Sakliste finn du her

Innkalling til styremøte i Helgeland Regionråd
MØTETIDSPUNKT: 29.januar 2015
Start tidspunkt. Kl. 09.30 – 11.30 – Helgeland Regionråd
Kl.14.00 -18.30 – Hotell Syvsøstre
DELTAKAR|
Arnt Frode Jensen
Jann Arne Løvdahl
Per Pedersen
Olav Terje Hoff
Anne S Sand Mathisen
Magnar Johnsen
Bård Anders Langø
Thore Hopperstad
Siv Nilsen
Britt Jonassen
Børge Toft
Magne Pettersen
Kitt Grønningsæter
Tor-Henning Jørgensen
Jon-Egil Johansen
Sten Rino Bonsaksen
Oddrunn S. Dalheim
Bjørn Larsen
Tore Vikedal
Hege Antonsen
Ingeborg Aasvik
May-Anne Brand
Richard Dagsvik
Øyvind Toft
Knut Petter Torgersen
Siv Helen Sigerstad
FUNKSJ
Leder
Nestleder
Medl.
Medl.
Medl.
Medl.
”
Rådmann
”
”
”
”
”
Opposisjonsledere
”
”
”
”
”
Vara Dag Pettersen
Fylkesrep.
Fylkesrep
Fylkesrep.
Fylkesrep
TLF.NR
99 54 19 58
Påmeldt
x
x
41 62 38 80
x
x
x
x
x
95 86 14 47
TIL STEDE
x
99 28 52 11
991 10 650
x
x
x
x
x
97 78 22 71
x
x
x
SAKLISTE:
01/15
Avbud
Uttalelse om ny Postlov og ny Forskrift om post (Postforskriften) ferdig
behandlet 08.01.2015
Vedtak:
02/15
Godkjenning av innkalling og sakliste.
Vedtak:
03/15
Godkjenning av referat fra styremøtet den 1-2 oktober i Sandnessjøen
(utsendt tidligere)
Vedtak.
04/15
Innkomne brev og referatsaker
x
x
Vedtak:
05/15
Orienteringer – Helgeland Regionråd: Prosjekt, presentasjoner og planarbeid
Vedtak:
06/15
Felles strategisk bolig politisk handlingsplanen
Vedtak:
07/15
Fylkestinget 16 -19.februar –aktuelle saker
Vedtak:
08/15
Saker til ordførermøte i Brønnøysund onsdag den 25.03
Vedtak
09/15
Diskusjon – Framtidens Helgelandssykehus
Vedtak:
10/15
Nytt styremøte våren 2015.
Vedtak:
11/15
Høring –Skatteoppkreverfunksjonen – hva betyr dette for vår region.
Orientering v/Astrid Pia Fjærvoll, kemner
Vedtak
12/15
Ny ambulanseplan for Helgelandssykehuset
Orientering v/ Odd Magne Rønning
Vedtak:
13/15
Kommunereformen – drøftinger
Vedtak:
14/15
Ferje og hurtigbåtsanbud - samferdselsutfordringer i vår region.
Vedtak:
15/15
Orienteringer og avklaringer iht til arrangement i 2015
Helgelandskonferansen 2015.
European Seafood Exposition 21 til 23. april 2015.
ONS Norway 17-19 august 2015.
Ny dato for neste fellesstyremøte.
Vedtak:
16/15
Eventuelt.