De Magiske Runene

De Magiske
Runene
Helge SR Grønli & Gorm R
BRONSEPLASSEN 1991 – 2015
Versjon 1.00 08.11.2015
Innholdfortegnelse
Om boken3
Odins tale5
Runer i dag, hvordan fungerer de?6
Runenes historie 9
Runene19
Lag dine egne runer 25
Bergkrystall 26
Kraftsteder 27
Innvielse av runene 31
Tolkning av runene 37
Sjamanisme 43
Vetter og andre skapninger 50
Utesitting 55
Runenes hvem, hva og hvor 56
Üruz, UR58
Purisaz, THURS63
Ansuz, ASS67
Raidô, REID70
Kauna, KAUN75
Gebô, GJOF 79
Wunjô, WYNJA83
Hagla, HAGL87
Naudiz, NAUDR91
îsaz, ISS95
Jèra, AR100
Perpô, PETRA 103
Twaz, EOH107
Algiz, ELGR111
Sôwulô, SOL115
Tiwaz, TYR119
Berkô, BJARKAN123
Ehwaz, JOR128
Mannaz, MADR132
Laguz, LAUKR137
Ingwaz, ING140
Dagaz, DAGR143
Ôpala, ODAL 147
Fehu, FE 151
Framtiden 155
De Magiske Runene
Side
2
Om boken
Høsten 1991 ble jeg ferdig med råutkastet til boken Sjamanens Hest, historien om en okkult
oppdagelsesreise som ledet meg tilbake til bronsealder. En opplevelse så sterk at Eldir og jeg
i 1993/94 bygget Bronseplassen, for å gjenskape miljøet fra denne mystiske ferden på tvers av
tiden. Boken bygger på flere års studier og utprøving av fortidens sjamanistiske virkelighet og
uvirkelighet. Som en forlengelse av tankene bak Sjamanens Hest, skrev jeg manuskriptet til
boken om De magiske Runene.
Siden min åndelige oppvåkning i 1987, hadde jeg stadig oftere styrket meg på den positive
energien som omgir de urgamle symbolene. Et par notisbøker var tettskrevet med historier om
alt det merkelige som skjedde når runene ble aktivisert.
Vinteren 1992 systematiserte jeg notatene og skrev dette manuskriptet. Håpet var at boken en
gang ville få riktig mange interesserte, til å kontakte energiene bak De magiske Runene.Min
egen interesse for sjamanisme og runer startet i 1987. I en bokhandel på Karl Johan kom jeg over
den svenske boken Seid. Noen måneder senere fant jeg Michael Harner´s bok Shamanens väg
i svensk oversettelse. En fantastisk innføring i amazonas-indianernes urgamle sjamanistiske
tradisjoner.
Dette inspirerte, og etter hvert leste jeg alt jeg kom over om menneskers fortid. Jeg begynte med
steinalder og leste meg fram gjennom bronse- og jernalder.
Fra siste halvdel av jernalder, finner vi de første nedtegnelsene om vår egen norrøne religion.
Da jeg skrev De magiske Runene, var internett i sin spede begynnelse. For å finne informasjon
måtte jeg på biblioteket, eller kjøpe det som var skrevet om fortidens guder og demoner.
Bøker eller artikler om runer var ettertraktet. Flere ganger trålte jeg biblioteket på
Oldsakssamlingen på jakt etter godbiter.
Bibliotekaren i Høvåg var dyktig, hun fant fram til bibliotek som hadde de særeste bøkene. Fra
biblioteket i Stockholm fikk jeg bøkene til Sigurd Agrell som jeg kommer tilbake til senere. Jeg
fikk også tilsendt upublisert materiell fra religionshistorikere i Oslo og Bergen.
Etter hvert som jeg fordypet meg i sjamanismen, begynte jeg å reise inn på andre siden av
virkeligheten ved hjelp av trommen, sjamanens hest. Etter hvert fikk jeg god innsikt i det
okkulte, som kommer fra det latinske ordet Occultus, eller skjult viten.
Det tok ikke lang tid før jeg laget mine egne runer. I flere år ble de magiske tegnene mine
trofaste hjelpere, rådspurt framfor alle viktige avgjørelser.
Sommeren 1992 begynte arbeidet med å planlegge og siden bygge Bronseplassen. Dette
manuskriptet ble sammen med mye annet liggende urørt.
De Magiske Runene
Side
3
Det gikk nesten 25 år før jeg hentet det fram fra en gammel reserve-disk. Jeg visste hvor det var,
Hugen var bare ikke motivert til å tenke de tankene runene krever av meg, ikke før nå.
Etter første gjennomlesning forsto jeg at manuskriptet var så godt som ferdig. Boken forteller
om en magisk virkelighet jeg oppsøkte for snart tretti år siden. En okkult verden jeg brukte flere
år på å utforske.
I dag legger jeg det restaurerte manuskriptet ut som E-bok, til gratis nedlasting. Hvorfor gratis?
Jeg er 72 år. Sender jeg boken til interessante forlag, tar det tre måneder mellom hver gang jeg
får et surt avslag tilbake i posten. Jeg ville vært 80 år før jeg fant et forlag som våget å trykke en
så suspekt bok som dette. Derfor legger jeg det hele ut som E-bok, min gave fra en vikingvenn
til en annen.
Om du, når du har lest boken om De Magiske Runene, ønsker å donere en gave som takk for
årene det tok å skrive boken er det fritt fram, kontonummeret finner du på siste side.
Det jeg har gjort med det opprinnelige manuskriptet, er i tillegg til å forfriske språket å linke
sentrale ord og hendelser til sider på nettet der du finner ytterligere fakta om emnet.
Ord i kursiv er linket til sider som med litt fantasi leder deg til ennå mer utfyllende sider. Det er
viktige steder som forklarer og utdyper det jeg skriver om.
Du vil også se at linker fra samme navn på forskjellige steder, ofte fører til nye artikler og bilder
over samme tema.
Jeg har stort sett holdt meg til faktaopplysninger og unngått de mer suspekte sidene om runer
og åndelighet.
Advarsel! Det er lett å rote seg inn på så mange sider, at du glemmer hvor du kom fra.
Kos deg med fortiden, den er den eneste vi har.
De Magiske Runene
Side
4
Odins tale
Jeg vet at jeg hang på vindblåst tre
ni hele netter
såret med spyd og gitt til Odin
meg selv til meg selv
på det treet som ingen vet
hvilke røtter det gror opp av
De bød meg ikke brød heller ikke drikke
jeg så ned, stirret
jeg tok opp runene, skrikende tok jeg dem
da falt jeg ned derfra
Ni kraftfulle sanger lærte jeg meg
Boltornsønn, Bestlas far,
jeg fikk en drikk av det dyre mjødet,
øst opp fra Odrøre
Du skal finne runer og tyde staver,
store staver, sterke staver,
og Fimbultur farge
og Ginnregn gjorde
og guder Ropte skar.
Hos æser Odun, hos alver Dåen,
hos dverger Dvalin, hos jotner Åsvinn,
og noen risset jeg selv.
Vet du hvordan du risse skal?
hvordan du tyde skal?
hvordan du prøve skal?hvordan du be skal?
hvordan du blote skal?
hvordan du sende skal?
hvordan du slakte skal?
Bedre er ubedt
enn blot for mye,
den som gir vil ha noe igjen,
usendt er bedre
enn ofre for mye.
da biter verken sverd eller svik.
De Magiske Runene
Side
5
Runer i dag, hvordan fungerer de?
D
u og jeg lever i et øyeblikk av tiden der ubeskrivelige mengder skrift kaster seg over oss.
Nyhetsoverskrifter store som hus dekker løssalgsavisenes framside. Det er ord som skal
lokke deg og meg til å kjøpe et nytt eksemplar av dagens sannhet, som ofte viser seg å være det
stikk motsatte.
Enkeltvis er våre moderne bokstaver upresise og kraftløse. Det er først når vi setter dem sammen
til ord de får mening.
Runene har en helt annen funksjon. De stringente symbolene er ikke kopier av romerske og
greske bokstaver. Tegnene er magiske symbol, formet slik at de er lette å risse med kniv.
Runer var i sin opprinnelse ikke ment som bokstaver i et skriftspråk. Hver rune framsto som et
enkeltstående symbol, som fører oss videre til en bakenforliggende åndskraft.
Runene har derfor røtter tilbake til krefter steinalderens mennesker aktiviserte, da de påkalte de
samme energiene. Tegnene framstår som kraftfulle enkeltsymbol, knyttet til urgammel åndelig
visdom.
For meg er runene en gave fra vår Nordiske fortid. Magiske tegn som skjuler en rekke nødvendige
okkulte kallesignaler. Bruker vi dem oppnår vi den samme innsikt som den forfedrene fikk del
i.
Runene dukker første gang opp i den skrevne historie rundt år 200.
År 350 da biskop Wulfila oversatte bibelen fra gresk til vestgotisk, byttet han det greske ordet
”mysterion” med ”runa”. Urnordiske eller urgermanske betydningen av ordet rune er; religiøst
mysterie, eller hemmelig religiøst formular.
Fortidens Goder/sjamaner som seidet over runene, var godt kjent med historien og kraften bak
hvert enkelt symbol.
De hadde livslang kunnskap om de forskjellige energiene som ble transformert ved hjelp av
runene. For dem fungerte hvert enkelt runetegn som en selvstendig kraftkilde.
Gjennom siste halvdel av jernalder, en periode på 700 år, gikk kunnskap om runenes
hemmeligheter i arv fra sjaman til sjaman. På tvers av generasjoner, ofte fra far til sønn eller
datter ble historien om de magiske runene fortalt og utprøvd av stadig nye lærlinger. Noen av
dem var kanskje etterkommer av sjamaner som generasjoner tidligere, for første gang aktiviserte
energien til den enkelte rune.
I dag er runene symboler som forteller om en Nordiske fellesarv av sagn, historier, eventyr og
religiøse overleveringer. Runene gir visdom til de som bruker dem. Når du lærer dem å kjenne,
gir de fra seg en uvurderlig innsikt i en Nordiske Mytologi som strekker seg fra Ginnungagap
til Ragnarok.
De Magiske Runene
Side
6
Med et åpent sinn er det mulig å gjenoppdage kraften i de gamle runene. Får de respekt, åpner
de seg med glimt av urgammel visdom. En aktivisert runene transformerer også en positiv
åndelig energi som styrker kropp og Hug.
I dag vet vi ikke hvordan fortidens seider og sjamaner brukte energiene, bare at de gjorde det.
Skal vi få del i hvordan de utførte offerhandlingene rituelt, må vi åpne vår egen Hug og fylle
den med forfedrenes åndelige virkelighet.
Jernalderens og til slutt vikingenes hverdag var en balansegang mellom det fysiske og
åndelige. Det som skjedde med den enkelte, eller ætten, var påvirket av de åndelige kreftenes
forgodtbefinnende, derfor var det viktig å holde seg inne med dem. Livet ble alltid enklere om
menneskene på gården hadde et godt forhold til guder, vetter, og jotner.
Hele livet forholdt fortidens mennesker seg til en virkelighet fylt med de merkeligste åndsvesener.
Noen var nyttige, andre mer ondsinnet. Når de forholdt seg til slike krefter var det godt å ha
runer som påvirket gjenstridige energier på en positiv måte.
Runene er uunnværlige som spådomstegn. De små symbolene rådet i det ukjente landskapet
som heter framtiden.
Arabiske historikere har skrevet ned hvor ivrige vikingene var til å spå med runer. Få avgjørelser
ble tatt uten at runene ble spurt om råd.
Til alle tider har mennesket brukt tid på sitt eget og stammens åndelige liv. Historikere mener
at menneskene i steinalder brukte 70 % av våken tid til kultiske formål.
Hvor mye tid vikingene brukte på sin åndelige gjøremål forteller historien lite om. Likevel vet
vi nok til å kunne tenke oss denne kultiske fortiden i hverdag og fest.
Du og jeg lever i en teknokratisk verden. På randen av et nytt årtusen bor stadig flere mennesker
i byer. Vår hverdag er så fjern som det er mulig å komme, fra livet til de som en gang brukte de
magiske runene.
I dag er livets åndelighet byttet med et endeløst fysisk mas. En vekkerklokke, is på bilvinduet,
barnehage, møter. Eller en banalitet som om fjernkontrollen til TV har fått nytt batteri.
Siden manuskriptet ble skrevet i 1992, har menneskeheten i tillegg fått mobiltelefon og internett.
Et av de nye ordene er tidsklemme.
I løpet av døgnets 24 timer er det få som har overskudd til å styrke Hugen. I stedet stresser vi
rundt i en febrilsk jakt på stadig flere unyttige goder. Natur er noe som fyker forbi bilvinduet
når vi raser av sted på jakt etter kjøpesentrenes nyeste tilbud.
Når vi står ved de bugnende matreolene i RIMI eller REMA, glemmer vi at alt dette er gaver,
gitt til oss fra Mor Jords rikholdige spiskammers.
På Cubus og Elkjøp finner vi klær og tekniske innretninger. Gjenstander som i utgangspunktet
ble høstet fra mineral, plante, eller dyreriket.
De Magiske Runene
Side
7
Uten gaver fra Mor Jords rikholdige utvalg hadde ikke menneskeheten eksistert. Og hva gjør
vi? Vi takker for gavene med å ta et stadig kraftigere strupetak på jordgudinnen som holder liv
i oss.
Det er ikke mange generasjoner siden de fleste menneskene i Norden var bønder, som levde av
det de dyrket eller byttet til seg. Dine og mine tippoldeforeldre vokste opp i et jordbrukssamfunn
hvor kveldens underholdning var sagn om vikingtid og historier om troll, hulder, og andre
underjordiske vesener som skjulte seg i ukjente skoger og ugjestmilde fjell. En utilnærmelig
ødemark Vikingene kaller Utgard. I mørke vinterkvelder, når storfamilien satt benket rundt
bålet ble historiene fortalt, igjen og igjen til stadig nye generasjoner.
I Norden var historier om jotner, troll og troen på alver og småfolk allemannseie til tross for
kirkens forsøk på å utrydde den gamle fruktbarhetskulten.
Ved hjelp av rå makt har Kvitekrists prester og munker, sammen med konger og storfolk forsøkt
å tilintetgjøre en folkelig naturtro med røtter tilbake til urtiden.
Men kirken har erfart at gammel tro er vond å vende. I Setesdal er det bare to hundre år siden
den siste husguden endte på bålet. Noen steder bloter fremdeles bøndene til mektige tre-ånder,
energier som Tolkien kalte Enter. Ikke en gang hekseprosessene klarte å fravriste våre mødre
kunnskap om en magisk parallellverden som skjuler de mektigste maktene.
At fortidens arvegods er mer kraftfullt enn prestens messe, viser kjensgjerningen at energiene
bak runene har overlevd, tross århundrers undertrykkelse.
Runene har overlevd, men hva med oss? I våre liv forvitrer flere generasjons-samfunn. En nedarvet
grunnstruktur i menneskenes sosiale liv blir erstattet med kjernefamiliens utilstrekkelighet.
Sosiale nettverk revner, barn blir overlatt til seg selv.
I byer opplever vi alles kamp mot alle. Ungdomsgjenger utgjør selvoppnevnte stammer, styrt av
maktbegjær og rå vold. Mørke kreftene blir mål for tilbedelse. Unge og gamle, ja hele samfunn
virvler rundt på randen av et selvforskyldt Ragnarok.
Tiden er kommet da vi på nytt skal gripe til runene, tegnene som skjuler den åndelige virkeligheten
vi forlot da vi flyttet ut av naturen og inn i asfaltjungelen.
Plukk opp runene, gjerne med et skrik slik Odin gjorde det. For det er her, i de urgamle
symbolene vi finner spiren til en ny okkult framtid. Du og jeg kan bruke runene i vår verden,
slik våre forfedre gjorde det i sin.
Det religiøse livet til Kvitekrists disipler krever rituell underkastelse og bønn. Runemagikerens
okkulte liv er mektigere enn som så. Seider og Sjamaner aktiviserte eldre og kraftigere energier
enn de som tilhører den semittiske krigsguden Jahve.
Våre Goder nærmer seg naturens overnaturlige kraft med egne ritualer, for Nordens volver
og sjamaner er åndelige anarkister. Bare slik unngår vi å bli fengslet i de rettroende sektenes
De Magiske Runene
Side
8
edderkoppnett.
Derfor skal du heller ikke la deg fange av det jeg skriver. Utfør dine egne ritualer, det styrker
Hugen.
Når du blir venn med runene får du et kosmisk kart som inneholder nok okkult sprengstoff til å
fjerne de største hindringene som ligger i vegen for din egen åndelige oppvåkning.
Jeg ønsker å dele min innsikt om de magiske runene med deg. Slik håper jeg du får styrke til å
løfte bort sløret som skjuler velbrukte stier som forfedrene brukte på sine egne turer til vår egen
okkulte virkelighet.
Husk på at alt jeg skriver er basert på egne opplevelser og nedtegnelser. De er knyttet til en
sjamanistisk forståelse av livet og det som skjuler seg der. For det er mer mellom himmel og
jord, enn mange andre steder.
Tiden er kommet da nye ørner skal spre fortidens budskap om De magiske Runene til alle som
lengter etter en egen åndelig oppvåkning.
Runenes historie
I
steinalder var våre forfedre nomader som levde i og av naturen. Jegere som fulgte etter
isbreene som trakk seg stadig lenger mot nord. Her ved is-randen fantes det rikelig med dyr
å jakte på, sel og reinsdyr.
Disse første jegerne kom til Norden 12.000 år før vår tidsregning.
Under overflaten av dagens Norsjø ligger Doggerland, som den gangen gjorde England landfast
med Danmark. Landskapet var preget av morenerygger, eskere, dødisgroper og elveleier. I
dette urlanskapet levde både dyr og mennesker.
Fra bunnen av Nordsjøen har trålere fått opp menneskeskapte gjenstander av stein og rester
etter mammuttenner.
I dag bruker arkeologene begrepet pionerbosetningen, om denne eldste bosetningen i Norge.
Mennesker som var nær knyttet til bosetning i Doggerland. Den gangen var det bare Norskerenna,
70 km. bred som skilte istidens Doggerland fra sørvest kysten av Sørlandet.
På fjellsider blankskurt av mektige isbreer, maler og hugger de første nordboere sine egne
okkulte bilder. Symboler med samme åndelige innhold og mening som den vi finner i de
mektige dyrebildene som stormet frem over grotteveggen i Chauvet i Syd-Frankrike. Bilder
malt for 17.000 år siden.
I hulegangene dypt inne i fjellet, i et flakkende lys fra mange fakler, malte sjamaner bilder av
hester, bison og urokser. De samme dyrene som stammen jaktet på.
De Magiske Runene
Side
9
Under disse bildene utfører steinalderens kvinner og menn i tusenvis av år sine urgamle
ritualer. Steinaldermennesker som visste at de gjennom sang og dans, fikk transformert energi
fra kreftene bak bildene. Energi som styrket den enkelte og dermed hele stammen, både fysisk
og åndelig. Ritualet brakte i tillegg jaktlykke.
5000 år etter at bildene ble malt på grotteveggene i Syd Frankrike, dukket etterkommere av
slike europeiske steinalder stammer opp i Norden.
Jegere fra det vi kaller Fosnakulturen bringer med seg nedarvet kunnskap om det å overleve
i den barske naturen. Men ennå viktigere, de har med seg minnene om forfedrenes magiske
symboler og åndsenergiene som skjuler seg bak dem.
Sagnene som fulgte bildene ble på tvers av generasjonene gjenfortalt i det uendelige. Historiene
fra stammens fortid var limet som bevarte identiteten og dermed den enkeltes tilhørighet til et
større fellesskap.
Flere ganger i året samlet de spredte familiegruppene seg i større ætt-grupper. Det kunne være
ved kultiske høytider som solverv eller jamdøgn. Sammenkomster hvor påkallelse av energiene
bak forfedrenes symboler sto sentralt.
I tusenvis av år risset etterkommere etter Nordens første jegerne sine hellebilder på glatte
fjellvegger. Urgamle signaler som påkalte stammens åndelige hjelpere.
Under slike seremonier ble kultstedet tilført energi fra krefter som skjuler seg bak symbolet.
Etter ritualet har energien på kultstedet blitt aktivisert. I generasjoner som fulgte smittet de
mektige kreftene fra urtiden over på stadig nye generasjoner. De som holdt sine egne okkulte
ritualer framfor de samme bildene. Selv i dag er det mulig å mane fram minner fra disse ritualene.
Men fortidens mennesker ble også rammet av ufattelige tragedier.
For ca. 7200 år siden, årstallet er usikkert, men ny forskning mener det var en dag i oktober,
rammet Tsunamien etter Storeggaraset kystlinjene rundt Nordsjøen. Hele Doggerland ble i
tillegg utslettet.
Tolv meter høye bølger traff kysten av Norge. Havet som presset seg inn gjennom de smale
fjordene på Vestlandet, fikk innerst i fjordene en høyde på femti meter.
På begge sider av Nordsjøen ble livet langs kystlinjene revet bort. Alt steinalderens jegere
hadde samlet av vinterforråd forsvant på havet. De få som overlevde katastrofen gikk en kald
hungersvinter i møte.
I løpet av de mange tusen årene steinalder varte, koloniserer stadig nye folkegrupper Norden.
Stammer som kom fra sør og øst, noe vi ser på utformingen av steinredskap som pilspisser og
økser. Etter hvert kan også keramikk tidfeste funnene.
Til tross for en endret og mer avansert bruk av flint holder de religiøse symbolene seg temmelig
uforandret. Det viser at innvandrerne og beboerne har en felles forståelse av det okkulte.
De Magiske Runene
Side
10
For 4500 år siden dukker det opp noen få spor etter den første bondesteinalder. En kort periode
hvor folk ble bofaste, holdt husdyr og dyrket jorden.
Først for 3800 år siden kommer det store skillet, overgangen fra jegersamfunn til bofaste bønder.
Med en ny tidsperiode vi kaller bronsealder, endrer symbolspråket seg. En rekke nye okkulte
kallesignal ble tatt i bruk. De nye bofaste stammene innvier også sine egne kultplasser, ofte nær
stedet de bor.
På de nye hellebildene blir store båter bindeledd mellom bronsealderens jordbrukere og
energiene i åndeverdenen. Båtene de risser i fjellet, er kopi av bronsealder-båten de selv bygger
og bruker.
Ombord er det mange streker som markerer roere. Hver roer symboliserer sannsynligvis
mennesker eller familiegrupper som er fysisk til stede på ritualet.
Gamle åndskrefter deler i denne overgangsperioden fra jeger til bofast, plass med energier
knyttet til jordbruket. Dette er urkrefter som har vært her siden Ginnungagap, men først nå blir
aktivisert gjennom ritualene til de nye bøndene.
Bronsealder varer fra år 3800 til 500 før vår tidsregning, til sammen 1300 år. I løpet av denne
tiden ser 44 nye generasjoner dagens lys. (En generasjon varer i 30 år).
I Norden finner vi de flotteste av bronsealderens helleristningsfelt i Tanum, Alta og Østfold.
Bronsealderens mennesker bygget også labyrinter, kraftfulle steinringer brukt til okkulte
seremonier.
Slike labyrinter er kjent fra de fleste kulturer. Noe som vitner om at de magiske steinringene har
et felles okkult opphav.
Jeg har erfart at labyrinter tiltrekker og potenserer energi fra naturen rundt og under dem. Det
vil si at energier blir forsterket, fokusert og transformert gjennom midten av labyrinten. I tillegg
styrker energien fra de som bruker labyrinten magien.
Labyrinter ble mest sannsynlig brukt til fruktbarhetsritualer.
Det er natt. Se for deg at stammens Volve, utkledd som Mor Jord sitter i midten av labyrinten.
Inn gjennom de snirklete gangene går en mann, utkledd som himmelguden. Resten av stammen
står med faklene høyt hevet og ser hvordan himmelguden befrir Mor Jord fra sin underjordiske
bolig.
Når de kommer ut til Midgard skjer et rituelt samleie. Offerhandlingen som ærer gudene, som
er knyttet til fruktbarheten er fullbrakt.
Nesten slik kan ritualet rundt labyrinten ha fortonet seg for 3000 år siden. Et hellige ekteskapet
mellom Mor Jord og himmelguden Tor, for å ære fruktbarheten.
Ritualene var konkrete, nøye tilpasset stammen behov. Uten en god innhøstning ble vinteren
De Magiske Runene
Side
11
lang og sult kunne ta liv. Da var det nødvendig å ha de åndelige energiene, representert ved
fruktbarhetsguder på sin side.
På sommerens vikingmarked på Bronseplassen arrangerte vi blot i labyrinten. Du finner filmer
fra de siste blotene, pluss flere andre filmer fra Bronseplassen på You Tube.
Før vi går videre må vi tilbake til forfedrenes mytologiske verden, der Vaner og Æser er
avgjørende åndsenergier. Det er i denne verden vi skimter det okkulte opphavet til runene.
I Yngre Edda første bok Gylvaginning står det; i tidenes morgen hersket urkrefter representert
av Vanene.
Æsene dukker opp og det kommer til en kamp mellom de to åndsenergiene, vi kaller det
Vanekrigen. En krig hvor Vanenes feminine kultur går til grunne.
Menn begynner å dyrke Æsenes maskuline kraft. Vi aner opptakt til en kjønnskamp slik den
fremdeles blir utkjempet.
Det står skrevet at etter vanekrigen utvekslet Vaner og Æser gisler for å sikre freden. Vanene,
Njord, Frøy og Frøya bosatte seg i Folkvang i Åsgard og æsene Mime og Høner dro til Vanenes
rike.
Det er mange tolkninger av vanekrigen, følger du lenkene i dette avsnittet finner du mye
spennende informasjon.
I Norrøn mytologi er solen en feminin kraft, mens månen er maskulin. Foruten i Norden, har
de germanske, slaviske og keltiske områdene i Europa, samme kjønnsinndeling på sol og måne.
Hvorfor knyttet våre formødre det feminine til månens maskuline energi?
Svaret er at fruktbarhetskraften i Vanarheim er en feminin kraft som trenger en maskulin kraft
for å blomstre.
På samme måte dyrker Åsgårds krigere solens feminine energi. Vi kaller det Dualisme. Kineserne
kaller denne todelingen Yin og yang.
Kvinner er tiltrukket og får åndelig styrke fra månens mannlige kraft, slik den feminine kraften
i solen tilfredsstiller menns åndelige behov.
I mange religioner holder kvinnene sine okkulte ritualer i mørke, mens menn bruker dagslyset
til sine seremonier.
Vanenes energi er tradisjonelt sentrert til kjønnsorganet, rot chakra. Åsgårds guder påvirker
tanken og kronechakra på toppen av hodet. Linkene her gir deg historisk kunnskap om bruk
av chakra.
Alvene er knyttet til Vanene, energier som representerer en fruktbar og en dødelig kraft. I sagaen
leser vi hvordan Alver er gudenes hjelpere i liv og død.
Æsenes kraft er den energien som menn har misbrukt gjennom tusener av år med krig. Under
kvinnekampen i seksti og syttiårene tok feministene i bruk Æsenes maskuline kraft for å bli mer
De Magiske Runene
Side
12
lik mannen. Det fornuftige ville vært og få innflytelse ved å videreutviklet det medfødt feminine
som er knyttet til kraft fra Vanene.
Når du tar fram runene skal du huske at i bakgrunnen for alt de gir deg, lurer en urgammel kamp
mellom mektige åndskrefter. Vær forsiktig så du ikke vekker sorte energier til live.
For meg representerer Vanene den feminine fruktbarheten som vokter stien vi daglig vandrer
gjennom livet mot død. Æsene er knyttet til en maskulin framferd og krigersk utferd. Trenger
du en god følgesvenn, knytter du til deg en favoritt fra hver av de to mektige ættene.
Til alle tider har vi malt og risset hellige koder for å oppnå kontakt med det guddommelige.
Utformingen endret seg etter hvilke behovet bildet skal dekke. Dette skjer selv om den åndelige
energien bak tegnet forblir den samme.
Symbolet på den enkelte rune har på denne måten røtter tilbake til bronsealderens tegninger.
Som igjen har sitt opphav i de urgamle dyrebildene på grottevegger i syd Europa. Disse har sin
opprinnelse på fjellvegger i Sahara.
Under siste istid var sandørkenen dekket av frodige skoger. På fjellvegger i Tassili n’Ajjer
sørøst i Algerie finner vi mengder av magiske bilder som viser jakt og husdyrhold.
Hvem som risset den første runen er det ingen som vet. Mimes hode forteller i sangen om
valkyrjen Sigdriva, at 24 runer er risset en rekke steder.
Han sa at de var risset på skjoldene framfor skinnende guden,
på Arvakes øre og på Allsvinns hov,
på hjulet som ruller under Røgnes vogn,
på Sleipners tenner og sleden lenker.
på bjørnens skinn og på Brages tunge,
på ulvens klo og på ørnens nebb,
på blodige vinger, på brors hode, forløsningens
lover og lindringens spor.
På glass og gull og på lykkegriperne,
i vin og øl og sengeleier,
på Gungenes odd, på Granes buk,
på nornes negler og nebbet på uglen.
Avskavet ble de alle de som risset
og blandet med hellig mjød
og ærlige viser vegen,
de finnes hos aser, de finnes hos alver,
en del hos de vise vaner,
en del hos mennesker skjules.
De Magiske Runene
Side
13
Skinnende gud er solen. Arvake og Allsvin de to hestene som drar henne over himmelen.
Røgne er Tor, mens Sleipner er Odins hest. Brage er skaldekunstens gud. Forløsningens lov er
Mor Jord.
Lindringsspor er hjelperen og helbrederen. Gungne er Odins spyd og Grane, Sigurd Fåvnesbanes
hest. Alver er også nevnt. Sangen forteller at runenes kraft er over alt og i alt og at den blir
mektigere når den blir brukt.
Odin fikk innsikt i runene da han ble konfrontert med døden. Etter ni dager ble han gjenfødt
med et nytt og mektigere jeg.
Dagens runemagiker kan oppnå mye av det samme med utesitting, en introduksjon til lidelse
og gjenfødelse.
Ved å gå et stykke på Odins veg er det mulig å finne 24 nøkler til en ukjent, ganske spennende
virkelighet.
Noen hevder at runene stammer fra magiske skoler rundt Svartehavet. Andre mener at de har
sitt opphav i greske bokstaver. Min kontakt med runene forteller at de er magiske tegn, gitt til
og utviklet av Nordens sjamaner.
At greske eller latinske bokstaver er brukt som modell er ikke utenkelig, det er likevel energien
som skjuler seg bak det enkelte symbolet som gjør runene unike. Tegn og bilder som gjenforteller
stammens åndelige historie er universelle.
Vi kjenner Egypternes hieroglyfer og Maya og Inkaenes magiske tegn. Bak de forskjellige
symbolene finner vi ofte den samme gud eller kosmiske kraft, bare med forskjellig navn og
utseende. Energien bak krigsguder som Jahve og Allah er identisk.
Det som var avgjørende for sjamanene da de første runene skulle innvies, var at tegnene
symboliserer urnordiske arketyper og bekreftet Nordens egen kosmologi.
I løpet av jernalder, eksisterte flere runerekker. Den eldste som jeg bruker, dukket opp på
200-tallet. Fram til år 400 finner vi disse runene nesten utelukkende i Norden. Noe som bekrefter
at dette er runenes kjerneområde. Det var også her de hadde sin okkulte opprinnelse. De 24
tegnene forblir uforandret i 600 år, til tross for at det urnordiske språket mellom år 550 og 800
endrer seg.
I følge Snorre er det da den mektige krigeren Odin og hans stamme kom til Norden. Du leser
det samme i Sturlaug den arbeidsommes saga. Tor Heyerdahl aksepterte Snorres fortelling som
en sannhet. Han skriver at det var en mektig høvding, som under folkevandringene ledet sitt
folk fra Azov i Russland, nordover gjennom Sachsen til Fyn i Danmark, før de til slutt slo seg
ned i Sverige.
På denne tiden forandret språket seg i Norden, men ikke troen. Det betyr at de nyankomne var
kjent med Nordens gudeverden.
De Magiske Runene
Side
14
Den gamle Odin var opprinnelig en skoggud. De gamle Grekerne kalte ham Pan. Det var ikke
uvanlig at forfedrene overførte nye oppgaver til gamle guder. I løpet av generasjonene blir
historiene om de store bragdene og energien etter kongssønnen fra Azov overført til den gamle
skogs-guden Odin. Han som krigerne siden ofret til, før de kastet seg inn i kampen.
Først på slutten av Merovingertiden på åttehundre-tallet, dukker et 16 tegns runealfabet fram.
Disse runene er kraftløse og ikke brukbare i et runeorakel. Sjamaner fortsatte derfor å spå i 24
tegns runene helt fram til middelalderen.
Vi har lært at runerekken er en FUTHARK, men er den det?
Etter å ha brukt runene i flere år forstår jeg hvorfor svensken Sigurd Agrell i 1931 mener at den
eldste før-germanske runerekken skal tolkes som en UTHARK, ikke en FUTHARK.
Sigurd Agrell var professor ved universitetet i Lund. Hans viktigste bøkene om runer er:
Runornas talmystik och dess antikka förbilde (Lund 1927) og Senantikk mysteriereligion och
nordisk runmagi, Stockholm, 1931 og boken fra 1938 - Die Herkunft der Runenschrift.
I bøkene sannsynliggjør han at runealfabetet starter med Ur, ikke Fe som arkeologer og vitenskap
hevdet og fremdeles hevder. Hvorfor dette skjer kan være fordi så få akademikere utprøver de
magiske sidene av runene.
Med FE, tegnet for buskap og rikdom som første rune, får vi problemer med å forstå de eldste
runetegnene, spesielt umulige er de gamle trolldomsrunene. Symbolikken i FE stemmer
dessuten dårlig med det en bør forvente vil skjule seg bak den første runen. Setter vi FE-runen
sist, får vi en UTHARK som begynner med UR, runen som skjuler urkraften.
At runen UR med kraft fra Ginnungagap står fremst i runerekken, er ganske innlysende. Da
Sigurd Agrell fortsatte å sammenligne runenes betydning med plasseringen i FUTHARK, så han
at THURS, som symboliserer trollenes negative kraft, kom som tredje rune. De fleste religioner
har tallet 3 som et hellig og positiv tall. Agrell mente derfor at tallet tre passet på runen ASS
som er Åsa-gudenes rune og dermed representerer en positiv energi. En treenighet med Odin,
Ve og Vilje.
Med Agrells tolkning av UTHARK blir THURS runen nummer to. Tallet blir i mange religioner
omtalt som et negativt demontall som passer til trolldomsruner.
Treenighetens universelle styrke får på denne måten tredjeplass med ASS.
Agrell mener at grunnen til at fortidens runemagikere plassert siste rune først, var for å skjule
det magiske i symbolene for de uinnviede.
Da Sigurd Agrell leste UTHARK tegn for tegn, oppdager han at fortiden fortalt gjennom
runerekken, ble slik sagalitteraturen forklarer den. La oss derfor først se hvordan skapelsen blir
forklart i Norrøn mytologi.
I følge den fantes det i begynnelsen ingenting. Bare i ytterkantene av det tomme rommet fantes
De Magiske Runene
Side
15
kulde og varme. I nord lå Nivlheim, med frost og tåke. I sør Muspelheim med et hav av frådende
flammer, voktet av Surt. Mellom dem eksisterte et bunnløst svelg, Ginnungagap.
I dette tomme rommet mellom lys og mørke, får livet sin opprinnelse i møtet mellom kulde og
ild. Langsomt begynte isen å smelte. I tomrommet formet av kulden og vekket til live av ilden,
oppsto et veldig tvekjønnet troll som heter Yme. Større kjempe har aldri levd.
