Kulturnytt april og mai 2015.indd

SØNDRE LAND KULTURSKOLE
PRESENTERER:
Søndre Land Kulturskole
lager
Sirkus
Vi ønsker publikum hjertelig velkommen
til en forestilling
spekket med ablegøyer i Rådhuset
kl. 18.00 den 16. april
Billetter kr 100,- pr voksen. Alle barn gratis!
Sirkuskiosken er åpen.
“Levende og
spennende, ikke
bare for de
minste , men
også for de
største.”
GRUFFALO spilles på Søndre Land bibliotek
onsdag 22. april kl. 18.00. Forestillingen
passer for barn fra 3 år og oppover.
Billetter kr. 100,- selges på
www.billettservice og i døra.
Teater Innlandet
1/5 kl. 12.00, 14.30 &
17.00. 2./5 kl 1700 .
Billetter forhåndsselges i servicetorget fra 23. mars.
Medvirkende: Elever fra Kreo Dans/
søndre land kulturskole og nordre land kulturskole.
April og mai 2015
Informasjon fra kommunen
Våren sildrer inn dørene - alt blir grønt og fargene
kommer tilbake.
Fast og Furious 7 (USA)
April har påsken og så kommer de glade mai-dagene, i
år med stort fokus nasjonalt på 70-årsmarkeringen for
frigjøringen av Norge. Vi arrangerer markering 8. mai
på Bautaen på Haga og videre står Ole Christian
Dalby bak Flyslipp-arrangement i perioden 18. – 21.
juni, se mer informasjon på de neste sidene.
17. mai-programmet er klart, merk endring: Bekransing
av soldatgravene på Hov Kirke skjer kl. 08.30.
ANNIE (USA)
Årets festival er i støpeskjeen og større deler av bygda
er med på utviklingen videre, mer informasjon s. 3.
The Duff (USA)
Vi lager Kulturnytt som festivalavis for Tid for Tømmer i
år igjen, og den kommer i postkassene til alle
husstander i kommunen innen 15. juni.
I år vil vi fokusere spesielt på å presentere grendehus
og velforeninger fra hele kommunen. Utover våren vil
vi ta bilder av husene, og sammen med presentasjoner
trykke en fullstendig oversikt i avisen. Parallelt håper vi
å få til en fotoutstilling av bildene med tekster.
Vi oppfordrer alle til å levere stoff til oss, tekst og bilder.
Det kan være om aktiviteter i løpet av året, noe dere
planlegger å gjøre, ting dere syns er interessant å dele
med alle.
Søndag 5. april kl. 19.00
Egnethet: 15 år, sjanger: action
Søndag 12. april kl. 17.00
Egnethet: alle, sjanger: musical
Søndag 19. april kl. 19.00
Egnethet: 12 år, sjanger: ungdom
It follows (USA)
Søndag 26. april kl. 19.00
Egnethet: 15 år, sjanger: grøssser
The Avengers: Age of Ultron
(USA)
Søndag 3. mai kl. 17.00
Egnethet: 7 år, sjanger: fantasy
While We`re Young (USA)
Frist for innsendelse av stoff til Kulturnytt/
Festivalavisen for juni/juli/august er:
Torsdag 7. mai 2015 kl. 12.00.
Søndag 10. mai kl. 17.00
Egnethet: 7 år, sjanger: komedie
Send bilder og tekst til epost:
[email protected] eller
[email protected]
The Water Diviner (AU)
Søndag 24. mai kl. 19.00
Egnethet: 11 år Sjanger: krigsfilm
Kino: Tre siste søndager i mai - sjekk informasjon på
kommunens nettside/facebook.
Husk oss du når planlegger enhver aktivitet - all
informasjon om det som skjer legges fortløpende ut på
Søndre Land kommunes nettside.
