Følgende har fått tildelt AFU stipend høsten 2015

Følgende har fått tildelt AFU stipend høsten 2015
Univ
Navn
Tidl
tildelt
UiO
Gry Jerijervi
2
UiO
Kaare Yngvar
Dahle
Nei
UiO
Kristin Sundby
Myhrer
Nei
UiO
Bent Håkan
Lindberg
2
Tittel
Tildelt
Veileder
4
Elin Olaug Rosvold
2
Bård Natvig
2
Ole Rikard Haavet
4
Sigurd Høye
3
Esperanza Diaz
2
John Nessa
En sosialmedisinsk forståelse av
kulturelle seleksjonsmekanismer for
sosial ulikhet i helse i den norske
globaliserte velferdsstaten. Forslag til
endring av seleksjonspress.
1
Eivind Meland
El-sykkel og diabetes
2
Thomas Mildestvedt
2
Bjørn Bjorvatn
1
Steinar Hunskår
Ringestudien. Hvorfor ringer
pasientene til fastlegen
Ryggrelaterte beinsmerter i
primærhelsetjenesten
Hvilken betydning har
allmennmedisinerens videreutdanning i
kognitiv adferdsterapi for klinisk
praksis?
Antibiotikaforskrivning ved
interkommunal legevakt
Screening for livmorhalskreft –
hvordan innvandrerkvinner i Norge
benytter seg av primærhelsetjenesten
for å få tatt livmorhalsprøve.
UiB
Kathy Ainul
Møen
2
UiB
Magnus
BjørkavollBergseth
Ja,
men
ikke
fått
UiB
Aksel Tveråmo
Ja,
men
ikke
fått
UiB
Stian Ellingsen
Lobben
4
UiB
Hogne Buchvold
Nei
UiB
Grethe Fosse
Nei
Nattarbeid blant sykepleiere. Effekt på
livsstilsparametre
Brukerundersøkelse NHLV/ØH-D
Nei
ACT -- et verktøy i allmennmedisin
3
Nils Kolstrup
Nei
eHelserapport
Følger norske primærleger BEONprinsippet?
Følger norske primærleger BEONprinsippet?
2
Døden i allmennpraksis
2
Nils Kolstrup
Ivar Sønbø
Kristiansen
Ivar Sønbø
Kristiansen
Carl Edvard
Rudebeck
UiT
Christine
Caroline Nitter
Eirik Viste
UiT
Andreas Pahle
Nei
UiT
Daniel Sørli
Nei
UiT
Lisa Bøckmann
UiT
Nei
Hjertefrekvensstudie NEEDED
2,5
2,5