Når isen smeltet blir vanndråpene til en kjempestor ku; Audhumbla. Melk rant som elver fra de
veldige spenene og ga mat til Yme
Audhumbla slikket på de salte, rimslåtte steinene som lå rundt henne. Fra en av dem slikket hun
fram noen lange hårstrå. Neste dag dukket det opp et hode og et ansikt.
Tredje dagen slikker Audhumbla fri kroppen. Det er en stor og vakker mann som heter Bure,
han blir stamfar til Æsene.
Den tvekjønnede kjempen Yme får så barn med seg selv. Beina parrer seg med hverandre og
han føder en sønn med seks hoder; Thrudgelmir, far til Bergelme. Dette blir starten på ætten vi
kaller Jotner.
De forskjellige urskapningene får etter hvert barn med hverandre. Odin er sønn av jotundatteren
Bestla og Bures sønn Bor.
Etter hvert blir det skapt stadig flere rimtusser som skaper uorden og kaos. En dag gjør Odin og
hans brødre Vilje og Ve opprør mot Yme og slekten hans. Det ble en veldig kamp som Odin og
brødrene vinner.
De drepte kjempen Yme og en flodbølge av blod skyllet over æsenes fiender og druknet alle,
bortsett fra jotnen Bergelme og hans kone. Det er fra dette jotunparet, som flyktet inn i skodden
og gjemte seg i tåkeheimen, den nåværende Jotunslekten har sitt opphav.
De tre Æsene sleper den døde Yme ut i Ginnungagap og legger ham som et lokk over avgrunnen.
Blodet blir til hav og kjøttet til land, knoklene til fjell og klipper. Tennene og knuste beinsplinter
til stein og ur mens håret blir til trær og gress. Hjernemassen som gudene kaster opp i luften
blir til skyer, hodeskallen til himmelen. Gudene fanger gnister fra Muspelheim og festet dem til
hodeskallen, slik blir sol, måne og stjerner til.
Ut av liket til Yme kryper det mark som blir opphavet til dvergene. Underjordiske vesener som
lever i huler og grotter. I sagaen opptrer de som metallets mestre. Æsene velger fire dverger som
støtter himmelhvelvingen og vokter verdens fire hjørner. Dvergene heter: Østre, Vestre, Nordre
og Søndre.
Det blir sagt at Odin var sammen med brødre Ve og Vilje da mennesket ble til. Men Eddakvadet,
Voluspå, forteller i strofene 17 og 18, at guden Odin er sammen med de to gudene Høner og
Lodur da de finner mannen Ask og kvinnen Embla på stranden som to trestokker. Det er disse
tre gudene som gir trestokkene et gudeliknende utseende og menneskelige egenskaper.
De Magiske Runene
Side
16
I Den eldre Edda, i Voluspå står det om de første menneskene:
Ånd hadde de ikke,
eide ikke sinn,
verken blod eller livskraft
eller likhet med guder;
ånd ga Odin,
sinn ga Høne,
blod ga Lodur
og likhet med guder.
Gudene Høner og Lodur kan selvfølgelig være de samme som Ve og Vilje.
Menneskene gjør sitt inntog i begynnelsen av tiden, da alt rundt dem er urskog og ødemark.
Æsene ryddet derfor plass og skapte et sted å være for seg selv og dem.
Menneskenes hjem kalte de Midgard.
For at menneskene ikke skal kjenne seg alene og forlatt, bygget gudene Åsgard. En veldig
gudeborg, beskyttet med tykke murer mot angrep fra Jotnene. For å komme dit rir de over
regnbuen Bifrost som voktes av Heimdal.
Rundt Midgard er det reist sterke forsvarsverker. Utenfor dem i det ville og ukjente Utgard
herjer mørke og uhyggelige krefter. Her i Jotunheim holder jotner og troll til.
I vår Norrøne mytologien er verdensbildet ordnet som årringer i tre. Ytterst ute bølger det store
verdenshavet, her holder Midgardsormen til.
Midt i Midgard ligger Åsgard. Og midt i Åsgard har gudene plantet et tre, asken Yggdrasil. Med
en rot i Åsgard, en i Jotunheim og en tredje i Nivlheim. Grenene strekker seg ut og favner over
hele verden. Yggdrasil er verdens sentrum og så lenge treet er grønt og frodig og bærer friske
skudd vil verden bestå.
Ved foten av treet, ved en sprudlende kilde lever de tre skjebnegudinnene: Urd, Verdande og
Skuld. Det er rundt denne kilden Åsgårds gudene, hver morgen samles for å holde ting.
Så langt sagalitteraturen. Med UTHARK som kilde lar jeg rune for rune fortelle sin historie:
I begynnelsen var Ginnungagap UR, tomrommet mellom ilden i Muspelheim og kulden i
Nivlheim.
De kaotiske hjernekreftene som oppstår med den tvekjønnede Yme finner vi i den andre runen
i rekken THURS.
Kraften til de første tre Åsa- gudene, Odin, Ve og Vilje skjuler seg bak den tredje runen ASS.
Det er de tre som dreper Yme. Med restene etter dette gigantiske urvesenet skaper de vårt
De Magiske Runene
Side
17
solsystem.
De to neste runene står for en universell orden som følger etter denne handlingen. En orden som
dessverre ikke er evigvarende.
Den fjerde runen REID forteller om denne kampen. Himmelguden Tor sønn av Odin kjemper
mot Thursekraften for å opprettholde en kosmisk orden, til beste for Æser og mennesker.
Neste runen er knyttet til Muspelheims åndskraft, som manifesterer seg i ilden KEN som holder
liv i menneske, fysisk og åndelig.
GJOF, er summen av kosmisk kraft, representert ved de seks retningene i universet.
Så blir Åsgård til. Gleden over harmoni og balanse gir oss gledesrunen WYNJA.
HAGAL er alvenes rune. Det er hos dem i Vanaheim kunnskapen om legekunst holder til.
Norne som hersker over skjebnen, NAUDR trer ved denne runen den første renningen i livets
vev.
Før skaperverket er ferdig må ISS, Nivlheims iskalde kraftkilde fullføre det kosmiske grunnlaget
for liv slik vi kjenner det. Disse ti første runene symboliserer ur- skapelsen og universets
åndelige struktur.
Over regnbuebroen som Heimdal vokter nærmer vi oss nå den materielle verden. Først er AR.
Runen som står for årets gang og det hellige giftemålet mellom Frigg og Frøy, som kommer alt
levende til gode.
Etter den følger mineralriket PETRA. Den inneholder alt fra de høyeste fjell, til de minste
bergkrystaller. Dvergenes kraft skjuler seg her.
Planteriket følger med verdenstreet EOH og dyrene med ELGR. Over det hele flommer solen
SOL med livgivende energi.
Mannen er representert med TYR. BJARKAR er kvinnenes rune. Neste runen er det hellige
ekteskapet mellom de to JOR.
Forholdet blir til et integrert, opplyst menneske MADR. Vannet LAUKR, slukker hennes tørst.
Runen ING strutter av seksualitet.
Neste rune forteller om menneskesjelen som kryper ut av sitt jordiske hylster for å nærme seg
det åndelige DAGR.
Mens den neste ODAL representerer arv og miljø. Her lurer tidligere inkarnasjoner i bakgrunnen.
Det hele avsluttes med FE gledesrunen som avslutter livshjulet, alt er skapt
Som du ser forteller runerekken en sammenhengende historie, der hvert enkelte tegn representerer
en selvstendig kraft.
Den starter med begynnelsen, UR i Ginnungagap og slutter med FE og det gode livet. Det er
De Magiske Runene
Side
18
slik vi forstår at runer ikke er et skrift- men et billedspråk.
Når vi bruker runene oppdager vi at kraften bak dem er like virkningsfull i dag, som den gang
de første runetegnene ble skåret ut. Naturen rundt oss er fremdeles full av okkult energi. Bruker
vi runene riktig, påkaller vi de samme kreftene som forfedrene en gang aktiviserte. Runene er
stifinnere som leder oss tilbake til framtiden.
Runer skildrer en Norrøn mytologi som skjuler flere makter enn gudene. Vi har alver, diser,
norner, dverger, fylgjer, jotner, gygrer, volver, valkyrjer og vetter for å nevne noen. Mer om
disse gestaltene senere.
Runene
V
i har sett at hver enkelte rune representerer sin del av en kosmisk helhet. Solen har sitt
tegn, jorden et annet. Dyrenes kraft er skjult i en rune, mens fruktbarhet gjemmer seg bak
en annen. Kvinnen har sin egen rune, det samme har mannen. Alt som omgir oss åndelig og
fysisk, kan relateres til sin egen rune.
Det fine er at det fremdeles er mulig å bruke energier fra runene til å beskytte seg mot onde
krefter, dempe ubehagelige hendelser, eller til og med få et glimt av hva framtiden bringer av
godt og vondt.
Spørsmålet er selvsagt om slik kunnskap er interessant for mennesker som lever i en teknokratisk
hverdag som vår. For de fleste er runene gåtefulle tegn fra en fjern fortid. At de kan brukes til
noe åndelig er helt uforståelig.
Men se deg rundt: Våre behov er de samme som mennesker til alle tider har hatt. Vi høster de
samme plantene og dreper de samme dyrene som fortidens mennesker. På samme måte som
dem, lever vi av ting som blir født og gror sammen med oss.
Den romerske historieskriveren Tacitus som levde rundt år 100 forteller at i Norden dyrket de
Nerthus; jordens og fruktbarhetens gudinne. Vi kaller henne Mor Jord.
Ett øyevitne til gudsdyrking i Norden er munken Erimbert, som reiste til Birka i Sverige omkring
år 800. Da han kom tilbake fortalte han at troen på runeoraklet var utbredt blant vikingene.
Mektige høvdinger spurte alltid runene om råd før de tok avgjørende beslutninger.
Biskop Adam av Bremen skriver i år 1050 at det i Uppsala var et tempel prydet med gull. Her
dyrket de Tor, Odin og Frøy. Alle tre med sentrale runer knyttet til sine særegne energier.
En arabisk historiker Ahmad ibn Fadlan skriver i år 922 at vikingene som kom ned over de store
elvene i Kaukasus hadde med seg sin egen -atibba-. En trollmann som kastet runer. Da fikk han
et orakelsvar som gjorde skjebnen forutsigbar.
Ahmad ibn Fadlan var utsending fra kalifen I Bagdad. Vikingene han traff beskriver han slik:
De Magiske Runene
Side
19
Deres kropper er like høye som palmer med rødmusset hud og blondt hår. De har tatoveringer
fra fingerneglene til halsen med mørkeblå eller grønne mønster som ligner trær. Alle menn er
bevæpnet med øks, kniv og sverd.
At vikingene spådde i runer er ikke noe spesielt. Til alle tider har menneskene hatt behov for
et orakel som bekrefter fortiden, forklarer nåtiden og viser den tryggeste vegen inn i framtiden.
I Kina bruker de - Yijing -. Mennesker i middelalderens Europa rådspurte - Tarot -. I Norden
hadde vi runene. Men for å forstå kraften i runene må vi dykke dypere ned i vår Norrøne
gudelære.
I Odins tale fra Håvamål har du sett hvordan han hang ni døgn i Yggdrasil, verdenstreet, for å
få innsikt i runenes magi.
Odin lærer Seid av Frøya, den fremste av fruktbarhetsgudinnene. Hun er datter av Njord og av
vaneslekt.
Njord er guden de bloter til for en trygg seilas, et godt fiske, eller lykke i den evige jakten på
rikdom. Som alle vaner er Njord også gud for fruktbarhet.
I Ynglingatal, skrevet sist på 800-tallet av skalden Tjodolv den kvinværske, blir Harald
Hårfagres ætt ført tilbake til Njords sønn Yngve-Frøy i 27 navngitte ættledd. Det er anselig
mengde mennesker å holde rede på.
Odin var gavmild og lærte bort sin nyervervede kunnskap om runer til Idunn. Kjærlighetsgudinnen
som passer eplehagen med fruktene som holder gudene unge. Hun ble den først som lærte
runemagi. Idunn er gift med Odins sønn Brage som er skald og diktergud.
I det norrøne samfunnet ble Seid hovedsakelig utøvd av volver. Menn drev også med Seid, men
fikk ikke samme respekt som volven.
Siden Seid ble regnet som en kvinnelig aktivitet kunne seidmannen bli beskyldt for egri, mannlig
homoseksualitet, som for en viking var svært skammelig. Bruk av Seid blir likevel ofte omtalt
i forbindelse med Odin.
Seid åpner for en svært kraftfull kunnskap som gir den utvalgte makt over liv og død. Dette er
kunnskap og teknikker som befinner seg i grenselandet mellom religion og magi. En teknisk
form på utøvelse, mer enn en åndelige.
Det er det som skjer som skaper magien. Den rituelle handlingen blir i seg selv så kraftfulle, at
den virker uten gudenes hjelp.
Det ble sagt at de som seidet kunne ta vettet fra folk og påføre dem alle slags ulykke. Vi
skal være klar over at mye av det negative som blir sagt om Seid, kommer fra Kvitekrists
håndlangere. For Seid kan også anvendes positivt.
Den som seidet kunne se hendelser og ting som lå skjult i fortid og framtid. De kunne også
overføre åndelig energi til mennesker som trengte det. For meg er seid inngangsport til en
De Magiske Runene
Side
20
okkult forståelse av helheten.
Takket være Snorre Sturlason, skald og historiker som levde på Island i første del av 1200 tallet,
får vi innblikk i vikingenes tankesett.
Selv om Snorre var geistlig, er det klart at han i sine skrifter skildrer urnordiske arketyper. Det
er fullt mulig å skimte fortidens magi bak det han skriver ned.
Det eldste bevarte norrøne håndskrift er fra år 1270. 50 år tidligere eide Snorre et manuskript
med Edda-kvadet om gudene. Selv mente han det var skrevet rundt år 900.
Det Snorre skriver om fortiden er gjengivelser av fortellinger og kvad, han har hørt på reiser til
Norge og rundt på Island.
Snorre lyttet med respekt til det de store skaldene kvedet. For ekte skaldekunst er kraftfulle
saker og han visste hvor viktig det var at historien ble gjenfortalt slik den en gang ble fortalt. En
dramatisk historie blir nødvendigvis ikke mer spennende om en ukyndig skald pynter på den.
Gjennom århundrene, i lyset fra et sprakende bål, ble de urgamle historiene om menneskets
magiske symboler fortalt igjen og igjen. I mørke vinterkvelder fornemmet tilhørerne magien i
fortellinger og myter om guder og menneskers opphav.
Du og jeg er avskåret fra slike muntlige overleveringer. Vi må forholde oss til bronsealderens
helleristninger, jernalderens gravfunn og Eddadikt.
I dag har vi noen få overleveringer fra andre kulturer som beskriver Nordens vikinger.
I deres fortellinger gjenkjenner vi beskrivelsen av tordenguden Tor som kommer med livgivende
sommer-regn og Odin, den gamle vindguden som stormer fram gjennom skogen i forblåste
høstkvelder. Han som etter hvert får en utvidet rolle og ender opp som krigernes hjelper.
De tre viktigste kildene til forståelse av runene er Edda-kvadene. I Vavtrudnesmål er det en
jotne som taler. I Grimnesmål er det Odin og i Voluspå er det en volve. Jotnens tale er eldst.
Her kommer Odin til jotnen Vavtrudne. Han spør jotnen om de første og de siste tingene,
samtidig som han konkurrerer med ham i visdom. Jotner har levd lengst og har derfor stor
visdom.
På Odins spørsmål om hvordan alt ble til, svarer han:
Før verden var ordnet, eksisterte kaos; Ginnungagap. Navnet betyr; det enorme rommet som er
fylt med kraft.
De Magiske Runene
Side
21
I tidens morgen
var intet til
ei sand eller sjø
eller svale bølger.
Det fantes ei jord
eller himmel over,
der var Ginnungagap,
av gress var det intet.
I Grimnesmål forteller Odin om livet i gudeverdenen, bostedene og landskapet der. Vi finner
bare to vers om skapelsen.
Av Ymers kjøtt
ble Jorden skapt,
havet av hans blod,
klipper av hans knokler,
trær av hans hår,
himmelen av hans hodeskalle.
Av hans vipper
skapte de blide makter
Midgard for menneskene;
av han hjerne
ble alle luftens
tunge skyer skapt.
Odin forteller også om Yggdrasil og dyrene som lever i treet.
Verdenstreet Yggdrasil har tre røtter som går gjennom tre forskjellige verdener. Ved hver rot
ligger det en brønn. Den ene roten er hos æsene. Her ligger brønnen Urdarbrunn, hvor nornene
holder til. Det er her æsene holder ting.
Den andre roten er hos rimtussene. Her ligger Mimesbrunn, som er kilde til vett og visdom, og
som voktes av den kloke Mime.
Den tredje roten er i Nivlheim, og her ligger brønnen Kvergjelme. I følge Grimnismål er denne
brønnen opphav til alt vann som finnes.I Kvergjelme ligger en mengde ormer anført av den
fryktelige Nidhogg som gnager på roten og truer med å ødelegge verdenstreet.
I toppen av Yggdrasil sitter en ørn. Mellom toppen og bunnen farer ekornet Ratatosk, mens fire
hjorter spiser lauvet av grenene.
De Magiske Runene
Side
22
Yggdrasil asken tåler et arbeid
tyngre enn noen tanker,
hjort biter øverst og stammen visner
Nidhogg gnager nederst.
Treet er et praktfullt kosmossymbol, med røttene godt plantet hos skjebnemaktene. Stammen
strekker seg opp gjennom skyene, mens kronen brer seg ut over himmelen.
Kvadet har mange navneremser som ender med at Odin gir seg til kjenne ved å fortelle alle
navnene som blir brukt om ham.
Voluspå er det lengste og yngste av Edda diktene. Det må ha blitt til like før år 1000. Det
forteller også om asken Yggdrasil, verdenstreet som bærer himmelkvelvingen.
Ved foten av treet ligger Urds brønn. Nornen Urd er en av tre skjebnegudinne. Sammen med
Verdande og Skuld bor hun ved asken. Deres oppgave er å slå menneskets lodd i livet inn i
skjebne-veven. Ingen vet hvor lang den enkelte tråden blir, derfor er det skjebnegudinnene som
avgjør den enkeltes død.
Vikingenes fryktløshet har sin sammenheng med deres skjebnetro. Alt var avgjort fra livets start
til slutt, det var bare å ta avslutningen som en viking.
Derfor er det Norner som bestemmer skjebnen til mennesker og æser.
Norner blir ofte skildret i skaldekvad og gudekvad. I ifølge Edda finnes det norner av både alve, åsa- og dverge-æt.
Nornene er alltid til stede når noen blir født eller dør, de bestemmer skjebnen til hver enkelt.
Deres jobb er å spinne, måle og klippe livstråder (skjebnetråder) for alle som blir født, lever og
dør.
I Voluspå finner vi også de apokalyptiske spådommene om jordens siste dager og Guder og
menneskers skjebne.
De Magiske Runene
Side
23
Bror skal blodig
med bror stride,
og søskenbarn
slektsbånd bryte,
hardhet skal herske,
hor så vide,
krigstid, kamptid,
kløyvde skjold,
vargtid, vindtid,
til vår tid ender,
da ingen mann
andre skåner.
Store naturkatastrofer er tegn på at Ragnarok nærmer seg. Tre vintre, uten sommer mellom, er
det som vikingene kaller Fimbulvinteren.
Selv solen kjemper en ensom kamp. “Svart blir solskinnet somrene etter”, sier den synske
Volven i Voluspå.
Midgardsormen vrir seg i jotunvillskap. Dvergene stønner i angst bak dører av stein. Menneskene
flokker seg langs Helvegen. Vi får en sosial oppløsning hvor bror dreper bror. Det er økstid og
sverdtid, ingen skåner andres liv. Helhunden Garm glefser med blodig bringe på Gjallarbru,
død og undergang venter alt levende.
Beskrivelsen av endetiden har alltid passet til nåtiden. I dag trenger vi ikke dra lenger enn til
Midtøsten for å se at bror dreper bror. Forurensning og global oppheting får Midgardsormen til
å vri seg i jotunvillskap.
Over hele Europa fører arbeidsledighet og økende vold til sosial oppløsning. Vrak av atomdrevne
ubåter i Murmansk kan føre til død og undergang for mennesker langt utenfor Norden. I dag
trenger vi runenes kraft mer enn noen gang tidligere.
Fortid og nåtid former framtiden. Dessverre virker det som om stadig flere mennesker mister
fortiden av syne. Historieløst dyrker de nåtiden og håper at framtiden vil bli deres. Maktkåte
menn som måler livet i kilowatt og megabyte, tiden i dager, og livets lykke etter hvor rike de er.
Motgiften er runene. De skjuler en magisk virkelighet som gjennomsyrer fortiden. Jeg har erfart
at slike magiske energier kan vekkes til live ved aktiv bruk av runene. Enten for å kontakte
åndsenergier eller som signal i et orakel.
Her har du et godt råd om du vil bli venn med runene: Rist av deg bystøvet og bli kjent med
kreftene i naturen. Blir du først venn med Mor Jord, er det lettere å få tilgang til energier
transformert gjennom runene.
De Magiske Runene
Side
24
Til sist en advarsel. Alt kan brukes og misbrukes. Bruk runene til hvit magi. Det enkelte runetegn
inneholder så stor kraft at sorte ritualer utsetter Hugen til en uerfaren bruker for fare.
Nå er det på tide at du lager dine egne runer.
Runo fahi rainaku po.
Pu at runum spyrr innom reginkunnum.
Lag dine egne runer
R
unetegn kan du risse i det meste som lar seg risse i. Når du velger emnet er det viktigste at
du føler energien som strømmer gjennom trestykket eller leiren er positiv.
Selv har jeg risset runene i beinved (kristtorn.) Treet er varmekjært og vokser så sakte at jeg
nesten ikke ser årringene i den hvite veden, som har en vakker brun kjerne. Den tynne grå
barken sitter fremdeles på.
Her i Norge vokser beinved som busker og trær på sør- og Vestlandet. Rundt Bronseplassen
finner vi den østligste forekomsten av viltvoksende beinved i Norge.
Du kan selvsagt bruke andre treslag. Emner av frukttrær har ofte en flott farge som kler runene.
Bare husk at om du skjærer greiner av et levende tre, må du advare treet før du kutter i det. Et
skremt tre gir dårlige runer. Prat med det, fortell hva du skal gjøre og at det er en ære for treet å
bli spurt om et slikt offer. Først når du er helt trygg, tar du fram sagen.
Du kan også lage runene i leire. Kjevl ut en bit blåleire til en tynn plate. Bruk en rund kakeform
med en diameter på 1 til 2 cm og press ut 24 biter. Her risser du inn hver enkelt rune med en
spiss blyant.
Når leiren er helt tørr brenner du den i et bål, eller i en keramikkovn. Bruker du blåleire får du
en flott farge om du brenner den til 1030 grader.
Lager du runetegn i en trebit, kan du skjære hver enkelt rune ut med kniv, eller gjøre som meg.
Jeg brant inn symbolene med et svijern.
Mens du lager runene kan du tenke på energien som følger akkurat dette tegnet. I denne fasen
av å skape sine egne runer er energien du gir til det enkelte symbolet, med på å vekke dem.
Kjærligheten du legger i arbeidet, får du tilbake når du tar dem i bruk.
Når du er ferdig med å lage runene må du ha en hendig runepose. Du kan strikke, eller hekle
den. Gammelt tøy som du syr sammen gjør også nytten. En keramikk-krukke er også anvendelig
til mer permanent oppbevaring. Selv bruker jeg en skinnpung som Eldir har sydd til runene.
OBS. Det er viktig at runeposen ikke inneholder syntetisk stoff- Oljerelaterte produkter blir
som et filter mellom runene og utenforliggende kraftkilder. En plastikk boks er derfor ikke et
egnet oppbevaringssted for runer.
De Magiske Runene
Side
25
Bergkrystall
J
eg skaffet meg tidlig en liten bergkrystall som rettleder meg i okkulte ritualer. Bergkrystall er
en gjennomsiktig krystall av kvarts, SiO2. Krystallene blir til i Hydrotermale omgivelser. Det
er navn på en geologisk prosess hvor varmt mineralrikt vann sirkulerer i sprekker og ganger i
undergrunnen. Det er her energiene vi kalle for dverger holder til. Ordet kommer fra gresk hvor
Hydros betyr vann og Thermos varme. Varmt vann på flere hundre grader strømmet gjennom
sprekker i bergarten og utfeller kvarts og andre mineraler.
Bergkrystallen du velger har et mange millioner år langt liv bak seg. Den vokste seg stor,
samtidig som den akkumulerte energi fra omgivelsene.
Bergkrystallen trenger ikke å være stor, min egen krystall er 2,5 cm lang. Viktigst er at jeg kan
se lys, skygge og ikke minst farger når jeg stirrer gjennom den glatte langsiden. Jeg oppbevarer
krystallen i en liten skinnpose som ligger i runeposen.
Har du flere bergkrystaller å velge mellom, prøv dem etter tur. Bedøm den vakre overflatene,
sjekk om spissen er hel, snakk med krystallen, bli venn med den.
Da jeg valgte min, lå det til slutt to bergkrystaller ved siden av hverandre på en hvit linduk. Etter
å ha meditert over dem valgte jeg den krystallen jeg følte gjorde meg glad. En positiv opplevelse
gir som oftest det beste resultatet. Går du til runene med frustrasjoner, får du frustrasjoner
tilbake.
Før jeg innviet bergkrystallen, vasket jeg bort avtrykk etter mennesker som hadde tatt på den
før den ble min. Først tørket jeg den med en renseklut, før jeg gikk ned til Kvåsefjorden og
vasket den i friskt sjøvann. På veg hjem skylte jeg den i ferskvann i Daletjønn. Så var det solen
som skulle rense den.
De to mest kraftfulle solvervene er sommersolverv 21. juni og vintersolverv 21. desember.
Vår og høstjevndøgn, 21. mars og 21. september er også kraftige nok til å rense krystallen.
(disse to datoene kan variere med en dag).
Husk at også 30. april har en mektig natt for okkulte ritualer som ærer fruktbarheten. Det er
viktig at det stedet du velger for å aktivisere bergkrystallen har sol hele denne dagen. Helt
optimalt er det selvsagt å finne stedet du vil fortsette å bruke til okkulte ritualer. (mer om
kraftsteder senere).
For å skjerme Horget trekker jeg alltid en ubrutt sirkel om stedet, slik at det blir skjermet mot
ukjente, kanskje sorte energier.
Det er positivt om du synger en Galder/kraftsang mens du gjør stedet i stand til ritualet. I stedet
for ord kan jeg bruke en kraftig brumming. Det er bare å finne en frekvens som fyller kroppen
med mest mulig positiv energi.
De Magiske Runene
Side
26
Når ringen er lukket plasserte jeg krystallen i en kløftet pinne, slik at den kommer opp fra
bakken.
På en kraftfull dag som dette vil Mor Sol transformere positiv energi til bergkrystallen og lade
den opp. Når du legger krystallen i runeposen påvirker den runene på en positivt måte. Det
beste er at den holder seg oppladet fram til neste solsnu.
Er det overskyet på den aktuelle dagen, er det mulig og bruke nærmeste godværsdag til ritualet.
For å holde bergkrystallen aktiv, bør du gjentar den opprinnelige renseprosessen hvert annet år.
Du kan bruke krystallen som oppmuntring når vinteren er på sitt mørkeste. Enten ved å meditere
over den, eller ved å holde den i hånden og la den oppladede energien strømme inn i deg. Da
åpner du Hugen og lar de gode sommerminnene fylle deg. Når du oppnår kontakt, visualiserer
du kraften dit du trenger den.
Gamle ”seende” brukte ofte den levende bergkrystallen til helbredelse. Noen mener dyktige
sjamaner bruker den for å diagnostisere sykdom.
De førte krystallen langs kroppens energibaner, fra rot-chakra til krone-chakra. Når den passerer
blokkeringer endrer bergkrystallen temperatur.
I disse linkene finner du mer informasjon om tradisjonell beskrivelse av chakra. Litt New ages,
men interessant nok.
Slik jeg opplever det, er det den oppladede solenergi fra krystallen som får sjamanen til å føle
kroppens meridianbaner mellom de forskjellige chakra-punktene. De framstår som usynlige
tråder som snor seg som vegbanene i en enorm trafikkmaskin.
Noen steder ligger det igjen elektromagnetiske impulser. Energier som mistet kraft da de prøvde
å passere knutepunktet. Disse restene blokkerer etter hvert for andre impulser og til slutt stanser
den livsviktige energistrømmen helt opp. Som oftest skjer dette i solar plexus, kalt navle-chakra.
Slike blokkeringer av chakra gir nedsatt livskvalitet.
Når slikt skjer er det mulig, med hjelp av energier fra krystallen, å rense meridian-banene slik
at kraften igjen strømmer uhindret rundt i kroppen.
I gravfunn fra steinalder og bronsealder finner vi noen ganger bergkrystaller. Andre gjenstander
i samme grav antyder at den døde var sjaman i sin samtid.
Kraftsteder
R
undt oss finner vi steder hvor ukjente energier strømmer opp fra undergrunnen. Det kan
være strålingen fra vannårer, eller energier fra underjordiske metallforekomster.
Noen mennesker har fremdeles evnen til å aktivisere en kvist, eller pendel slik at de kan påvise
De Magiske Runene
Side
27
slike energifelt.
Sammen med venner, har jeg undersøkt flere steder fra bronse- og jernalder. Steder hvor vi antar
det har blitt utført kultiske handlinger.
På de fleste stedene er det sterke underjordiske energibaner, oftest med krysningspunktet
direkte under kultplassen. Et godt bevart funn fra folkevandring, år 400 til år 600, er det store
gårdskomplekset på Sosteli i Åseral. Her antar arkeologene at de har funnet et slikt unikt kultsted.
Under utgravningene på slutten av førtitallet, fant de midt i det opphøyde kultstedet, en steinhaug
på 2 x 6 meter, - en tordenkile.
Tordenkile var fortidens betegnelse på et øksehode fra steinalder. Jernalderens mennesker trodde
steinøksen var den kraftfulle spissen av et lyn og dermed den kultiske kraften som tordenguden
hadde sendt dem, derav navnet.
I 1990 gikk vi over stedet med en kvist. I senter av kultplassen, der fortidens mennesker en gang
plasserte tordenkilen, vred kvisten seg så kraftig i hånden at det var umulig å holde den igjen.
Det er klart at på dette stedet er det enorme krefter til stede, for de som sanser dem.
Et annet kraftfullt sted er helleristningsfeltet fra bronsealder på Penne, Lista. Doctoren og jeg
kjørte dit på vintersolsnu for å forsterke energien i runene. Under en klar blå vinterhimmel, med
en lav sol så vidt over horisonten bak Lista fyr, la jeg runene ut mellom de mektige skipene.
Symboler som bronsealderens sjamaner en gang hugget på det blankskurte fjellet til gudenes
ære. Deretter brukte vi tromme og sang for å stimulere energiene på stedet.
Problemet denne solsnudagen var nærhet til grunneier, som pløyde opp et jorde like ved. Jeg var
smertelig klar over at folk på Lista sverger til Kvitekrists parti.
Rundt Bronseplassen har vi flere kraftfulle steder som ligger øde til. Jeg nevner de fleste når
jeg siden tar for meg den okkulte bruk av den enkelte rune. Du kan også lese om kultplassene i
boken “Sjamanens Hest”.
Fortidens mennesker valgte sine kultsteder med varsomhet. Det var viktig å finne et sted med
positiv energi fra undergrunnen, noe som var med på å forsterke stammens egne ritualer.
Omgivelsene var også viktige. De fleste gamle kultstedene ligger godt synlig i landskapet, noen
av dem er plassert i spektakulære omgivelser.
Vikingenes offersted Horget er ganske spesielle. I Eddadiktet Hyndleljod sier gudinnen Frøya
om sin yndling Otter:
De Magiske Runene
Side
28
Han bygde meg en Horg
stablet av steiner
nå alle steiner
glinser som glass.
Han rødfarget det på nytt
med blod av naut.
Ottar har alltid trodd
på gudinner
En ikke ulik formulering finnes i Heidreks saga hvor en kong Alf nevnes som en som
«rødfarget horgen» under et diseblot. Rødfargen er blod fra offerdyr, kalt naut.
I vår tid blir vi lett til latter om vi snakker om fenomener uten målbare energier. I dag skal alt
kvantifiseres.
Tenk deg et menneske som er plaget av vannårer under huset. I vår moderne tid er det umulig å
få hjelp til å temme en energi, som ikke kan sees eller måles. Selv om den er livsødeleggende.
Det er slike energier jeg leter etter, når jeg skal finne det rette kraftsted for en bestemt okkult
handling. Da prøver jeg å gå i sporene til de gamle sjamanene.
Har du ikke evnen til å bruke hjelpemidler som kvist eller pendel, kan du lete etter fysiske spor.
Store gårdsanlegg har ofte et navngitt sted hvor det en gang sto et horg eller hov.
Gammelt helleristningsfelt er også et kraftfullt sted. Framfor bildene utførte tidligere tiders
mennesker sine okkulte handlinger. Her henger fremdeles kraft fra slike rituelle handlinger
igjen i naturen. Spørsmålet er hvilket løsord vi må bruke for å åpne døren til kraftkilden.
Går du til et gammelt kultsted skal du huske at dette er et av fortidens hellige steder. På et
helleristningsfelt nærmer du deg bildene med respekt. En gang ble de innviet til mektige energier,
så ikke tråkk på dem. Åpen flamme er bannlyst, varmen fra ilden får fjellet til å sprekke. På et
offersted skal bålet tennes der flammene ikke gjør varig skade på underlaget.
Gravhauger fra førkristen tid er kraftfullt sted for urgamle ritualer. Ikke på grunn av de døde,
dauing-krefter er som oftest ganske harmløse. Det vi er på jakt etter er kraft fra de okkulte
ritualene som ble utført på stedet. På slike gravplasser preger energien fra selve gravritualet
landskapet. Selv i dag, flere tusen år etter at begravelsen skjedde, er naturen rundt gravhaugen
fremdeles fylt med kraft fra handlingene som fulgte gravferden. Dette er utvalgte steder hvor
du kan bli venn med planter og trær som skjuler hemmeligheter som for lengst har gått i
glemmeboken.
Å søke dauing-kraft knyttet til gravrøyser eller hauger er et risikabelt prosjekt. Husk at noen
døde ikke kommer seg videre til neste nivå. Sjelen blir værende i en åndelig mellom-verden tett
inntil vår egen bevissthet. Stedet er lett å komme til for uerfarne sjamaner.
De Magiske Runene
Side
29
Nybegynnere som forviller seg inn på denne siden av virkeligheten, kan treffe villfarne
daudinger. Deres høyeste ønske er å skaffe seg en ny Hug. Først når de får tak i en slik, får
de energi til reisen videre til neste åndsnivå. De kan overliste deg, uansett hva du gjør for å
beskytte deg. Du risikerer å står Hugløs tilbake, som en zombi.
Du bør også holde deg borte fra steder som er vigslet av Kvitekrists tilhengere. Selv om kirken
er bygget på en av våre gamle kultplasser, har Kvitekrists ritualer skadet den positive energien
fra fortiden. På samme måte gjør prestenes ritualer nyere gravplasser kraftløse.
Det beste er å finner et avsidesliggende sted der du antar at volver og sjamaner har danset til ære
for Mor Jord og fruktbarheten. Disse gamle ritualene gjør at stedet fremdeles framstår som en
uutømmelig kilde for okkult energi.