Hot pursuit (USA)
Søndag 31. mai kl. 19.00
Egnethet: 11 år, sjanger: komedie
Åpningstider på biblioteket
Hovedbiblioteket i Hov:
Odnes Filial:
Tirsdag/torsdag: 12.00 - 19.00
Torsdager:
10.00 -14.00
Onsdag/fredag: 10.00 - 15.00
Biblioteket er stengt i påska, åpner 7. april.
Helsestasjon for ungdom
Mandager: kl. 15.00 - 17.00
Lege til stede første mandagen i måneden. Stengt i skoleferier.
Sluket Ungdomsklubb
Fredager:
kl. 19.00 - 23.00
Tid for Tømmer- bygdefestival
i Søndre Land 26.- 28. juni 2015
Vi har hatt 3 festivalmøter hittil i år. Bli med å jobbe for å skape bygdefestival for alle
i Søndre Land. Neste festivalmøte: torsdag 9. april kl. 16.00-18.00 i Rådhuset.
Vi har hattvelkommen!
3 festivalmøter hittil i år. Bli med å jobbe for å skape bygdefestival for alle i Søndre Land!
Hjertelig
Neste festivalmøte: Torsdag 9. april kl. 16.00-18.00 i Rådhuset – hjertelig velkommen!
Det vi er kommet frem til så langt:
(rekkefølge og tidspunkt er ikke endelig)
FREDAG 26. JUNI: kl. 10–23
LØRDAG 27. JUNI: Kl. 10–20
SØNDAG 28. JUNI: Kl. 11–18
Rådhusets foaje/Borggården
Kl. 10.00–16.00 Sentrumsvegen
UTSTILLING (historisk)
- Land Træsliperi (foajeen)
- Ulike, store treprodukter (ute)
MARKED, HELSETORG, SCENE
GUDSTJENESTE I KRÅKVIKA
AKTIVITETER UNDERHOLDNING Kor – gospel?
10.00-16.00 Kinosalen
Utstillinger på City Hov:
"Tid for Tømmer!
InnLANDet – det nye Stavanger?»
KUNSTUTSTILLING fra FALLAND
II – Landskapskunst.
KONFERANSE/SEMINAR:
Veien videre – hva vi
må jobbe med for å
få på plass:
Til paraden – skal vi
ha hesteskyss
istedenfor
veteranbiler – begge
deler?
Utedoen i Kråkvika:
Enighet om å få rustet
den opp. Kanskje en
«feltlatrine»?
Innslag på scenen i
Sentrumsvegen?
«Fra Fjord til Helvete»
- turløp med to klasser i regi av Søndre
Land IL – skigruppa,
tidspunkt diskuteres
nærmere på møtet
9. april.
Kl. 11.00 Kråkvika
Tema: Bioenergi, Det grønne skiftet.
Konferanse om skog og tømmer.
Populærvitenskapelig og faglig.
Utfordre og underholde.
For både folk og fagfolk.
Foredragsholdere velges ut i samarbeid
med skog- og trenæringen i Søndre L.
18.00 Øvre Fallsjordet
Offisiell ÅPNING av FESTIVALEN
Avduking VEDSKULPTUR –
«HVIRVEL» m FESTIVALORKESTER
18.30 Fra Fall til Hov
PARADE VETERANBILER til HOV
19.00 City Hov
BARNEKUNSTUTSTILLING
åpning med Festivalorkester
20.00 Rådhuset, Kommunestyresalen
LAFTETEKNIKKER (Lands
Museum).
FOTOUTSTILLING av
Grendehusene i kommunen
13.00–16.00 Kråkvika
"SOMMERLEK I VIKA!"
Ungdomsrådet arrangerer
Tømmerflåtebygging,
stylter, svømmekonkurranse
med hinderløype, vannski,
kubbemesterskap m.m. og
kiosk.
Pause
17.00-20.00 Kråkvika
16.00-18.00 City Hov, Rådhuset
Konsert: FJORDFLYT
Utstillingene er åpne
Fjordflyt flytter ut på fjorden igjen og
ivaretar særpreget for en konsert
duvende ute på Randsfjorden.
