Status kunstnerisk utviklingsarbeid

S T Y R E S A K # 04/15
STYREMØTET DEN 28-29.10.15
Vedrørende:
STATUS KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID
Forslag til vedtak:
Styret tar rapporten til orientering
Vedlegg:

Saksfremlegg vedrørende status kunstnerisk utviklingsarbeid
Bergen, den 22.10.15
1
Status kunstnerisk utviklingsarbeid
KU-aktiviteten de siste 6 månedene
Tildeling av KU-midler oktober 2015
Det totale søknadsbeløpet for såkorn- /kompetansemidler var i denne runden kr 455 000,- Åtte
av 11 søkere fikk tildelt for til sammen kr 185 000.
•
•
•
•
•
•
•
•
Charles Michalsen: In-Between, reflections of refraction and perceptions of
precipitation kr 62 000,Torkell Bernsen: Tree of Life kr 32 000,Richard Launder: Beirut: Out of Ruinous Conditions kr 24 000,Sveinung R Unnerland: Uten tittel kr 18 000,Charles Michalsen: Tekst som object: Tekst – subtekst - kontekst kr 15 000,Kate Madsen: Lost in space kr 10 000,Sabine Popp: Agential Matter kr 15 000,Hilde Kramer: The vibrant contour – illustration as Scientific Research kr 9 000,-
Det totale søknadsbeløpet for KU-baserte undervisningsprosjekter var i denne runden kr
426 000,- mens avsatte midler var kr 190 000,-. Med overføring fra kompetansemidler ble det
mulig å øke potten, og fire av fire søkere fikk tildelt støtte til KU-baserte undervisningsprosjekter
for totalt kr 249 000,-:
•
•
•
•
Hilde Kramer: Kurs Designerens identitet kr 95 000,Frans Jacobi: Divine Comedy kr 60 000,Petter Bergerud: Frozen Actions kr 50 000,Annette Kierulf: Artists as independent publishers kr 44 000,-
Vi mottok to søknader om publikasjonsstøtte til behandling i KU-komiteen 30.oktober 2015.
 Jon Pettersen: Digital Weaving – Profession and Passion
 Linda Lien: Visibility
Status for pågående KU- publikasjoner
Følgende to publikasjoner er ferdigstilte og lanserte:
•
•
Litteraturhuset i Bergen 14. oktober Petter Bergerud: Experimental Wooden Structures
Stipendiatsamling ved Universitetet i Agder 19-21. oktober tidligere stipendiat Ellen
Røeds kritiske refleksjon SKYVELÆRE
Status andre KU-prosjekter
Professor Eamon O'Kane ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen er blant kunstnerne som stiller
ut under Norsk Skulpturbiennale 2015. Utstillingen åpnet 9. oktober og står til 31. januar 2016.
Norsk Skulpturbiennale 2015 har tittelen "Kunsten tilhører dem som ser den" og stiller spørsmål
om det tredimensjonale kunstuttrykket er i ferd med å forandres på en grunnleggende måte i og
med vårt eget forhold til rom og bilde er i endring.
2
Utstillingen er kuratert av Anne Szefer Karlsen, som også er førsteamanuensis ved Kunst- og
designhøgskolen i Bergen (KHiB), der hun leder et nyopprettet masterprogram i kuratorpraksis.
Avdeling for design deltar i RAFF designuke 16 – 26.oktober 2015 i regi av Design Region Bergen.
Fredag 23.oktober holdes workshop i samarbeid med Kunst- og designhøgskolen i Bergen på
Rom 8: Å tørre å stå i det ukjente, samfunnet vårt trenger modige folk!
Stine Knudsen Aas vant Raff Designukes utviklingsstipend 2015. Prisen på kr. 30 000,- ble gitt av
SpareBank 1 SR-Bank ved Alvhild Berge, og utdelt under Raff Designukes offisielle åpning på
Østre. Stine vant prisen med sitt masterprosjekt, som handler om å skape følelsesmessige
forbindelser mellom bruker og produkt. Resultatet har blitt tre lamper hvor du styrer lyset
gjennom ulike former for berøring.
Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) deltok med flere prosjekt på Teaterfestivalen Meteor
2015. SYNSMASKINEN bidro med workshop, film og performance og Pedro Gómez-Egaña med
'History of Velocity'.