Plassen bør være så øde at trommer og sang ikke vekker allmenn oppsikt. Husk at mange steder
i Norge har navn etter gamle kultsteder. Frøysnes, er et eksempel, Disen et annet.
Er du i tvil om det er et gammelt kultsted, skal du føle på det. Jeg pleier å ligge helt stille på
ryggen og fornemme energien rundt meg.
For å klare det kvitter jeg meg først med forstyrrende tanker. Når tankene er tomme er det
kroppens tur. Her bruker jeg en teknikk jeg lærte av en fysioterapeut, autogen trening.
Det er ganske enkelt og meget effektivt. Når jeg har funnet roen fokuserer jeg på hver enkelt
muskel i kroppen, samtidig som jeg befaler den å slappe av. Jeg begynner med tærne, føttene,
leggene og lårene. Muskel etter muskel blir avspent før jeg avslutter med musklene i ansiktet.
Det er først når kroppen oppnår en slik dvaletilstand jeg blir mottakelige for energistrømmene i
området. Noen foretrekker å meditere, det er også er en fin måte å tilnærme seg stedet.
Mange ganger opplever jeg energiene som prikking i huden, eller som små rykninger i musklene.
Er de kraftfulle nok blir de til syner. Det var slik jeg for første gang erfarte at energier fra gamle
ritualer fremdeles finnes på noen utvalgte steder.
Finner du ikke et gammelt kultsted, kan du innvie et nytt til ære for Mor Jord og alle hjelperne
hennes.
Når du har følt på energiene og funnet ut at de er positive, blir dette ditt første kultsted. Husk at
en positiv energi på stedet er avgjørende for et godt okkult resultat. Som oftest finner du fort ut
om du trives der eller ikke.
Føler du noe form for ubehag, bør du prøve stedet en gang til før du bestemmer deg. Kjenner du
det samme ubehaget, er stedet ubrukelig til ditt formål. Det er bare å finne et nytt
Blir du godtatt av kreftene, får du en kultplass der du trygt kan bruke runene. Kvelder fram mot
fullmåne er en utmerket tid for slikt nybrottsarbeid.
Selv har jeg flere plasser rundt Bronseplassen som er kraftfulle. Under en stor stein ett stykke
ut i skogen, er det et kryssende underjordisk energifelt. Energi på dette stedet har en merkelig
De Magiske Runene
Side
30
evne til å klarne tankene. Jeg går hit for å få raske svar på ting jeg lurer på.
På en fjelltopp like ved, er energien fra solen spesielt sterk. På de store solfestene, solsnu og
jevndøgn strømmer det energi opp fra Mor Jord og blander seg med kveldens siste solstråler. Et
kraftfullt sted for sjamanistiske trommereiser, men også for det store rune- oraklet.
På Bronseplassen har vi bygget vår egen labyrint. Da jeg laget de 13 sirklene var det ingen
følbar energier i området. I dag formelig sitrer det i kroppen når jeg nærmer meg midten.
Grunnen er at et kraftsymbol som en labyrint, potenserer energi som finnes i undergrunnen.
Hele labyrinten fungerer som en massiv mottaker av kraft fra Mor Jords indre. Det er derfor
labyrinter var så viktig i tidligere tiders fruktbarhetsritualer.
Da Kvitekrists munker ankom Norden forsvant labyrintene.
Så noen råd før du drar ut i naturen. Det finnes ikke noe så forstyrrende som innpåslitne mygg
på seine sommerkvelder, eller en iskald høstvind som drar tankene bort fra alt som har med det
åndelige å gjøre.
Når du utfører hellige handlingene er det viktig at du kler deg etter forholdene. Først da er det
mulig å konsentrere seg om det du er kommet for å gjøre.
Så en advarsel. Når du har funnet det perfekte stedet, se opp for lokale grunneierne. Det er ikke
alle som setter pris på fortidens tankegods.
Innvielse av runene
F
ør du tar runene i bruk må de innvies. Hvert enkelt runetegn representerer grunnleggende
naturkrefter. Innvielsen bør derfor foregå i natur som er mest mulig uberørt.
Månefasen er viktig, jeg prøver alltid å utforske nye og ukjente ritualer på nymåne. Når månen
er på ne, kan vi støte på ukjente energier som er i et risikabelt lune.
Bare husk at dette første arbeidet med å innvie dine egne runer er en ensom oppgave. Det er du
som skal bruke runene, da er det du som må vekke dem.
Unngå ytre forstyrrelser. Som med alt annet åndelig er det din egen kontemplative ro, den fred
du har med din egen Hug, som avgjør utfallet. Husk at mange ukjente følelser er knyttet til en
okkult handling som dette. Et bevisst forhold til egen åndelige styrke, er viktig for å få et godt
resultat.
Det rituelle jeg beskriver, krevde at jeg var sikker på meg selv og på det jeg gjør. Husk at jeg har
brukt år på å få så god innsikt, at jeg våget å utforske ukjente åndelige energier.
Mine egne runer innviet jeg på sommersolverv. I notisboken har jeg notert at det var en tirsdag,
guden Tyrs dag. Det var nydelig forsommer og solen varmet opp naturen, som overøste meg med
De Magiske Runene
Side
31
spennende dufter. Jeg husker gleden og oppstemtheten jeg følte da jeg gikk gjennom skogen.
Målet var en skogkledd ås som ender opp i en flat fjellnabb. Ti - femten meter høy med utsikt
til en myr omkranset av gammel furuskog. Det var et par år siden jeg fant stedet som formelig
dirret av positiv energi. Etter at jeg hadde brukt fjellnabben et par ganger, fastslo jeg at det var
et perfekt sted for et framtidig Horg.
Foruten sin gode energi, er offerplassen øde og bare 15 minutter inn i skogen fra Bronseplassen.
En okkult handling, som den jeg bruker for å innvie runene, er en kraftfull seremoni. De
åndelige kallesignalene jeg sender ut kan tiltrekke uønskede okkulte krefter. Vi må huske at
rundt kraftstedet lusker det mange som er ute etter å tappe Hugen for kraft. Derfor trekker jeg
alltid en beskyttende sirkel rundt stedet før jeg utfører ritualet. Sirkelen verner kropp og Hug,
når vi er på vårt mest sårbare.
En kniv kan beskytte deg mot det meste, så jeg råder deg til å skaffe deg en. Finn en hendig kniv
som betyr noe for deg. Kanskje en gave fra et menneske du setter pris på.
Ellers finner du et godt utvalg hjemme-smidde kniver, perfekte til okkult bruk på det årlige
vikingmarkedet på Bronseplassen. For å lage en beskyttende sirkel rundt bergnabben brukte jeg
en tollekniv, smidd i Gjerstad.
Da jeg kom for å innvie runene var det over noen måneder etter at jeg innviet kniven på samme
sted. Den gangen var det vårjevndøgn og vårsolen varmet. Hele meg, kropp og Hug følte
hengivenhet og nærhet til solen. Jeg løftet kniven og badet det blanke knivstålet i det skarpe
lyset. Så snurret jeg kniveggen, samtidig som jeg dreide meg sakte rundt, mot klokken. Det
var viktig at hver minste del av kniven fikk en smak av sollyset. For å gjøre seremonien ekstra
kraftfull sang jeg en kraftsang for den kommende offerkniven.
Stål som skremmerjern som biter
vettepakk
som skogen gjemmer
tvi dere
utgards svenner
stålet sliter
deg i biter
Med en kniv fylt med energien fra Mor Sol, får du en effektiv beskyttelse mot ukjente sorte
krefter. Knivstålet blender dem og solens energi forsteiner dem.
Det er ikke for ingenting at eventyrene er fulle av historier om mennesker, som beskyttet seg
mot ondskap ved å kaste stål over de underjordiske.
Jeg har selv flere ganger blitt tvunget til å kaste stål og den gamle oppskriften virket. Knivstålet
De Magiske Runene
Side
32
drev virkelig ondskapen tilbake dit den kom fra.
I dag på denne vakre solsnudagen lå det ikke ondskap i luften, bare glede. Runene skulle endelig
innvies.
Mens jeg trakk opp den beskyttende sirkelen, sang jeg den samme kraftsangen jeg brukte da jeg
innviet kniven. Der og da følte jeg at sangen forsterket sirkelen som jeg hadde trukket stor nok
til at jeg kunne slå ut med armene og danse.
Det var deilig varmt i solskinnet, så jeg tok av meg klærne. Mange ganger er det godt å kvitte
seg med alle minner om en stresset hverdag. Det er en frigjørende følelse av å krype ut av
hylsteret, for å framstå slik vi en gang kom til verden.
Denne spesielle dagen satt jeg lenge på bergnabben og så ut over landskapet. Solen sto høyt,
myggen var ennå ikke plagsom. Da roen senket seg og jeg følelsesmessig var klar, åpnet jeg
runeposen og viste innholdet til solen.
Runene la jeg ut, en etter en på det flate fjellet, først UR. Det hele tok tid og ga meg en god
følelse av å tilhøre fjellnabben, en del av ur-Norge. Til slutt dannet runene en sirkel, lagt mot
klokken med tegnsiden mot Mor Sol. Først da reiste jeg meg og løftet hendene mot den mektige
solskiven, mens jeg sang en ny kraftsang:
Med ørnevinger vekk jeg drar
søker svar
ved treets rot
ved dets fot
søker kraft som en gang var
runers svar
nå er gitt
mitt er blitt
Litt etter litt følte jeg hvordan den sitrende kraften fra Mor Sol spredte seg fra håndflatene opp
gjennom armene og ut i kroppen. Jeg sang til jeg følte at kropp og Hug var mettet med hennes
energi. Først da satt jeg meg ned ved siden av runesirkelen for å plukke opp tegnene, et etter et.
Først UR. Høyre pekefinger gled over tegnet mens jeg ropte runens navn mot himmelen, så mot
skogen og til slutt mot fjellet under meg. Jeg satt helt stille til jeg følte at kropp og rune var ett.
Først da strøk jeg bergkrystallen over runetegnet, mens jeg ropte navnet ut i luften.
Ved å rope navnet ut i luften minner jeg vindvettene på at de, når runen dukker opp i et orakel,
skal gi meg varsler bare vinden kjenner.
Da alle runene, på samme måte var delt med elementene, la jeg dem tilbake I posen. Det kjentes
godt og bare nyte stillheten og den pirrende følelsen dette kraftfulle ritualet ga meg.
De Magiske Runene
Side
33
Før jeg forlot stedet åpnet jeg sirkelen. Det er ikke heldig å sperre inne okkult antikraft over
lengre tid, det svekker energien på stedet.
Denne dagen hadde jeg innviet runene til Mor Sol. Første del av innvielsen var over. nå sto
energien fra Far Måne for tur.
Mens jeg ventet på neste fullmåne, trakk jeg et par runer på måfå og funderte på hvilke krefter
de representerte. Jeg begynte også å sette dem inn i et forståelig system som ga meg runens
orakel-svar i stikkordsform.
Men før jeg kommer så langt som til et orakel, måtte jeg avslutte innvielsen av runene. Nå
skulle jeg vise dem til fullmånen.
For mange mennesker er bare tanken på ensomme netter i skogen skremmende. Husk at din
framtidige kamp mot frykten for mørke, er et nødvendig skritt på vegen mot en endelig innvielse
av egne runer.
Jeg kan trøste deg med at det er tryggere å gå i skogen nattestid, enn i hvilket som helst tettsted
i Norge. Ulv og bjørn har vi utryddet. De åndelige vesenene vi treffer på henter vi fra egen Hug.
Der har du selv kontroll over gestaltene.
Jeg bruker sjeldent lommelykt, helst fakkel når jeg går i skogen nattestid. På fullmåne er eksternt
lys fullstendig unødvendig. Da jeg skulle innvie runene til månen, ga han meg nok lys til at jeg
fant fram gjennom skogen.
Når du vise dine egne runer til månen, lønner det seg å bli kjent med stien du skal gå. Det
styrker Hugen å oppleve området mens skumringen senker seg. Føler du at det er noe som truer,
driver du i ytterste konsekvens de gufne følelsene tilbake med den innviede kniven.
Mitt beste råd er likevel og ikke gjennomføre nattlige ritual, før du er trygg på deg selv og
mørket. Først da tar du med deg de nye runene til kultstedet. Du går dit den første av de tre
nettene månen er full. Start med å trekke en beskyttende sirkel rundt stedet.
På et nylaget Horg plasser du runene fra UR til FE. Legg dem i en ring så de berører hverandre.
Det er positivt for ritualet om du synger en egnet Galder over runene, før du forlater dem og lar
dem ligge natten over i måneskinnet. Til et så kraftfullt ritual som dette, er det viktig at du ikke
åpner den beskyttende sirkelen når du forlater stedet.
Neste dag går du dit mens det er lyst. Denne gangen undersøker du ringen med runene nøye
uten å røre dem.
Prøv å sans om noe har forandret seg i løpet av natten. Det kan være måten runen ligger på, om
den er vridd. Fargen på runen og på steinen under den, alt må sjekkes?
Finner du en rune som ser merkelig ut tar du den opp, spytte på den og sier:
De Magiske Runene
Side
34
Hør meg lysalver, hør meg følger,
hør meg himmelkraft.
Høye vesener, hent til meg,
luftens lysalvliv
og styrke fra solens stråler,
gi runen kraft
til måneferd
Når alle runene er nøye undersøkt forlater du sirkelen uåpnet.
Samme kveld når månen kommer opp, går du tilbake for å mediter sammen med runene. Da
skal du åpne deg mot universet og la alt som finnes av ukjente energier skylle ned over deg. La
følelsene fylle deg, før du hvisker runene god natt og går hjem, like stille som du kom.
Tredje natten tar du runene en etter en og roper navnet tre ganger mot månen for å innvie dem
i hans maskuline kraft. Når det er gjort legger du runene tilbake i runeposen. Først da er den
okkulte sirkelen sluttet. Runene er blitt til en individuell helhet, innviet og klare til bruk.
Denne første natten ville jeg prøve runene. Jeg snøret ikke runeposen igjen, lot den bare ligge
på Hovet vidåpen. Det sterke måneskinnet ga de kremhvite runetegnene en magisk blåfarge.
For å fortelle dem hvem jeg var og at jeg ønsket deres oppmerksomhet, danset jeg rundt den
åpne posen samtidig som jeg sang en kraftfull galder. Da øyeblikket var inne, lukket jeg øynene
og trakk runen som siden er blitt min seiersrune.
Før jeg la denne utvalgte runen tilbake til de andre, ropte jeg navnet ni ganger mot månen. En
gang for hvert nivå i den åndelige verden som omgir oss. Slik varslet jeg de ni himlene at en ny
Hug brukte runer for å søke svar.
Da jeg forlot fjellnabben tok jeg med meg den beskyttende sirkelen for å vokte tilbaketuren
til Bronseplassen. Jeg bar den på knivspissen og løste den først opp da jeg var tilbake i trygge
omgivelser.
Med en slik total innvielse knytter du kraft fra runene direkte til din egen energi, til glede for
mange av dem du senere vil hjelpe.
For å gjøre runekraften ennå sterkere, eller for å bruke kraften til å løse et spesifikt problem, kan
du prøve noen av ritualene jeg beskriver i siste kapitel.
Odin er opphav til Galdrene som er en rytmisk magisk sang som påvirker sinnet. Ved å gjenta et
runenavn mange nok ganger, påvirker du Hugen til å åpne for energi fra åndskraften bak tegnet.
En romersk feltherre, Julianus Apostata forteller i år 360 om germanernes ville sanger. Det er
viktig at du lager dine egne kraftsanger. Tankevirksomheten bak ordene styrker Hugen. Selve
framføringen styrker lungene, du får masse oksygen i blodet og blir etter hvert ”høy” på en
De Magiske Runene
Side
35
naturlig måte. Ritualet gir ekstra næring til Hugen som blir ennå mer mottakelig for ukjente
energier.
Jo flere som er med på Galderen jo mer energi blir skapt. Fylt med slik energi er det mulig å
forsere ganske høye hindringer. Jeg har selv erfart at jo mer intensitet jeg legger i sangen, jo
lettere og nærmere kommer jeg det okkulte.Når du prøver dette må du huske at uansett hva som
dukker opp, det er du som er mesteren.
Mektige energier lærer deg mye nytt, men de kan også skremme deg. Husk at det er din Hug
som styrer dem. Siden det er du som påkaller dem, er det du som sender dem tilbake dit de kom
fra.
Når du bruker kraftsteder er det viktig å være i fysisk og åndelig balanse. Med hodet fullt av
problemer mister du konsentrasjonen. Det samme skjer om du er fysisk ute av form, da kan
turen til kraftstedet bli et ork. Alkohol, vårt mest destruktive rusmiddel er bannlyst.
Husk at det er like viktig å trimme Hugen som kroppen. Åndelig og fysisk trening gir deg
overskudd når du tilegner deg ny okkult kunnskap. Dersom noe butter imot skal du vite at
fortidens sjamaner hadde livslang opplæring i det du prøver å lære på egenhånd. Ting tar tid.
For min del var det først da jeg klarte å visualisere de energiene runene transformerte, at
kommunikasjonen bedret seg. Etter hvert fattet jeg hvordan det var mulig å gjenoppvekke
energien til den enkelte rune.
Nå er det ikke alltid like lett å bruke det utvalgte kraftstedet, spesielt ikke når snøen ligger dyp.
Selv har jeg et rom som er innviet til vinterhule. Skal jeg spørre runene om råd, er det viktig
at omgivelsene gir meg følelsen av nærhet til Mor Jord. Her som over alt ellers, må du først
fornemme om stedet har de rette energiene.
I år 2015 vil jeg legge til: Hold deg langt unna mobiltelefoner og rutere til trådløst nett. Alt
som utstråler denne type fysisk energi skader kroppen og svekker kontakten med de positive
åndelige energiene.
For å bli kjent med runene bør du bruke dem daglig. Da trekker du stadig oftere runen som gir
deg det rette svaret. Du føler at runen bare smetter inn mellom fingrene. Det er som å lære å
sykle. Når du først mestret det vet du for alltid hvordan det kjennes ut, når du finner runen som
gir det rette svaret.
Når jeg legger et runeorakel for andre, tar jeg helst vedkommende med til fjellnabben der jeg
innviet runene. Det er passe lang tur til at jeg forstår spørsmålet vi skal stille runene.
Jeg slår en beskyttende ring rundt toppen og tenner et talglys. Framfor Horget sitter vi ovenfor
hverandre, jeg holder runeposen. Den andre holder de tomme håndflatene mot meg.
Når jeg føler at vi er klare, legger jeg runeposen i de utstrakte hendene. Slik sitter vi til jeg føler
at alle spørsmålene har nådd fram til alle runene i runeposen.
De Magiske Runene
Side
36
Mens vedkommende fremdeles holder posen, åpner jeg den og trekker de runene som er
nødvendig for å få svar på spørsmålet. Først når alle runene er trukket, setter jeg runeposen på
bakken ved min høyre side.
Til sist et råd: Jeg lar aldri fremmede berøre runene mine. Urene fingre tapper dem for energi.
Du får problemer neste gang du trenger dem.
Tolkning av runene
N
år jeg tolker runene er det ut fra flere års aktiv bruk av de magiske tegnene. Det jeg skriver
er hentet fra notisbøkene som alltid fulgte meg. Ved hjelp av notatene så jeg hva som
fungerte, når jeg nærmet meg et okkult landskap som ofte er ukjent for et uerfarent øye.
Jeg oppdaget fort at runene visste mer om fremtiden enn det jeg gjorde. Ved å rådspørre et
runeorakel fikk jeg ofte gode råd og nødvendige advarsler. Etter hvert ble rådene så presise at
jeg alltid spurte runene om hjelp før jeg tok viktige avgjørelser.
På spørsmål om framtiden, antyder runene ofte det som skjer om jeg ikke gjør noe. Jeg lærte
fort at spørsmål som krever ja eller nei er bortkastet. Runene gir sjeldent så konkrete svar på en
framtidig hendelse, enten den skjer i morgen eller om et år.
Historien runen forteller og energien den formidler, avslører heller hvilke krefter som er aktive
og hva som skaper situasjonen. Et par ganger trosset jeg runens råd, med dårlig resultat. Runene
visste best.
Ut over dette gir runene meg innsikt i egne og andres karakter, livshistorie og ikke minst de
forskjelligste muligheter livet gir oss.
Lær seiersruner
om du seire vil,
riss dem på sverdets klinge,
nær ved spissen,
nær ved eggen,
og si to ganger Tyr.
Den romerske historikeren Tacitus skriver i sitt verk Germania fra rundt år 100, at nordboerne
fikk innsikt ved å kaste trebiter med magiske tegn ut på en duk. De plukket opp tre brikker og
fikk svar på det de spurte om.
Det Tacitus beskriver er «nornenes trekk». Ved hjelp av tre runer er det mulig å følge renningen
til skjebnetrådene i Nornenes vev.
Når jeg legger dette orakelet bretter jeg først ut en sort linduk på marken og beskytter stedet
De Magiske Runene
Side
37
med en usynlig sirkel. Sort fordi det er livets farge
Inne i sirkelen løfter jeg runeposen mot himmelen og påkaller åndeverdenens mektige beskyttere.
Dette er nødvendig for å få deres energi til å verne den magiske handlingen.
Når jeg føler at tiden er inne, åpner jeg runeposen og setter den midt på duken. Nå forklarer jeg
med høy stemme hensikten med oraklet. Så lukker jeg øynene og tømmer runene ut på duken..
Hele tiden er jeg fokusert på det aktuelle spørsmålet.
Med lukkede øyne trekker jeg en rune som jeg legger til venstre, en rune jeg legger framfor og
til slutt en rune jeg plasserer til høyre for meg.
Den første runen er Urd’s rune, den gir en foreløpig forklaring på årsaken til spørsmålet. Runen
framfor meg er Verdande og nåtidens rune. Den sier noe om situasjon slik den er i dag. Runen
til høyre representerer Skuld og beskriver hva framtiden bringer med seg av godt og vondt.
Først vurderer jeg runene hver for seg, før jeg prøver å tyde deres samlede historie.
De tre gir først et individuelt svar på spørsmålet. Samlet svarer de på det som skjer, om ikke
trådene i skjebnens vev blir tredd om.
Lengden på trådene kan vi ikke gjøre noe med, vi har alle vår tilmålte tid i denne dimensjonen.
Det vi kan gjøre noe med, er måten renningen er trædd på. Om du får lyse optimistiske farger
på trådene i renningen, er dette et personlig valg.
Når jeg spår, vurderer jeg først det Skuld forteller om framtiden. Liker jeg det runen forteller,
handler jeg slik Verdande viser meg nåtiden. Urds rune, det som en gang var, forklarer hvorfor
ting ble som de ble. Det er lite vi kan gjøre med fortiden, annet enn å ta den til etterretning.
En positiv fortid skaper ofte god stemning i nåtid og framtid. Er fortiden negativ, er håpet at en
ikke gjør de samme feilene en gang til.
Det er viktig å huske at alle tre runene i et orakel, samlet gir sin tolkning av fakta i en gitt
situasjon, på et bestemt tidspunkt.
Framtiden endrer seg etter hvilke handlinger vi foretar oss. Derfor er orakelets svar bare gyldig
når det blir lagt, ikke dagen etter. Det som varer er rådet orakelet gir oss.
Føler jeg at svaret ikke er utfyllende nok, legger jeg himmelens orakel. Dette Oraklet er laget ut
fra en tradisjonell nordisk forståelse med ni okkulte nivåer. Et slikt utvidet orakel gir mulighet
for et mer sammensatt svar på spørsmålet.
Det er ikke bare i et runeorakel det er nyttig å kjenne de ni nivåene. Det er ofte et av stedene
vi havner, når vi drar på sjamanistiske trommereiser. Erfaring med de ukjente energiene som
skjuler seg her, er nyttig for det åndelige utbyttet trommereisen gir til egen Hug.
Når jeg legger et så mektig orakel setter jeg meg inne i en beskyttende sirkel. Herfra påkaller
jeg hjelpeånder for å styrke Hugen, før jeg tømmer runene ut over duken.
De Magiske Runene
Side
38
Jeg kan enten galdre, eller med monoton stemme fortelle runene det jeg vil ha svar på. Monoton
fordi dette toneleiet lammer det fysiske og fremmer Hugkraften.
Jeg holder på helt til kroppen er fylt med lyd og det fysiske legemet for utslitt til å gripe inn i
hva Hugen foretar seg.
Når Hugen er klar og runene endelig er fokusert på det jeg vil spørre dem om, kan det
endelige ritualet begynne. Det kan ta tid å lamme kroppen og så få oppmerksomhet fra tjuefire
individualister, sett av flere timer til et slikt orakel.
Når kroppen er lammet av lyd og Hugen har fortrinn, trekker jeg med lukkede øynene, ni runer
som jeg legger vertikalt framfor meg. De tre øverste runene er knyttet til over-verdenene, de
midterste til mellom-verdenen og de nederste tre til underverdenen.
I de tre øverste verdenene holder æser og vaner til. De tre midterste huser foruten mennesker,
planter og dyr, alver og dverger. Magiske vesener som påvirker den livsnødvendige fruktbarheten.
I de tre nederste nivåene gjemmer underverdenens kraftfulle skapninger seg. Den første av de
tre skjuler Ymers avkom. Deretter kommer dødsriket hvor sjelene til de som dør på sotteseng
sover den store søvnen. I den nederste verdenen, kulden og isens hjemsted, holder Rimtussene
til.
Sjamaner som har møtt disse urvesenene, forteller at er de eldste og klokeste i kosmos. Selv
opplever jeg dem som rå og uraffinerte, men innsiktsfulle.
Plasseringen av de ni runene utgjør et kosmisk kart som kan leses i to retninger. Runen har med
seg sin egen energi, mens plasseringen aktiviserer en annen. Samlet skal de to energiene gi meg
en plausibel forklaring på det jeg spør om. Slik blir rune etter rune vurdert opp mot nivået den
ligger på. Til sist må jeg forstå hva ni runer, plassert på ni forskjellige åndsnivå gir i samlet sum.
Husk at det er hva de til sammen forteller, ikke hva vår egen fantasi tror det er de sier, som gir
det rette svaret. Stol på det runen forteller om nivået den havner i.
I Orakelet har jeg lagt runene vertikalt. Det er likevel godt mulig de ni nivåene er sirkulære. Hva
blir da opp og ned, bort og hit? Spørsmålene om det okkulte er mange.
De ni nivåene i norrøn tradisjon er:
Muspelheim.
Energifeltet til en opprinnelig feminin kraften, urmoren. Sammen med energi fra Nivlheim
skapte hun kosmos og dermed vårt solsystem. Den mektigste av energiene, fysisk og åndelig.
Åsgård.
Solkraft. Skjebnen bak alt som lever. Her finner vi visdomskilden, der nornene rår grunnen. Det
friske vannet er Odin, volver og sjamaners kilde til okkult visdom.
På dette nivået henter du kraft til å utstå psykiske påkjenninger. Treffer du Idun som vokter
De Magiske Runene
Side
39
eplene kan hun gi deg et bedre liv. I Åsgård bor også Frigg, en feminin kraft bak morgudinnen.
Vanaheim.
Fruktbarhetens høysete. Herfra går Bifrost, regnbuebroen, som voktes av Heimdal, over til
Åsgård.
Høyere åndskrefter knyttet til fruktbarhet befinner seg i Vanaheim.
Vannets livgivende kraft og åndskraften bak de medisinske plantene hører til her. Det er fra
dette nivået vi påkaller energier fra Mor Jord.
Njord, guden knyttet til sjøfart og fiske kommer opprinnelig herfra. Frøy og Frøya er barna til
Njord. Frøy er kraften bak vellyst og fred, mens Frøya er forbundet med erotikk. Det var hun
som lærte Odin å seide.
Hun er volvenes beskytter. Når kvinner samles i en «dyngje», kvinnestue, kommer de i kontakt
med dette åndsnivået.
Kvinnelige hjelpere er Åsynjer. Vanene velger ofte jotner som ektefelle for sitt avkom.
Lysalvheim.
Her eksisterer luftvesener som alver. De er knyttet til sollys og fruktbarhet.
Ved spesielle fullmåneritualer drar hekser til dette stedet for å feire egen fruktbarhet. Alver er
ofte knyttet til død, men kan også opptre som helbredere.
Midgard.
Mennesker, dyr og planters fysiske bolig. Her holder de fire fysiske elementene til.
Siden Midgard mangler en åndelig dimensjon. Herfra drar sjamanene til de andre nivåene for å
søke energi og visdom.
Sortalvheim.
Her finnes de magiske kreftene som bor i stein, ofte som levende krystaller. Dverger er urgamle
underjordiske energier som former stein og metall. Kraften deres finnes i energifeltene som
krysser kloden på kryss og tvers av kontinentene. Et mektig krysningspunkt ligger under Berlin.
Historisk har ikke de mektige som regjerte her brukt jordenergien på en fornuftig måte. Byen
har vært arnested for mye vondt.
Hulderfolket holder til på dette åndsnivået. Landvettene er beskyttelsesånder, finner vi også her.
Det er slike åndsvesener vi ofrer mat til på mange av de store kultiske høytidene.
På en sjamanistisk trommereise til Sortalvheim kan du være uheldig å støte på mer primitive og
bråkete åndskrefter. Når slikt skjer er det viktig å kjenne vegen tilbake til virkeligheten.
Jotunheimen.
Her holder de underjordiske urkreftene til. Troll og jotner representerer urgammel visdom,
De Magiske Runene
Side
40
samtidig som de er rå og destruktive. De står i et skarpt motsetningsforhold til solkraften. Det
finnes de som mener at mye av energien fra runene stammer fra disse jotnene.
Dette er sted for de som trenger styrke for å gjennomføre store fysiske påkjenninger. Det var
herfra gudene i Åsgård skaffet seg sine kraftfulle redskap.
Her finner du Mimes brønn. Drikker du av den, blir du vis og kraftfull. Kvinnelige hjelpere her
nede er Gygr. Skade, den kvinnelige jaktkraften holder også til her.
Fra Jotunheimen går Gjallarbru, som voktes av Modgunn over til Helheim.
Helheim.
Her finner vi de enorme kreftene som stadig feier gjennom vårt eget solsystem. Stedet hvor Hug
fra døde sjeler blander seg med Hug fra tidligere liv. Her venter den nyfødte på at hjelpere skal
føre dem tilbake til Midgard og til en ny Hug.
Nivlheim.
Universets iskalde opphav. Så mørkt og kalt at bare navnet får blodet til å fryse. Dette er den
maskuline energien som sammen med kraft fra Muspelheim, i urtiden skapte universet og vårt
solsystem.
I et utvidet runeorakel representerer den øverste runen, energien du finner i Muspelheim. En
feminin skaperkraft, urkilden til vitalitet, skapertrang og åndelig aktivitet. Her skjuler ofte de
følelsene som er knyttet til spørsmålet seg. Her blir vi ofte uroet av innflytelsen fra månen og
de kosmiske kreftene. Sammen med Åsgård og Vanaheim er det de tre øverste nivåene som
representerer vårt høyere ubevisste jeg.
De tre neste nivåene representerer vårt bevisste jeg. Først Lysalvhjem med seksualitet og
medlidenhet. Neste nivå er knyttet til Midgard. Den skjuler ditt fysiske jeg, sosiale stilling og
materielle hverdag. Både selvbilde og intellekt befinner seg i denne virkeligheten. Svartalvhjem
er den siste av de tre. Her finner du fruktbarhet, familie og slekt. Den sier noe om problemer i
forhold til det du gjør.
De siste tre himlene representerer ditt ubevisste lavere jeg. Først Jotunheimen, de kaotiske
nedbrytende sidene i underbevisstheten. Ofte finner du årsaken til en framtidig krise her.
Helheim er sykdom og dødens sted. Det er hit de sorte okkultistene drar for å finne kraft. De
som søker unevnelige energier fornemmer dem her. I oraklet forteller runens plassering om
problemer som vil overvelde deg i framtiden.
Den siste runen er plassert i Nivlheim. En kontakt med demoniske urkrefter som hjelper, eller
kanskje forstyrrer framtiden. Her er du tilbake til begynnelsen. Hvilken rune som havner her
styrer mye av spørsmålet.
Når jeg legger himmelens orakel ligger det åpent i flere dager. Det er slik jeg får tid til å forstå
hva runene egentlig prøver å fortelle meg.
De Magiske Runene
Side
41
Odins rune, eller skjebnerunen er en rask måte å spørre runene om råd. Da trekker jeg en enkelt
rune som forhåpentligvis forklarer alt.
Jeg trenger selvsagt ikke å kaste runene ut på en duk. Det enkleste er å galdre til runeposen, før
jeg trekker en av dem. Når jeg tolker denne ene runen er det viktig å se hvilke muligheter svaret
gir meg. Jeg må for all del ikke tolke det slik jeg helst vil at det skal være.
Husk at hver enkelt rune er knyttet til bestemte åndelige energier. Jeg kan ikke trekke NAUDR
og tolke den som gledesrunen WYNJA bare fordi det svaret passer meg best.
For å få til et godt samarbeide med runer er det viktig å finne en åndelige harmoni, som kan
knyttes til hvert enkelte runetegn. Ydmykhet ovenfor det okkulte er runemagikerens første bud.
For vikingene var stolt ydmykhet en dyd. I Håvamål står det:
Bedre er ublotet enn alt for mye blotet
den som gir vil stadig ha gjengjeld
bedre er ugitt enn alt for mye ofret.
Mens valkyrjen sier:
Det er bokruner og bergingsruner,
og alle ølrunene,
mektige runer,
alle som dem eier,
har dem til herlighet og heder.
Runemagi er ett av flere okkulte system vi bruker for å forstå hva livet går ut på. For oss
nordboere er runene fortidens intellektuelle nøkkel til en åndelig forståelse av framtiden. Ved
hjelp av de urgamle symbolene er vi i besittelse av et kraftfullt redskap som gjør oss om til
åndelige krigere.
Være trofast mot forfedrenes kraftsymboler, først da kan vi bruke dem fullt ut.
Når feber herjer
og fagre dufter
Helheims veg tar
da for sverd å svinge
stolte ørner flyr
lyn fra sylskarp klo
bror og søsters svik
ikke ustraffet blir
fra mor jords vokter
De Magiske Runene
Side
42
Men det er først når vi setter runemagi inn i et sjamanistisk perspektiv den utvikler seg til det
den en gang var.
Sjamanisme
K
jært barn har mange navn. Goder, enten de er seider eller volver ble opprinnelig kaldt
sjamaner. Kvinner og menn med åndelig innsikt. De som gjennom utvelgelse og opplæring
ivaretok og videreformidlet stammens okkulte tradisjoner. I tusenvis av år gikk kunnskapen om
den okkulte virkeligheten i arv fra sjaman til sjaman.
Alt de foretok seg var nøye innøvd. Læremestere trakk ikke til side sløret som skjuler inngangen
til åndenes verden, før lærlingen hadde gjennomgått en nødvendig spirituell innvielse. Vi må
huske at det tok flere år å komme så langt i sin egen åndelige utvikling.
Sjamanismen er menneskenes åndelige rotsystem, grunnmuren til de flest religioner vi senere
ble utsatt for.
Min egen åndelig tenkning og forståelse har sitt opphav i urgamle sjamanistiske ritualer.
Den gangen det var stammens sjaman som formidlet den nødvendige kontakten mellom
stammefrender og den okkulte dimensjonen som omga dem.
Jakten på byttedyr gikk lettere når sjamanen lokket dyresjelen til jegeren. Sjamanen visste
hvordan de skulle blidgjøre åndene som sto for fruktbarhet. Sjamanen var helbreder og i de
tidligste tider antagelig stammens leder. Antropologene kaller dem også for Big man. Litt
feilaktige, for kvinner har også utmerket seg som store åndshøvdinger.