I år med ELVIRA NIKOLAISEN &
MATHIAS EICK, og
Lucky Four (blugrasskvartett).
BIBLIOTEKET TAR DEBATTEN:
"Alt som kan lages av olje, kan
lages av tre! Men går da hele
skogen med?"
FARGEKODER:
Sort Skrift = Fastsatt
Kursiv = Tid og sted (ikke endelig)
Blå skrift = er i gang og blir noe av
Grønn skrift = er i utvikling
Rød skrift = sannsynlig går ok,
men trenger frivillige
Utstilling i foaje 2. et.
OLJE- VS. TREPRODUKTER
(v Lands Museum)
kl. 21.30 Rådhuset, foaje + terrasse 2 et.
Etter debatten: Bar & Tapas
Veien videre – hva vi må jobbe med for å få på plass:
 TilVårlig
paraden
– skal vi ha hesteskyss
istedenfor
veteranbiler
begge deler?
festivalhilsen
fra Opptur
Søndre
Land og–Kulturkontoret
 Utedoen i Kråkvika: Enighet om å prøve og få rustet dem opp. Kanskje en «feltlatrine»?
 Innslag på scenen i Sentrumsvegen (terrassen og Ungdommens hus ved parkeringsplassen)
 «Fra Fjord til Helvete» - turløp med to klasser i regi av Søndre Land IL – skigruppa, tidspunkt
på arrangementet diskuteres på møtet 9. april.
FJORDFLYT LØRDAG 27. JUNI KL: 17.00 I KRÅKVIKA
særpreget konsert duvende på Randsfjorden og Ferga
Rand
Vårlig Festivalhilsen
fra
Med Elvira Nikolaisen og Mathias Eick
Opptur Søndre Land & Kulturkontoret
Elvira har vært en av de fremste og mest suksessrike artistene i sin generasjon. Mathias Eick er trompetist
og har de siste årene vært en av våre mest profilerte jazzmusikere. Sammen har de utgitt
albumet “I Consentrate on you”, ballader fra den store amerikanske sangboka med en unik sound.
og Lucky Four
Startet med å lage musikken til filmen “Sykt Lykkelig”. Musikken er basert på amerikanske bluegrass-slagere,
der vokalharmonien er tungt prioritert. Kombinasjonen av banjo og firstemt mannssang treffer hjertet.
Hans Marttin Austestad, Mattis Myrland, Nils Christian Fossdal og Håkon Rasmussen
Program 17.mai Søndre Land 2015
HOV:
Kl. 08.00: Flaggheising i Borggården, Rådhuset. Deltagere fra Hov Musikkorps.
Kl. 08.30: Bekransing av soldatgrav v/Hov kirke med tale.
Kl. 09.00: Familiegudstjeneste i Hov kirke.
Kl. 09.45: Barnetog Hov kirke - Hovli- Fryal. Søndre Land Skolekorps og Hov Musikkorps
kl. 11.00: Arrangement for barna på skolen
Kl. 17.00: Borgertog fra Rådhuset - Hovli - Rådhuset. Hov Musikkorps.
BERGEGARDA:
Kl. 08.00: Tog fra Fluberg forsamlingshus til Fluberg kirke.
Kl. 08.45: Familiegudstjeneste i Fluberg kirke. Bekransing av soldatgrav.
Kl. 10.30: Bergegarda Grendehus: Bevertning, tale for dagen, leker for alle og loddsalg. Bergegarda mannskor.
Kl. 14.15: Tog fra Odnes skole med Søndre Land Skolekorps.
ODNES:
Kl. 08.00: Tog fra Fluberg forsamlingshus til Fluberg kirke.
Kl. 08.45: Familiegudstjeneste i Fluberg kirke. Bekransing av soldatgrav.
Kl. 11.00: Samling på Odnes skole. Leker for barna, bevertning og loddsalg.
