JAKTTIDER 2015/2016 De som ikke leverer jaktrapport i tide, nektes

JAKTTIDER 2015/2016
Generelt:
Det er åpent for jakt i henhold til tillatt jakttid (se under) fram til og med 04.10, og fra og med 19.10.
Trening med hund fra 21.08, og jakt med hund fram til 04.10. Kun med sauerein hund.
Harejakt med hund i januar og februar: Følg med i pressen og/eller på Sande kommune sine
hjemmesider (http://www.sande-ve.kommune.no/) for evt. ekstraordinær båndtvang. Kontakt
jaktutvalget om du er i tvil.
Ettersøksavtale for rådyrjakt må skaffes av hver enkelt jeger. Henvend deg til Per Hoff hvis du ikke
har egen ettersøkshund/annen avtale (959 67 260). Skal fremvises ved henting av jaktkort.
Helge-/dags- og gjestekort selges hos Sindre Stampe (907 62 932)
Det er åpnet for salg av sesongkort for Guriløkkaveien, 200 kr og gjelder for èn jaktsesong. Kortene
selges på klubbmesterskapet på Eplerødbanen, eller ved henv. til Per Hoff (959 67 260)
Alle jaktkort skal hentes på klubbmesterskapet på Eplerødbanen mandag 3. august 2015, dog senest
1. september, ellers selges de til nestemann på lista.
De som ikke henter tildelt sesongkort, vil ikke få tildelt sesongkort neste sesong.
Tillatte jakttider:
Rådyrbukk:
Rådyrjakt med hund:
10.08 – 24.09 KUN MED RIFLE
25.09 – 30.11. (Det bør skytes lam og bukker, søyer bør spares)
Rådyrjakt i desember kun etter avtale med viltutvalget, avhengig av hvordan
vi ligger an i forhold til ledige fellingstillatelser.
Hare:
10.09. – 28.02.
Skogsfugljakt:
10.09. – 23.12.
Ringdue, gressender: 21.08. – 23.12.
Kråke:
15.07. – 31.03.
Skrike, skjære, ravn: 10.08. – 29.02.
Mår:
01.11. – 15.03.
Rev:
15.07. – 15.04.
NB! Husk jaktstopp i jula
Det oppfordres til jakt og fangst på rev, mår, mink, grevling, ravn, kråke og nøtteskrike
PREMIERING TIL DET MEDLEMMET SOM SAMLER FLEST POENG FOR FELT
ROVVILT I SJFF SITT JAKTTERRENG. SE SJFF SIN HJEMMESIDE FOR MER INFO.
Rapportering:
Jaktresultat pluss antall jaktdager (se baksiden på jaktkortet) meldes inn til viltutvalget når jakta er
avsluttet, senest 1.4.2016.
De som ikke leverer jaktrapport i tide, nektes kort året etter.
Alle felte rådyr må meldes inn til Sindre Stampe umiddelbart (tel. 907 62 932, E-mail
[email protected])
Med hilsen - Viltutvalget v/Sindre Stampe
-1-