Sjamanismen var opp til 1800 tallet utbredt blant urfolk som levende i pakt med Mor Jord.
Så kom misjonærene. Urgammel sjamanistisk tro på det konkrete, det nære og forståelige ble
fordrevet til fordel for en fjern, abstrakt Kvitekrist.
I en antropologisk avhandling av Michael Harner, The Way of the Shaman: A Guide to Power
and Healing, skriver han om Amazonas indianernes sjamanisme. Et av de få stedene på det
amerikanske kontinent hvor ur-troen har overlevd Kvitekrists herjinger. I Asia er sjamanismen
fremdeles sentral i Mongolia og Sibir.
På verdens-basis er sjamanismen på bedringens veg. Det er stadig flere som forstår at Mor Jord
er et levende vesen med kropp og sjel. Sjamanismen er ofte katalysator til slik forståelse.
Professor Mircea Eliade ved University of Chicago definerer sjamanen som; “et menneske, som
sammen med sin åndehjælper, tager på en sjælerejse til den anden verden (åndeverdenen), for at
bringe hjælp og/eller kraft med tilbage til denne verden, til gavn for alle”.
La oss ta en rask tur gjennom religionens historie fra sjamanismen til i dag.
Arkeologen Professor Marija Gimbutas, professor på UCLA, (University of California, Los
De Magiske Runene
Side
43
Angeles) gjennomførte på 50 og 60 tallet flere arkeologiske utgravningene i Europa.
På Balkan oppdaget hun at jordbrukerne i Europas tidligste bysamfunn dyrket kvinnelig
guder, i seremonier ledet av kvinner. Antagelig var den kvinnelige hovedguden forløperen til
Hellenernes Gaia.
Dette er en kultur der de dyrker fruktbarhet, og hvem står da nærmest til å utføre ritualet enn
kvinner som selv gir liv til livet.
I følge Marija Gimbutas er dette den fredelige tiden, den vanestyrte perioden før ondskapen
griper tak i de første jordbrukere.
For 6000 år siden blir de fredelige jordbrukssamfunnene vest for Svartehavet herjet av et
rytterfolk vi kaller Kurgan.
Kurgan, er en Indo-europeisk stamme med opprinnelse i dagens Ukraina, krigere som kom til
Europa på hesteryggen. På samme måte som da spanjolene 5500 år senere erobret Amerika, var
flokker med ryttere ukjente og fryktinngytende drapsmaskiner.
Gimbutas fastslo at de første bofaste europeiske kulturen, blir tilintetgjort av disse fryktinngytende
angriperne fra øst.
Gjennom arkeologiske utgravinger ser vi hvordan volden eskalerer og til slutt endrer livet til
menneskene i Europa. Der hvor landsbyene tidligere tronet ubeskyttet i det åpne landskapet blir
de nå gjemt bort bak tykke palisader.
Selvfølgelig har mennesker til alle tider slått hverandre i hjel, Kain slår i hjel Abel allerede i
begynnelsen av 1. Mosebok, som jo er avskrift av flere tusen år eldre sumeriske kileskrifter.
Den gangen som nå dukket ukvemsord opp når mjød lammet fornuften og kniven satt løst i
sliren. Men alt dette er småskala vold.
Kurgan´s inntog i Europa var begynnelsen på en ny tid. Siden har organisert vold ridd
menneskeheten som en mare.
For å sikre jordiske herskere uinnskrenket makt, ble nye ofte mørke energier påkalt. Slike
krefter kom etter hvert på av-veie og en evigvarende ondskap senket seg over Europa.
En ny maskulin kulturpåvirkningen ødela det gamle samfunnets okkulte plattform. Kvinner
blir forvist fra presteskapets innerste sirkler. Fruktbarhetskulten slik sjamaner hadde praktisert
den i hundretusenvis av år, blir undertrykt. Til sist preget en mannlige hierarkisk maktstruktur
hverdagen.
Det siste og avgjørende angrepet på vår gamle fruktbarhetsreligionen sto Kvitekrists drabanter
bak.
I middelalderen hevdet et mannlig presteskap at kvinner ikke har sjel. De avskrev en åndelig
dimensjon hos halvparten av menneskeheten og jakten på hekser startet.
De Magiske Runene
Side
44
Volver med nedarvet erfaring i medisin, blir drept av et presteskap som vil promotere sine egne
leger. Dette var utstuderte munker, utdannet på et kirkelige universitet eller kloster. I dag ville
vi kalt dem kvakksalvere.
Deres mangel på medisinsk kunnskap er en medvirkende årsak til at befolkningstallet i Europa
flater ut gjennom middelalderen. Barn og folk flest døde som fluer, ingen mennesker var sikker
på å få en dag i morgen.
I det 13. århundre blir først Katarene, som trodde på reinkarnasjon, flammenes offer. Siden
spredte kirkens bål seg mot nord.
I de grufulle flammene forsvinner mye av volvenes kunnskap om helbredende urter, om planter
som hindret graviditet, hallusinogene sopper og ikke minst kunnskapen om de livgivende
fruktbarhetsritualene.
I flere århundrer herjet kristne bander Europa. Krig avløste krig, nød og menneskelig fornedrelse
fulgte i prester og munkers fotspor.
I dag er det få som vet at protestantenes fører, tyskeren Martin Luther, var ivrig tilhenger av
heksebrenning. Minst 25.000 kvinner ble brent bare i hans hjemland.
I Norge var det 300 uskyldige, mest kvinner som først ble torturert til å tilstå omgang med
djevelen, for så å bli levende brent. Bare i Finnmark blir 91 kvinne mishandlet på det groveste.
Først etter grov tortur tilsto de å være hekser, for så å havne på bålet.
Slik brenning av hekser var ren publikumsforlystelse. Men samtidig var det kirkens advarsel til
folket. For slik gikk det med alle som dyrket sorte krefter.
Vannprøven var en annen måte å se om kvinnen var skyldig eller ikke. De kastet henne, bundet
på armer og bein i vannet. Fløt hun var hun heks, druknet hun var hun det ikke. Ondskapens
logikk slik bare Kvitekrists prelater ruger den ut.
Fra Lindesnes til Nordkapp flammer de grufulle bålene. Kristiansand har sitt Heksefjell, slik de
fleste større tettstedene har sine bålplasser hvor ofte stakkarslige kvinner, men også noen ekte
volver ble brent levende.
Først mot slutten av 1700 døde bålene ut. Likevel ble de siste heksene i Peru brent så sent som
i 1888.
Da galskapen endelig tok slutt hadde den katolske og protestantiske kirken stått bak tortur og
drap på mer enn 100.000 uskyldige mennesker, de fleste kvinner.
Ser vi tilbake på denne tiden, virker det som om mange av dagens sorte energier har sitt utspring
i den ondskapen de kristne okkultistene en gang vekket til live.
Det skumle er at nye okkultister dyrker de samme avskyelige kreftene og på denne måten
vedlikeholder et uhyggelig sort energinivå.
Jeg vet dette provoserer, men jeg ser flere likhetstrekk mellom kirkens organiserte utryddelse av
De Magiske Runene
Side
45
hekser og nazistenes grufulle drap på uskyldige jøder og sigøynere. Forskjellen er at kirken, til
tross for grusomhetene fremdeles har makt, nazistene er heldigvis bannlyst.
De som driver aktivt med sjamanisme må passe seg for mennesker som er påvirket av slike sorte
krefter. For det ulmer i gamle glør. Våre felles fiender har fremdeles makt i sitt lokalsamfunn.
Stikker du hodet frem og sier Kvitekrists tilhengere imot, kan barna dine blir mobbet. Du får
ikke jobb, bakvaskelser florerer.
Djevelen kom til Norden som nissen på lasset til Kvitekrists munker.
Til tross for dette.
I dag er sjamanismen tilbake. Det startet med at flere og flere begynte på en åndelig søken etter
egne okkulte røtter.
Indianere i USA og samer i nord var vegvisere. De spurte de eldste i sine stammer om råd og
heldigvis levde det fremdeles mennesker som kjente de urgamle historiene om okkulte energier.
Krefter de gamle sjamanene oppsøkte på sine trommereiser.
På seksti og sytti tallet ble en mengde interessant litteratur tilgjengelig. Stikkord er Carlos
Castaneda og Michael Harner’s antropologiske avhandlinger om amerikansk sjamanisme.
Professor Mircea Eliade’s bok ”Shamanism” gir en religionsfaglig innsikt i emnet.
I Sverige viste grupper som; Yggdrasil-gillet med Jörgen I Eriksson at nordiske sjamanisme er
på bedringens veg. Musikkgrupper som Hedningarna lager musikk med historisk grunntone.
Siden dette ble skrevet i 1992 har vi fått Wardruna med sin vikinginspirerte musikk.
Du skal vite at når du fordyper deg i runemagien er du ikke alene.
Da er vi tilbake til nåtiden og sjamanismen slik vi bruker den i dag.
På vår vandring inn i sjamanens rike, bruker vi de urgamle sjamanistiske tradisjonene. En eller
flere trommer, eller to ensomme rasler blir til sjamanens hest, et avgjørende befordringsmiddel.
På ryggen av lydbølger fra en kraftfull sjamantromme, rir vi gjennom sløret som skiller vår
dimensjonen fra de andre.
Som rytter på Sjamanens Hest fornemmer vi våre okkulte røtter. Der er energiene like kraftfulle
i dag som i tidligere tider.
Selv har jeg flere kraftfulle trommereiser fra en fjelltopp ikke langt fra Bronseplassen. En god
venn trommet og ganske snart forlot Hugen kroppen. Etter flere turer fra dette stedet, fikk jeg
en rekke sjamanistiske opplevelser jeg ikke vil vært foruten. Flere av dem er utførlig beskrevet
i boken ”Sjamanens Hest”.
Et godt råd, ha på deg godt med tøy og bruk gjerne et liggeunderlag. Da forstyrrer ikke kulden
tankene dine.
Jeg starter trommereisen med å utmatte kroppen. For å gjøre det danser jeg til hjerterytmen fra
De Magiske Runene
Side
46
trommen, rundt 60 slag i minuttet. Den samme rytmen oppnår jeg med rasler.
Det er gjort en del studier på hva som skjer med kroppen når den blir rammet av en slik monoton
trommelyd. Forskerne registrerer at alt fysisk roer seg ned. Kroppen går inn i en dvaletilstand,
slik at Hugen får bedre plass.
Første gang jeg prøvde en sjamanistisk transe-dans, føltes det etter en stund som om beina
beveget seg av seg selv. De dumpe drønnene fra trommen gjorde kroppen vektløs. Mengder av
luft som jeg pustet inn i dype drag, ga hjernen en klarhet jeg sjeldent har følt.
Da jeg helt utmattet etter dansen la meg ned på ullteppet, var kroppen lammet på en måte som
frigjorde Hugen. Trommen fortsatte hele tiden med sine monotone drønn.
I denne magiske tilstanden er det lett å kaste seg på ryggen av Sjamanens Hest og ri inn i det
ukjente.
Jeg synes synd på vår tids mennesker som er lært opp til å tro at livets mysterier kan måles i
kilowatt og hestekrefter. Da er det er få som opplever lykkefølelsen en tur inn i en ukjent, okkult
virkelighet gir til den som våger å sale opp Sjamanens Hest.
For meg var det en lang prosess å komme dit. Troen på vitenskapelige sannheter sperret for en
åndelig tilnærming. Det var vanskelig å fatte virkeligheten bak en sjamanistisk forståelse, til det
sperret alt for mange fornuftige forklaringer for utsikten.
Flere ganger da jeg følte at målet var nær, glapp det. Rasjonelle tanker sperret for et vellykket
okkult gjennombrudd. Det var først da jeg klarte å ”tenke som et barn”, det løsnet. Til da hadde
for mye unyttig kunnskap fungert som en propp for åndelig påfyll til Hugen.
Den gangen for lenge siden, var de gamle sjamanene forskånet for slike vitenskapelige
forklaringsmodeller. De forsto ved selvsyn at det fantes en magisk verden ved siden av vår. Med
trommen som hest dro de til steder andre bare opplevde i drømmene sine. Med eget klarsyn
utforsket sjamanene mange og ulike verdener. De visste hvor de skulle, hvem de kunne stole på
og hvilke skapninger som fòr med svik.
Nettopp for å unngå slike svikere er det viktig å aktivisere sitt eget Følge. Noen kaller disse
åndsgestaltene kraftdyr eller Hjelper. Et åndelig alter ego, som har vært med den enkelt av oss
fra tidenes morgen.
Min egen Hug åpnet seg for denne hjelperen på en sjamanistisk trommereise. Du leser om dette
i ”Sjamanens Hest”.
Snorre nevner fylgjene, de som følger mennesket. Slike gestalter er ikke spesielle for vår norrøne
okkultisme. Det er en universell erkjennelse at hvert enkelt menneske har sin egen hjelper. Selv
Kvitekrists troende har sine engler.
I den norske legen Ingjald Reicborn-Kjenneruds store verk: Vår gamle trolldomsmedisin,
skrevet i begynnelsen av 1920 årene, beskriver han førnordiske myter og sagn.
De Magiske Runene
Side
47
Han skriver at Fylgje er menneskenes åndelige følgesvenn, dets skytsånd. Fylgje er usynlig for
de fleste, men kan sees av synske personer. De ser fenomenet med «hug - øyet», det tredje øyet.
Reicborn-Kjennerud beskriver Hamn (Hamskifte) på følgende måte: - Når sjelen skulde gjøre
seg gjeldende like ovenfor andre mennesker uavhengig av legemet, måtte den etter gammel tro
ta på seg en annen skikkelse, skifta hamn, helst som et dyr, men det kunne også vise seg i egen
skikkelse. Begrepet Hamn står for evnen til å materialisere Hugen. Reicborn-Kjennerud nevner også Hugr,
som summen av bevisste sjels egenskaper.
I nordisk esoterisk tradisjon er evnen til å prosjektere slike egenskaper knyttet til hodet og
hjertet. Med Hugen kan du påvirke andre mennesker over store avstander.
Begrep som hugbud og hugrenning, beskriver telepatisk tankeoverføring. Begrep som vardøger
er også velkjent, her kommer Hugen hjem fem minutter før personen.
I Norden mente de at ”Hugr” ofte iførte seg en dyreham.
Det er viktig å skille mellom Følge og Hugr. Den første er en livslang positiv følgesvenn, den
andre er en kraft knyttet til magi og okkultisme.
- Den trollkyndige selv kunde fritt skape seg om, mens andre blev mot sin vilje påtvunget
en ny ham,- skriver Reicborn-Kjennerud. En slik forbannelse kan bare løses med mot-magi.
Mestersjaman Odin lå igjen som sovende eller død mens han reiste som fugl, fisk eller orm til
andre verdener, står det skrevet i Ynglinge-sagaen. Det samme finner vi i samiske tradisjoner.
Hamskifter er ellers nevnt flere andre steder i sagaene. En av disse er om Bodvar Bjarke som
dro ut for å kjempe i bjørneham, mens kroppen lå igjen i gildehallen.
Hamingja er særlig kjent fra norrøn tid. Enkelte menn kunne ta dyreham og ble da mannbjørn,
varulv eller valravn. En kvinne kunne bli mare.
En som var hamram kunne gå berserkgang, og ordet hamram ble ofte brukt i betydningen
berserk. Sagaene forteller at det går kroppen ille, om ikke den hugreisende finner tilbake.
I Håvamål sier Odin følgende:
Det kan jeg for det tiende, om trollpakk ses
røre seg og rider i skyene da gjør jeg så at de farer vill
og ikke finner sinn rette ham
ei finner rette hug.
I følge sagaen mistet de som døpte seg i Kvitekrists navn evnen til hamskifte. Slikt okkult
gjøremål må ha vært utbredt blant hedningene, for i Gulatingsloven kan vi lese at det er
dødsstraff for hamskifte.
De Magiske Runene
Side
48
I tillegg til hamingja kjente de gamle sjamanene til Ganding.
Ganding er en magisk besvergelse. Et trolldomsprosjektil som ble brukt til å kaste sykdom eller
død over andre mennesker. Hekseskudd er et ord som har overlevd til vår tid.
Motsatt kan Ganding formidle kjærlighet og godhet. Å Gande krever en okkult innsikt som det
tar år å lære seg.
I Fosterbrødre sagaen sier en trollkvinne da hun våkner: Vidt omkring har jag dratt med
«Gandar» i natt. Nå vet jeg ting jeg ikke visste tidligere. Ordet Gandar betyr her stav eller kjepp
og henspiller på hjelpemiddelet kvinner brukte til sitt nattlige ritt.
Ordet kan også bety «ulv». Da har frisjelen til den som Gander materialisert seg i en ulvs
skikkelse.
Det har en tydelig parallell til middelalderens hekser som bruker staven som befordringsmiddel
på turen til Blokksberg. Ulven er også fra denne tiden beskrevet som heksenes ridedyr.
I Eirik Raude´s saga fra Grønland står det at Volven som kommer til gården bar på en stav.
I gravfunn fra jernalder som inneholder staver, ligger det ofte bergkrystaller og andre remedier
som viser at hun som er begravd var en seende, sannsynlig stammens Volve.
Så litt om den viktigste gestalten i et sjamanistisk ritual, Følget også kalt Hjelpere.
Det er avgjørende å ha et godt forhold til slike åndsgestalter som opptrer i mange forskjellige
forkledninger. Noen ganger i dyreham, andre ganger som en skjelvende, knapt følbar energi.
Det første møtet med en slik ukjent kraft kan være skremmende, så forbered deg godt.
Når du oppnår kontakt, etterfyller Følget deg med positiv energi. Jeg føler at denne formen for
energi styrker Auraen, en åndelig parallellkropp som huser Hugen.
Noen mennesker har evnen til å se fargene i andres aura. En evne som til tider kan være plagsom.
Det er ikke alltid den vi prater med mener det hun sier, slikt synes på auraen.
Som Hugen, er denne energien en naturlig del av vårt totale selvbilde. Styrker vi Auraen, styrker
vi samtidig kroppen mot angrep fra sykdomsvetter.
De fleste sjamanistiske ritualer blir ennå mer kraftfulle om du utfører dem sammen med andre.
Fellesdans potenserer energi.
Når jeg danser alene har jeg bare den ene energien som jeg selv aktiviserer. Danser jeg med tre
andre tilfører dansen meg energi fra den enkelte. Slik transformerer jeg videre fire ganger den
opprinnelige kraften. Samlet blir det en betydelig energi som transformeres til de kreftene som
ritualet anroper.
Jo flere som deltar jo mektigere blir det totale kraftbildet. Blir det intenst nok kan en opplever
aura som et flammende nordlys, som omkranser de andre deltagerne.
Flere slike teknikker er beskrevet i boken ”Sjamanens Hest”. Av et opplag på 2000 har jeg
De Magiske Runene
Side
49
fremdeles igjen 100 bøker.
Ønsker du ditt eget eksemplar med en hilsen fra forfatteren, kan du bestille den hos meg for kr
400,- , dette inkluderer frakt,.
Kraftfulle trommer kan du enten bygge på et sjamantromme-kurs, eller kjøper fra, Trygve
Svenbalrud.
Vetter og andre skapninger
J
eg oppfordrer alle som vil prøve ut kraften fra runene, eller bruke trommen på en sjamanistisk
trommereise, om å bruke naturen til slike okkulte formål. Der er du nær vår egen opprinnelse
som menneske. Men når du drar inn i det ukjente, er det viktig å kjenne de magiske kreftene vi
finner der.
Noe informasjon om disse uforklarlige energiene finner vi i gamle sagn og eventyr som forteller
om de underjordiske skapninger som fortidens mennesker trodde på.
Norrøne sagaer er en uerstattelig kilde til visdom. I flere av tekstene leser vi historier som er
så gamle at de fortaper seg i fortiden. Vi skimter mektige krefter som er typiske for de fleste av
verdens tidligste naturreligioner. Arketypiske vesener som vi deler i fire hovedgrupper:
• Kjemper, Troll og Jotner
• Jordvetter og dverger
• Forfedre og dyre-ånder
• Alver og Diser
Vikingene mente at kjemper og troll hørte til i Jotnenes verden. Der, i det ytterste mørke var de
avlet av universets eldste skapning, den tvekjønnede Ymer.
Det finnes Jotner, Rimtusser og Ildtusser. Disse kjempene er universets egentlige byggmestere.
Det kvinnelige motstykket til disse Jotnene er gygr.
1. mosebok, som er avskrift av Sumerernes 5000 år gamle kileskrifter, beskriver også kjemper.
Slike mektige energier finnes i sagn fra alle kontinenter.
Jotner representerer en urgammel visdom og er de eldste åndsvesenene som er beskrevet. De er
fylt med en rå, destruktiv urkraft. Er fryktelig store, mørkhudet med flere hoder og hender og
romsterte dypt under jorden. De er fiendtlig innstilt ovenfor mennesker, vaner og æser.
Vikingene levde i nord og var kjente med kulden, derfor fryktet de Rimtussene. Odin, Vilje og
Ve prøvde en gang å drukne dem i Ymer’s blod.
Som jeg tidligere har nevnt var det bare en som kom seg unna, Bergelmer. Sammen med sin
De Magiske Runene
Side
50
kone flyktet han inn i tåkeheimen. Sammen med Jotne-kvinnen garanterer han for at ætten av
Rimtusser er til stede i vår tid.
Det er viktig å huske at slike urkrefter besitter en visdom og en kraft som runemagikeren til
tider har behov for.
Ildtussene stammer fra Muspelheim, der vokter Surt. Han skal som kjent brenne opp alle ni
himlene ved Ragnarok.
Tor er Åsa gud. Hans hovedoppgave er å holde styr på Jotnene. Med sin magiske hammer
Mjølner jager og dreper han de han støter på i Jotunheimen.
Sagaene er full av historier om liv og levnet til guder og magiske vesener som befolket
vikingenes trosverden. For å forstå denne historien, må vi først glemme alt som sperrer for den
nye kunnskapen.
Vikingene delte kreftene mellom luft og jord vesener. Tor er en typisk himmelgud som farer
over himmelen mens gnistene spruter og tordenen ruller. Det er hans livgivende regn som får
gresset til å gro etter langvarig tørke. Uten hans kraft ville Mor Jord vært øde.
Men uten «jordguder» som Frøy og Frøya som er av vaneslekt, hadde det vært så som så med
fruktbarheten. Som kjent skal det to til for at nytt liv skal bli født. En dualistisk tilnærmelse til
det okkulte livet.
Vikingene kjente historien om disse magiske vesenene. Dvergene som holder til dypt under
jorden. Tors-hammeren Mjølner er smidd av dem. Dvergnavn som Dvalin, Nå og Dåen tyder på
at disse vesenene er knyttet til dødsriket.
Andre åndsvesener er tusser og bergriser. Troll er en avart av dette, de blir som kjent til stein
når solen skinner på dem.
En parallell historie har aboriginene i Australia. Deres land ble skapt i drømmetiden av
forfedrene, noen enormt store kjemper. De vandret en stund omkring på jorden før de sank
sammen og forsvant inn i fjell, steiner og ned i vannhull.
Aboriginenes sangsirkler inneholder detaljerte beskrivelser av slike hendelser. Ved hjelp av
sangene kunne urvesenene orientere seg i det fysiske landskapet. Energien fra sangene blir
forklart som et flerdimensjonalt magisk kart. Energiene til slike gamle sang sitter fremdeles
igjen i landskapet. Etterkommere vekker dem til live ved å synge de samme sangene som
forfedrene sang før dem.
Vi kan gjøre det samme på forfedrenes gamle kultplasser. Energiene etter deres ritualer finnes
fremdeles der. De kan vekkes til live, det er bare å prøve.
De fleste Norske folkeeventyr er overleveringer fra en fjern fortid. Feilen for de historiene som
har overlevd er utvelgelsen forfatterne Asbjørnsen og Moe foretok da eventyrene ble publiserte
på slutten av atten- hundre.
De Magiske Runene
Side
51
Forfatterne trodde på Kvitekrist, og valgte bevisst bort eventyr med smak av fortidens kult.
Dette førte til at ennå flere av våre okkulte historier forsvant fra folkeminnet. Tilbake har vi bare
skygger av en urgammel fortellertradisjon.
Likevel er slike eventyr en viktig kilde til å forstå den magiske verdenen som omgir oss. Det er
her vi finner jordvesener som Alver og Diser.
Alvene blir ofte omtalt som høyere åndsvesener. Vi skiller mellom sortalver og lysalver. De
første er knyttet til fysisk fruktbarhet, de andre til åndelighet. Som alle ur-energier er alvene
udødelige.
Alvene hadde en sentral plass i tidligste tiders religiøse høytider. Alveblot er omtalt i Edda som
en fest for grøden. Resultatet av et hellig ekteskap mellom jord og himmel. Slaktedyrene er fete,
kornet tresket og ølet brygget.
Mye tyder på at Alveblotet er identisk med førkristen jolefest. Den ble feiret i den andre
vintermåneden, mellom 14. november og 14. desember.
Opp gjennom historien endrer den folkelige forståelsen av Alver seg. Huldra overtar deres
mytologiske skikker og energi.
Helt opp til våre besteforeldres tid var det mange som så hulder, helst i skumringstimen mens
de gjettet dyrene dypt inne i skogen.
Folk var også redde for byttinger, at huldra skulle bytte en av ungene i huset med sin egen. Barn
med fysiske og psykiske skavanker ble ofte omtalt som byttinger.
Martin Luther sier i en av sine bordtaler, at han så en bytting i Dessau. Han rådet foreldrene til
å drukne barnet, som han mente var djevelsk.
Men ikke alle steder fryktet de hulderfolket. I Setesdal var det vanlig å sette seterbuene i god
stand, slik at hulderfolket kunne flytte inn når sommeren var over.
Da jeg på syttitallet var sosialsjef i Bykle øverst i Setesdal, pratet jeg en del med de eldre. Ei
tidligere budeie på 80 år fortalte at da de om høsten dro hjem fra Finndalen, så hun med egne
øyne hulderfolket flytte inn i de tomme seterhusene.
Rundt vårjevndøgn, holdt vikingene Diseblot. I dag kaller vi det påske. Disene blir oppfattet
som kvinnelige guddommer. Seremonien for dem kunne foregå fra et Horg.
På høstblotet var det viktig å vise raushet, så forskjellige slaktedyr ble ofret til Disene. Under
steinalteret på Horget plasserte de en bolle som samlet opp blodet fra offerdyrene.
Vi vet at de ved slike blot dyppet en blóthlauth (kvast av bladtunge kvister, gjerne laget av sju
slag) i blodet, som de sprutet på gudebildene og på hverandre. Alt for å få sin del av livskraften
som følger blodet.
Ofringer av forskjellige dyr til kreftene var en alminnelig praksis. Likevel er slike rituelle
handlinger sjeldent omtalt i skrevne kilder. Antagelig fordi de fleste historiene først ble skrevet
De Magiske Runene
Side
52
ned i kristen tid.
Blotene var også gedigne fester. Flere steder i sagaen leser vi hvor viktig det er å ha rikelig med
mat og øl med til slike ofringer.
På disse sammenkomstene spurte de om siste nytt. De planla neste sommers plyndringsferd til
Irland og kanskje hadde de en datter de ville gifte bort. Det var alltid stas å komme sammen på
de store offerfestene.
På You Tube finner du flere filmer fra blotene på Bronseplassen.
Nissen er en annen aktiv gestalt, med rot i haugkraften. Folket på gården mente at kraft fra
de gamle, de som grunnla gården ville verne dem og gjøre gården rik. Derfor plasserte de
gravhaugene like ved bebyggelsen.
I tillegg reiste de store gravrøyser på svabergene ut mot havet. Det var for at fremmede som
seilte forbi skulle forstå at mektige ætter hadde tilhold her.
Historier om de mektige, de som lå begravd i hauger og røyser, ble fortalt på tvers av
generasjonene. På mørke vinterkvelder, mens de satt framfor bålet med nødvendig håndarbeid,
var de urgamle fortellingene god underholdning. Det var historier som ble fortalt gang på gang,
slik at kommende generasjoner skulle kjenne de urgamle mytene.
Etter hvert som tiden gikk endret oppfatningen av haugkraft seg. Kirken forbød forfedredyrkingen, så haugbonden skiftet identitet og ble til nissen. Han som flyttet inn på låven for og
holdt øye med dyrene.
I Norge ble fjøsnissen beskrevet som en liten mann, ikke større enn et hestehode, med langt
skjegg. Han har grå klær, gjerne nikkers og rød nisselue. Kledd slik de fleste bønder gikk kledd
i gamle dager.
Nissen var til nytte på gården, for eksempel kunne han hjelpe til med stell av dyrene. Men
behandler de ham dårlig, var han lunefull og uberegnelig og gjorde ugagn og skade.
Vetter er skapninger vikingene hadde stor respekt for. I Snorres Heimskringla forteller en
trollmann om hvordan han gjorde hamskifte. I dyreskikkelse fløy han til Island. Da han nærmet
seg land så han at hele landskapet yrte av landvetter. Store og små, noen så ut som drager andre
som ormer og fugler.
De gamle mente at Vettene var både nyttige og unyttige. I tillegg til Landvetter fantes også
hollarvættir og meinvættir, landvettene er de eldste. Stort sett visste vikingene hvor de hadde
disse gestaltene.
På Island satte landnåms-mennene Vettene høyt. De eldste lovene «Ulvljots lov», forbød
sjøfarende å komme til Island med gapende hoder eller tryner på skipene. Dette for at ikke
landvettene skulle bli skremt.
Å sette en landvette opp mot en mann var det verste en kunne gjøre. Det står også skrevet at
De Magiske Runene
Side
53
synske folk kunne se at det vrimlet av vetteskapninger i naturen.
Hjelp og omsorg for landvettene skapte velstand og trivsel på gårdene. På en måte hørte de til i
hverdagen, samtidig som de ble trofast dyrket som mektige hjelpere. Selv i dag tror Islendinger
flest på vetter, alver og annet overnaturlig som hører naturen til.
I Egil Skallagrimssons saga leser vi hvordan Egil tar hevn på Eirik Blodøks. På en stake heiser
han et hestehode, mens han risset runer og sier følgende magiske besvergelse:
- Her setter jeg min nidstang og vender dette nid mot kong Eirik og dronning Gunhild og mot
de landvettene som i landet bor og bygger, så at farer ville veger. Et eksempel på sterk magi. Egil benyttet dødens kraft i seremonien, hestehodet. Han kombinerer
det med runer og en besvergelse over jordvettene. Og det fungerte, for kort tid etter ble Eirik
sønn til Harald Hårfagre og Gunhild fordrevet fra landet.
Halvdan Koht norsk historiker og utenriksminister i 1940 skriver om Eirik i kvadet Hákonarmál:
Det er sikkert uriktige at han gikk i den engelske konges tjeneste og lot sig kristne; han levde og
døde som en hedning, og ved hans død diktet en av hans skalder mindekvadet Eiriksmaal, som
i levende bilder skildrer hans mottagelse i Valhall. Der hørte han også med full rett hjemme.
De gode Vettene står i nær kontakt med lysalvene. I det hele er det et mylder av krefter en skal
være varsomme med å trå for nære. En uheldig runemagiker havner lett på ville veger.
Vi kjenner de samme åndsvesenene fra de fleste kulturer. En vietnamesisk venn fortalte at
jungelen i Viet Nam var full av magiske vesener, mange ganske like de vi har i Norge. Andre
som hørte det trakk på skuldrene av slik tullete prat. Er det virkelig slik at vi på femti år har
utryddet vår egen evne til å oppleve slike naturvesener?
Når traff du sist et troll?
Det er for lettvint å hevde at de ikke eksisterer, I hvert fall så lenge ingen av oss oppsøker dem.
Til alle tider har menneskene levd i nær kontakt med det overnaturlige. Åndsvesener var en
nødvendig del av hverdagen. Godvettene passet på at ikke ungene falt i sjøen. Andre styrket seg
på alvenes vakre dans i seine skumringstimer. Den som en gang har sett huldra glemmer det
aldri. I den steinete ura dukket mangt et forsteinet trollfjes frem.
Folkelige helbredere fikk ofte hjelp/energi fra åndsvesener som holdt til i steiner, trær og
vannfall.
I Volven Groas galder heter det: - På en jordfast stein sto jeg innendørs, da jeg gol mine galder
for deg -. Dette var ofte spesielle steiner som helbrederne satt på for å komme i kontakt med
jordvettene.
Jeg har sagt det før og gjentar det, kreftene omkring oss er de samme i dag som de alltid har
vært. Det er bare vi som har tapt dem av syne.
Mange hevder at de siste åndsvesenene forsvant, da det elektriske lyset gjorde sitt inntog. Det
De Magiske Runene
Side
54
er bare delvis sant, for vi har i tillegg fortrengt de nødvendige okkulte energiene fra vår egen
fantasi. Tragedien skjedde samtidig som vi flyttet ut av naturen. Jeg skulle gjerne sett den
lysalven som skitner vingene til på storby-eksos.
I dag trenger vi våre magiske hjelpere mer enn noen gang før. Vi er i ferd med å kvele Mor
Jord i søppel og giftig røyk. Elver blir fylt med livsfarlige kjemikalier. Vi utrydder art etter art.
Levende liv like komplisert og unikt som vårt forsvinner.
De fleste mennesker ser på Mor Jord som en planet lik de andre planetene. Solen går sin evige
gang over himmelen uten vår hjelp. Årstider kommer og går og naturen forblir den samme.
Men er du nå så sikker på det? Er du sikker på at ikke Mor Jord, som et levende vesen fysisk
og åndelig til slutt rister seg, slik en hund rister seg for å bli kvitt innpåslitne lopper. Vulkaner
og jordskjelv er negative energier hun kan bruke mot oss. Det er på tide å gjøre noe positivt for
henne.
Utesitting
F
ra alle kanter av verden er utesitting blitt brukt for å oppnå kontakt med åndskreftene.
Indianerne i Nord-Amerika kaller det for vision quest.
Etter nøye forberedelser, fysisk og psykisk gikk den det gjaldt ensom ut i naturen. Målet var å
oppsøke et gammelt kultsted eller en gravplass.
I fire døgn satt åndslærlingen der uten å smake vått eller tørt. Noen indianske kulturer brukte
peyote i dette ritualet. For de unge indianerne var Mescalin med på å åpne Hugen.
USA er flere sopp og planter som gir hallusinasjoner, tillatt til kultisk bruk. Vi vet at sjamaner
fra Sibir brukte rød fluesopp for å oppnå en høyere bevissthet, som åpnet for okkulte visjoner.
Her i Norden er det sannsynlig at sjamaner og volver økte frekvensen på mottakeligheten ved
hjelp av fleinsopp eller marihuana. Husk at det i Norge er straffbart å utvide egen åndelighet
ved hjelp av sopp og gress.
På utesittingen kan du benytte en nordisk tradisjon. En natt på et kraftfullt sted, alene under
stjernene.
Da må Hugen din være åpent og mottagelig, du bør ikke henge deg opp i alt for krevende
analyser av situasjonen.
Forbered utesittingen. Bruk dagene før til å tenke over det som skal skje. Tøm kroppen for
negative energier. Luft ut i Hugen og kvitt deg med innpåslitne tanker. Når du føler at tiden er
inne, er den som oftest det. Bare du kjenner deg selv.
Jeg verken drikker eller spiser under utesittingen. Fasten gjør meg ydmyk ovenfor Mor Jord. I
tillegg kler jeg meg godt, det blir lite åndelige tanker tilbake hos en som hutrer av kulde.