Kl. 13.00: Underholdning i gymsalen.
Kl. 14.15: Tog fra Odnes skole med Søndre Land Skolekorps
LAUSGARDA:
Kl. 13.00 : Servering av mat, kaker og kaffe på Johs. Minde.
Kl. 14.00: Bergegarda Mannskor synger.
PRESTGARDEN-FLUBERG:
Kl. 08.00 : Tog fra Fluberg forsamlingshus til Fluberg kirke.
Kl. 08.45: Familiegudstjeneste i Fluberg kirke. Bekransing av soldatgrav. Tog fra kirken til Fluberg forsamlingshus.
Kl. 10.00: Aktiviteter på Fluberg forsamlingshus.
Kl. 14.15: Tog fra Odnes med Søndre Land Skolekorps.
ENGER:
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste i Enger kirke.
Kl. 11.45: Bekransing av soldatgrav.
LANDÅSBYGDA:
Kl.10.30: Gudstjeneste i Landåsbygda kapell.
Kl.11.45: Oppstilling til barnetog ved Land Montessoriskole. Hov Musikkorps spiller.
Kl.12.00: Barnetoget går fra Land Montessoriskole til Landåsen.
Kl.13.00: Underholdning og servering på Solgløtt.
TREVATN:
Kl. 07.00: Musikk i bygda m/Trevatn musikkforening.
Kl. 08.00: Flaggheising på samfunnshuset.
Kl. 08.45: Musikk Nordre Østbygda/Presterud.
Kl. 09.30: Konsert på Sollia.
Kl. 11.30: Folketog fra Wollakrysset til samfunnshuset m/ Trevatn musikkforening.
Kl. 12.00: Samling på samfunnshuset: Tale for dagen. Minikonsert med Trevatn
musikkforening. Leker, underholdning, bevertning, loddsalg og kiosk.
VESTSIDA:
Kl. 10.00: Oppmøte på skolen med tale for dagen.
Kl. 11.15: Samling til tog med Vestsida Musikkorps.
Kl. 12.00: Familiegudstjeneste i Skute kirke.
Kl. 13.00: Bevertning på skolen og konsert med Vestsida Musikkorps.
Kl. 14.00: Leker for barna.
MINNEMARKERING 8. MAI kl.18.00
VED BAUTAEN PÅ HAGA
MARKERING SOLLIA 30. MAI
MARKERING AV FRIGJØRINGSDAGEN OG
DEN NASJONALE VETERANDAGEN – 70 år
8. mai er vår nasjonale veterandag for å
hedring av veteraner fra 2. verdenskrig
og frem til i dag. Søndre- og Nordre Land kommuner
samarbeider om arrangementet.
Vestsida Musikkorps spiller, Odd Struksnæs åpner
markeringen, tale og kransenedleggelse ved Ordfører
Terje Odden. Vi inviterer alle veteraner m/ledsager til
kaffesamvær på Bjørnen på Odnes etter markeringens
slutt.
Markering ved Minnesteinen for
“ Osvaldgruppa” på Sollia lørdag
30. mai kl. 14.00.
siden frigjøringen av Norge.
(Haga: over Flubergbrua mot Vestsida og ta til høyre.)
Flaggheising, blomsternedleggelse og
minneord.
Arr.: Sollia og Trevatn Vel
FLYSLIPPMARKERING
I SØNDRE LAND 18. 0G 21. JUNI
Klokka 23.10 23. februar 1945 kom Short Stirling-flyet LJ 999 med navnet «Queenie» inn over Innersetermyra
i Søndre Land. Om bord var pilot Harry Wellington Wilkie fra Canada, og hans mannskap på 6. Oppdraget var
å droppe forsyninger til Hjemmestyrkene. I alt slapp de ut fra Stirlingen 14 containere og 8 pakker med
materiell, om lag 2 ½ tonn.
