Slik fyller du ut et Tax Free skjema - Local Services

SÅ ENKELT FYLLER DU INN TAX FREE SKJEMAET
Tax Free Form
1
Antall varer og
varebeskrivelse
Refusjonsbeløpet
med bokstaver
(iflg tabell)
2
3
Applicable to citizens resident outside Norway, Sweden, Finland and Denmark.
REFUND OF VALUE ADDED TAX /‡REFUSJON AV MVA
DESCRIPTION OF GOODS / VARER‡EKSPORTERT
No. of packages
Antall pakker
1
Genser
Total sales amount incl. VAT, NOK
Salgsbeløp inkl. mva, NOK
, 00
4
Salgspris inkl. mva
1 9 5
, - -
5
Refusjonsbeløpet
med tall
Refund value NOK (in figures)
Refusjonsbeløp NOK (med tall)
etthundre og nittifem
CUSTOMER DETAILS - PLEASE FILL IN BEFORE REACHING THE REFUND POINT
Last name/Name/Nom/Cognome
Forename/Vorname/Prénom/Nome
traveller,
john
moscovskaja
PC (ZIP code), place/PLZ, Ort/NPA, lieu/NPA, luogo
100001
Country/Land/Pays/Paese
russi a
NOR 02 STNS 1212
moscow
Norsk butikk AS
10.03.15
25
Signature/Signatur
Kari Nordmann
Passport No/Paß-Nr/No. de passeport/Passaporto n.
X777777777
Global Blue Norge AS - NO 845 731 322 MVA
VIKTIG
(iflg tabell)
RETAILER /‡‡UTSALGSSTED
Date/Dato
Permanent address/Ständige Wohnadresse/Adresse permanente/Indrizzo permanente
Fylles i av kunden
FØR ankomst til
refusjonssted
1 5 0 0
REFUND VALUE / REFUSJONSBELØP
M.v.a. refusjon med bokstaver (se tabell for korrekt refusjonsbeløp).
Refund value in letters.
NORWAY
Fest kvittering i
venstre hjørne
Behold “Butikkens kopi” til bruk i eget regnskap.
Vær behjelpelig med å finne korrekt utreisested for kunden ved å sirkle inn dette i brosjyremateriellet
Be kunden fylle i navn, adresse og passnummer før ankomst til refusjonssted.
6
Dato og underskrift
(gjøres av butikkbetjeningen)