Referat styremøte 3.mars 2015

REFERAT
Styremøte 3. mars 2015
på Allumbanen.
Tilstede: Arne Solem, Atle M. Hansen, Tom Erik Steinnes, Håkon Torsvik, Thomas Greaker,
Øyvind Fjeldstad og Henning Solem.
Forfall:
Kjell Aanstad, Bjarne Engstrøm og Harald Grønn.
Fra utvalgene møtte:
Geir Arne: Jaktutvalget.
Morten: Ungdomsutvalget.
Leif Magne: Rifleutvalget.
Jan Ivan: Fiskeutvalget.
Svein: Baneutvalget/Lerdue.
Sak 22/15.
Innkalling.
Innkallingen til møtet ble godkjent.
Sak 23/15.
Referat styremøte 3. februar 2015.
Referatet ble godkjent og signert.
Sak 24/15.
Orienteringssaker.
Det var ankommet brev fra Fylkesmannen ang. klager fra Åsrum, Solberg og Svendsen.
Klagen fra Åsrum tas opp til ny behandling fordi Fylkesmannen har kommet fra til at Asbjørn
Åsrum er gjenboer (Fjære) og skulle vært varslet som nabo.
Dette betyr at kommunens avvisning oppheves.
Klager fra Solberg og Svendsen ble avvist.
Sak 25/15.
Rapport fra utvalgene.
Sak 25/15 a. Fiskeutvalget.
Møte/dugnader ble avholdt 14. og 21. februar ved Anundsjø, før FM i isfiske.
22. februar ble det arrangert FM/KM i isfiske på Anundsjø, Limtjønn og lille Limtjønn.
Det møtte 25 deltakere.
Fylkesmester ble Tor Ivar Bjørnstad, Pimpel Sør og klubbmester ble Øystein Allum HJFL.
Sak 25/15 b. Jaktutvalget.
28 deltakere er påmeldt til jegerprøven.
Sak 25/15 c. Ungdomsutvalget.
Fellejakt på bever er under planlegging.
Sak 25/15 d. Jenteutvalget.
Forfall.
Sak 25/15 e. Publisering /PR.
Leder hadde forfall.
Sak 25/15 f. Rifleutvalget.
Det blir stevne i jaktfelt 8. mars på Allumbanen.
Sak 25/15g. Banesaken.
Se pkt. 24/15.
Sak 26/15. Konstituering.
Formann: Arne Solem
Nestformann: Atle M. Hansen.
Kasserer: Atle M. Hansen.
Sekretær: Harald Grønn.
Sak 27/15. Utsendinger ti Årsmøte i NJFF Vestfold.
Følgende ble valgt:
Svein Komma, Jan Ivan Karlsen, Bjarne Engstrøm, Håkon Torsvik, Arne Solem og Tom Erik
Steinnes.
Sted: Furulund Kro 18. mars kl. 18.30.
Sak 27/15. Eventuelt.
Det forelå ingen saker.
Allumbanen 3. mars 2015.
Arne Solem
Atle M. Hansen
Tom Erik Steines.
Håkon Torsvik
Jan Ivan Karlsen
Morten Jahre
Svein Komma
Henning Solem.
Geir Arne Komma
Leif Magne Saga
Thomas Greåker
Øyvind Fjeldstad