12 av kommunens egne menn fra Hjemmestyrkene under ledelse av Abraham Horn (senere rådmann i
Søndre Land) mottok og startet det fysisk krevende og farlige oppdraget med å få bragt våpen, ammunisjon
og annet i sikkerhet.
Nå, 70 år senere vites det meste om slippet. De involverte fra denne natten, og alle andre slipp
over Norge vil bli hedret og minnet 18. og 21. juni 2015.
Datter av piloten H. W. Wilkie og hennes mann, samt journalist fra byen Hamilton, Ontario vil
overvære begge arrangementene.
TORSDAG 18. JUNI KL 19.00 IDRETTSPLASSEN HOV
SØNDAG 21. JUNI KL 13.00 HOV KIRKE
Gjøvik og Toten Flyklubb deltar i luften. Orkester &
Sangkor.
Flymannskapet og Hjemmestyrkemennene fra
23. feb 1945, og veteranene fra 2. verdenskrig
hedres; minnetale m.m.
Minnegudstjeneste på norsk og engelsk ved
sogneprest Øystein Wang
Lokale krefter innen sang og musikk samt elever
fra Søndre Land Ungdomsskole deltar.
Vi trenger FRIVILLIGE: 18. juni på Idrettsplassen ifm. parkering, høyttalertjeneste, vertsfunksjon for inviterte
gjester, telt/regnskjul, flagg, m. m. Blomsterarrangementer i kirka 21. juni i rødt, hvitt og blått, samt rødt og
hvitt; flagg Canada. Kjøreoppdrag 17. – 22. juni, bl. a til Gardermoen.
Interesserte kan henvende seg til Ole Christian Dalby tlf. 611 22 060 eller: [email protected]
Sommerband ved sommerstrand
De Lillos kommer til Husodden 3. juli
Billetter for konserten blir tilgjengelig på servicetiorget i Søndre
Land kommune, Sentrumservice på Dokka og billettservice
umiddelbart etter påske.
Området åpnes fra kl. 17.00.
Lokalt og profesjonelt i Møkkjelleren, Ringelien gård lørdag 30. mai kl. 19.00
Litteraturformidlere, forfattere og musikere med sterk tilknytning til Søndre Land kommer: Ketil Bjørnstad, Hans
Olav Brenner, Kirsti Blom, Mattis Myrland, Andreas Halmrast, Haldor Røyne, Hans Ludvig Fredheim, Bjørn
Edvardsen og kanskje et par kjente navn til. Vasshjulet Bar er åpen med salg av mat & drikke.
Billettpris kr 300,- inkl. velkomstdrikk, bestill på mob: 917 04 114 // epost: [email protected]
Arr. er støttet av Opptur Søndre Land.
“Vi sanser det sammen” - Skute kirke, onsdag 22. april kl. 19.00:
Svein Olav Blindheim, komponist og musiker, har tonesatt dikt av Hans Børli og kommer
sammen med Ole Johnny Haugerud. Bergegarda mannskor deltar.
Billetter kr 150,- v/inngangen. Arrangementet er del av Skute menighets
jubileumsprogram for Skute kirke 100 år.
BYGDEKVELD I JOHS. MINDE Søndag 26. april klokka 18.00 - allsang, historier og musikk!
Håvard Narum forteller og John Rudshagen stiller med trekkspillet og deler historier
fra oppveksten i Lausgarda i 1940 årene. De inviterer med på allsang til gode gamle
slagere.
Grendelaget arrangerer og det blir servering av kaffe og kaker.
Kurs: Dørmatte av bjørkekvister: 11. og 12. april.
For mer info og påmelding: www.randsfjordmuseene.no
Museumsdagen 2015: 7. juni kl.11.00 -16 .00. På årets museumsdag markerer vi
Friluftslivets år 2015. Program kommer på hjemmesiden. Velkommen!
