HiL Start 2015 for Organisasjon og ledelse (obligatorisk oppmøte

HiL Start 2015 for Organisasjon og ledelse
(obligatorisk oppmøte)
Mandag 17/8
HVA?
NÅR?
HVOR?
Velkommen til studiet!
14.15- 15.00
Aud- G
Quiz og aktivitetsløype
15.00- 17.00
Oppmøte G-203
Grillfest
17.00-
Sundgården
HVA?
NÅR?
HVOR?
Hvordan lykkes som BOLstudent? Informasjonsmøte
09.00- 11.00
G- 101, G-102, G-201
Offisiell åpning
12.30- 13.30
Amfiet
Tirsdag 18/8