SYNSMASKINEN er et kunstnerisk utviklingsprosjekt (KU-prosjekt) ved KHiB, som ledes av
professor Frans Jacobi ved Avdeling for kunst. Prosjektet foregår i perioden 2015 - 2018 og består
av syv kunstprosjekter som utforsker en definert krise i vår tid. Det er første del av dette
prosjektet som nå vises for offentligheten. Dette har fått tittelen BURST og handler om
klimakrisen.
På Meteor 2015 arrangerte SYNSMASKINEN en workshop fredag 16.oktober på Cinemateket USF
på Verftet. Tema for workshopen var kriser sett som en generell politisk konfigurasjon. Hva
innebærer det å leve i en tid preget av kriser og hvordan manifesterer disse krisene seg? Det var
en innledende forelesning av Bruna De Marchi, sosiolog og gjesteforsker ved Senter for
Vitenskapsteori ved UiB, der hun presenterte sin forskning om kriser og sosiale responser til
katastrofer. SYNSMASKINEN og Frans Jacobi viste også Siberian Holes - en film og performance,
søndag 18. oktober på Cinemateket USF.
Både SYNSMASKINEN og TOPOGRAPHIES OF THE OBSOLETE presenterer ved Stipendiatsamlingen
ved Universitetet i Agder 19-21. oktober.
Status pågående stipendiatstillinger
KHiB har de følgende syv i stipendiatstillinger:
Navn og avdeling
Status
Emma Wolukau-Wanambwa, avd. for kunst
1.år
Albert Tang, avd. for design
2. år
Erlend Bleken, avd. for design
2. år
Fredrik Ryskjedal, avd. for design
3. år, forbereder søknad om sluttoppmelding
Tao G. Vrhovec Sambolec, avd. for kunst
3. år
3
Hildur Bjarnadottir, avd. for kunst
3. år, har levert søknad om sluttoppmelding
Michelle Teran, avd. for kunst
Har levert og bestått kunstneriske resultater,
leverer kritisk refleksjon i høst
Årets rekruttering av potensielle stipendiater
91 interessenter leverte skisse til søknad innen fristen 1. september. 11 av disse ble oppfordret
til å levere søknad innen 1.desember.
Prosjektmidler fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid
KHiB har levert en søknad innen fristen 13.oktober på vegne av Professor Brandon LaBelle,
Avdeling for kunst. Prosjektets tittel er The Imaginary Republic og søknadsbeløpet er kr
2 355 500,-.
The Imaginary Republic is an artistic research project at the Bergen Academy of Art and Design
(KHiB) exploring public life as a creative material and pertinent issue within today’s global
environment. The project draws upon socially engaged and public art practices, and finds
reference in a range of artists and methods since the 1960s (for example, relational aesthetics
and institutional critique). Yet these approaches confront an increasingly politicized condition, as
creativity and culture have become central to the agenda of global neo-liberalism (“the creative
economy”). It is this condition that the project aims to creatively engage through artistic research
and production. The project is a collaboration between KHiB and institutions, researchers and
artists based in Sweden, Denmark, Norway, Switzerland, Israel, South Africa, England and Greece.
Through a network of international partners, whose practices focus extensively on issues of art
and social engagement, the project looks toward the specifics of each partner city as critical input,
particularly linking the north and south of Europe and engaging their cultural differences. The
project will draw upon each partner’s existing work and affiliations, while enhancing and
extending their scope through joint research and collective work.
KHiBs representant i programstyret for Program for kunstnerisk utviklingsarbeid
Kunnskapsdepartementet har oppnevnt Professor Frans Jacob som KHiBs representant for
perioden 2015 – 2018 etter at Professor i møbel-/komponentdesign, Dave Vikøren måtte trekke
seg fra sitt verv grunnet sykdom. Styret for Program for kunstnerisk utviklingsarbeid inkluderer
stipendiat- programmet og prosjektprogrammet.
Vararepresentant for Frans Jacobi er Christine Hansen, KU-leder ved Avdeling for kunst.
Bergen, 22.oktober 2015
Prorektor Johan Sandborg
Rådgiver for kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning Sol Sneltvedt
4