Søndre Land Seniordans inviterer til Dansekafé i Festsalen, Rådhuset - Tirsdag 21. april kl. 17.30
Danseglade kvinner og menn, single og par fra 55 år og oppover. Seniordans er flott trim
som ivaretar fysisk aktivitet, mental helse og sosialt samvær. Gjesteinnslag: Lausgarda
trekkspillklubb. Vi starter med gammeldans!. Dansekafeen byr på kaffe og kaker.
Inngang: Kr 30.- Ta med andre danseglade som trenger et puff for å komme ut!
Land Kunstforenings vårutstilling på Grette Galleri “Skakke hus og grønne menn”
25. april - 10. mai. Sven E. Singstad stiller ut malerier og blandingsteknikk. Åpning Lørdag 25. april
kl. 13.00. Åpent onsdag- søndag kl. 12.00-16.00. Årsmøte: På Grette gård 9. april kl. 18.00.
Søndre Land Husflidslags temakvelder:
14. april Hov Cafe kl. 19.00: Tekstilkunstner Ingrunn O. Myrland forteller om egne arbeider og
verkstedsaktiviteter. Hun jobber bl.a. med skulpturell søm og underviser barn, unge og eldre.
28. april Jokern i Fall: Påskelotteri på Joker`n i Fall. 12. mai Hammerstad kl. 19.00: Vi lager
blomsteroppheng i makrame. Vi skaffer materiale. Vel møtt !
Land løpskarusell 2015
Løpene starter kl 18.30 dersom annen tid
ikke er oppgitt. Påmelding en halv time før start
Ons. 6. mai: Lyngstrand Camping. Terrengløp 400 – 3600
m. Tors.14. mai: Rådhuset i Hov. Landsstafetten
m. innlagt gateløp, start gateløpet kl 14.00.
Distanser: 400 m/750m/2400 m. Ons.20. mai: Dokka
stadion. Baneløp 300m, 600m og 1500m.
Ons. 27. mai: Lands museum . Terrengløp 300m, 800m
og 3200 m. Lør. 6. juni: Hov stadion. Friidrettens dag
med innlagt løpskarusell. Start løpskarusell kl 13.00.
Distanser: 370m/740m/2960m. Ons.10. juni: Folkestien
på Dokka, start og mål ved Renseanlegget. Terrengløp.
Distanser 500m/3500 m.
1. juli, 19. aug., 2. sept., 9. sept.: Mer info i neste
nummer.
Startkontingent (alle kan delta uten å betale lisens): 1679 år: 50 kr pr løp. Helårslisens el. karusellisens kr 50. 1315 år: 20 kr pr løp. Helårslisens el. karusellisens kr 30. 0-12
år: 20 kr pr løp. Ingen lisens. 80 år +: 50 kr per løp. Ingen
lisens. Premie til alle over 16 år som deltar i minst 5 løp,
og under 16 år som deltar i minst 3 løp.
Kontakt : Nordre Land IL: Knut Lium 97121184, Bjørn
Bjørneng 97627086, Brynulf Larsen 99160055, Søndre
Land IL: Sæmund Moshagen 90824969.
Søndre Land IL Friidrett arrangerer:
Friidrettslek for barn t.o.m. 11 år lør. 11. apr. kl. 11.00
-12. 00 i SL Hallen, hver lørdag til slutten av august, ikke
juli. I SL Idrettspark når forholdene tillater det.
Deltakeravgift.
Friidrett for ungdom: Ungdom 11 år og eldre tirs. kl.
19.00-21.00. Vi holder til i SL Hallen i vinterhalvåret og SL
Idrettspark i sommerhalvåret.
Deltakeravgift.
Torsdag 14. mai kl 13.00:
47-ende Landstafetten 2015 i Hov sentrum: 8 etapper
for gutter og jenter 11-16 år. Start og mål på baksiden av
Rådhuset. Kl. 14.00: Mosjonsløp for alle i samme løypa.
Løpet inngår i Land Løpskarusell.
