kr
378. Til utlandet, portotillegg på kr 324.
Bladet bestilles i Utsyns abonnementsavdeling, Sinsenveien 25, 0572 Oslo.
Abonnementet går til det blir oppsagt.
Utsyn kan også bestilles på cd.
ISSN: 0802-1716
Kassett: 0806-508S
Online: 1500-3728
Annonsepriser: kr 9,00 (kr 13,50
i Utsyn med regionsider) per spaltemillimeter på annonseside.
NLMs gavekonto: 8220 02 90131
Abonnementskonto: 8220 02 90905
Julemesse på Nordborg
og Fjellheim
Nordborgs julemesse er fredag 20. og lørdag
21. november. Velkommen til Nordborg, til en
god handel, utlodning, andakt og diverse annet program. Inntektene går til skolen.
Lørdag 21. november fra klokka 10.00 er det
også julemesse på Fjellheim. Det blir kafé,
salg av håndarbeid og julekaker m.m., basar
med åresalg, andakt og julesanger. Inntektene går til NLM.
Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo
Telefon: 22 00 72 00
Telefaks: 22 00 72 03
Internett: www.nlm.no
E-post: [email protected]
Generalsekretær:
Øyvind Åsland
RETURADRESSE: UTSYN, SINSENVEIEN 25, 0572 OSLO
Reiserute for november
og desember
Øystein Hitland
05.11 Lavangen
20.–22.11 Vestre Jakobselv / Vadsø
Annbjørg Boge
02.11 Kvaløysletta, forening
03.11 Brennsholmen
04.11 Tromsdalen, forening
05.11 Birtavarre, forening
06.11 Lyngseidet, forening
08.11 Straumsbukta
14.11–15.11 Givær
30.11 Rundhaug, forening
01.12 Sørreisa, forening
02.12 Hamnvåg
07.12 Stonglandseidet, forening
08.12 Medby, forening
09.12 Senjahopen
Kåre Holta sammen med elevene på Den norske skolen i Hawassa. På den andre siden av
bordet sitter Therese Vang. Therese er dansk og lærer for en dansk elev.
FOTO: PRIVAT
Førsteinntrykk fra Etiopia
Trine og Kåre Holta reiste fra Kårvikhavn til Hawassa i Etiopia i sommer. Vi har fått Kåre til å dele noen
inntrykk med oss.
Da har vi vært en måned i Etiopia, og det har
vært en lang måned i den forstand at vi har opplevd mye nytt.
Å være nordmann og hvit i Etiopia innebærer at du blir lagt merke til. Jeg tror nok en i
lengden vil ønske å være noe mer anonym. Men
samtidig så har vi aldri fått så mange smil og
møtt så mange fremmede folk som hilser på oss.
Hilsenen i seg selv er det noe fint ved. Her sier
de «selameno» som betyr «fred» eller «er det
fred?» Det er det mer innhold i enn i «hei».
Mange av dem som kommer løpende mot oss
og hilser er barn, både fordi vi er annerledes,
men også med en baktanke om å få en skjerv fra
de rike hvite.
Etiopierne er et gjestfritt folk, noe vi fikk
oppleve da vi var på tur på Taborfjellet. Vi ble
invitert inn til guiden vår og hans mor, i et enkelt murhus under svært kummerlige forhold.
Det ble servert nystekt maisbrød og glass med
kald kaffe. Jeg må si at jubelen stod ikke i taket
hos undertegnede. Men som en velloppdradd
og høflig nordmann drakk jeg opp mitt glass.
Når du drikker opp alt her, betyr det at du vil
ha mer, så glass nummer to kan jeg forsikre dere
om at ikke ble drukket helt opp. Og når glasset
med sur melk og svarte prikker etter aske gikk
runden rundt, gikk enn stille bønn opp til vår
far i himmelen. Jeg fryktet magesjau, og jeg ble
bønnhørt.
Her må en vaske frukt og grønt i klor. Drikkevann må filtreres og bæres til leiligheten, og
oppvaskvannet må kokes.
At landet har over 90 millioner innbyggere
merkes, for det er folk, og for ikke å snakke om
fe, overalt. Når du da skal komme deg frem i
trafikken ligner det mest et løp i slalåm, du må
virkelig ha øynene på rett plass.
Skolestarten var en hektisk opplevelse fordi
vi kom ut en uke senere enn planlagt. Vi kom
natt til lørdag, og skolen startet på mandag i
Addis. På lørdagen dro vi hit til Hawassa, med
skolestart på mandag.
Nå er vi godt i gang og har begynt å få hodene over vann. Vi har fem flotte elever, fra 1.
til 5. klasse. Jeg skulle unt dere å vært med på
morgensamlingene når barna inderlig og trofast
ber om frelse for slektninger, og om helse og
evangeliets fremgang i Etiopia.
Takk for forbønn!
KÅRE HOLTA
Vegard Svensen
06.11 Basar Skoghus
11.11 Grasmyr
13.–15.11 Lakselv
25.11 Grasmyr
Jakob Middelthon
17.11 Leines
18.11 Nordfold
19.11–20.11 Leines
21.–24.11 Vesterålen
26.–27.11 Rognan
29.11 Bodø
Thor Fremmegård
06.–08.11. Finnsnes Misjonsforsamling
Mathias Mjølhus
17.–22.11 Fjellheim Misjonsforsamling
Nord-Norgeteamet
14.–16.11 Nordborg
30.11–06.12 Lebesby
08.12–13.12 Lakselv
Kjell Iversen
17.–22.11 Harstad-området
24.–29.11 Ørnes
Fjellheim Bibelskole
27.11–03.12 Distriktsbibelskole på Finnsnes
27.11–03.12 Distriktsbibelskole i Alta
Leirer i november
Skoghus
6.–8. nov.
Trollvik
13.–15. nov.
Soltun
13.–15. nov
Tweensleir 5.–8. klasse
Maksleir 2.–7. klasse
INTRO 13+