De Magiske Runene
Side
55
Til utesitting har jeg funnet en fjelltopp 20 minutter fra Bronseplassen. Her er det utsikt til sju
blåner. Jeg kan lytte til vinden, kanskje nynne på en gammel Galder. Jeg kan legge pannen mot
Mor Jord og føle hvordan hun fyller meg med godhet.
Litt etter litt tar fuglene farvel med dagen. Mørket kommer sigende, før det skjuler meg med sin
sorte kappe. Fra mitt mørke leie følger jeg stjernenes ferd over himmelhavet.
Blir jeg ensom i løpet av natten har jeg raslene og kan danse med hjelperen, han gir meg mot
og styrke.
Når det lysner av dag er jeg full av energi og kaster runer for å få et glimt av framtiden.
Gjennom utesitting tilfører jeg livet ny visdom som gir meg ekstra pågangsmot i hverdagen.
Alle burde unne seg en slik natt et par ganger i året.
Utesittingen blir mer kraftfullt om du utvider den til tre døgn uten vått og tørt. Bare husk på at
du skal ha fysikk og psykisk styrke til et slikt krevende ritual
Jeg beskriver en slik seremoni i Sjamanens Hest.
Runenes hvem, hva og hvor
I
årene før jeg skrev dette manuskriptet, var jeg nøye med å notert det jeg gjorde og hva
som skjedde når jeg brukte runene. Jeg opparbeidet etter hvert en nærhet til de kraftfulle
trebrikkene, som viste meg godhet. Den ble avgjørende for egen tilnærming til de urgamle
symbolene.
Det viktigste jeg lærte er at kosmos er delt opp i unike åndelige sfærer og at vårt solsystem
er en slik ”åndsboble”. Det betyr at alt som finnes av fysiske og åndelige krefter, befinner seg
innenfor et område som utgjør det totale energifeltet til Mor Sol. Der hennes kraft tar slutt
er solsystemet omkranset av Midgardsormen. En mytologisk kraft som beskytter oss mot de
negative energiene, som stråler mot oss fra dypet av det mørke kosmos.
For utenfor Midgardsormen ligger et endeløst og åndeløst mørket. Bare her og der dukker det
opp nye solsystem. Hvor en ny sol omgitt av planeter, kan være midtpunktet for nye former for
åndsbevisst liv. Hvilke guder og åndelige vesener som ellers eksisterer i et uendelig kosmos er
det ikke gitt meg å forstå.
De okkulte mysteriene som utspiller seg i energifeltet til Mor Sol, har så mye magi at vi kan
bruke resten av livet på å utforske det.
Sjamaner som en gang aktiviserte runene kjente ikke til ord som solsystem og kosmos. Deres
guder og hjelpere var nærværende energier, ikke fjerntliggende himmelske utopier. Selv mektige
åndskrefter som Mor sol og Far månen var synlige objekter.
Neste kapittel tar for seg runens kosmologi. Hva den enkelte rune betyr og hvilke krefter som
De Magiske Runene
Side
56
skjuler seg bak nettopp dette symbolet. Her forklarer jeg også hvordan jeg bruker runene.
Handling, forteller om et av ritualene jeg brukte for å vekke energiene bak det aktuelle runetegnet.
Jeg gikk til mine egne kraftsteder og utførte handlinger for å aktivisere disse energiene. Med 24
runer tok det et par år.
Er runen samarbeidsvillig blir den til en katalysator (igangsetter) som transformerer (forsterker)
åndelig energi fra kreftene bak symbolet.
Magien i tillegg til energier et slikt okkult ritual, styrker Hugen. Når det skjer skjerpes
energinivået i kroppen og hverdagen blir litt lysere. Med et åpent sinn og en fordomsfri Hug,
vil leken med runene gi deg en bedre hverdag og et rikere liv.
Når du en gang skal i gang med dine egne runer, står det deg fritt til å kopiere mine ritualer
og siden tilpasse dem til egne behov. Det som skjer åndelig når du utfører ritualet er uansett
en individuell opplevelse. Jeg har sagt det før og sier det igjen, Nordens sjamaner er åndelige
anarkister.
Rundt Bronseplassen har vi flere kvadratkilometer uberørt skog. Spesielt området mellom
Bronseplassen og Kvåsefjorden er øde, her har jeg skogen for meg selv.
Jeg har funnet mange ensomme steder som er perfekte til okkulte ritualer, en fordel når jeg er
på det mest støyende.
Den gangen jeg innviet runene, var det i denne skogen jeg fant de riktige kraftstedene, tilpasset
den enkelte runen. På hvert enkelt sted bygget jeg små lokale Horg, steder jeg fremdeles bruker
til okkulte framstøt.
Trenger jeg kraft fra Reid, Tors rune, går jeg til det stedet I skogen hvor jeg føler jeg får mest
igjen for et kraftfullt ritual til hans ære.
Det optimale er når en indre energien fra stedet forener seg med kraften fra vårt eget ritual.
Felles-energien blir nå fokusert på runen, som åpner forbindelsen til sin egen åndsenergi. Nå
slikt skjer, er det bare å stille Hugen inn på riktig frekvens og ta imot energien som blir gitt deg.
Som du forstår vandret jeg i flere år mange og lange turer i Randvigskogen, før jeg oppfattet
budskapet fra den enkelte rune fullt ut.
Med 24 runetegn tok det i tillegg tid å finne de beste kraftstedene. Først når jeg var helt sikker,
utføre jeg individuelle ritualer for å vekke den enkelte rune. Siden ble dette det riktige stedet.
Der hvor jeg aktiviserte åndsenergien fra nettopp denne runen. Etter et par ritualer på stedet,
virket det som om naturen kjenner meg igjen.
Nornenes orakel, forteller hvordan jeg spår med tre runetegn. Jeg gir deg eksempler på det
runene prøver å fortelle, ut fra plass i orakelet. Her er selvsagt plass for din egen tolkning av
hvordan du ville gjort det.
Med fet skrift til sist, oppsummerer jeg i stikkordsform hva runen representerer, når du trenger
De Magiske Runene
Side
57
et raskt orakelsvar med Odins rune.
Navnet på den enkelte rune er først skrevet på urgermansk. så det nåværende navnet.
Üruz, UR:
Urkraft, den opprinnelige energien fra det store intet.
Her skjuler den store livmoren seg, den som engang fødte
urkreftene bak altet. De som formet kosmos. Dette er det
uforklarlige tomrommet mellom det isende mørke Nivlheim,
en maskulin energi fra nord og ilden fra Muspelheim, den
feminine skaperkraften i sør.
I vår beleste tid definerer vi Ginnungagap som en fortettet
masse, som med en uforklarlig kraftutfoldelse, vitenskapen
kaller den Big Bang, skaper universet.
Ginnungagap er den store tomhet som rommer det som siden blir til universets mangfold. Rundt
det store intet eksisterer en ukjent form for urkraft, en energiform bare energier skapt av kulden
fra Nivlheim og energier fra ilden i Muspelheim er mektige nok til å skape.
Vikingene kalte resultatet for Ymer. Kanskje er han selve energien bak støvet som skapte
kosmos. Et tvekjønnet vesen, opphav til dyr, mennesker og alt som var og er. Han står også bak
åndsenergier som Æser, Vaner og Jotner.
Men her i UR var alt bare til stede, det fantes ennå ikke ferdigskapt åndsenergi. Runen
representerer begynnelsen, før det hele begynner.
I dag har vi rasjonelle, vitenskapelige forklaringer på hva som skjedde og hvorfor. Selv om
ingen vitenskapsmann eller kvinne fullt ut forstår det de tror de sier, snakker de om en fortettet
masse som blir ustabil og eksploderer.
På mye mindre enn et mikrosekund blir massen på størrelse med en ert, omgjort til vårt univers.
Denne erten inneholdt byggesteinene til deg og meg og alt annet som eksisterer og har eksistert
i hele vårt mektige kosmos.
Det tar noen milliarder år før alt er på plass, men slik startet det. Dette er vitenskapens forklaring
på vår kosmiske opprinnelse. En sannhet som endrer seg over tider, alt etter hva ny forskning
har frambrakt av kosmiske forklaringer.
Dette er en plausibel forklaring for mennesker som lever i vår teknokratiske verden. For
sjamanene som en gang formet de første runene ville slik vært uforståelig. De hadde sin
forklaring på hvordan det hele startet. Deres forklaring på de evige spørsmålene var tilpasset
det som det var mulig for befolkningen å forstå.
De Magiske Runene
Side
58
Når fortidens sjaman nevnte Ginnungagap, forsto menneskene hva hun snakket om. Stammens
okkulte univers var befolket av skapninger og energier menneskene forsto. Det er derfor guder
får menneskeskikkelse og omgir seg med kraftobjekt stammen kjente igjen fra dagliglivet.
Historiene om hvordan alt ble til var barnelærdom og forklarte det de trengte å vite om sin
åndelige opprinnelse.
Det var denne urgamle forståelsen av Ginnungagap som vandret gjennom historien og
symboliserer seg i runen UR.
Sammenligner jeg dette med hva vitenskapen påstår, er mer åndelig føde for Hugen i de gamle
historiene. Dessuten er gudene et interessant bekjentskap.
UR er derfor en god døråpner når vi prøver å tilføre Hugen styrke fra energier knyttet til
urkreftene.
Siden Ginnungagap rommer alt det som siden kommer av godt og vondt, er tegnets effektive
magi ofte knyttet til feminine energier som flammer fra Muspelheim.
Men vær forsiktig for runen er tvetydig. Den kan også vise til frosten i Nivlheim, da som det
negative motstykket.
Ginnungagap er stedet der den mektige renningen i veven som en gang blir til kosmos har sin
opprinnelse.
Hvilke mektige energier som styrer skyttelen i den kolossale veven skal være usagt. Kanskje er
det den glohete feminine kraften i Muspelheim, eller den isende maskuline energien i Nivlheim.
Eller de to ur energiene sammen?
Alle kjente til trådene som blir til renning i det enkelte menneskes livs vev. Trådene som strekker
seg fra fødsel til død og utgjør en harmonisk helhet. Kroppens energistrømmer, de som gjør oss
til hele mennesker.
Men vår tid er kort. Noen ganger ryker en tråd i den brede renningen. En tråd eller to er det er
mulig å skjøte. For energi transformert gjennom runen, kan skjøte bruddet og styrke livstråder.
Ryker flere tråder blir problemet større og krever økt innsats fra deg og energiene bak UR. Blir
bruddet tydelig skal du søke profesjonell hjelp.
Handling:
Her, som alltid ellers er det viktig å finne et riktig kultsted. Jeg har erfart at riktige energier fra
undergrunnen styrker den okkulte seremonien.
Et riktig sted åpner dessuten Hugen. Vi blir mer mottakelig for de ukjente energiene, som det
påfølgende ritualet transformerer gjennom UR.
Ofte virker slike energier uforståelige, de må tydes. Da gjelder det å ha en positiv holdning til
kultplassen.
De Magiske Runene
Side
59
Stedet skal også gi inspirasjon til kroppen. Det å oppnå kontakt med det oversanselige krever
mye av Hugen/sjelen/ego og ikke minst det fysiske. Når vi leter etter det optimale kultstedet,
bør vi gå dit med fullkommen styrke i kropp og Hug. Egen sinnstilstand er avgjørende for
resultatet i enhver okkult sammenheng.
Mitt råd for de fleste okkulte ritualer er å trette ut den fysiske kroppen mest mulig. Gjør du det,
slipper Hugen lettere fri. Derfra og videre, helst på ryggen av Sjamanens Hest er det kort veg
fra det materielle til de andre virkelighetene som ligger i lag rundt oss.
Stedet jeg hadde valgt for å innvie UR, er en blankskurt fjellrygg 30 meter lang som skråner
svakt ut i en ganske stor porsdekket myr. På fjellet ligger det noen store stein som forteller om
gamle grenser mellom ditt og mitt. Stedet og omgivelsene er åpne og innbydende.
Da jeg forsto at dette var det riktige stedet til å innvie UR, bygget jeg et primitivt Horg med
noen flate steinheller. I en liten grop like ved Horget rettet jeg opp steinene på en urgammel
skjermet bålplass. Kanskje var steinene lagt der av jegere, eller sjamaner en gang i en fjern
fortid. Bålet ligger perfekt syd for Horget og pekte mot den feminine okkultismes kraftsenter i
Muspelheim.
Den snøfrie sørlandsvinteren gjorde stedet tilgjengelig, selv nå midtvinters. Det var bra, for jeg
trengte hjelp. Hjemme hadde vi fått en god nyhet som kunne koste oss dyrt. Jeg følte at en aktiv
UR kunne rettlede oss.
I lommen hadde jeg to papirark. Et ark der jeg hadde skrevet ned alt det negative jeg kunne
komme på om de nye planene og et ark med alt det positive.
Jeg hadde brukt god tid og tenkt nøye gjennom alt som kunne dukke opp av problemer. Først
da alt var på plass noterte jeg det jeg følte på de to sidene. Ja eller nei til det som kunne bli en
strevsom, men spennende framtid.
Denne februar ettermiddagen hadde jeg med tørre bjørkepinner i sekken. Det var et kjølig drag
i luften så det første jeg gjorde var å fyre opp et bål.
Da jeg var klar brukte jeg kniven til å slå en beskyttende sirkel, den skjermer stedet mot uønskede
åndskrefter.
Det var begynt å skumre da jeg la beinved-brikken med UR på toppen av Horget, beinene på
runetegnet åpnet seg mot nord.
Mens jeg slo to trepinner mot hverandre danset jeg rundt Horget og ropte:
“Hør meg Heimdal,
født av 9 kvinner,
Åsgårds vokter
slipp røyken gjennom”.
De Magiske Runene
Side
60
Håpet var at ritualet ville påvirker Heimdal til å åpne Bifrost og la røyken fra de brente
papirlappene slippe gjennom til de mektige urkreftene i Åsgård. Bare de kunne råde meg.
Til slutt var jeg ganske utkjørt etter å ha gjentatt de samme ropene i over en time. Det var først
da jeg fornemmet at regnbuebroen åpnet seg. Jeg forsto at det gjaldt å bruke øyeblikket. Bålet
var brent ned, bare glørne var tilbake, hele settingen var perfekt.
Jeg brettet det ene arket sammen og slapp det ned på de glødende kullene. Papiret flammet opp
og ble til en tynn røyksky som forsvant opp mot regnbuebroen som fortapte seg i en stadig
mørkere kveldshimmel. Like etter ble det andre arket til røyk, som tok den samme turen over
Bifrost.
For å opprettholde kontakten danset jeg ganske aggressivt, litt urokseaktig rundt Horget og
ropte UR hver fjerde gang foten traff marken. Dansen og de stadige ropene lammet kroppen og
fokuserte Hugen på runen.
Jeg følte at dette var et avgjørende øyeblikk. På andre siden av UR skimter jeg regnbuebroen og
i det samme sanset jeg at en mektig energi svarte meg. Bygg Bronseplassen.
Det er sjeldent et svar er så konkret som dette, så jeg forsto at spørsmålet hadde nådd høyt opp
i ånds hiarkiet.
Etterpå kastet jeg noen nye pinner på bålet, før jeg ble sittende å stirre inn i flammene. Jeg
trengte denne rolige stunden, mens Hugen fordøyde den magiske opplevelsen. For det var er ny
framtid som åpnet seg for oss.
Månen sto høyt på himmelen da jeg åpnet den beskyttende sirkelen og gikk tilbake gjennom
den mørke skogen. En åndelig erfaring rikere og med en aktiv UR i runeposen.
Siden gikk jeg flere ganger til det samme sted for å bli bedre kjent med UR.
Det var på en av disse turene jeg forsto at det er mulig å få åndsvesener fra flere nivå til å
materialisere seg i vår virkelighet.
Så lenge regnbuebroen er åpen kan uønskede åndsenergier forsere den. Selv om Heimdal vokter
broen, er han ikke ufeilbarlig.
Etter et par opprivende besøk av en heller avskyelig åndsenergi, forsto jeg at det tryggeste er å
sende Hugen over Bifrost. Det var mulig, men først måtte jeg blidgjøre Heimdal med tromme
og galder.
På den andre siden av Bifrost kan Hugen trygt kommunisere telepatisk med forskjellige
åndsenergier. Når Hug er der, har det ingen hensikt for gestaltene å komme til vår virkelighet.
Slike åndelige skapninger er like tallrike, som det finnes levende arter på jorden.
Lenger bort, på denne ytterste utkant av den åndelige virkeligheten finner vi de mektige Æsene,
åndsgestalter som forfedrene kalte for guder. På vegen dit kan vi støte på lave åndsenergier, mer
lik troll. De kjenner livets opprinnelse, men gir sjeldent klare svar på det vi spør om. Ofte er det
De Magiske Runene
Side
61
gåter som bare gir oss mer å gruble på.
I orakelet
antyder runen skifte mellom gammelt og nytt. Men før det nye blir født må det gamle dø. Slike
ytterpunkt gir ofte en smertefull opplevelse.
Før du snur arket, må du avgjøre om du har kraft til å nå målene du setter deg. Runen antyder
startvansker.
Alt nytt har to sider. En pirrende nysgjerrighet og usikkerheten som kanskje skjuler vår egen
redselen for det ukjente.
Risser du runen og bærer den som amulett, verger den deg mot skadelige energier fra Nivlheim.
Sykdom skylles ofte ubalanse i kroppens energier. Den feminine delen av urkraften i runen har
en lindrende virkning.
Plasser bergkrystallen på det tredje øyet og runen på brystet til den syke, mens du sier;
- Svette og verk du døyver i Ginnungagaps kraft - .
Bruk energi fra egen Hug til å forsterke forbindelsen mellom de to kraftobjektene. Ofte fører
energistrømmen til at den fysiske situasjonen stabiliserer seg.
UR skjuler samme ur-energi som en gang skapte kosmos, så bruk runen riktig. Overlater du
kunnskapen i gale hender er det begynnelsen på noe ugjenkallelig. Onde gjerninger får grobunn,
nye tanker rydder bort det som en gang var.
For runemagikeren er UR runen som transformerer oversanselig energi. Det er Uroksens
villskap blandet med Ginnungagaps skaperkraft. Her, som over alt ellers i magiens forunderlige
virkelighet, er det avgjørende å kjenne de lyse og mørke sider ved runen.
Ingen er tjent med at mørke energier fra UR blir misbrukt. Energi fylt med tomhet, gir bare fra
seg tomhet. Er vi riktig uheldig kan den store tomheten som fyller Ginnungagap, angripe vår
egen Hug. Derfor er det ikke lurt å dykke dypere inn i fortidens magi, enn det nivået på innsikt
i vår egen Hug tillater.
Fokuserer vi på det feminint livgivende når vi aktiviserer kraften, merker vi fort om runen er
samarbeidsvillig. Noe av energien bak runetegnet påvirker rot-chakra.
Nornenes orakel:
Ligger UR hos Urd viser den til en fortid preget av voldsomme spenninger. Hele tiden måtte
nye ting skje, på godt og vondt. Den forteller også om tomhet. Det er bare du som vet hva du
har med deg av gode og slitsomme minne. Bruker du dem riktig, vil gamle sannheter styrke deg.
Ligger runen hos Verdande viser UR at ballasten fra fortiden inneholder brutale opplevelser.
Bruk det positivet. La det stabile smitte over på nåtiden, da bli du selv en urokse. Hos Skuld
viser UR at det er uklokt å la fortids eksplosivitet prege framtiden. Dropp vidløftige planer. Lytt
De Magiske Runene
Side
62
og lær av det som var, først da blir framtiden harmonisk.
Runene viser begynnelsen til en ny framtid. Da former du selv alt det som trengs for å få et rikt
liv.
At UR havner hos Skuld vitner om en dualistisk tilnærming til framtiden.
Stikkord; Kvinnelig urkraft, kosmisk energi, ny begynnelse, framgang, hele liv.
Purisaz, THURS:
Tusserunen. Her finner du Nivlhjems iskalde, maskuline
kraft. Skjult i energiene fra dette tegnet gjemmer restene
etter Rimtusse-ætten seg.
Mens UR rommet alt som en gang kommer, det kvinnelig
skapende, representerer THURS den mannlige urkraften.
Hver for seg er de motpoler, sammen er de solsystemets
skapende kraft.
Den norrøne skapelsesmyten forteller at det fra elven Hvergelmer i Niflheim, plutselig rant 12
iskalde elver inn i Ginnungagap.
I det store intet møtte de flammer og lava fra Muspelheim. I dette møtet mellom kulde og
varme, oppsto et kaldt lag med rim. Den varme luft fra Muspelheim fikk rimet til å smelte og
fra dråpene oppsto urenergien fortidens mennesker oppfattet som jotnen Ymer.
Denne gigantiske ur energien er nær knyttet til energien bak THURS. Et tvekjønnet vesen,
formet av maskulin kulde og feminin varme. Runens enkle streker skjuler derfor en myndig
kraftkilde. Ofte bruker jeg Thurskraft til å forsterke Orakelet.
Da legger jeg en nyoppladet THURS tilbake i runeposen 9 timer før jeg spør runene om råd.
Jeg kan lade opp runen på flere måter. Det enkleste er å legge runen ned i den gamle potetkjelleren
vår. Her får den plass i en gammel sigareske. I stummende mørke virker det som om runen blir
mer kraftfull.
Til tider erindrer jeg på historien om Dracula, han som om sov i en kiste dypt nede i kjelleren.
En tullete assosiasjon, likevel er det er noe fryktsomt ved noen av energiene knyttet til THURS.
Når jeg legger den oppladede runen tilbake i runeposen virker det som om energien gir en følbar
klarhet til de andre runene. Kanskje THURS- kreftene skremmer dem til å yte sitt beste?
En aktiv rune forblir oppladet i lang tid. Det er først når vi utsetter den for negative ritualer at
energinivået blir skadet. Skjer dette må det sterkere ritualer til enn en natt eller to i potetkjelleren,
for å få tilbake en kraftfull rune.
De Magiske Runene
Side
63
THURS er en krevede rune, så ikke la deg korrumpere. Det samme gjelder for de andre runene.
Negative energier tapper dem for kraft.
Når jeg utfører ritualer med denne runen, er det viktig å huske at det blant energiene er
Rimtussekraft som dominerer.
Naturødeleggere, børsryttere, eller menn som lider av kvinneforakt er ofte besatt av runenes
destruktive sider. I mannsdominerte miljø får mange ganger slike primitive urkrefter fritt
spillerom.
Flere politisk partier, både nasjonalt og internasjonalt, knytter seg nær opp mot runens negative
energistrøm.
Som med all okkultisme er det viktig å opprettholde en stabil åndelig balanse. Opprivende
hendelser er ingen god forberedelse til et okkult ritual.
Blir en av dine nærmeste angrepet av Thursekraft, er det mulig å jage bort slike vrangforestillinger.
Jeg bruker rasler eller sjamantromme for å aktivisere mitt eget Følge. Sammen prøver vi å
påvirke Hugen til den som er angrepet.
I en slik situasjon er det viktig å aktivisere den angrepnes eget Følge. Klarer jeg det vil Følget
beskytter Hugen, mens jeg jager bort de sorte kreftene.
De neste tre nettene legger jeg THURS sammen med UR under hodeputen til vedkommende.
De to runene sammen binder vettekreftene.
Før jeg legger dem under puten blåser jeg hardt på dem og roper:
-Thurskraft vekk jeg maner, bedre liv å leve.Hjelper ikke dette må jeg ty til kraftigere okkulte riter som utfordrer Thursekreftene til åpen
kamp. Da bruker jeg runen som døråpner. Slike ritualer krever inngående magisk innsikt og bør
ikke utføres på egenhånd.
Er Thursekraften livsødeleggende, trenger vedkommende profesjonell hjelp utover det magiske.
Vi skal ikke frykte psykiatrien, noen ganger hjelper selv de verste heksedoktere en sliten Hug.
Handling:
Stedet jeg bruker til dette okkulte ritualet, ligger godt gjemt i den uberørte skogen som omgir
Bronseplassen.
Den gangen jeg lette etter det rette stedet for å aktivisere THURS, pekte dette seg ut.
Bergkrystallen hjalp meg da jeg kjente etter om det var fritt for negative energier. Jeg var
fornøyd da jeg konsentrerte at fra dette stedet, ble det lett å oppnå kontakt med de riktige
åndskreftene.
For å komme dit må jeg over et par våte myrer. I enden av dem løfter terrenget seg og det er her
isbreen som en gang dekket landet la igjen en knudrete steinblokk. Rundt den kubikkmeterstore
De Magiske Runene
Side
64
steinen står det mektige 150 år gamle furuer. Det var på toppen av steinen jeg bygget et lite
Horg, to steinblokker med en flat helle på topp.
Jeg kom dit en sein kveld i november.
For å utfordre energiene i området, bestemte jeg meg for å la THURS ligge ubeskyttet på
Horget de tre nettene månen var sort.
Det første jeg gjorde var å informere energiene på stedet om min egen tilstedeværelse. Jeg
trengte all mulig positiv energi fra området, for å utbalansere de negative energiene som runen
transformerer. Håpet var at pluss og minus-energiene ville utmatte hverandre og bli til null. Da
ville det bli lettere å nå fram til ur-energiene som skjuler seg bak historiene til THURS.
Der og da følte jeg at jeg trengte beskyttelse, så jeg trakk en sirkel rundt steinblokken for å
verge meg mot negative opplevelser.
Problemet var at en uforklarlig liten demon allerede befant seg innenfor sirkelen. Det var først
etter at jeg lukket den at utysket dukket opp.
Etter mye styr og stell klarte jeg til slutt å lage en åpning og drive bråkmakeren bort med å true
med kniven. Det var da jeg forsto at forfedrenes råd om å kaste stål over slitsomme åndsenergier
fremdeles fungerte.
Da jeg endelig fant roen, la jeg runetegnet på Horget,
Jeg hadde med et lite syltetøyglass med blod. Nyinnkjøpt tidligere på dagen hos slakter Eide i
Lillesand. Med litt flaks har de blod fra en nyslaktet hingst, dette var griseblod.
Hensikten med blodet var å vise Thursekreftene at blod fremdeles flyter fritt i det levende livets
årer. Det forteller at vi ennå ikke er underlagt de eldste urkreftenes forsteinende kraft.
Når de riktige energiene ble transformert gjennom THURS, håpet jeg blodet ville rense dem for
alt negativt.
Pekefingeren fungerte som kost da jeg tegnet en bred blodig ring rundt runen. Da ringen var
lukket, ropte jeg THURS tre ganger ut i mørket.
Til slutt fjernet jeg med hjelp av kniven den beskyttende ringen rundt steinen og gikk hjem.
Runen lå igjen overlatt til nattens mørke.
Andre natten droppet jeg den beskyttende ringen. Jeg bare sprutet noen dråper blod på runen.
Så ropte jeg runens navn tre ganger ut i natten før jeg forlot stedet.
Tredje natten tegnet jeg runetegnet med blod i håndflatene og på pannen, før jeg med høy
stemme ropte THURS ut i natten. Deretter satte jeg meg helt stille ned ved siden av Horget og
visket ut i mørket:
-Thursekraft, jeg maner deg-.
Når runen transformerer energi fra THURS føles det som en snikende kulde. Da er det viktig
De Magiske Runene
Side
65
å fortrenge frykten som følger i kjølvannet til pusten fra Nivlheim. Blir det for ubehagelig,
berger jeg Hugen med å kaste mere stål over stedet og på denne måten fordrive de kaldeste
åndskreftene.
Da jeg hadde tvunget redselen tilbake, fortsatte jeg å hviske de magiske ordene ut i natten. Jeg
gjorde det helt til jeg hadde overmannet kuldefølelsen.
Først da mestret jeg energiene fra Nivlheim og maktet å dirigere dem slik at de styrket Hugen
med en kraft som gir glede til livet. Litt Thursekraft er krydder i hverdagen.
Likevel ga jeg mesteparten av energien tilbake til runebrikken. Da blir den ennå mer kraftfull.
Jeg avsluttet ritualet med å mane det som var igjen av fremmede energier, tilbake dit de kom fra.
For det er viktig å fjerne alle spor etter de åndelige kreftene fra Nivlheim. Slipper slik kraft løs
hos oss i Midgard, gjør iskalde gufs fra det frosne intet stor skade. Først da sirkelen var renset
for uønsket åndskraft åpnet jeg den.
I orakelet
illustrerer runen kaoset som rår i livet ditt. Det kan ha å gjøre med mørket og urvesenene som
skjuler seg der. Du føler at du sakte brytes ned innenfra. Med slik ubalanse i kropp og sjel kan
sykdomsvetter treffe deg med sine nålestikk.
Da er det viktig å snu Thursekraften til noe positivt. Ro ned, få alt på avstand. Først da klarer
du å få en objektiv analyse av følelsene som rir deg. Nå er det mulig å finne egen styrke til å
bekjempe Thurs.
Legens kjemiske verden leder deg uansett bare dypere inn i uføret. Bruk runen og skogen som
medisin.
Runen hjelper til med å overkomme vanskeligheter som er knyttet til menns dominans. Enten
det er inne i deg, eller hos noen du er glad i. Flere kvinner blir styrket av energi fra runen. De
feminine og maskuline trekk i hverdagen blir mer forståelige.
Det er lett å la seg lure av runen, for destruktive krefter gir også styrke i hverdagen. Problemet
er at den negative energien i det lange løp gnager deg opp. Du blir lik dem du kjemper mot.
Blir jeg utsatt for slike angrep, snur jeg kraften ved å legge runen i vinduskarmen i tre solfylte
dager. Solskinn er det verste Rimtusser vet.
Etter dette bærer jeg runen i en lærpose rundt halsen i syv dager og netter. Til slutt tørker jeg
av THURS med lunket vann før jeg putter den tilbake i runeposen. Det løser som oftest floken.
Nornenes orakel:
Blir THURS liggende hos Urd er fortiden brokete. Det finnes usikkerhet og frykt i ballasten.
Husk at det er mulig å bruke intellektet for å dempe gammel smerte.
Ligger roten til problemet hos Verdande blir det ofte omskiftninger, til tider kaotiske tilstander
De Magiske Runene
Side
66
i hverdagen. Det føles som om noen der ute vil deg noe vondt. Da er det godt at runen advarer
og beskytter deg.
Ligger Thurs hos Skuld må du forberede deg på en vanskelig framtid. Det ser ut som om du må
kjempe mot destruktive krefter som prøver å ta over livet dit. Da er det viktig å stålsette seg, den
som er forberedt på problemer takler dem lettere.
Bruker du –himmelens orakel- er det uhyre viktig hvor Thurs havner. De ni Nordiske himlene
representerer ni forskjellige energinivå. Havner runen på et av de tre nederste stedene bruker
jeg tiden godt for å forstå hva den prøver å fortelle meg.
Stikkord: Mannlig urkraft, trolltegn, hat, vold, sjelens lutring, overgang.
Ansuz, ASS:
Runen bærer med seg en universell livgivende energi. En
sødmefylt kraft fra alt som lever. Den er fylt til randen med
Åsgårds visdom, som ble gitt til oss i urtiden av Odin og hans
brødre Ve og Vilje. Runen favner bredt og har forbindelse
til alle Åsgårds mektige.
Energi fra runen skjuler den opprinnelige DNA-koden til urgenet, et kart over materien som skapte universet.
I motsetning til det gamle engelske ordet for gud som fremdeles eksisterer, har ASS bare overlevd
i en sekularisert betydningen som bjelke, stav, eller åk. De skyldige er Kvitekrists munker som
ville ufarliggjøre det norrøne begrepet, ikke bare for en, men for alle Åsgårds guder.
Gjennom ASS er det mulig å oppsøke energier du ikke helt klarer å plassere. Denne kraftfulle
runen virker som døråpner til mange dører. Når vi finner den rette, er det lurere å bruke den
andre runen som går mest spesifikt mot målet.
Siden ASS fungerer som Æsenes rune, ikke bare som runen til de tre bak tilblivelsen, har den
en enormt magisk bredde.
I dag lever vi i en monolittisk tidsalder, hvor det bare finnes en gud. Han er hvit, har skjegg og
bor i himmelen, amen.
Fortidens mennesker hadde guder og magiske hjelpere til alt de foretok seg. En ny bue burde
for eksempel innvies til bue-guden Ull.
ASS har sine røtter i de tidligste tider. Den gang kosmos fikk en fastere form og åndsenergiene
våknet.
Milliarder av år senere påvirket menneskene de samme åndsenergiene som den gangen ble
De Magiske Runene
Side
67
vekket fra sin lange dvale.
Åndsenergiene har alltid vært der. For å bruke dem må de vekkets. Det er først da de blir aktive
og vi får energien deres som en gave. Med sjamanenes okkulte ritualer til ære for gudene,
oppsto et gjensidig tillitsforhold mellom ASS og menneskene.
Dette er en kraftfull rune som skjuler så mye mer, som for eksempel Odins åndedrett. Han
som seidet, galdret og bedrev okkult magi. Husk at visdomsordene fra den mektige, fremdeles
svever i luften rundt oss.
Ass er tredje rune. Et magisk tretall som skjuler Odin og han to brødre. Guder, eller energiene
som drepte Yme og skapte vårt solsystem av urvesenets kropp.
Selve skapelsen med alt som er vårt, skjuler seg i energiene bak denne runen. En skapelse så
billedlig beskrevet i historien om Ymers endelikt, at fortidens mennesker forsto det.
De skapte skyene og luften vi puster i og det er her, i luften rundt oss vi finner kraft fra alt som
en gang var.
Forfedrenes visdomsord ble fremført i samme luft som den vi akkurat nå puster inn. Derfor er
det mulig å aktivisere Hugen, så den tar til seg tanker som blir transformert gjennom runen.
Telepatiske ord blir forstått, selv om de formidles på et fremmed tungemål.
Kanskje er det bare et vindpust, eller de svake toner fra en fugl som flyr forbi. Noe som vekker
minner om ord som en gang ble fortalt, akkurat her. Gammel visdom har mange budbringere.
ASS skjuler også stier til glemte kraftsanger, Galdre. En kraftfull åndelig påkallelse, som volver
og sjamaner engang sang ut i den samme luft som den vi puster inn.
Husk at energien fra disse urgamle galdrene fremdeles er rundt oss, vi må bare lære å lytte til
dem.
Runen maner til ærbødighet ovenfor mysteriene i livet. Jeg galdrer alltid over ASS når jeg
trenger hjelp fra de tre mektige.
Handling:
Den gangen jeg aktiviserte ASS brukte jeg en fjelltopp i nærheten av Bronseplassen. Her har
jeg bygget et Horg.
Det var lettskyet og like før det skumret. En riktig vindretning skjermet fjelltoppen fra
forstyrrende støy. Mot nord skjulte skogen Sørlandssenteret, mammons bolig, som ligger noen
kilometer unna. Mot sydvest er det skog og vann, i det fjerne ligger det uendelige havet.
På dette stedet har jeg lært å lytte. Ikke etter vindkast som får håret til å flagre, men til magisk
sanger som skjuler seg i de samme vinddragene.
Som alltid når jeg kom hit, slo jeg en beskyttende sirkel rundt hele toppen. Det var begynt å
mørkne da jeg tok brikken med tegnet til ASS ut av runeposen. Jeg la runene på Horget og ropte
De Magiske Runene
Side
68
ni ganger ni ganger;
-Odin jeg maner deg.
For å holde tellingen på ropene hadde jeg 81 hasselnøtter i den ene lommen. For hvert rop la
jeg en nøtt over i den andre. Fordelen med nøttene er at når ritualet er slutt kan spise dem. Når
Hugen har fått sitt, trenger kroppen fysisk næring.
Ropene på Odin fylte etter hvert hele meg, samtidig som de steg mot uendeligheten. Etter
en stund fornemmet jeg at Vindvetter spredte ropene på den mektige, til den andre sider av
virkeligheten.