Lørdag 6. juni - Friidrettens Dag i Søndre Land:
60 meter, høyde, lengde, kule, liten ball og langt løp (370
meter). Åpent for alle, uavhengig av alder og
funksjonsnivå. Gratis deltakelse og medalje til alle som
prøver minst en av øvelsene. Start i SL Land Idrettspark
kl. 12.00. Påmelding fra kl. 11.00. Kl. 13.00 arrangeres
baneløp i Land Løpskarusell.
Kontaktperson for alle arr: Sæmund Moshagen,
e-post [email protected] eller telefon 90824969.
ROND O-LAGS TURORIENTERING 2015:
I terreng dekket av følgende kart:
Trevatn-kartet: 25 poster, Attjern-kartet: 12 og
Brennabakka-kartet: 13 .
Oppstart med samling i Brennabakka lørdag 16.
mai kl.11.00
Turorienteringsposer, enkle og familieposer,
selges da, og i Hov Sport og Biblioteket, rådhuset.
Vel møtt til flotte turer i terrenget i sommer!
Onsdag 20. mai: Kveldstur til Sæterhaugen og
Eftashaugen på Trevatn (60+)
Turen tar ca. 2 t + pause. Ta med mat og drikke.
Turledere: Aage Kyseth (tlf. 92018734) og Nils S.
Larsen (tlf. 48126399)
Møtested: Kjør fv 114 til p.plass mellom Landheim
og Lønnfisket kl. 18.00.
Onsdag 27. mai: Kveldstur til Vammen sæter,
Fluberg Vestside.
Den ligger høyt og flott innpå åsen. Turen opp tar
ca. 2 t med mange stopp for å se og høre om
kunstverkene langs stien.
Turledere: Reidun Opperud (tlf. 97955216) og Kari
Løken Kalsnes (tlf. 95995735)
Møtested: «Mobilst.» på vestsida av Fluberg bru
kl. 18.00.
Barnas turlag, avd. Søndre og Nordre Land
Onsdag 22. april: Klatreparken, N.Land
På jordene nedenfor Østsinni kirke er det satt opp
diverse morsomme apparater (klyving, klatring,
balansering m.m). Ta med mat, evt for grill +
drikke. Turledere: Laila Ødegård/Kjell Rudberg,
tlf 99301160.
Møtested: P-plass Østsinni kirke kl.18.00
Torsdag 21. mai: Klatring og klyving ved
Piogstad, Nordre Land
Til et spennende sted i skogen med bratte
skrenter hvor ungene kan klyve, klatre og
rappellere i trygge former.
Passer for alle barn, og er ikke krevende, bare
morsom!
Turledere: Laila Ødegård tlf.
99301160, Kjetil
Rudberg og Grete Stensvold tlf.
90941294.
Møtested: Dokka stasjon
kl. 18.00.
Frivilligsentralen
Tlf. 61 12 58 18 / 953 63 092
[email protected]
Mandag-fredag kl. 09.00- 15.00
Velkommen innom for en prat og/eller en kopp kaffe.
NYE TILBUD:
NB! Dataprat er flyttet til onsdager.
Seniorfest på ungdomsskolen: 16. april
kl. 18.00-20.00. Det er plass til 50 deltagere - meld dere
på! Kr. 100,-. Vil du være med så ta kontakt.
Aksjon Turmål 2015: Kjentmannsturer fra mandag
27. april. Startkort kommer i posten.
Aktivitetsdag på Vassendlandet: 12. -14. augustfor elever i kommunens barneskoler. Innvitasjon og
påmeldingsfrist deles ut på skolene rundt 17. mai.
MANDAGER:
Leksehjelp for elever i storskolen og
ungdomsskolen: kl. 13.00 -14.45 annenhver gang.
Følger skolens ferier og fridager.
TIRSDAGER:
Strikkekafe annenhver tirsdag: Kl. 12.00-14.00.
14. og 28. april og 26. mai.
ONSDAGER:
Tur kl. 10.30 for alle som har lyst til å gå en tur.
