Tittel Pris Bygda - bøker: Ålen og ålbyggen, bind I, II, III, To bind Ved

PRISER PÅ BØKER OG HEFTER:
Tittel
Bygda
Ålen og ålbyggen, bind I, II, III,
bøker: To bind
Ved kjøp av alle 3 binda
Gammel bygdabok fra Ålen
Pris
Haltdalen og haltdalingen,
bind I og II
Haltdalen og haltdalingen
bind III og IV
Ved kjøp av bind III og IV
Ved kjøp av alle 4 binda
Barnesanger, regler og rim fra Holtålen – samlet av
Halvard Bakås
125,- pr. bind
350,- pr. bind
675,850,-
Kjøli gruver i 1930-åra. Av Arne Hov
100,-
Gammelt fra Ålen. Av Jørgen Reitan.
Kulturminnekart med henvisningstabell
25,-
Bygdeskalden. Av Lars Støvne
Digte – Toner – Fjeldris. Av Petra Torske
Hessdalen. En kulturhistorie.
Roser i skrinn jord. Av Ole Gunnar Folde
Fra gatekamper i Paris Av Ole Kirkbakk
Oppunder Fjellbandet
Minnesmerker i Ålen og Haltdalen
Gammeldåggåvæla, Ålen og Haltdalen 1870-1970
Einar Gjærevold
DVD Portalen
DVD UKM
CD «Møya som drøymde» av Lajla Renate Buer Storli
CD Jon Ole Morken
CD «Mens du è her»
av Per Albin og May Kristin Vårhus
CD Jørgen Nyrønning
300,- pr. bind
575,800,125,-
70,-
100,50,100,50,300,200,100,130,- m/porto
80,350,250,100,170,170,150,170,-
J:\0 Organisasjon og administrasjon\05 INTERNE FELLESTJENESTER\053 Informasjonsog servicetjeneste\SERVICEENHETEN\RESEPSJONEN\PRISER FOR SALG AV BØKER
og HEFTER 2014.doc