Da mørket senket seg over de skogkledde åsene i vest, fant jeg en lun plass. Jeg tok med meg
ASS og la runen framfor meg med symbolet opp.
Først da jeg følte at roen var total, holdt jeg hendene bak ørene for å forsterke lyden av stillhet.
Jeg lukket øynene, mens Hugen prøvde å bli ett med tonene fra naturen.
Når jeg utfører et ritual som dette, er det viktig å huske at Odin er forkledningens mester. Han
dukker opp som en liten fugl eller en grein som knekker.
Etter hvert åpner Hugen seg og energi fra de forskjellige lydbildene gir meg åndelig påfyll. Lyd
fra et vindpust, eller et blad som risler, blir til en kraftfull Galder for ASS.
I det fjerne bjeffet en rev, en ugle tutet ut i natten. Naturen rundt meg var full av liv, jeg føler
jeg lever midt i en enorm katedral av liv og åndelighet.
Det er magisk å tenke på alle Galdre som en gang ble sunget i samme luft som vi galdrer. Derfor
sitter jeg ofte på denne fjelltoppen og lytter til vindvetter. Det er de som kjenner våre urgamle
kraftsanger.
Egne Galdre laget til ære for runen ASS lokker dem til meg.
I orakelet
viser runen at du har evnen til å utvikle klarsyn. Galdresang er første trinnet. Rop dem ut med
vinden. Slik driver de rundt i evigheten til guder og menneskers glede og ære.
Dans og syng for runene. Luften du puster inn gir ekstra energi til kropp og sjel. Gjennom
utholdende bruk, oppnår du til slutt en ekstatiske sammen-smeltningen med energiene bak
sløret.
Om du vil lage din egen galder, gjentar du sangen til du kjenner takten og kan innholdet.
Når vi synger Galdre lærer vi å puste, tankene klarner. En teknikk som er perfekt når vi skal
stresse ned. Intellektuelle gjøremål som studier og aktivt arbeid blir lettere når vi oppnår slik
kontrollen over kropp og Hug.
Runenes plassering gir en pekepinn på hvor lenge og godt nye tanker vil overleve. Selv om ASS
er gledens rune, kaster tanker om velstand lett blår i øynene på den som bruker runene.
De Magiske Runene
Side
69
Vurder tilbudene nøye før du slår til. Du skal lære å lytte, det er til tider nyttig også for deg.
Runen forteller at dette er tidspunktet for å spille hasard. Vikingene var spillegale, kanskje er
dette det rette tidspunktet for storgevinst?
At runene sier dette i dag, betyr ikke at de sier det samme I morgen. Så ikke la spillegalskapen
bergta deg.
ASS formaner oss til å holde luften ren. Vi skal ikke fylle den med unødige urenheter. Hverken
talte eller røykte.
For noen få kan runen markere et kommunikasjonsproblem, eller ubalanse i sitt høyere jeg.
Ikke la en udefinerbar åndelig energi overta Hugen, det svekker selvet. Om du svever på en
åndelig sky er det eneste som hjelper, god jording. En slik får deg brutalt, men effektivt ned på
jorden
Nornens Orakel:
Blir ASS liggende hos Urd vitner den om en kraftfull fortid. Enten du tror det eller ikke,
skjuler plasseringen at du en gang har lært noe du fremdeles kan bruke. Den forteller om sterke
opplevelser og skapertrang.
Ligger Ass hos Verdande forteller den at du lykkes i hverdagen. Det du bringer med fra fortiden,
materialiserer seg på en positivt måte. Selv om noe må brytes ned, vil alt som spirer overgå det
som en gang var.
Dersom Ass blir liggende hos Skuld, forteller den at mektige krefter vandrer ved siden av deg
på vegen mot framtiden. Men vokt deg for eget hovmod, du er ikke usårlig selv med Ass ved
din side.
Stikkord: Åsgårds rune, hengivenhet, forundring, åndens klarhet, gudenes klarsyn.
Raidô, REID:
Runen påvirker månen og fruktbarheten som er knyttet til
Vanaheim. Runen er også symbolet for reise, derfor ble den
kalte vognrunen.
Tidligere tiders reiser var farefulle, da var REID god å
ha. Før en usikker ferd kan vi aktivisere de beskyttende
energiene som skjuler seg bak REID.
Runen lar seg også bruke til å fornye eller forsterke
kommunikasjon mellom to som står hverandre nær.
På reise har jeg REID i en skinnpung i en skinnsnor rundt halsen. Jeg har erfart at runen gir
De Magiske Runene
Side
70
meg overskudd på kjedelige reiser. Den stimulerer Hugen til å åpne seg litt ekstra for nye
synsinntrykk. Lydene blir også mer intense. Runen kan også stimulere til nye vennskap.
Dette er også Tor’s rune. Tordenguden er den fremste av de mannlige fruktbarhetsgudene.
En himmelgud som kommer anstigende med et brak, like kraftfullt som lyden fra sjamanens
tromme.
Tor er eldste sønn til Odin og en mektig kriger, som stadig kjemper mot Jotner fra Jotunheimen.
Mor til Tor er åsynjen Fjorgyn (Jord). Han er et ektefødt barn av jordgudinnen og himmelguden,
et kraftfullt opphav.
Runen skjuler de fire himmelretningene, men også fire elementer, jord, vann, ild og luft.
Bestanddelene i menneskets hverdag.
I følge gammel folketro finnes det elementærånder knyttet til de fire elementene. Disse
manifesterer seg som; jord, vann, ild og luftånder. Underjordiske energier som dverger er
eksempel på jordånder. Fra hele jorden har vi i sagn og eventyr, beretninger om slike åndsvesener.
Som så ofte før ser vi at energiene bak de fire elementene tilhører et felles okkult felleskap, med
en felles forståelse av elementarvesener.
Ønsker du å ta i bruk et eller flere av elementene, kan du spørre runen om råd. Drar du på ryggen
av Sjamanens Hest, fungerer runen som adgangskort til andre og ganske spennende åndsnivåer.
Runen symboliserer også reisen gjennom de ni virkelighetene. Bruker du runen aktivt, oppdager
du at de ni himlene utgjør en okkult helhet som ikke nødvendigvis ligger på rekke og rad.
Kanskje de ni åndeverdenene er et hjul uten begynnelse og slutt.
Du må huske at runen strutter av Torskraft, en til tider ustabil energi. Tor er bereist og runen
forteller om strabaser og kamp, ofte mot krefter som prøver å forstyrrer den ro og orden som er
nødvendig for å opprettholder harmonien i solsystemet.
Han er den av de norrøne gudene som oftest kjemper mot jotnene, da for å forsvarer
verdensordenen.
Som våpen har han hammeren Mjølner. En gave fra Loke, smidd av dvergen Sindre. Med
Mjølner treffer Tor alt han sikter på. Kaster han den, vender den alltid tilbake til hånden hans.
Tor har en jernhanske når han skal holde den kraftfulle hammeren. Han kan gjøre Mjølner stor
eller liten, alt etter hva han skal bruke den til. Rundt livet har han styrkebelte Megingjord.
Vognen til Tor blir dratt av to bukker; Tanngnjost, den tanngnissende, og Tanngrisne, med
mellomrom mellom tennene. De to geitebukkene har en unik egenskap, de kan slaktes og spises
et uendelig antall ganger. I historien om Tors reise til Utgårdsloke, slaktes begge bukkene på
kvelden. Neste morgen svinger Tor Mjølner over kjøttbeina og straks er begge bukkene i live
igjen.
Tors tjener Tjalve brakk en gang et kjøttbein for å suge ut margen, noe som var strengt forbudt.
De Magiske Runene
Side
71
Da Tor så at den ene bukken haltet, ble Tjalve forvist til Åsgård som trell.
Når Tor kjørte med vognen over himmelen bråkte det noe infernalsk, vi kaller det Tor-drønn,
torden.
Siden REID står for reiser, blir de energiene som runen transformerer en opplevelse for Hugen.
Noe som styrker deg når du en gang tar turen til andre åndelige virkeligheter.
Runen lar seg også bruke når jeg trenger hjelp fra elementærvesenene som skjuler seg blant de
fire elementene.
REID er en kraftfull, forsvars- rune. Utfører du ritualer til Tors ære, er det lurt å beskytte seg
med en Mjølner, Torshammer rundt halsen.
Handling:
Noen måneder etter at jeg hadde laget runene, var tiden kommet da jeg trengte energi fra
elementene. En kraft jeg ville prøve å få transformert gjennom REID. Jeg gikk i mange dager
og tenkte hvordan jeg skulle få det til.
Til de andre runene hadde jeg flere utvalgte steder, til REID hadde jeg ennå ikke funnet den
perfekte plassen for ritualet.
Så kom jeg til å tenke på at naturen rundt oss er full av dyretråkk. Noen nesten usynlige, andre
som tydelige stier gjennom skogbunnen. Stier dyrene i Randvigskogen har tråkket på i minst
11 000 år. Det var her, langs de samme tråkkene de første jegerne snek seg fram, på jakt etter
de samme dyrene.
Noen steder krysser stier hverandre, der forsvinner de ut i fire forskjellige retninger. En kraftfull
assosiasjon til de fire elementene.
Jeg var flere turer i skogen før jeg fant det perfekte stedet hvor to stier krysser hverandre. Det
godt brukte stikrysset ligger en femten minutters tur inn i skogen fra Bronseplassen.
Etter flere turer dit var jeg fremdeles usikkerhet. Var dette det riktige stikrysset. Når jeg satt
ganske stille og følte på stedet, kjente jeg et par ganger en pirrende uro. En følelse jeg ikke
klarte å definere. Likevel bestemte jeg meg til å bruke dette stikrysset til å aktivisere REID.
Ritualet startet midt i august, den torsdagskvelden som var nærmest fullmåne. Jeg hadde satt av
en måned, fra fullmåne til fullmåne, til dette intense ritualet.
Første torsdagen jeg kom til stikrysset slo jeg en beskyttende ring rundt de fire stiene.
Midt i krysset fikk jeg fyr på noen pinner med tørr ved. Dette var for å påkalle det første av de
fire elementene, ilden.
Andre torsdagen brant jeg ni røkelsespinner for å hedre det neste elementet, luften. De ni
røykskyene var i tillegg til ære for de ni nordiske himlene.
Tredje torsdagen slo jeg vann på bålrestene, for å markere livets avhengighet av vann, det tredje
De Magiske Runene
Side
72
elementet.
Den fjerde og siste torsdagen var det på ny fullmåne. Mørket hadde for lengst senket seg, da den
mektige herremannen gjorde sin entré på himmelen. Han lyste opp stien for meg, da jeg vandret
gjennom skogen på veg mot målet.
Da jeg kom dit trakk jeg en stor beskyttende ring rundt stikrysset, før jeg dekket restene etter
bålet med en håndfull jord, det siste av elementene. Nå som de fire var samlet, følte jeg at
ritualet kunne fullføres.
Rundt meg sendte månen et kaldt blått lys over stiene som forsvant i fire himmelretninger, inn
mellom sorte furulegger.
I det blå måneskinnet ble stiene til lysende linjer og jeg kjente en uforklarlig pirrende energi
som bølget opp fra stiene og mot meg. Et øyeblikk ble jeg usikker, var dette det riktige stedet?
Like plutselig som den kom, forsvant den ukjente følelsen. Jeg pustet lettet ut, det var tross alt
en måned med forberedelser som sto på spill.
Da jeg følte at alt var under kontroll, plukker jeg REID opp fra runeposen og la den midt i
stikrysset mens jeg ni ganger ropte:
- Åsgårds mektig, sønn av Fjorgyn. Framfor Far Måne forlanger jeg, la elementene tjene oss. Deretter nynnet jeg ganske lavt en galder jeg hadde laget over navnet til Tor.
Denne torsdagsnatten med fullmåne over stikrysset, prøvde jeg å åpne Hugen litt ekstra. Jeg
følte at om jeg klarte det, ville det som ble transformert gjennom runen gi ekstra mental styrke
tilbake til Hugen. Slike energier sto sentralt, nå som vi planla en ny framtid i Randvigdalen.
Jeg satt i minst to timer med øynene fokusert på runen. Rundt meg i det kalde månelyset gled
skygger fra de høye trærne sakte forbi. Så…
Plutselig følte jeg at min egen Mjølner, Tors hammeren som hang i en læresnor rundt halsen ble
varm, veldig varm. I samme nå ble det prosjektert flimrende bilder mot netthinnen min.
Der og da så jeg ganske tydelig Tor som slepte seg ni skritt bort fra den drepte Midgardsormen,
før han segner om og dør. Det var uhyggelig.
Ganske skremt avbrøt jeg ritualet. Plukket opp runen, fjernet den beskyttende sirkelen og
småløp hjem. Hvorfor jeg fikk dette synet forsto jeg ikke da.
Først mange år senere, på en reise som nesten drepte både meg og Bronseplassen dukket synet
igjen opp. Da klarte jeg å omsette det i noe positivt som berget det hele.
Denne natten ved stikrysset var en ubehagelig opplevelse. Det tok flere måneder før jeg tok mot
til meg for på nytt å aktivisere REID.
Denne gangen fant jeg et nytt og mer harmonisk sted. Ritual forble det samme.
Før dette nye ritualet hadde jeg gått flere turer til det nye stikrysset, for å føle på energiene. Først
De Magiske Runene
Side
73
da jeg var helt sikker på at de var vennlig innstilt, aktiviserte jeg energiene bak REID.
Det hjalp. Denne gangen ble resultatet ganske fredsommelig, i forhold til sjokket jeg fikk første
gang jeg utfordret Tors-kreftene.
Et ritual som dette styrker Hugen. De fleste okkulte påkallelser er som regel knyttet til en fysisk
kraftutøvelse som gjør oss godt. Summen av hendelser rundt forberedelse og gjennomføring av
ritualet, tilfører nesten alltid positiv energi til kropp og Hug.
Faren for en som er uerfaren, er å bli så høy på energi fra ritualet at nedturen, som alltid kommer
etter noen dager eller uker, blir unødvendig hard.
Jeg tok med denne negative opplevelsen, for å fortelle at selv et gjennomtenkt okkult ritual kan
gå galt.
I orakelet
varsler runen om regn som får livet til å spire. Den forutser en reise, kort eller lang. Noen ganger
må du slippe alt som binder, for å komme deg videre.
Trekker du runen sier den at du er på rett veg. Får du problemer under ferden, gir runen deg
kraft til å fornye energien som driver deg fram gjennom hverdagen.
Bruk REID til å få frem minner du gjemmer dypt inne i deg. Den vekker usagte gleder fra
dvalen, men også sorger.
Men vær forsiktig, REID er Tors rune og skjuler tordenværets tilfeldighet. Energien er alt
ødeleggende, så bruker du den feil er du ille ute. Uønsket liv eller onde gjerninger er vonde å
mestre.
Jeg legger ofte runen under hodeputen. Når jeg sover blir drømmene klare, nesten som om jeg
er våken. Neste dag er det mulig å vurdere å analysere dem.
Om våren når vi sår grønnsaker risser jeg REID på en pinne som jeg setter i enden av hver rad.
Frøene spirer lettere når fruktbarhetskraft fra Tor gjødsler dem.
Husk at også nyfødte ideer er spirer som trenger næring fra REID. Sjamaner bruker runen for
å tenke klart.
REID er kontaktskapende. Bruk den for å dyrke frem nye vennskap og for å reparere kjærlighet,
ny eller gammel.
Legg REID sammen med BJARKAR under stolen eller sengen til den du vil bli bedre kjent
med. Noen ganger lykkes du, andre ganger fungerer det dårlig.
Nornenes orakel:
Urd representerer din egen fortid. Det er ved hennes kilde renning i egen livsvev har sitt utspring.
Havner REID hos henne forteller den at livet har så langt vært en lang reise, hvor bra den har
vært vet bare du. Omgivelsene dine var preget av orden, så du har mye positivt i bagasjen.
De Magiske Runene
Side
74
En ordnet fortid kan være streng, beskyttende eller lammende. Husk at den også kan være en
ressurs som løfter deg inn i nåtiden.
Ligger REID hos Verdande må du forberede deg på en reise. Plasseringen til de to andre runene
i orakelet forteller hvor vellykket den vil bli. Vær klar over at du er ekstra fruktsommelig når
denne runen og denne nornen prater sammen.
Skuld som kjenner renningen, vet hvor reisen slutter. Mange ganger er det positivt at runen
kommer hit, for lange åndfulle reiser beriker Hugen. Du går styrket inn i siste del av livet, nyt
det.
Stikkord: Vanaheims rune, reise, kontakt, himmelferd, beskyttelse, besøk, fysisk kontakt.
Kauna, KAUN:
Ildrunen. En feminin energi. Kraften som flammer i solen
gjennomstråler og gir næring til alt, den fysiske energien
som varmer oss på kalde vinterdager.
Den åndelige energien bak runen er like kraftfull som den
fysiske. Når Ild blir transformert via runen, utvider den
Hugens åndelige mål.
Åndelig ild kan være den energi en naturlig oppgløddhet gir
oss. Eller det kan være kjærlighetens altfortærende flamme. Ild som skaper kaos i Hugen. Alt
vi har av fornuft brenner opp. Vi driver rundt på et hav av irrasjonelle følelser. Som oftest vil
en brennende lykkefølelse forkulle alle motforestillinger. Bruker du den ildfulle energien fra
KAUN på en positiv måte, får du kraft til å utholde det meste.
Men husk på at runen også skjuler ildguden Surt, han som ved Ragnarok brenner opp jorden.
Dagens militære våpen som Napalm og Atombomber er nær knyttet til de negative energiene
fra KAUN.
I mindre skala kan negative energier fra Surt gjøre dagen i dag til ditt eget ragnarok. En ild
griper lett tak i ting som nærer den. Til slutt kan uerstattelige verdier brenner opp. Det er for sent
å angre på de ildfulle ordene når de først er uttalt. Vær ekstra oppmerksom når runen dukker
opp.
Det er ild, sammen med kulde, som skapte Yme, det tvekjønnede opphavet til Rimtussene. Drapet
på Yme og hans avkom er kampen mellom åndsenergier som senere kjemper mot hverandre i
Vanekrigen.
Noen historikere mener at Vanene var fruktbarhetsguden som ble dyrket av folk her nord. Under
en ukjent folkevandring erobret Æsenes tilhengere Norden.
De Magiske Runene
Side
75
Det finnes ikke arkeologiske spor efter Odin-dyrkelse eller Åsatro i Norden, før begynnelsen av
folkevandringstiden, år 200 til år 700.
Samtidig med den fysiske ufreden denne folkevandringen førte med seg, foregikk det en åndelig
krig mellom Vaner og Æser, Vanekrigen. De feminine energiene hos Vanene og de maskuline
energiene hos Æsene, er bakgrunn for krigen. En evigvarende kamp mellom de to kjønnene.
En dyktig runemagiker som mestrer disse intense kreftene, bruker dem for å nære Hugen med
ny viten.
Selv om KAUN er den som nærer Surt når han en gang legger jorden i aske, er runen bare et
redskap.
Vi skal bruke den positivt. Gjennom KAUN kan vi vekke ilden og bruke den som næring for
egne tanker og flammende ideer.
Flammen fra KAUN aktiviserer sterke feminine energier. For kvinners okkulte riter er kraft fra
Far Måne sammen med flammen til KAUN en styrke.
Heksedans rundt bålet på fullmåne, er ikke lenger noe som tilhører middelalderen. I dag er det
nye hekser som danser for å ære Mor Jord, i det magiske lyset fra Far Måne.
Bruken av ild styrker oss når vi søker tilbake til våre okkulte røtter. I det flammende lyset blir
mange hemmeligheter avslørt. Bare husk at runen også skjuler en destruktiv alt ødeleggende
kraft.
For runemagikeren er dette advarselen mot å brenne seg opp innenfra. Ingen må gå så langt inn
i den åndelige virkeligheten, at de ikke har lyst til å komme tilbake til vår egen realitet. Bruker
du energi fra denne runen, må du vite hva du gjør.
Det er hverdagens trivialiteter som nærer kroppen. Å tenne den åndelige ilden fra KAUN er
næring for Hugen.
De sorte aspektene ved KAUN formørker mange av de andre energiene runen transformerer.
Vær oppmerksom på denne farer når du aktiviserer dem. Ilden er en lumsk herre.
Bruk tid på det enkle tegnet, la de rette strekene fylle Hugen. Se for deg flammen som fyller deg
med energi. På samme måte som jogging styrker kroppen, styrker tankene Hugen. Det å tenke
gjennom kompliserte åndelige hypoteser, er like sunt som å løse en ligning med mange ukjente.
Aktiviserer du begge hjernehalvdelene, får du styrke nok til å holde ut dagliglivets trivialiteter.
Handling:
Første bud da jeg fant kraftstedet for denne runen var brannsikkerhet. Siden jeg brukte åpen ild
for å ære KAUN, hadde jeg ikke lyst til å svi av skogen rundt Bronseplassen.
På en fjelltopp et stykke inn i skogen har jeg funnet det perfekte stedet. Her har jeg bygget et
Horg som er KAUN verdig.
De Magiske Runene
Side
76
Toppen er så høy at terrenget rundt er ganske åpent. Strålene fra den evige ilden som flammer
i Mor Sol varmer det nakne fjellet. Flere store furuer skjermer stedet mot sur vind fra vest og
nord.
Terrenget åpner seg mot øst og herfra får jeg et gløtt av skogen som strekker seg ned mot
Ådnevik. En bolt i fjellet forteller at dette er et trigonometrisk punkt.
Hadde det ikke vært for den tette skogen kunne jeg sett over til et av de andre kultstedene mine.
Nok en topp med et trigonometrisk punkt. Jeg benytter den ofte til okkulte formål.
Jeg gikk hit en sein ettermiddag i august. I ryggsekken hadde jeg tørr ved og et ullteppe.
Som alltid trakk jeg først en beskyttende sirkel rundt offerplassen og plasserte KAUN midt på
Horget.
Deretter sto jeg stille, veldig lenge og stirret intens på den knekte linjen i runetegnet. Samtidig
sentrerte jeg tankene om alt jeg det hadde lest om dette urgamle symbolet, som har flammet i
Hugen siden tidenes morgen. Først etter en halvtime var jeg klar, da tente jeg bålet og begynte
å galdre.
Solen hadde forlengst gått ned da jeg hentet runen og holdt den framfor meg, slik at flammene
fra bålet fikk den trehvite overflaten på runebrikken til å gløde. Målet med ritualet var å bruke
gløden i KAUN til å transformere energi fra runenes okkulte kilde over i min egen Hug, slik
at den fylte auraen. Jeg trengte det, for i keramikkverkstedet var det mye å gjøre og min egen
energi var på et lavmål. Nå trengte jeg noe som kunne løfte meg opp. Jeg har erfart at med et
slikt ritual flammer jeg opp og få et høyere energinivå i alt jeg foretar meg.
Noen ganger er det godt med ekstra påfyll og denne kvelden følte jeg at KAUN ga meg mye
tilbake. Ikke minst fikk jeg kraft til å gripe ideene og fullføre dem.
En slik opplevelse er en berikelse for kropp og Hug. Totaliteten bak ritualet. Turen hit, den
utrolige opplevelsen av ånd og natur, tenner ilden i mangt og meget.
I orakelet
forteller KAUN om menneskets livsgnist. Dukker denne runen opp er det viktig å hold flamme
ren. Når livsgnisten soter, er det på tide å pusse glasset.
For å komme videre må du lære å se. Er jeg inne holder jeg runen frem mot flammen fra et
stearinlys og myser mot det magiske tegnet, samtidig som jeg stirrer inn i ilden.
I den dansende flammen er det mulig å oppdage skygger av det som kommer. Ser jeg noe
ubehagelig, har jeg tid til å legge om kursen så ingen spenner bein for meg.
Men med slik bruk av runen må jeg være ekstra forsiktig, ilden blender. Da er det mulig å
ignorere bedragere som gjemmer seg i flammen.
Bruker du runen positivt, forteller den at løsningen er nær. Lyset fra ilden gjør at du frigjør deg
fra situasjoner som formørket Hugen. Du får mer oversikt over hverdagen og du går styrket inn
De Magiske Runene
Side
77
i framtiden.
Bare husk på at flammene utsetter deg og omgivelsene for ildens tilfeldighet, det er lett å brenne
seg. Når ilden først er ute av kontroll, blir den ofte til et rasende monster som er vanskelig å
temme.
Likevel, uten ilden som flammer i solen, ville kulde og åndløshet knuge oss i sitt isgrep.
Du kan også bruke runen til å varme opp et frossent sinn. Risser du KAUN på en gave, får du
ekstra varme tilbake.
Som problemløser i hverdagen er KAUN nyttig. Lærer du deg å se flammen for ditt indre
øye, løser du problemer som tidligere var uovervinnelige. Kraft fra KAUN stålsetter deg for
oppgavene som står framfor deg. Løft fakkelen, i lyset fra den er du trygg.
Går du sjamanens veg, skal du vokte deg for KAUN. Om du ikke behersker kraften, lokker
sprakende flammer fra bålet fort fram skapninger som ikke er av vår verden.
Når først ilden er løs, er det lett å få sår som blir vanskelig å lege. Det er ikke for ingenting
at brent barn skyr ilden. Likevel vet vi at ved kjærlig brukt, leder lyset fra ilden oss gjennom
mørket.
Når heksene seidet, brukte de kraft fra KAUN til sine fullmåneritualer. Mens de danset rundt
bålet, manet de fram åndsenergier som skjuler seg i flammene. Slik oppnår de kontakt med
ildens herskerinne.
Ekstasen til deltakerne i et hekseritte mangedobler den åndelige kraften, som transformeres
gjennom KAUN. Jo flere som deltar, jo sterke blir ritualet.
En ildfull energi som dette, gir kvinner styrke som er knyttet til Vanenes fruktbarhet. Slik bruk
av runen krever stort sett en felles åndsinnsats. I Norden er tradisjonen med offerfester på
fullmåne på veg tilbake.
Ganding er knyttet til denne runen. Å gande er en form for trolldom, som kaster vondt over folk.
Gandferd eller gand-reið var i norrøn tid og i nordnorsk folketro et hekseritt eller en oskorei
som fór gjennom luften. Gandferda kunne være en storm av gjenferd, mens ordet gandreið
betegnet selve luftrittet.
Ordet gand betød opprinnelig en spiss stav som hekser og trollkjerringer brukte. Denne
gandeferden kan være opphav til forestillingen om hekser som rir til Bloksberg på sopelimene
sine.
Nornens orakel.
Urd er alltid varsom med ilden så den ikke sprer seg til Yggdrasil. Når KAUN havner hos
henne, vekker det mange og noen gang varme tanker om fortiden.
Ilden kan ha gjort noe med deg uten at du forstår hva. Det kan være brutte feminine energier,
De Magiske Runene
Side
78
noe som brant opp.
Blir KAUN liggende hos Verdande må du passe på. Ild kan være fysisk, men også kjærlighet og
kåtskap vekker en alt ødeleggende ild. Da er det opp til deg å bruke den rett.
Du skal forsikre dine hus og gjerninger, for ilden kommer før du aner det. Like viktig som ilden
var for forfedrene, er ilden og varmen for deg.
Skuld vokter over framtiden. Den kan bli fruktbar siden den er påvirket av KAUN, men kan
også oppstå som et flimrende inferno.
Flammen gir drivkraft til nye tanker som får fruktbar energi fra KAUN. Behersker du disse
kreftene går det deg vel. Om ikke brenner du deg, fysisk eller åndelig.
Men KAUN hos Skuld kan også bety noe positivt, en energi som styrker ditt høyere jeg. Energi
fra runen kan gi deg økt åndelig inspirasjon, noe som styrker almenntilstanden.
Stikkord: Kvinne kraft, evig flamme, ny erkjennelse, nye venner, indre ild.
Gebô, GJOF:
Gaverunen er symbolet for harmoni og balanse. Den største
gaven er livet vi lever på Mor Jord.
I Nordisk mytologi var det tre guder som ga livet med kropp
og Hug, i gave til de to første menneskene.
Dette har sin parallell i historien til Sumererne. Ifølge deres
kileskrifter kom utenomjordiske vesener hit og parrer seg
med menneskelignende dyr. Resultatet ble et tenkende,
arbeidsomt menneske som tjente herrene som hadde gitt dem Hug.
Var det slik at mennesket fikk Hugen og åndskraft i gave av gudene? I så fall har energiene
bak GJOF sitt egentlige opphav i åndskrefter fra urtiden. Den gang det kosmiske støvet formet
solen, planetene og til slutt mennesket.
Det fysiske som omgir oss, har sin parallell i en åndelig dimensjon, hvor ukjente energier
svever rundt som uforløste kraftkilder. En gave det er mulig å høste, om vi bare klarer å beholde
fokus på energien bak GJOF. Noen ganger kan gavedrysset bli så voldsomt, at det overvelder
selv den største skeptikeren.
Rundt oss ligger det uendelige kosmos. I vår dimensjon av virkeligheten finner vi vårt eget
solsystem med planetene, som sirkler i harmoniske baner rundt solen.
Jordens plassering i den tempererte sektoren av solsystemet, er gaven fra Åsgårds mektige. Det
var her de mante fram vår planet og vårt Midgard.
De Magiske Runene
Side
79
Utenfor i det store intet er det stjerner og galakser, noen med åndsenergier vi aldri vil lære å
kjenne. For vi har mer enn nok med de energiene som fysisk og åndelig, gjør vårt eget solsystem
til en unik enhet i et ukjent kosmisk hav.
Fra vårt eget solsystem strømmer en brokete blanding energier mot oss. Først og fremst er det
fysisk, som varmen fra solen. Det er også skadelige energier fra selve verdensrommet og fra
planetene. Vi kaller slike energier for bakgrunnsstråling.
Stråling, fysisk og åndelig fra planetene rundt oss er interessant. Gjennom hele menneskets
historie har mange trodd at fødselsøyeblikket blir påvirket av planetenes kosmiske plassering.
Gjennom hele resten av jordelivet, bearbeider planetenes plassering og de energiene dette
medfører, vår egen hverdag.
Planetenes plassering påvirker dessuten alt som skjer på jorden på godt og vondt. Astrologi
har hatt stor betydning på historien. Sumererne, via Egypterne til Inkaene var opptatt av hva
planetene kunne fortelle om framtiden for konge og samfunn. Den siste som rådførte seg med
astrologene var Adolf Hitler under 2. verdenskrig.
Runen skjuler de seks retningene vi har i vår dimensjon av virkeligheten, øst, vest, syd, nord,
opp og ned. Hver av dem med egne energier.
I et makro-perspektiv kan energiene som strømmer gjennom kroppens chakrapunkt oppfattes
som livets dimensjoner. Her er det forskjellige elektriske impulser som freser rundt. Når vi
finner frekvensen, er det mulig ved hjelp av GJOF og tilføre våre egne fiberkabler fornyet
energi.
Runene forteller om naturens gavmildhet. Vårt daglige brød, det krystallklare vannet, ja selve
livet, en unik gave fra de mektige energiene som skjuler seg bak GJOF.
For Nordens sjamaner er GJOF eikene som bærer sirkelen. Den symboliserer livets forskjellige
faser, fra fødsel, oppvekst, alderdom til døden. En forberedelse til det som kommer.
Runene beskriver det store kretsløpet til alt som omgir oss. Et hjul ganske likt indianernes
medisinhjul.
Det er viktig å huske at de fleste åndsenergier vi aktiviserer, springer ut fra den samme kilden. Så
selv om vi i vår tid har høyst ulike religioner, er energiene som er bakgrunn for trosgrunnlaget
de samme.
Bruker vi runen for å styrke oss på slike urgamle energier må vi være til stede, gripe det magiske
i samme øyeblikk som det kommer til oss.
Husk at alt for ofte virker slike åndelige gaver uvirkelige, kanskje åpenbarer de seg som et
vissent blad som virvler forbi. Da skal du gripe øyeblikket, det er her du finner helheten som er
gaven fra GJOF.
Vi har ungdommens overmot, middelalderens kreativitet og alderdommens visdom. Alt vi gjør
De Magiske Runene
Side
80
gjennom livet bærer i seg en uforfalsket sannhet om egen Huges åndelige nivå. Energien i de
forskjellige epokene er livets gave til oss, det er bare å bruke dem.
Runenes negative side kan føre til åndelig underdanighet, for de mørke energiene GJOF påkaller.
De er ingen gave og gir deg få gleder, så ikke oppsøk dem.
Vær sterk, se på de åndelige transformasjonene som rammer deg som gaver fra makter mektigere
enn oss. Bare husk at du selv bestemmer om du vil ta imot gaven.
Handling:
Jeg slet med en vond skulder og trengte hjelp fra GJOF. Energien runen transformerte, ville
kanskje bli den gaven som åpnet en plagsom blokkering i en av kroppens energibaner.
Tidligere denne våren hadde jeg funnet det perfekte stedet for et ritual til ære for nettopp denne
runen. En lav fjelltoppen et kvarter fra Bronseplassen. Skogen mot vest og nord skjermer den
blankskurte nuten mot de kaldeste vindene.
Det kvelden jeg gikk dit for å få hjelp var det forsommer. Solen varmet stien under de nakne
føttene mine. Varmen lokket fram eksotiske dufter fra busker og trær, som langsom våknet fra
dagens dvale. Jeg gjentar at om sommeren er trær og noen større planter bare våkne om natten.
Det første jeg gjorde da jeg kom opp på toppen, var å strekke en beskyttende sirkel rundt den
flate fjellknausen.
Mens jeg kledde av meg sang jeg en nyklekket Galder. Nakenhet fjerner det mentale som
binder meg til virkeligheten. Jeg har erfart at det er lettere å kvitte seg med forstyrrende tanker
når jeg er uten tøy. Tidspunktet på året avgjør selvsagt om det lar seg gjøre.
Denne kvelden var sommervarm og jeg sto naken på en fjelltopp. Et øyeblikk følte jeg meg
hensatt til fortiden. Stedet har sett ut som dette i minst 11 000 år. Kanskje hadde en stedlig
sjaman, i en fjern fortid påkalt samme ånder som meg fra akkurat denne toppen.
Det var her, under en dyp blå forsommerhimmelen jeg omsider var klar til å påkalle GJOF, en
vennlig magisk rune.
Jeg plukket runen ut av runeposen og løftet det magiske tegnet over hodet mens jeg seks ganger
ba energiene bak runen om hjelp. Det ble en gang for hver av de seks retningene vi har i vårt
solsystem, solsystemets chakrapunk.
Jeg brettet ut ullteppet og la meg på ryggen med øynene lukkede, mens jeg prøvde å slappe helt
av. Som så ofte før ble jeg helt rolig ved hjelp autogen trening.
Da kroppen var avspent, la jeg GJOF på rot-chakra. Jeg lot den ligge der en god stund, helt til
jeg følte den hadde gjort sitt. Først da flytter jeg den til neste chakra punkt.
Slik tok jeg for meg punk for punkt. Jeg avsluttet med å legge runen over det tredje øyet. (Like
nedenfor midt på pannen).
De Magiske Runene
Side
81
For hvert chakrapunkt prøvde jeg å se for meg en harmonisk bane, der energistrømmene
gled uhindret i begge retninger. Jeg tok for meg punktene et for et og kunne til slutt fastslå at
blokkeringen befant seg i det chakrapunktet vi kaller Vishuddha.
For å løsne blokkeringen la jeg bergkrystallen på det tredje øyet og runen GJOF på det aktuelle
chakrapunktet. Her klemte jeg fast runen mens jeg sang:
- Je hei, Hajo, Je hei hei, Hi.
En nord indiansk sang for å tilbakekalle beskyttelsesånder.