Oppmøte utenfor Frivilligsentralen.
Landingsplassen kl. 12.00 med kaffe og vafler:
8. april: Kaffe og vaffel, 15. april: Quiz, 22. april: Lunsj,
29. april: Åresalg, 6. mai: Tema - Fysioterapi og
eldremosjon, 13. mai: Quiz, 20. mai: Lunsj og
27. mai: Åresalg.
Dataprat: kl. 13.30-15.00. Det gis individuelle råd/
hjelp, for å gi trygghet ved bruk av PC, nettbrett, iPad
og mobil.
Sjakk: Kl. 18.00 - 21.00: 11. og 25. februar, 11. og
25. mars.
TORSDAGER:
Knerte-treff kl. 11.00 -15.00: Treff for småbarn og
deres foresatte. Fin måte å knytte kontakter.
Besøk av helsesøster 16. april og 21. mai.
Røde Kors Kvinnekafè: Kl. 18.00.
Sang og bevegelse til musikk en torsdag i måneden
på Hovli kl. 11.30. 23. april og 28. mai.
Har du mistet noe? Har du funnet noe?
Frivilligsentralen tilbyr seg å være formidler.
www.sondrelandfrivilligsentral.no
Frivilligsentralen har batteri for høreapparat til salgs
kr. 30,- // 6 batteri pr. brett Vil du bli støttekontakt/fritidskontakt for barn
og unge? Ta kontakt med Lise R. Heimdal
tlf. 61126576 el. Ingeborg E. Andresen tlf. 61129147
Skinnfellkurs starter første helga i september på
Dokka. 40 timers helgekurs. Påmelding innen 1. mai
til Vesla Juve tlf: 92218768. Bindende påmelding.
Foreningen Samhold har basar på Vestvang lørdag
25. april fra kl. 15.00. Trekning ca. kl. 19.00. Mange
flotte gevinster. Vel møtt! Basarkomiteen
Søndre Land Pensjonistforening har møte i
kommunestyresalen 2. mai kl. 10.30 og
19. mai kl. 10.30.
Skute kirke er sommeråpent 2015:
Søndager 7. juni, 5. juli, 2 aug. og 6. sept. fra kl.
12.00 til 16.00. Da trenger vi 2 personer som vakter
/ guider hver gang, send mail til Ann Jorunn Odden:
[email protected]
eller ring Per Lomsdalen tlf. 95819537 eller
Menighetskontoret tlf. 61126670.
Loppemarked Skute kirke:
Levering av lopper direkte på Vestvang:
Torsdag 9. april kl. 18.00-20.00 og fredag 10. april
kl. 18.00-20.00. Evt. ring tlf. 99576169 el. 90950500.
S - Land lager kommunedelplan for kulturminner
Kommunestyret har vedtatt at det skal lages en plan
for kulturminner i kommunen. Nyere tids
kulturminner skal vektlegges i Søndre Land, men
utover det er det meste åpent. Se kommunens
hjemmeside. Lars Erik Narmo er tilsatt i 35 % stilling
for å utarbeide kulturminneplanen i perioden 2015
– 2016. Kom med innspill til planprogrammet før
det sendes på høring tlf. 61126646 eller e-post til
[email protected]
Utleie av kommuneskogens enkle skogshusvær
(leies fortrinnsvis ut til kommunens innbyggere.)
Mærithytta ved Trevatn har strøm; 200,- pr døgn,
Piggerud på Øståsen mot Gran;150,- pr døgn,
Krokvasshytta ved Krokvatnet på Veståsen, nesten på
grensa til Sør Aurdal;150,- pr døgn
Snøploghytta, liten hytte som man finner med
utgangspunkt i Varpdalsvegen, 75,- pr. døgn.
Bamsebo ved Langtjern i Enger; her skal det på plass
en avtale med Enger Vel slik at hytta vil være til leie
i år. Ta kontakt med Anette Sand, [email protected] for å avtale leie.