Uke 34, 1.trinn

UKEPLAN 1. KLASSE
Uke 34
24.8 – 28.8. 2015
Informasjon denne uka:
Vi har hatt en fin skolestart. Dere har noen flotte barn De begynner å finne seg til rette
i klassen.
Vi bruker tid på å bli kjent med hverandre og skolen. Vi jobber mye med at barna skal
bli trygge på felles rutiner. Vi leser, lærer nye sanger, teller og prater sammen. Hver dag
får barna leke og bevege seg.
Vi har feiret 6-års dagene til Faiek, Marius, Fredrik og Sander.
Nå i starten av skoleåret blir vi ute fra morgenen.
Barna kan henge sekken sin på plass i garderoben fra kl.8.30 og deretter levere
postmappa.
Barna må være kledd for å være ute den første timen.
Håper alle leste det første ukebrevet. Der stod det en del nyttig informasjon. Dersom
dere lurer på noe, så vennligst ta kontakt.
I postpappa lå det to skriv, Registrerings skjema og Tillatelses skjema, som alle må få
levert til skolen med underskrift.
Til tirsdag skal vi på tur til Tutlamoen sammen med fadderne. Barna kan bruke en
tursekk denne dagen og la pennalhuset ligge hjemme. Husk riktig klær til riktig vær og
ekstra drikke i sekken.
Denne uken starter vi opp med en lyd-/bokatavtest. Testen består av to ark: et for de
store bokstavene og ett for de små bokstavene. Hensikten med testen er å få en oversikt
over barnas kjennskap til lydene/bokstavene.
Sender med hjem et skriv som forteller om Trivselsprogrammet ved Mosby
Oppvekstsenter.
UKENS FAGLIGE MÅL
NORSK
MATEMATIKK
ENGELSK
Jeg kan sortere etter Jeg kan si «Good
størrelse, farge og morning».
antall.
SOSIALT FOKUS
Bli kjent med hverandre og klassens rutiner.
ANDRE FAG
Snu dette arket for å se hva vi jobber med på skolen og hjemme denne uka.
Mandag 24/8
Ute fra
morgenen.
Samling inne.
Tirsdag 25/8
Ute fra
morgenen.
Onsdag 26/8
Ute fra
morgenen.
Samling inne.
Klasseregler.
Vi tegner og
klipper.
Lesestund
Lek.
Vi går på tur til
Tutlamoen
Bokstavtest/Lek
sammen med
fadderne.
Husk riktig klær Lesestund
til riktig vær og
ekstra drikke.
Skolen slutter
kl. 13.15
Skolen slutter
kl. 13.15.
Skolen slutter
kl. 13.15
Torsdag 27/8
Ute fra
morgenen.
Samling inne.
Fredag 28/8
Ute fra
morgenen.
Samling inne.
Hvordan sorter
vi søppel i
klasserommet
Lesestund
Lage
geburtsdagskalender.
Bokstavtest/lek
Skolen slutter
kl. 13.15.
Dette har vi fokus på:
Barna skal bli trygge på hverandre og felles regler.
Matematikk: Sortering.
Engelsk: Good morning.
Ha ei god uke! Ta kontakt hvis dere lurer på noe.
Vennlig hilsen Ragnhild, Stian og Turid.
Hvordan komme i kontakt med oss?
Mosby skole tlf.: 38066180
[email protected]
Tlf, Turid: 48128614 Stian: 90721169
Ukebrevet ligger på http://www.minskole.no/mosby
[email protected]
Skolen slutter
kl. 12.30.