Jeg visste at om jeg fikk kontakt, ville den transformerte åndsenergien øke styrken på
energistrømmen mellom bergkrystall og rune. Ble energistrømmen kraftig nok, ville den til
slutt rense energiblokkeringene i det aktuelle chakrapunktet. I hvertfall håpet jeg det.
Og det fungerte. Etter ritualet, mens jeg satt å så ut over skogen, føltes skulderen merkbart
bedre.
Jeg var ganske fornøyd da jeg gikk tilbake til Bronseplassen, runen fungerte slik jeg hadde håpt.
Etter hvert forsto jeg at det også var mulig å åpne stengseler i energistrømmene til andre
mennesker.
Da gjør jeg det på samme måte. Bruker energistrømmen mellom rune og bergkrystall for å
spore blokkeringer. Gjør jeg det riktig og energiene er på min side, løsner til slutt hindringene
som blokkerer knutepunktet.
I orakelet
er du i en heldig situasjon og bør smi mens jernet er varmt. Men husk at handlingen krever et
offer for at den skal bli riktig avsluttet.
Ikke la deg forvirre av størrelsen på offeret. Et vennlig ord til en vi kjenner, er et godlynt offer.
Det er bare du som vet hva som skal til for å glede andre.
Bruker du GJOF som budbærer kan du risse runens navn i gaven, enten fysisk eller ved å
transformere energi til den fra runen. La den ligge ett par dager på gaven, så smitter energien
over.
GJOF antyder at en eller annen form for fellesskap er i emningen. Dette krever at du både gir
og får.
Gå ikke i fellen som gjør at du faller til den ene eller andre siden, bli i senter av begivenhetene.
Runen formaner deg til å stramme inn på livet. Husk at harmoni i hverdagen gir fysisk og
åndelig balanse, det styrker Hugen.
En formaning til slutt. La ikke overivrige ofringer true egen åndelige utvikling. Du bestemmer
selv størrelsen på bidraget.
De Magiske Runene
Side
82
Nornens orakel:
Urd er eldst av de tre og mange mener hun er den klokeste. Når GJOF ligger hos henne, er det
for at du skal forstå at livet så langt har vært en begivenhetsrik reise.
Med i bagasjen har du en altomfattende visdom. Nå er du klar til å hentet impulser fra alle seks
retningene i kosmos.
Hos Verdande forteller GJOF at nåtid er farget av fortid, slik den vil farge framtid. For livet er
et ikke stykkevis og delt, selv om det ofte føles slik.
Bruker du gavene livet har gitt deg riktig, går det deg vel. Bare husk at en gave krever gjenytelse,
enten du får eller gir.
Med GJOF hos Skuld får du en påminnelse om at livet ligger åpent framfor deg. Du kan dra hvor
du vil og alt du gjør bærer frukter. Bare ikke bli overmodig, tilpass ambisjonene til realitetene.
Stikkord: Livshjul, energiblokkering, fellesskap, gave, offer, vennskap.
Wunjô, WYNJA:
Gledesrunen, symboliserer kjærlighetens grensesprengende
kraft. Som den syvende runen gir den stor lykke. Et syv tall
utstråler en positiv energi i de fleste religioner.
Runen står for fred og glede, den skjuler humor og litt
selvironi. Gledesrunen gir oss krefter til å overvinne
motsetninger. Den har noe uskyldig over seg.
Med gleden følger overskudd. Det du planlegger, bli styrket
med energiene fra denne runen.
Kjærlighet gir nytt innhold til livet, bare synd at følelsen ofte har begrenset holdbarhet. Runen
kan brukes for å fornye glede i samlivet. Først må jeg finne meg selv. For å komme dit fordyper
jeg meg i runens rene former, de kraftfulle vinklene. Jeg fokuserer tanker og Hug mot de gledene
vi en gang opplevde og prøver å fatte hvordan vi skal finne tilbake til disse grensesprengende
følelsene.
WYNJA, bare navnet utstråler glede, kanskje sang og musikk fra ukjente instrumenter.
Det er noe harmonisk i gleden, finner du den kan mye bli leget. Runen forteller at samtalen er
viktig. Legg fra deg vonde tanker og normaliser følelsene. La gode tanker og vennlige ord prege
framferden. Husk at fysisk velvære nærer Hugen.
I okkult sammenheng er det mulig å styrke seg mentalt på denne gledeskraften. Begeistrer
du runen, får du energi tilbake. Gleden gir deg drivkraft til å stå ut prøvelser, både fysisk og
De Magiske Runene
Side
83
åndelig. Gleden fra denne kraftfulle runen styrker Hugen.
Runen er også nær knyttet til astrologi, som forteller hvordan planetens stilling og den magiske
energien som da oppstår påvirker oss. Deres individuelle stilling i forhold til hverandre, til
jorden og til solen har til alle tider vært viktig for menneskene. Astrologi er et så bredt felt at jeg
legger noen linker på denne linjen.
Her i Norden, spesielt på Tanum i Bohuslän forteller kultstedenes plassering og helleristninger
at også bronsealderens mennesker var opptatt av solen og planetens bevegelser gjennom året.
For 3000 år siden hugget ukjente sjamaner bilder i fjellet. De forteller den dag i dag at den gang,
for så mange tusen år siden, dukket det opp en ekstra sol til på himmelen.
Jeg antar at det er et himmellegeme som passerer gjennom vårt solsystem. Det vil framstå som
et lysende objekt som fortidens billedhuggere oppfattet som nok en sol på himmelen.
På den blankskurte fjellveggen ser vi vår egen sol i sin faste bane, mens den nye og ukjente
solen passerer i en bue forbi den. Hvor lang tid passeringen tok avslører ikke bildene.
De er hugget i fjellet for evigheten og formidler datidens forståelse av en ukjente fysisk energien
som passerte gjennom vårt solsystem. Det er ingen som vet om fremmede åndskrefter den
gangen hoppet over i vårt lokale univers.
For meg dukker tanken på vanekrigen opp. Formidler disse gamle helleristningene bilder av
opphavet til kampen mellom de to mektige åndsbasene. De opprinnelige gudene, Vanene som
er knyttet til energiene fra Mor Sol og de nye, Æser som kommer med den nye solen. Egen
tolkingen av de gamle hellebildene gir deg kanskje svar på denne gåten.
Sliter du med nye planer som fremdeles er usikre fantasier, gå da ut i stjernenatten med
WYNJA i hånden. Finn et stille sted og løft runen mot himmelen, samtidig som du roper inn i
uendeligheten alt det du har tenkt å gjøre. Så danser du mens du ber runen spre glede til planene
dine.
Når du kommer hjem, legger du runen under sengen. Denne natten er det mulig at drømmene
forteller hvilke positive muligheter framtiden skjuler. For husk at drømmene er Hugens speil,
her opplever du virkeligheten slik den fortoner seg for vårt indre jeg.
Ved hjelp av WYNJA tar du brodden av ubehagelige drømmer, de som plager energiene i
kroppen å fylle Hugen med uro.
Det blir ekstra kraftfullt om vi bruker en okkult høytid til ritualet. Er det i nærheten av fullmåne,
blir det hele ganske magisk.
Får vi flere med i gledes dansen, potenserer vi ennå mer energi til i ritualet. Slike oppløftende
hendelser gir en løfterik harmoni i hverdagen.
Handling:
Til denne seremonien valgte jeg ut den fullmånen som var nærmest sommersolverv. Selv om
De Magiske Runene
Side
84
fullmånen bare er en blek kopi av seg selv på årets lyseste natt, strømmer likevel en kraftfull
åndsenergi mot oss fra nattens hersker.
Kraftstedet vi gikk til er så potent, at jeg bruker det til å aktivisere flere runer. Det er en fjelltopp
så mektig, at den har energier til det meste.
Toppen av fjellet er nærmere hundre meter høyt. Opp dit er det en god halvtime å gå fra
Bronseplassen.
Etter et bratt og litt kronglete parti kom vi opp på et mektig blankskurt fjell, Storåsen. Her er det
en fantastisk utsikt til havet og uendeligheten bak det.
Denne forsommerkvelden gikk jeg dit sammen med to gode venner. Doctoren hadde med sin
sjman-tromme, jeg hadde med min. Smeden skulle galdre.
Da vi kom fram stilte de to seg nord for Horget. Jeg bygget det et år tidligere av stein jeg fant
på stedet.
De to andre sto mot Nord for å beskytte ritualet mot ugreie pek fra Rimtussene i Nivlheim.
Iskald energi fra slike negative krefter blir garantert en gledesdreper for ritualet.
Det ble en ganske omfangsrik sirkelen jeg trakk rundt kultstedet, vi trengte danseplass.
Nå var tiden inne, jeg åpnet runeposen og fant fram WYNJA som jeg la på den flate steinhellen
som tronet på toppen av Horget. Runen lå med symbolsiden opp og foten mot syd.
For å ære det mektige tegnet begynte Doctoren å tromme, mens Smeden sang en kraftfull Galder.
Gledesrunen lå innbydende midt på steinhellen.
Hensikten med ritualet var å åpne runen, slik at den transformerte positiv energi videre til oss
som utførte ritualet. Det var sommer og ingen sa nei takk til litt ekstra påfyll av kraft til Hugen.
Jeg var grepet av stundens alvor, da jeg la resten av runene i en ring ut fra WYNJA. Det tok tid
for jeg lette dem fram fra skinnposen, runene for rune.
Jeg minner om at god tid er noe av det viktigste, når vi utfører okkulte ritualer som dette. Det
tar alltid lang tid å forberede Hugen på okkult kontakt.
UR til venstre for gledesrunen. Så fulgte de andre før jeg lukket sirkelen med FE. Med å ta
WYNJA ut av sin faste plass og så legge den i midten, pirret jeg åndskreftenes nysgjerrighet.
Slik runene nå lå, ble de til en beskyttende Midgardsorm som beit seg selv i halen.
Jeg grep trommen og sammen med de to andre begynte vi å danse rundt Horget. Rundt og rundt
for å påkalle energien fra Midgardsormen. Ritualet gir en mektig åndelig rustning, som verger
oss mot negative kosmiske energier.
Glede har en magisk evne til å fortrenge sorte energier. Dansen til ære for WYNJA åpner for
følelser bare gleden gir oss. Det er de samme energiene som gudene nærer seg på.
Med trommer og sang følte jeg at WYNJA ble forvandlet til en vimpel. Et signal til åndeverdenen
De Magiske Runene
Side
85
om at vi tre, med vår gledesdans ville drikke av hennes kilde.
Og det virket. Jeg følte at jo mer jeg åpnet Hugen, jo mer delaktig ble jeg i de positive energiene
som ble transformert som pirrende bølger gjennom WYNJA.
Det virket som om Doctoren og Smeden opplevde noe av det samme, de galdret og lo mens
de danset rundt Horget. Etter et par timer med trommer, sang og dans var vi fylt til randen av
positiv glede. En åndelig berikelse som styrker oss fysisk. Nå gikk vi sommeren trygt i møte, vi
hadde kraft til å utstå det meste.
Den blonde nordiske sommernatten hadde senket seg, da vi avsluttet seremonien rundt bålet,
hvor vi satt punktum for ritualet med å spise grillet hestekjøtt og drikke mjød.
I orakelet
peker runen på de gledelige mulighetene framtiden bærer med seg. Livet står fremfor en ny
positiv utvikling, men først må du svelge selvironiens bitre pille. Ser du det humoristiske i
hverdagen går alt så mye bedre.
Gledesrunen peker på alt det frydefulle du skjuler i ditt eget indre. Bruker du evnene riktig,
overvinner du motsetninger som til nå har virket uovervinnelige.
WYNJA gjemmer også det uskyldig barnslige som så mange mistet når de sliter seg frem
gjennom en traurig hverdag. Ved å aktivisere kreftene i runen, vinner du tilbake det du engang
tapte.
Runen er greinen som bærer frukter. Nyter du fruktene rett, er fødselsveene over og du finner
deg selv. Da gjennomgår du en nødvendig forvandling. Gleden runen fører med seg løsner
blokkerte energier, du føler etter hvert at smerten slipper taket.
WYNJA gir også en pekepinn på at du ikke alltid ser alvoret i situasjonen. Du bagatelliserer
farer og overdriver livets fryd og glede. Vokt deg så du ikke blir en brikke i tilfeldighetenes
spill.
WYNJA rommer også gleden som sammensmeltningen av ånd og hånd gir til de som våger å
satse på å leve av eget håndverk. Runen forteller at du har en kunstnerisk åre som begeistrer
flere enn deg selv. Bruker du den riktig endrer energien fra runen livet ditt, kanskje dramatisk?
Skulle du ved en glipp møte WYNJA´s negative energier, kan du redde deg ved å klappe i
hendene sju ganger, samtidig som du mellom hvert klapp roper:
- Må Åsgårds guder og Vanarheims mektige berge meg Etter den syvende gangen begynner du å le høyt og hjertelig. Fortsett til du føler at gleden får
de vonde følelsene til å slippe taket.
Nornenes orakel:
Det er mye glede forbundet med runen. Når den havner hos Urd viser det at du har lite å klage
De Magiske Runene
Side
86
på, mye har gått din veg. Det er mange som til nå har klappet deg på skulderen, la oss håpe de
fortsetter med det.
Verdande ser nøye på runen og forteller at du er inne i en god periode av livet. Det er mulig du
ikke ser det selv, men slik er det.
Mange som har støttet deg erfarer at det du gjorde var riktige, selv om mange i utgangspunktet
mente at du burde handle annerledes. Nå kan du nyte gleden livet gir deg, du har fortjent det.
Med Wynja plassert hos Skuld skal du ikke bekymre deg for framtiden. Når tiden endelig når
deg igjen, kan du fritt velge vegen som fører til målet. For alt du drømmer om finnes der, det er
bare å åpne Hugen så leder dine indre intensjoner deg på rett veg.
Stikkord: Glede, positive muligheter, fravær av sorg, sammensmeltning av ånd og materie
Hagla, HAGL:
En iskald maskulin pust fra det kalde Nivlheim. Den
øverste og nordligste av himlene som omgir oss. Runen
representerer det iskalde haglet som slår bondens åker flat.
Tordenguden Tor er tett knyttet til HAGL. Sammen utgjør
de to energiene en destruktiv kraft som slår oss til jorden,
fysisk og åndelig.
Anglo-Saxon skriver at; HAGL er hvit som korn; det virvler
ned fra himmelhvelvingen, blir kastet omkring av vindkastene og smelter inn som vann.
På gammelnorsk het runen hagali, på gammelt-engelsk hægl og på Gotisk haal.
Runen kan brukes til å skape frykt, det magiske symbolet kan tiltvinge seg frynsete goder. De
enorme kreftene bak haglskuren, kan slå flatt alt du har bygget opp. Derfor skal du styre unna
disse destruktive energiene.
Vi skal bruke runen til det positive, det som er symbolikken bak runen verdig. For runen er
hverken god eller ond, snill eller slem, runen er bare formidleren av det bakenforliggende.
Selve ur energiene som gjemmer seg bak dette symbolet.
Her er tilknytningen til Nivlheim klar, hagel er isballer som fort blir til utbrudd av kulde som
rammer omgivelsene.
Da er det viktig å aktivisere Hugen med et ritual til ære for HAGL. Når vi gjør det er det vår
egen innstilling til den okkulte opplevelsen, som avgjør resultatet.
Gjennomfører vi et positivt ritual, smelter haglskuren på veg mot jorden og grøden forblir
uskadd. På denne måten er energien bak runen en positiv pådriver. I hvertfall om noe negativt
De Magiske Runene
Side
87
er i ferd med å skje med meg.
Du kan også få runen til å slukke intensiteten i det som skjer. Da skjuler HAGL de unyttige
hendelser som er på veg fram i dagen.
Bruker vi HAGL sjamanistisk for å nå fram til kuldens bolig, må vi forbi hunden Glam som
vokter porten til Helheim.
Helheimen ligger under jorden, et sted langt mot nord. For å komme dit passerer vi Gjallarbroen,
som går over den halvt underjordiske elva Gjöll. Broen som er av gull blir voktet av Modgunn,
gammelnorsk Móðguðr. Helheimen består av ni verdener.
Å dra til slike steder er forbeholdt utvalgte sjamaner. Odin er en av de få som kom helskinnet
tilbake.
Dette er ikke helvete, vikingene ble ikke straffet for sine misgjerninger. Slikt destruktivt
tankegods kommer til oss med Kvitekrists munker og prelater.
En reise på Sjamanens Hest tar oss til de underligste steder. Kommer du noen gang så langt at
du ser floden og Gjallarbrua som skiller liv fra død, bør du snu før du går deg bort.
På en reise med en så mektig rune som dette, bruker jeg bergkrystallen som stifinner. Siden den
levende krystallen bærer i seg energi fra Nivlheims oversanselige verden, lyser den opp den
stien som leder tilbake til virkeligheten.
For HAGL er bergkrystallenes beskytter. Slik representerer runen en positiv lysbærende kraft.
Bare vokt deg for ukjente energier som lett kommer halsende etter runen.
Siden runen skjuler vinterens snø og kulde, må du være oppmerksom på at sjelløse Rimtusser
ofte skjule seg blant energier som dukker opp når vi aktiviserer dette symbolet.
Troll er ekstra plagsomme. I følge TST eksisterer følgende trollarter: Bergtroll og Skogstroll,
innenfor disse: Raglefant, Tusseladd, Rimtusse, Dovregubber, Jotner, Skrubler, Fossetasser,
Møkkasnibler, Nuglebråtner, Bjønnsutter, Tikjafser.
For runemagikeren er HAGL en av favorittene. Den skjuler bergkrystallers kraft, regnbuebroens
muligheter og melkevegens stjernevrimmel.
Heimdal med Gjallarhorn vokter regnbuebroen Bifrost. Han er sterkt knyttet til denne runen.
Trekker du runen på vintersolsnu, kan du be om hans styrke de neste tre månedene.
Som en forsterkende maskulin kraft, er HAGL en hjelper når menn danser og trommer sammen.
Handling:
For å få fullt utbytte av kraften fra HAGL, er det fint å være flere om det rituelle. Selv bruker
jeg et vanskelig tilgjengelig kraftsted. Slike ensomme steder fungerer best når jeg transformerer
energi gjennom akkurat denne runen.
Stedet er ved en av de fem stein- vardene som ble bygget av Marcus på Randvig, for mer enn
De Magiske Runene
Side
88
150 år siden.
Ved foten av varden har jeg reist et lite Horg. Det er de vanlige to steinblokkene, med en flatere
helle på topp. Poenget med Horget er mening, ikke utseende.
Terrenget rundt kultstedene er som oftest fulle av brukbare emner til Horg, det er bare å lete i
lyngen.
Jeg gikk dit sammen med Doctoren. Det var en ettermiddag i romjulen, snøfritt og et par grader
under null.
Etter 20 minutter var vi fremme ved varden. Vi hadde tørr ved i den ene ryggsekken, i den andre
hadde vi nybakt sjokoladekake og en termos med varm kakao.
De negative energiene som nettopp denne runen tiltrekker seg, gjorde at jeg startet med å strekke
en ekstra kraftfull beskyttelses ring rundt Horget. Jeg gjorde det med en nyoppladet bergkrystall
i ene hånden og runetegnet med Hagl i den andre, her danset vi tre ganger rundt varden.
Det var en stor ring, for å skape en sirkel av positiv energi over og rundt kultstedet. Etter tredje
runden følte jeg at vi hadde skapte en osteklokke over og rundt oss. Det var bare å håpe at den
ville beskytte Hugen mot iskalde vinder fra Nivlheims mektige. Det vi var ute etter var iskald
energi i åndelig form, ikke fysisk kulde.
Nærmere Hovet brukte jeg kniven og trakk en ny sirkel rundt det. Det var i tilfelle fremmede
åndskrefter hadde gjemt seg mellom det ytre og indre forsvaret. Vi kan aldri være forsiktige nok
når vi omgås denne typen okkulte energier.
Da stedet var skjermet mot negativitet, la jeg Hagl på den flate steinen. Oppå runen la jeg
bergkrystallen. Noen få dager tidligere, på vintersolverv hadde jeg fylt den med åndelig energi
fra solen.
Meningen med å legge den der, var at energien fra bergkrystallen skulle filtrere bort plagsomme
åndsvesener.
Brysomme gestalter prøver ofte å bruke runene som snarvei til vår virkelighet. En så kraftfull
rune som dette skjuler mange mysterier. Mange av dem dukker opp som uønskede gjester, så
vær på vakt.
Denne vinterkvelden var trommeskinnene blitt ganske slakke, det var klart at vi trengte et bål
for å stemme dem. Like syd for varden, godt innenfor de tre ytre sirklene, laget vi en steinring
og fikk fyr på den medbrakte veden. Den gangen på attenhundretallet da Marcus bygget varden,
lå den på en fjellrygg med utsikt til havet. Nå ligger varden skjult, midt inne i en gammel
furuskog. Det må være over 100 år siden noen så havet fra dette stedet.
Vi drakk kakao mens vi ventet på at det skulle bli god fyr på bålet. Først da vi kjente at tiden var
inne, strammet vi trommeskinnene over flammene.
Da de to trommene var synkrone, begynte vi å tromme i takt med hjerterytmen. Vi danset rundt
De Magiske Runene
Side
89
varden og Horget mens vi ropte HAGL ut i vinterkvelden. Vi holdt på helt til mørket for lengst
hadde senket seg.
Brått kom det et enslig vindkast som fikk det til å flamme opp i glørne på bålet. Lysglimtet traff
bergkrystallen og i samme øyeblikk ble Doctoren og jeg stående som frosset fast til bakken.
Den tause stillheten ble til en åpen passasje inn i Hugen.
Plutselig løsnet en uforklarlig energi fra Hovet. Jeg kjente at en ubestemmelig substans veltet
over oss. Det var bare et kort sekund, før det uforklarlige forsvant tilbake dit det kom fra. Bare
et hutrende vindpust som bandt kroppen til øyeblikket. Hvor lenge vi sto slik vet jeg ikke, tiden
hadde opphørt å eksistere.
Etterpå ble vi sittende ved bålet å prate og tenke, tenke og prate. Det er ofte vanskelig å forklare
det som skjer. Uforklarlige okkulte hendelser må oppleves og prates gjennom for å kunne
forstås. Noen ganger forblir hendelsen gåtefull, da er det muligens best at det blir slik.
I orakelet
er HAGL haglskuren som legger kornet flatt. På et øyeblikk slår runen over ende alt du har bygd
opp. Den bringer frost og kulde inn i livet. Samtidig skjuler runen snøkrystallenes mangfold. Et
snøfnugg gjør ingen vinter, likevel frykter du at en snøstorm skal lamme deg.
Runen skjuler plutselige og opprivende hendelser. Noen planer går i vasken, det er kanskje like
godt? Uansett har du nådd et tidspunkt i livet der du må tenke klart og nytt.
Du er selv med på å skape det som skjer, og du er langt fra maktesløs.
Nå som mye av det gamle forsvinner, står du fremfor en ny fødsel. Vegen videre leder deg over
regnbuebroen. Der på andre siden opplever du at alt du mistet, var nødvendig for at du skal få
et nytt liv. For HAGL river bare ned det som må bort.
På en kraftfull måte fjerner runen hindringer som stengte for utviklingen. Mange må hit for å
erfarer naturens uforklarlige kraft.
Runen viser at brå omveltninger kommer, uansett hva du gjør for å hindre det. Noen ganger er
mye av det som skjer av det gode, selv om det gjør vondt mens det står på.
For å dempe smerten kan du prøve å snu HAGL’s kraft. Gå en tur før månen kommer opp. Tenn
et levende lys. Legg runen fremfor deg. Legg bergkrystallen på runen. Fortell HAGL om dine
problemer. Overdriv, gjør alt svartere enn det er.
Neste kveld gjentar du ritualet, men denne gangen prøver du å finne de positive sidene ved
smerten.
Tredje kvelden sitter du ganske stille og ser på lyset som speiler seg i krystallen. Får du øye
på regnbuen forteller runen at du har snudd situasjonen til noe positivt. Etterpå renser du
bergkrystallen ved å legge den ut i solen.
De Magiske Runene
Side
90
Nornenes orakel:
Urd vet at når HAGL ligger framfor henne, er det kulde forbundet med fortiden. En vond
oppvekst trenger ikke å være noe alle kjenner til. Kanskje problemet var skolen, kanskje ble
den for mye av livets skole? Bare du vet hva som skjuler seg dypt der inne, nå skal du snu det
til noe positivt.
Når runene havner i vår tid, vil Verdande mane til forsiktighet. Selv om du er omgitt av kulde
er isen der du setter foten tynn, det er fort gjort å trø igjennom.
Mange ganger er det best å ikke gjøre noen ting. Bare husk at den som står med begge beina
plantet på jorden står stille.
At HAGL havner hos Skuld er ikke tilfeldig. Du har opplevd en fysisk og åndelig gjenfødelse.
Du har kjempet mot dine egne demoner og seiret, omgivelsene jubler.
Stikkord: Bergkrystall, uforanderlighet, demonisk kraft, oversanselighet.
Naudiz, NAUDR:
Nødrunen er en av runemagikerens sterkeste rune. Mange
bruker runen til å styrke egen Hug, helst når åndelig nød
banker på døren. Sjamanen bruker den for å få mer energi
til sine okkulte ritualer. I tillegg er det en advarsel, så vi blir
mer årvåkne mot det som måtte komme. Ved hjelp av runen
får vi makt til å endre noe skjebnesvangert.
Ingen vet når nøden dukker opp som uventet gjest. Samfunn
som fungerte knirkefritt i går kan bryte sammen i dag.
Mange land i østblokken fikk en brå omveltning.
NAUDR representerer slike ubarmhjertige forrykkelser. Hendelser store og små, som snur opp
ned på lite eller mye, er knyttet til runene.
Forfedrene hadde sin egen tro på at det som skjedde med og rundt dem var forhåndsbestemt,
det var ikke mulig å gjøre noe med skjebnen. Selv om det som skjedde var forutbestemt, mente
de at energien bak runen fikk ta sin del av skylden. Runen er derfor nær knyttet til nornenes
utgrunnelige kraft. Det er de som bestemmer menneskets skjebne fra fødsel til død. Når nøden
banker på døren, mente våre forfedre at den var skjebnebestemt.
Men det var alltid mulig å endre skjebnen. En slik handling krevde styrke og stort mot. Med
de riktige ritualene vil Nornene lytte. Kanskje ville de legge inn noen ekstra tykke tråder i
renningen din.
Samtidig spinner Nornene trådene til renningen som avgjør verdensaltets skjebne. Så det som
De Magiske Runene
Side
91
skjer rundt oss er også skjebnebestemt.
Vi er nyttige slaver av en felles skjebne på godt og vondt. Når politikere og generaler ofrer
milliarder i et evigvarende ritual til inntekt for NAUDR går det til slutt galt. Da er det er
runemagikernes oppgave å rette fokus mot andre saker.
Mennesket er mer enn krig og nød. Alt for lenge har de sorte energiene bak runen rådd grunnen,
nå er det opp til oss å lamme dem.
Runen har sine positive sider. Den skjuler også fruktbarhetskraft fra diser og fylgjer, gudinner
som er knyttet til skjebnen. Magiske energier som strømmer gjennom solsystemet.
Med uslitelige tråder er vi bundet til masten sammen med NAUDUR. For ingen kommer seg
unna nøden, den rammer ofte blindt.
Sykdom får ofte næring fra energiene bak runen. Den er mektig nok til å transformere nød som
rammer deg, eller en du er glad i. Da er det godt å vite at et kraftfullt ritual til ære for runen, ofte
blidgjør disse negative elementene. Ved hjelp av runen er det mulig å aktivisere antikraft, som
undergraver nøden og gjør den til et tilbakelagt kapittel.
En nær venninne fikk problemer med alkohol. Det var som om negative energier fra NAUDR
var i ferd med å fortære henne. Ved å snu den negative energien til noe positivt, våknet hun og
innså at hun hadde problem med alkoholen. I dag 25 år senere er hun fremdeles rusfri.
For NAUDR er nær knyttet til alkoholens negative sider. Det er som om en mengde destruktive
energier svømmer omkring i bunnen av flasken. Ulykker relatert til inntak av alkohol koster
samfunnet milliarder. Dette fluidumet er hovedårsakene til drap og vold. Da er det gjerne
ektefellen som er offeret for ugjerningen. Alkohol gir dessuten varige hjerneskader.
Til tross for alle bakdelene vil alkoholen fortsatt flyte, mens langt mildere og mindre aggressive
rusmidler som marihuana blir forbudt. Det siste er et bevissthetsutvidende rusmiddel som
sjamaner i de fleste kulturer har brukt for å komme nærmere det okkulte.
Begge rusmidlene har fulgt menneskene på vår ferd gjennom historien. Like lenge har NAUDR
lurt i bakgrunnen. Mange av de ulykkene som skjer i alkoholrus og er forårsaket av løsslupne,
negative energier som skjuler seg bak dette runetegnet.
Runen forteller at for å få noe positivt tilbake, er det nødvendig å ofre noe. Bare husk at offeret
kan bli for stort. Da må vi stanse og se oss tilbake. Gå gjennom hendelsene som ligger bak oss,
juster øyeblikket.
Mange ganger er det nøden som får oss til å endre syn på hva som er hva. Når de negative
energiene bak NAUDR slår til, kan endringene bli skjebnesvangre.
Da må du ikkegjøre nøden, snu den til noe positivt. Først da er det mulig å forandre retning på
livet.
Jeg bruker ofte runen som ”binde-rune”. Det vil si en rune som blir aktivisert for å låse negative
De Magiske Runene
Side
92
energier. Slik unngår jeg at kroppen blir mottakelig for sykdomsvetter.
Runen lyser ofte opp våre negative egenskaper. Den retter fingeren mot livets undertrykte sider.
For å komme videre må du få dem fram i lyset. Se på dem, vurder hva som styrker deg og hva
du må legge fra deg.
Handling:
Runen fungerer som ledetråd når usikre tanker plager meg. Når slike følelser overvelder Hugen,
går jeg til et velbrukt kraftsted tre kvelder på rad.
Første gang jeg kom til stedet oppdaget jeg et Horg, eller i det minste noe som liknet på et. Dette
var gledelig, for da hadde kanskje andre runemagikere, volver eller sjamaner, i en fjern fortid
brukt nettopp dette stedet til sitt okkulte ritual?
Kultstedet ligger skjermet for vind, med plass til ett bål som jeg har plassert mot nord. Herfra
skal det beskytte mot åndsenergier, som holder til der kulden har sitt opphav.
Jeg kom hit i skumringen den 30. oktober, samme dag som jeg fylte 47 år. På denne tiden av
livet var jeg i mitt livs fysiske og åndelige form. Likevel følte jeg at runenes negative energi
hadde rammet den høyre skulderen min. Smertene skyltes selvsagt overdreven jobbing på
dreieskiven, keramiker er et slitsomt yrke. Nå håpet jeg å gjøre noe med det på den åndelige
måten. Å begrense meg fysisk hadde jeg ikke råd og tid til.
Som alltid var det første jeg gjorde, og strekker en beskyttende sirkel rundt stedet. Jeg har sett
uønskede åndsindivider bråstoppe når de kommer nær sirkelen. På en måte fungerer den som et
elektrisk sauegjerde mot åndelige uhumskheter.
En gang smatt det gjennom en eitrende, tøylesløs liten ånd. Det skjedde akkurat før jeg fikk
lukket sirkelen. Det tok lang tid og jeg var ganske svett, før jeg med god hjelp av kniven fanget
utysket med en åndesnare.
I boken Sjamanens Hest kan du lese hele historien og hvordan jeg laget åndesnaren.
Denne kvelden fyrte jeg opp bålet, før jeg la runene i en sirkel på toppen av Horget. Den siste
runen jeg tok ut av posen var NAUDUR som jeg la i midten.
Trommeskinnet strammet jeg over bålet. Da lyden var grei, danset og trommet jeg samtidig som
jeg påkalte nornene ved å rope på de tre mektige. Urd fra fortid, Verdande fra nåtid og Skuld
fra det som kommer.
- Urd, - Verdande, - Skuld.
Jeg danset til bålet brant ned og jeg så vidt skimtet ringen med runer. Når jeg myste mot dem ble
de til ringen av ting-stein rundt Urdabrønn. Stedet der æsene samles til sine daglige utledninger.
Gjennom NAUDR stirret jeg nå inn i de mektige energiene som skjuler seg bak runetegnet,
energier med rot i urtiden. Det var mulig at disse kunne hele en sliten skulder. Årene med å
temme leiren hadde slitt på kroppen. Jeg følte stor nød og håpet at NAUDR kunne gi meg
De Magiske Runene
Side
93
motkraft mot smertene.
Da mørket senket seg satt jeg meg ved det nedbrente bålet, i det fjerne så jeg lysene fra
Kristiansand.
En merkelig nummenhet hadde spredt seg i den vonde skulderen og jeg forsto at det var i
byen jeg måtte søke hjelp. Kraften jeg aktiviserte ved hjelp av runen var ikke nok. Noen runer
kjenner sin egen begrensning.
Samme ritual fungerer dersom nøden har oppstått i forbindelse med troskap til en kvinne eller
mann.
Gå til et utvalgt sted og rop:
Som kvinne; - tvi åsynjer, tvi gygr. Er du mann; tvi jotner, tvi thurser.
Etterpå ofrer du til nornene. Hva du ofrer avgjør du selv, men helst noe som kan knyttes opp
mot nøden. Gjør du dette riktig binder du de negative energiene fra NAUDR.
Vanligvis bør du ikke utføre sterkere okkulte ritualer enn dette med denne spesielle runen. Går
du dypere inn i det ukjente, trenger du hjelp fra en som kjenner magien.
I orakelet
forteller NAUDR at du ikke skal ta opp i deg alle verdens ulykker. Noen ganger er runen
ditt siste halmstrå i en vanskelig tilværelse. Da kan du bruke den til å påvirke nornene ved
Yggdrasils rot. Men vær forsiktig, NAUDR skjuler sterke krefter.
Bruker du runen rett kan den forsinke, ja til og med stanse negative energier.
Når stormen raser og fiskeren er tvunget til å være landfast, bøter han sine garn. På samme måte
skal du legge inn årene og vente på bedre vær. Ikke kryp inn i et av dine mange skjulested,
planlegg heller morgendagens oppgaver.
Etterpå ser du på NAUDR med et smil. Du skjønner at problemene, vanskelighetene, avslag og
nederlag har blitt dine læremestere. Men ingen forløsning er smertefri.
Likevel er NAUDR en naturlig del av trådene som danner renningen i ditt liv. Smerten kan være
en nødvendighet.
NAUDR’s mørke sider er åpenbare. Bruken av slike får ofte en negativ utgang. Derfor er det
noen ganger bedre ikke å gjøre noe i det hele tatt. Langt mer fornuftig enn å gjøre noe dumt,
selv om du tror det er uunngåelig.
Runemagikere bruker runen for å binde negative energier. Faren er at de færreste vet hvor sterk
lenken må være for å binde slike krefter.
Tenk på Gleipne som bandt Fenrisulven, det er viktig å finne det rette når vi skal binde våre
egne demoner.
De Magiske Runene
Side
94
Nornenes orakel:
Når Urd ser NAUDR vinker hun deg bort til kilden. Der i det blanke vannet ser du syner du
trodde var tatt av frosten. Dette er kulden som skjuler seg i ditt liv. Visste ingen hva de gjorde?
Det er nød rundt deg og i deg. Nå skal du lære å bruke det du har lært positivt, det styrker en
hverdag som alltid vil være der.
Runen skaper problemer for Verdande. Vindene som blåser mot oss, fører til at mange planer
faller over ende. Men hun er en av de mektige Nornene og kjenner runens energi. Ofrer du rett
går hun i forbønn for deg?
