Offshore instrumentering 2015 Utstilling og profilering

Offshore instrumentering 2015 Utstilling og profilering
Tekna og NFA ønsker velkommen til det årlige seminaret Offshore Instrumentering - et møtested for
operatører, engineering og leverandører som jobber med instrumentering og automatisering innen
olje og gass.
Det legges opp til utstilling i forbindelse med seminaret.
Vi har inntil 24 utstillerplasser med god plassering utenfor konferanselokalet der deltakerne samles i
pauser. Det arrangeres dessuten gruppeoppgaver relatert til leverandørutstillingen.
Vi kan tilby tre ulike profileringspakker:
Pakke 1: Logo i programmet og på nettside
- Firmalogo i farger på baksiden av det programinnbydelsen (trykket program) som
sendes til ca. 4.000 potensielle adresser
- Logo på seminarets nettside på www.teknakurs.no og www.nfaplassen.no .
- Logo på skjerm (presentasjon som går ved start og i pauser)
- Én gratis deltaker på seminaret (verdi 6.000,-/7.000,-)
Pris kr. 12.500,- + mva.
Pakke 2: Utstilling
- Utstillerstand i tilknytning til konferansesalen begge dager
- Hver enkelt utstiller får 2-3 meter gulvplass
- All pauseservering vil foregå i utstillingsområdet for å sikre god kontakt mellom
utstillere og deltakere på seminaret
- Første seminardag avsluttes med gruppearbeid i utstillingsområdet, hvor det vil bli
servert forfriskninger og snacks
- Logo på lerret (presentasjon som går ved start og i pauser)
- Deltakerlister (ca. 4 dager før konferansen)
- Én gratis deltaker på seminaret (verdi 6.000,- / 7.000,-)
Pris kr. 12.500,- + mva.
Pakke 3: Logo på program + nettside og utstilling
- Firmalogo i farger på baksiden av det programinnbydelsen (trykket program) som
sendes til ca. 4.000 potensielle adresser
- Logo på seminarets nettside på www.teknakurs.no og www.nfaplassen.no .
- Utstillerstand i tilknytning til konferansesalen begge dager
- Hver enkelt utstiller får 2-3 meter gulvplass
- All pauseservering vil foregå i utstillingsområdet for å sikre god kontakt mellom
utstillere og deltakere på seminaret
- Første seminardag avsluttes med gruppearbeid i utstillingsområdet, hvor det vil bli
servert forfriskninger og snacks
- Logo på lerret (presentasjon som går ved start og i pauser)
- Deltakerlister (ca. 4 dager før konferansen)
- Én gratis deltaker på seminaret (verdi 6.000,- / 7.000,-)
Pris kr. 15.000,- + mva.
Skulle dette være av interesse, vennligst ta snarlig kontakt med prosjektleder på tlf.: 90 57 45 96
eller e-post [email protected]