Mye på farten? Fraværende?

Mye på farten?
Fraværende?
Hva skjer med oppgavene du har i Visma Enterprise?
Hvilke muligheter har du?
• Oppgavene må vente?
• eller, 2 alternativer
• Gjøre jobben på farten
– Visma Enterprise Mobilitet
• Overføre jobben slik at andre kan utføre dem
– Visma Enterprise Fraværsassistent
Visma Enterprise Mobilitet
• Alltid pålogget
• Alltid tilgjengelig
Fakta - utrolig, men sant
• .....Innen 2016 vil antall mobile enheter som
smarttelefoner og nettbrett ha passert antall
mennesker på jorden.....
• ..... “Innen 2015 vil 50% av
virksomhetsapplikasjoner brukt av ledere og
ansatte være på mobile enheter”…
Visma er med på utviklingen
• Fakturabehandling
• eBilag
• Handlevogn
• Fraværsassistent
Visma Enterprise
Mobilitet
Teknisk løsning
• En webløsning laget i HTML5 og CSS3.
• Kjøres via standard nettleser på Android 2.1+ og IOS og Windows 8
https://vusalg.visma.com/vemobil
• Visma Entreprise Brukeradministrasjon – styrer tilgang og rettigneter
• All prosessering skjer på serveren og løsningen mellom-lagrer ikke data
på den mobile enheten.
5 gode grunner
• enklere hverdag
• god brukeropplevelse
• kortere saksbehandlingstid
• reduserte kostander
• sikkert, trygt
Komme i gang
• Lisens
• Nettadresse
Visma Enterprise
Fraværsassistent
- flytter
oppgaver…………………………….
Eksisterende
oppgaver
Nye oppgaver
Fraværsassistenten
• Innkjøp/Logistikk
• handlevogn
• fakturabehandling
• Økonomi
• eBilag
• eOrdre
• eBudsjettendringer
• kasse
Hvordan?
• Grunndata/oppsett
• Registrering av fravær
• Visma Enterprise startsiden
• Visma Enterprise Mobilitet fra mobiltelefon eller nettbrett
Regler for
fraværsassistenten
Automatisk flytting av oppgaver
integrasjonsmodul
-jobb som kjøres
regelmessig
Stedfortreder pr. bruker
Registrere faste stedfortredere –
masseregistrering
Registrere fravær
Registrere andres fravær
• Krever fullmakt
• Samme måte som for eget fravær
Eksempel på sakslogg med stedfortreder
På mobil:
Hvordan oppfører dette seg?
Nye oppgaver
5 gode grunner
• enklere hverdag
• kortere saksbehandlingstid
• reduserte kostander
• redusert stress for medarbeiderne
• effektivt
Komme igang
• teknisk installasjon
• gjennomgang ca 1 time med konsulent
TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN
- VI SES i COMMUNITY!