Når denne runen ligger hos Skuld, har det vært en lang høst før vinteren endelig kom. Alt som
var tungt har du lagt bak deg, nå er det opp til deg å komme videre. Framtiden er det du gjør
den til.
Stikkord: Gjennom smerte til visdom, forsakelse, tvang, sorg, trelldom, magi.
îsaz, ISS:
I vinternattens mørke er det ISS, isens rune som holder
tømmene. Nivlheims frosne vann er energi som har gått i
dvale.
I nordisk esoterisk tenkning representerer denne runen det
femte element. Det som har Kvintessens som sitt andre
navn. Slike krefter er knyttet til ur energier fra Vanene.
For runemagikeren er dette runen, hvor frost skaper den
kontemplative roen vi trenger til våre okkulte ritualer. Med energi fra runen fryser vi ned alle
forstyrrende tanker. Til slutt kjøler vi ned kroppens overtak, og la Hugen slipper fri.
Kropp og Hug utkjemper en livslang kamp om oppmerksomheten vår. Kroppen liker mat og
drikke, mens Hugen foretrekker åndelig føde.
ISS kan være energien som demper aktivitetsnivået hos den ene eller den andre. Maner vi kulde
får vi kulde. Enten fysisk, fordi jeg hadde på meg for lite tøy, eller som en åndelig frossen hinne
mellom fornuft og Hug.
Noen ganger er det en kamp mellom kroppens behov for fysiske goder som sjokolade eller vin,
og Hugens behov for stillhet og meditasjon.
ISS er villig til å la seg bruke når du ønsker å dempe framtredene forstyrrelser. Den beroliger
omgivelsene og styrker egne følelser.
Isrunen er Nivlheims rune. Den står for en livgivende maskulin energi. Sammen med ild fra
De Magiske Runene
Side
95
Muspelheims feminine energi skaper den alt som er, fysisk og åndelig.
Det var av dette urstøvet alt ble til, stjerner og fjerne galakser. Du og jeg er også et produkt av
den samme substansen.
I den samme massen har åndelige energier blitt til. Energier som gir kraft til objekter, som etter
hvert materialiserte seg som energier i vårt kosmiske mangfold. Åndsenergier som menneskene
siden gir navn, slik blir de magiske kreftene til det gudommelige.
Et eksempel er den fysiske jorden og hennes skjebnefellesskap med åndsenergien vi kaller
Mor Jord, eller Gaia, kjært barn har mange navn. Dette er energier og materie som våknet fra
Ginnungagaps store ingenting.
I vårt solsystem er det Midgardsormen som setter den usynlige grensen for hvor langt gudenes
energier når ut i det store iskalde himmelrommet.
Iss er blant sjamanens mektigste runer. I det skinnende lyset fra en sol som speiler seg i den
blanke isen, ser han lenger enn lengst. For han vet at den blanke stålisen bare er sløret mellom
ham og en fremmed bunn, dypt der nede.
Runen skjuler store hemmeligheter, frosset fast i evigheten. Da er det mulig å bruke isens ro til
å gå inn i seg selv. Gjør du det, fungerer runen som nøkkel til dører du trodde var låst for godt.
Frosne minner kan du vurderes objektivt et for et. Ved hjelp av energi fra ISS vil ikke gamle
hendelser overvelde deg.
Runen blir ekstra energirik når den lades med åndelig kosmisk kulde. Et godt utgangspunkt for
de som vil ha påfyll av beroligende energi når de mediterer.
Det store rommet rundt oss er fylt med farlige energier. Stråler, de fysiske som dreper kroppen
og de åndelig urkreftene som er uforståelige for oss.
Åndelig kosmisk kulde er tilstanden når tiden opphører. En kontemplativ tilstand, framtvunget
av de iskalde energiene.
Runen formaner til stor ro, enten i tanke eller gjerning. Ved hjelp av de energiene ISS
transformerer fra sitt frosne indre, demper vi vidløftige tanker. Vi oppnår en dvalelignende
tilstand som styrker Hugen.
Gjennom årtusener har disse teknikkene styrket sjamaner som behersket de iskalde, men akk så
vanskelig tilgjengelige krefter bak ISS.
Fryser du øyeblikket endrer du virkeligheten. Spørsmålet er om ISS tillater deg å starte det hele
en gang til.
Bergkrystaller kan også aktiviseres gjennom ISS. La krystallen ligge på en oppladet rune natten
over, det gir styrke til begge.
De Magiske Runene
Side
96
Handling:
En fullmånenatt i februar gikk jeg ut på et is-dekket Daletjønn. Temperaturen hadde i flere uker
holdt seg langt under null, så isen var trygg.
I den månelyse natten badet den snøløse naturen i et kaldt, blått lys. Skogen rundt vannet strakte
seg som en taggete sort rand mot himmel.
Daletjønn grenser til Bronseplassen. Et lite vann, et par hundre meter langt, som ligger 55 meter
over dagens havnivå.
Her ute på isen la jeg ISS i en keramikkbolle, dreid spesielt for denne anledningen. På den ene
siden hadde jeg risset inn symbolet for ISS, på den andre mine egne forbokstaver.
Bollen ble nattens Horg. Når ritualet var over, var meningen at bollen skulle stå på isen til våren
kom og den forsvant inn i evigheten, skjult av det dype mudderet på bunnen av vannet.
Rundt det midlertidige Horget satt jeg fire fakkelbokser, en for hver himmelretning. Nå brukte
jeg kniven og sikret stedet med en beskyttende sirkel.
Det var stålis, i lyset fra faklene så jeg hvordan isflakene sprutet rundt spissen av knivbladet.
Til sist plasserte jeg den iskalde runen i bollen som sto ensom på den blanke isen.
Månen kom etter hvert klar av kollene i øst. Rundt meg var det var så stille at jeg hørte stillheten.
Ikke en fugl, ikke et dyr, alt hadde frosset fast i tiden.
Et par ganger gikk det en skjelving gjennom isen, etterfulgt av en romlende lyd. Jeg forsto at
hele ritualet lå så nær opp til det optimale som det var mulig å komme.
Stemningen fylte meg da jeg åpnet skinnsekken og tok fram sjamantrommen, som fremdeles
var brukbar. Den tørre kulden holdt skinnet stramt. Jeg bukket for runen og begynte å tromme
i takt med hjerterytmen. Som oftest er dette den perfekte rytmen til sjamanistiske ritualer, rolig
og meditativ.
Dansen gjorde meg godt, den varmet kroppen samtidig som jeg følte at Hugen skjerpet seg.
Den februar natten danset, sang og trommet jeg både til runen og månen som sakte beveget seg
på himmelen over Randvigskogen.
Karlsvogna rullet sakte mot øst. Bare polarstjernen sto ufortrødent på sin vanlige plass på
vinterhimmelen.
Det kraftfulle lyset fra fullmånen ble reflektert av den blanke isen og jeg følte jeg sto midt i en
stråleglans fra mektige energier.
Kraftutfoldelsen med sang og trommer sløvet kroppens dominans, det fysiske kom i bakgrunnen.
I slike øyeblikk ble det mer plass til Hugen.
Til slutt la jeg fra meg trommen, mens jeg fortsatte å brumme for å holde energinivået oppe. Jeg
ble stående med utstrakte armer, mens hendene omfavnet måneskiven.
De Magiske Runene
Side
97
Hvor lenge jeg sto slik, eller hvor mange galdre jeg sang vet jeg ikke…
Plutselig strømmet en lysende, måneskinnfarget energistråle ut fra hver enkelt finger. Etter 10
kanskje 20 meter forente lyset fra fingertuppene seg med lyset som strømmet mot meg fra Far
Måne. I det samme de ble forente, spredte en nummen følelse seg ned gjennom fingrene. Den
fortsatte ut i hånden, så ut i armene før den fylle kroppen.
I dette magiske øyeblikket kjente jeg at hele meg, kropp og Hug badet i en eventyrlig kjølig
energi, transformert gjennom ISS.
Mens kroppen skalv beveget jeg hendene, slik at den sprakende kraften som fremdeles strømmet
ut av fingertuppene traff bollen som skjulte runen. Det ble en oversanselig opplevelse, da ti
stråler med et uforklarlig lys fylte keramikkbollen med en dirrende blåfarget energi.
Etterpå ble jeg sittende på huk med runene i hånden, mens jeg konsentrerte tankene om det som
hadde skjedd.
I grunnen var det ufattelig at jeg med en hjemmelagd keramikkbolle, en hjemmelagd rune og
et egenprodusert okkult ritual fikk det til å fungere. Magien virket, energien var der. Resten av
vinteren levde jeg høyt på denne spektakulære opplevelsen.
Jeg har etter hvert lært at det også er mulig å potensere energi fra runen ved hjelp av bergkrystallen.
På et spesielt egnet kultsted, plasserer jeg runen på et Horg de tre nettene månen er full. Første
natten legger jeg bergkrystallen på ISS, samtidig som jeg påkaller Nivlheim’s iskalde kraft.
Neste natt kommer jeg tilbake, for å be energiene trenge uberørt gjennom Helheim’s mørke.
Siste natten kan jeg, ved å reise på Sjamanens hest, trommen, finne ut om energiene har kommet
uberørt gjennom Jotneheimen. Slike reiser gir åndelig næring til Hugen. En nødvendighet for
egen okkult utvikling.
I orakelet
vitner runen om vinteren som omgir ditt åndelige liv. Du kjenner deg kraftløs, ute av stand til
å gjennomføre det du ønsker. Ærlig talt, det er lite sannsynlig at du klarer å få til noe som helst
positivt i den tilstand du befinner deg. Til tider føler du at ukjente krefter tapper deg for energi.
Det er på tide å smelte isen som omgir livet ditt. Bruk runen, finn en energi som er sterk nok til
en nødvendig mental og fysisk transformasjon.
Kvitt deg med gamle fordommer og tenk nytt, livet går tross alt videre. Da er det best å gjøre
noe positivt ut av det.
ISS viser ofte til kulden som av og til rår mellom mennesker som står hverandre nær. For mange
kan vind fra den kalde isen lamme tankene. Da er det vanskelig for nye impulser å få feste på
den glatte overflaten. Gjør noe med det, gå ut og strø sand på isen så følelsene når fram.
Til tider er det riktig å ta runen som et varsel. Du bør skrinlegge vidløftige planer. Gjør som
De Magiske Runene
Side
98
bjørnen, sov på det til våren kommer. Mens du ligger der bør du tenke gjennom planene en gang
til. Det er jo mulig de fremdeles spirer når vårsolen fordriver frosten.
Da er det er mulig å få fart på prosessen du er midt oppe i ved å aktivisere runekraften. Finn
fram runen to kvelder etter nymåne og legg den i et sydvendt vindu. Oppå runen setter du et
glass fullt av isbiter. Slå tre harde slag på trommen, samtidig som du roper;
-sommer, høst, vinter.
Neste morgen, når isen er smeltet og du henter runen, slår du et hardt slag på trommen mens du
roper; -vår.
Du oppdager snart at vinternatten i deg og rundt deg må gi tapt for våren. Isen som lammet
deg smelter, slik isen i glasset gjorde det. I den sprudlende bekken drikker du deg utørst, mens
livskraften igjen strømmer fritt gjennom deg.
Nornenes orakel:
Urd vet at ISS skjuler mange og kalde minner. Livet du har levd, fra renningens begynnelse til
nå har vært tungt og fullt av kulde.
Den kloke nornen vet at kulden fryser ned problemene. De er der, selv om du ikke vil innrømme
det. Så langt har du formet livets gjøremål med iskald energi. Kanskje ubevisst, nå må du
bevisst gjøre noe med det.
Når Verdande blir knyttet til denne runen vet hun at isen vil smelte.
I nåtid blir vonde minner til våte flekker som til slutt tørker opp. Men husk, de kan også bli til
et hav som drukner deg, valget er ditt.
Husk på at råtne hemmeligheter stinker når isen rundt dem smelter. Ofte er det best om de forbli
frosne hemmeligheter.
Når ISS havner hos Skuld må du forberede deg på kalde stunder som fryser ned både kropp og
sjel.
Men Nivlheim har kvaliteter du kan utnytte. Bruker du energien riktig gir den deg mentalt og
fysisk overskudd og til sist varme.
For mange ganger kan en påkalt kulde, dempe den overivrige varmen fra Muspelheim.
Stikkord: Ego, is, stillstand, dvale, meditasjon.
De Magiske Runene
Side
99
Jèra, AR:
Runen symboliserer året og årstidene. Som en spiral
hentet ut av uendeligheten, hen-speiler den på livets evige
gjenfødelse.
Den symboliserer giftemålet mellom Vanaheims to mektige,
Frøya og Frøy, de som virkeliggjør en kvinnelig og mannlig
fruktbarhet.
Frøya er en mektig kvinne. Så ansett blant guder og
mennesker at det er henne som, når kampene er over, velger sin halvpart av de døde krigerne.
De får æren å følge denne mektige feminine energien til Folkvang. Fredagen er oppkalt etter
henne.
Som den fremste blant fruktbarhetens mektige, ble hun tidlig Kvitekrists fremste hatobjekt.
Presteskapet mente hun sto for; seksualitet, løssluppenhet og fruktbarhet. Og det gjorde hun.
For Sjamaner har hun alltid vært den fremste når de seider.
Hun er den ypperste av fruktbarhetens og kjærlighets gudinner og eier av et smykke som heter
Brisingamen. Fire dverger, Alfrigg, Berling, Dvalin og Grerr smidde smykket. Frøya fikk det
etter at hun hadde tilbrakt enn natt med hver av smykkemakerne.
Frøya var gift med Od (Óðr), et annet navn for Odin. Med ham fikk hun døtrene Hnoss
(«klenodium») og Gersemi («dyrebarhet»). De var svært vakre. Derfor ble alt som er vakkert
og dyrebart kalt Hnossir (nosser).
Od forlot Frøya for å reise til fremmede land, og kom ikke tilbake. Frøya gråter over sin skjebne
med tårer av rødt gull. Gull ble derfor kaldt «Frøyas gråt»
AR er også knyttet til broren Frøy som rår over vær og årsvekst, gud for markens grøde. Han
har to alvetjenere: ekteparet Byggve og Bøyla som er mjødbryggere.
Frøy bor på Alvheim (Álfheim), navnet alv og hjem viser forbindelsen mellom vaner og alver.
Hans langskip Skibladner er bygget av Ivaldis sønner som også smidde Gugne, spydet til Odin.
Skibladner kan seile på vann og på land, har alltid medvind og kan foldes sammen og legges i
lommen. Frøy har også et sverd som hogger av seg selv.
Han eier den raggete grisen Gullinbuste som trekker en vogn gjennom luft og hav, og som lyser
med sine gylne buster og hesten Blodughofi (med blodige hestehover).
En kuriositet er at Frøy har en fallos som alltid står. Bloter du til ham, kan det hjelper til med å
få opp din egen. Fortidens åndelige Viagra.
Seksualakten danner mønsteret for mye av den seremonielle symbolikken i fruktbarhetsDe Magiske Runene
Side
100
ritualene. Selv strekene i symbolet til AR forsterker inntrykket av akt.
Du kan blote til Frøy for en god framtid, for fred og for velstand og framgang. Urgermanerne
kalte henne Nerthus.
Handling:
Dette er det eneste av de omtalte handlingene som ikke er utført for 30 år siden.
Noe av det første vi bygget på Bronseplassen var en labyrint. I Sverige er det 300 kjente labyrinter,
i Norge 20. Vi antar at de ble brukt til forskjellige ritualer som stimulerte fruktbarheten.
Bak labyrinten troner fem høye trefigurer. Kopier av kjente utskjæringer av de største
fruktbarhetsgudene i vår Norrøne gudelære. Midt mellom dem troner all far Odin.
Det er mellom disse mektige jeg legger den kraftfulle runen AR, for å få del i sommerens
potente styrke.
I juli 2015, arrangerte vi for 19. gang vikingmarked på Bronseplassen. Lørdagskvelden var satt
av til å takke energier i himmel og på jord, for årets gang og sommerens grøde.
Midsommernattens blonde mørke blir opplyst av faklene til over hundre festkledde vikinger
som omkranset labyrinten. Inngangen til Mor Jords hule ble voktet av to valkyrier.
I bunnen av labyrintens snirklede ganger satt jordgudinnens fortrolige, volven Eldir, med en
bolle offerblod. En gave fra Frøys søster, den mektige fruktbarhetsgudinnen av vaneætt Frøya.
Blodet var fra hingsten som tidligere på kvelden ble ofret på Horget, til ære for jordgudinnen. I
natt fullbyrder hennes tjenerinne Volven offeret, ved å dele det med Åsgards mektigste.
Den jamne hjerterytmen fra en enkelt tromme forsterker intensiteten i ritualet.
I lyset fra over hundre fakler reiser volven seg og vandrer gjennom de snirklete gangene. En
reise ut fra Mor Jords underjordiske bolig, symbolisert med labyrinten.
Volven, beskyttet av Valkyriene vandrer gjennom Midgard mot Horget som symboliserer
Åsgård, gudenes bolig.
En løvrik kvast fra sju forskjellige trær, blóthlauth fungerer som kost når hun spruter hingsteblod
på de mektige gudebildene.
Etter at volven har blotet, gjør andre vikinger det samme. Litt etter litt blir de tre mektige
gudene stenket med blod og tanker. Et blot som gir styrke til Hugen.
Her som i mange andre ritualer blir den okkulte handlingen forsterket om vi aktivisere
seksualkraften som skjuler seg i AR. Det er viktig å minne om at denne runen stimulerer
kjønnslivet.
Foruten film fra flere blot, finner du filmer fra andre ritualer. I tillegg finner du 4 filmer om
forberedelsene til og byggingen av Bronseplassen - på You Tube.
De Magiske Runene
Side
101
I orakelet
forteller runen at det er du alene som avgjør om det du sår bærer frukt. Ved aktivt bruk av runen
får du kraft til å gjennomføre det meste av det du ønsker deg. Energi fra fruktbarhetsfesten
transformerer kraft som runen lagrer i lang tid.
Dette er rette tidspunkt for å gjennomføre ting du trodde var uoverkommelige. AR er runen som
sørger for de gode resultatene.
Men husk at vi må pløye før vi sår. Med kjærlig pleie spirer frøet, det vokser og gi til slutt en
rikelig avling.
Det er viktig at du ikke framskynder tidspunktet for innhøstingen av årets frukter. De skal være
moderne før du plukker dem.
Hver gang du synes alt som skjer går for seint, skal du ta frem runen. Formen vitner om roen
som hviler over alt som vokser.
Legg AR fremfor deg. Mediter over det du har satt i gang. Litt etter litt føler du at kraft fra runen
gir deg tålmodighet til å vente på resultatet.
AR er fylt med sterke drifter. Den rommer alt fra den gryende pubertet, til alderdommens
sløvsinn. Kraften fra runen hjelper deg gjennom alle livets stadier.
Runen gir også grobunn for en åndelig fruktbarhet. Da er det mulig å forene seg mentalt med
de sensuelle kreftene bak runen.
Bruker du runen feil, blir ofte ord og gjerning kraftløse. Du blir fanget i en sirkel som ikke gir
slipp på deg. Skjer det, må du endre sirkelen til en spiral som åpner for nye muligheter.
Jeg bruker sjamantrommen for å løse opp i denne destruktive floken. Her legger jeg alle runene
i en sirkel ytterst på trommeskinnet, AR plasserer jeg på midten.
Nå slår jeg lett på trommen med pekefingeren, samtidig som jeg prøver å holde den så rett som
mulig. Jeg vil helst ikke påvirke retningen til AR, som etter hvert beveger seg over skinnet.
Når den berører en av de andre runene forteller dette symbolet hvem, eller hva du bør ofre til
for å slippe ut av fangenskapet.
Husk at året har sin evige rytme, årstider som driver forbi. Problemet er at ingen årstid er lik år
for år. Vinteren i år blir helt sikkert ikke lik den i fjor som var forskjellig fra den året før.
Slik er også livet med sine årstider. Når de er over, har livshjulet dreid gjennom livets År. Som
ikke er likt det livsåret du levde før dette og som helt sikkert ikke blir likt det neste.
AR kan også komme med forutsigelse om fremtidig fruktbarhet. Bruk den som en indikator på
ønsket, eller uønsket graviditet.
Nornenes orakel:
Når Urd ser runen forteller hun at ditt liv var et ønsket liv. Om ikke fra begge så fra den ene.
De Magiske Runene
Side
102
Fram til nå har du høstet rikelig av det som gror rundt deg. Du har et fruktbart sinn.
Verdande er Frøyas yndling og denne runen er hennes venn. Med AR plassert hos henne, bør
du sette i gang med det du til nå har utsatt. Det er på tide å ta i bruk den kreative siden av livet.
Er AR plassert hos Skuld forteller det at du har et fruktbart liv framfor deg. Kjærlighet er
din sterke side, men avpass den etter forholdene. Noen ganger opptrer du vel hodeløst og
provoserende.
Stikkord: Årsvekst, seksualitet, avling, spiren i jord og tanke.
Perpô, PETRA:
Klippen som bærer alt og alle. Den mektige runen som
representerer fjell, steiner og metall, en verdig representant
for mineralriket.
Det er veldige krefter knyttet til PETRA. Rasende vulkaner
legger store områder øde. Jordskjelv vekker Tsunamier som
drukner de som bølgene rammer.
Runen dekker et glødende indre som er Mor Jords hjerteblod. Dypt inne i seg, skjuler runen
veien til glødende urkrefter som lever dypt nede i berget. Her smir dvergene det edleste metall
om til de vakreste smykker. Her blir bergkrystallene født.
Du kan bruke runen for å komme i kontakt med kreftene fra Álfheimr. Siden runens kraft
omslutter jordgudinnen, er PETRA nær henne. Runen forsterker i tillegg egne ofringer når vi
ærer Mor Jord.
Begrepet bergtatt viser til den sorte siden av energier fra PETRA. Når slikt skjer senker et dypt
mørke seg over Hugen til den det gjelder, vedkommende blir virkelig bergtatt.
Årsaken kan være at han eller hun, uforvarende åpnet døren til en mørk side av egen Hug.
Slike sinnsstemninger kan også ramme mennesker som prøver å utføre magiske ritualer som
ligger over deres egen okkulte evne.
Noen bruker sjamanens gamle hjelpemiddel og takler ikke sinns stemningen. Du må alltid
vite hva du gjør og at du er psykisk sterk nok til å gjøre det, uvørent bruk er farlig. Vi kan
uforvarende påkalle et ukjente, negativt åndsvesen som lykkes i å stjele Hugen. Et kjent tema
for mange Zombie filmer.
Tenk deg at Hugen får en ny herre, som behersker deg fysisk. En ubehagelig situasjon som
krever stor innsats, for å få vedkommende tilbake til lyset.
Runen skjuler også mektige underjordiske energier, de som strømmer dypt under stedene der
De Magiske Runene
Side
103
forfedrene plasserte sitt urgamle Horg.
Husk at de fleste kultstedene til Kvitekrist er satt opp på våre gamle kraftsteder. I dag har stedet
mistet den okkulte magien som en gang var der. Generasjoner med misbruk av prester som
dyrker Kvitekrist, har tappet kultstedet for naturens egen åndelige energi. Vanenes opprinnelige
fruktbarhetskraft er drevet bort med kirkens onde gjerninger.
Steder som Kvitekrists tilhengere har forlatt, får litt etter litt tilbake sin opprinnelige kraft. Du
må bare prøve deg fram, men husk at det tar generasjoner å bli kvitt en slik mengde med brutal
negativitet som munker og senere et utspekulert presteskap har lagt igjen etter seg.
Husk at på samme måte som våre urgamle hedenske ritualer kan vekkes til live, kan ritualene
til Kvitekrists tilhengere gjenoppstå. Prøv derfor aldri å påkall noen av de onde åndsenergiene,
som skjuler seg hos presteskapet til Jahve.
Skal du bruke et sted som prestene har forlatt, krever det god tid og masse energi fra de
forskjellige runer for å binde de mørke kreftene som har besatt det opprinnelige kultsted.
PETRA skjuler sterke krefter som det er mulig å temme. For å klare det må du bli venn med de
underjordiske.
Skal du nå dit må du slutte å frykte dem. Husk at mørket ikke skjuler mer enn den dimensjonen
vår egen Hug prosjekterer. Vi er opplyste mennesker som har rasjonelle forklaringer på det
meste. De åndelige spørsmålene er vanskeligere å forklare. På dette punktet pendler vi ofte
mellom tro og tvil.
Evnen til åndereiser er skjult i Hugen. Bruker vi PETRA som døråpner, gjenåpner vi forbindelsen
mellom Hugen og åndsnivåer som ligger utenfor vår virkelighet.
Frykter du hva som skjuler seg i mørket? Husk at med en kraftfull kniv driver du tilbake de mest
gjenstridige energiene.
I den nattlige skogen trenger du ikke å frykte levende farer. De firebeinte er skremt bort lenge
før du kommer dit. Da er det verre med et ukjent terreng som forårsaker fall og brukne bein.
Rådet er at du først blir kjent med stien, gå den flere ganger før du prøver den ut i mørket. Husk
at en natt i skogen blir en stor opplevelse for Hugen.
På fullmåne er skogen opplyst som i det klareste dagslys. Du får en ny opplevelse av naturen
rundt deg. Det er på slike steder vi kommer nærmest den åndelige dimensjonen i livet, her i
naturens egen katedral.
Handling:
Jeg følte at kraften som runen symboliserte, krevde ekstra stor oppmerksomhet. Derfor satte jeg
av syv dager på rad for og utførte og forsterke det samme ritualet.
Det utvalgte stedet ligger tjue minutter inn i skogen fra Bronseplassen. En bratt kløft, nærmest
et skar noen hundre meter langt, som kommer opp fra Ådnevik-vannet og ender ved foten av
De Magiske Runene
Side
104
myrene i Randvigskogen.
Mot øst er det bratte fjellet glattskurt av fortidens isbreer. Mot vest er fjellsiden full av mektige
steinblokker. Over dem troner bratte heng, med nye stein som bare venter på å styrte ned.
To geologiske plater som en gang ble presset opp gjennom jordskorpen. To steintyper med
forskjellig utstråling. Hele kløften formelig strutter av energi fra kreftene bak PETRA.
Det dype skaret ender i en lyngkledd gryte, hvor det vokser flere mektige grantrær. Den nordre
delen av gryten ender i en ti meter høy, helt glatt fjellvegg.
I mer enn ti tusen år har vannet fra myrene lenger inne, funnet sin ustoppelige veg ned over den
loddrette fjellsiden. Et perfekt kraftsted for å påkalle energi fra urfjellets egen rune.
Første dagen av de sju, gikk jeg dit på ettermiddagen. Det var lett yr og en klam tåke fylte
kløften. På den lyngkledde vollen mellom granene, hadde jeg noen uker tidligere reist et Horg.
De vanlige to steinblokkene med en flat helle på toppen, et enkelt offersted.
Før ritualet startet, trakk jeg en beskyttende sirkel rundt Horget. Inne i sirkelen trakk jeg en
mindre trekant hvor det ene hjørnet pekte mot nord og den blankskurte fjellveggen, her la jeg
bergkrystallen.
I hjørnene som pekte mot øst la jeg en liten stein. Den var tung og kom fra slagghaugen til en
liten jerngruve i Vesterhus skogen, et par kilometer nord for Bronseplassen.
I vest la jeg en centimeter lang bit med armeringsjern, det ferdige produktet fra steinen. Midt i
trekanten plasserte jeg PETRA.
Bergkrystallen pekte mot Nordstjernen, vårt faste holdepunkt på himmelen. Jernmalmbiten er
det ubehandlede metallet som etter sin lange vandring til andre siden av triangelen fremstår som
ferdigbehandlet metall.
Jeg håpet at det uvanlige Hovet ville pirre de nysgjerrige energiene til de underjordiske, slik at
de visualiserte seg for meg. For jeg var ganske sikker på at den glatte fjellveggen skjulte en dør
til andre dimensjoner, kanskje inn til underverdenen.
Da triangelen var lagt, begynte jeg å danse rundt Hovet mens jeg påkalte de mektigste av de
underjordiske:
-Lofarr, Dvali, Regin, Gandalv, Andvare, Durin, Fjalar, Galar, Thorin.
Jeg danset og ropte helt til jeg følte at de underjordiske som befant seg bak den glatte fjellveggen,
var blitt oppmerksom på meg. Dette gjentok jeg seks dager på rad.
Den siste og syvende dagen ventet jeg til det begynte å mørkne. Denne kvelden hadde jeg med
tørr ved og fyrte opp et lite bål.
Etter at stedet var sikret med en ny sirkel, ropte jeg de samme navnene ut i natten. Bare at jeg
denne gangen ropt dem i omvendt rekkefølge. Forvirring skjerper sansene til de underjordiske.
De Magiske Runene
Side
105
Da jeg følte at ropene vekket de riktige energiene, tok jeg steinen og kast den mot den våte
fjellveggen. Samtidig ropte jeg navnene på de underjordiske en gang til i omvendt rekkefølge.
Så tok jeg jernbiten og kastet den mot fjellet, mens jeg ropte navnene i den rekkefølgen jeg
tidligere hadde rop dem seks dager på rad. Nå var det bare å lukke øynene å vente.
Med litt hell åpnet fjellet seg. For nå som det var blitt mørkt kunne de underjordiske gestaltene
uten fare for å bli til stein, hente gavene jeg hadde kastet til dem.
Etter en lang stund, kanskje en time fylte en raspende lyd kløften og jeg følte at sløret til den
andre virkeligheten langsomt ble trukket til side.
Uten å se opp snudde jeg meg, grep bergkrystallen og holdt den framfor det høyre øyet. Når jeg
stirret mot fjellveggen, så jeg at den var åpen.
En bergkrystall skåner Hugen. Et okkult syn som dette, kan bli i mektigste laget for et ubeskyttet
øye.
Fjellet var åpent, ut av åpningen kom et blått lys, kaldt som måneskinn. Jeg kunne se at sprakende
energibunter tumlet rundt i åpningen. De vinket til meg, ja jeg var helt sikker på at de vinket.
Denne kvelden fikk jeg demonstrert at runen var kraftfull. Urkreftene bak PETRA var tydeligvis
fornøyd med ritualet. Jeg hadde æret de underjordiske energiene med gaver, nå ville de støtte
oss. Planene for en spennende framtid på Bronseplassen begynte å ta form.
I orakelet
representerer PETRA stabilitet. Noen ganger er det klokt å la tingene forbli slik de er. Et
jordskjelv fører sjeldent noe godt med seg.
Vi gjør klokt i å stå med føttene plantet på fjellgrunn. Men selv om vi er like urørlig som en
klippe, er det viktig å bøye av når øyeblikket er der. Bruk heller runens kraft til å utforske
klippen. Leter vi lenge nok finner vi kilder til skjult visdom.
Når du behersker energiene som runen transformerer står du støtt som fjell, samtidig som du ser
fremover. Bare husk at PETRA’s energier bunner i tilværelsenes dypeste lag, selve grunnfjellet
som skjebnen er fundert på. Derfra og opp i dagen er det ofte en lang veg.
Mange ganger er du forblindet. Begrepet bergtatt henspeiler på mørke krefter, knyttet til
PETRA. Du føler at svarene på problemet holder deg fanget. Det er tungt å komme videre når
nye ideer skal settes ut i live. Noen får fysiske problemer. Som oftest skylles det dårlig kontakt
mellom kropp og Hug.
Skjer noe slikt kan du bruke PETRA for å finne en ekstra bergkrystall som gir deg fornyet
styrke.
Når du tror du har funnet den rette krystallen, legger du den sammen med runen under hodeputen.
Nattens drømmer gir deg svar på om dette er den rette. Det er bedre å prøve en krystall for mye
enn en for lite.
De Magiske Runene
Side
106
Når du har funnet den riktige bergkrystallen bærer du den i en skinnpose rundt halsen i sju
dager, helst på nymåne.
Svingningene/hertzen til krystallen forplanter seg etter hvert ut i kroppen og åpner for mulige
blokkeringer mellom Hug og kropp. Slik bryter du energien som bergtar deg eller dine.
Nornenes orakel
For Urd er PETRA bekreftelsen på din egen fortid. Spørsmålet ditt er solid plantet i grunnfjellet.
Kanskje ikke det mest spennende, men det gjør at du blir sett på som troverdig.
For Verdande betyr runen at noe voldsomt er på veg. Et jordskjelv som snur opp ned på alt.
Husk at slik urkrefter kan være nyttig når du vil begrave hendelser som er i ferd med å komme
til overflaten.
Når Skuld får denne runen vet hun at renningen er lang. Jordkraftens rune holder lenger enn
lengst. Du blir styrket i din åndelige innsikt, noe som gir ekstra energi til Hugen.
Stikkord: Mysterier, innvielse, bergtatt, klippen, det fysiske i ånden.
Twaz, EOH:
Runen symboliserer plantenes kraftkilde. Alt, fra grønne
barlindtrær til gule grasstrå henter sin energi fra energiene
bak denne runen.
En uuttømmelig kraft som EOH også tilfører Yggdrasil,
verdenstreet som bærer himmelkvelvingen med sin mektige
krone.
Den malmfulle stammen til Asken Yggdrasil er fremdeles
menneskers åndelige ryggrad. Er den din?
Runen forteller om de mektige tre-åndene, de som de Keltiske Druidene kjente så godt.
Tidligere tiders Europa var skogkledd og det var her fortidens sjamaner og Druider fant trær
som skilte seg ut, trær de kunne kommunisere med. De tok i bruk energiene bak symbolet som
til slutt endte opp som runene EHO.
Ved hjelp av trærnes visdom kunne sjamanene forutsi været. Det var viktig for stammen å vite
om det ble en hard vinter. Trærne kjenner også historiene om urkreftene som ble til våre guder.
Trær er mektige, høyreiste skapninger som en gang var enerådende i Norden, så kom vi og
hugget dem.
Skal vi få utbytte av energiene bak EOH må vi ut i naturen, ut blant de mektige trærne. Det er
her i naturens egen katedral vi får nærhet til den åndelige dimensjonen i livet. Det er her i vårt
De Magiske Runene
Side
107
eget paradis vi styrker Hugen.
Trærne vokser sent, noe som forteller at tanker og ideer også trenger tid for å vokse seg sterke.
Med hjelp av EOH styrker vi denne prosessen.
Gjennom vannet som trær og planter drikker, har de et tosidig forhold til månen. Fysisk og
åndelig. Vann er Mor Jords blod, som til alle døgnets timer lar seg påvirke av kraften fra sin
bror månen.
Astrologer sier at månen ble revet løs fra jorden da kloden i urtiden ble truffet av en enorm
komet. En kraftfull fødsel.
Det er Far Månes energi, fysisk og åndelig, som gjennom vannet regulerer livet til alt som lever.
EHO er Vidars rune. Han er sønn av Odin og gygen Grid. Nest etter Tor er han den sterkeste av
alle gudene.
Garm gjør nå høyt
ved Gnipaheller;
lenken vil slite.
og ulven løpe.
Mangt vet hun,
vidt ser jeg,
og lenger,
mot ramme kamp guders
Ragnarok
Det er Vidar som hevner drapet og dreper Fenrisulven etter at den har slukt Odin i Ragnarok.
Han setter foten i ulvens underkjeve, griper overkjeven og sliter munnen i stykker.
Det står skrevet i Völuspá, at etter Ragnarok er det Vidar og halvbroren Vale som bærer livet
videre på en ny jord.
Ikke bare levende liv, men også tanker og meninger blir påvirket av hendelser skapt av energiene
fra EOH. Slike krefter virker ofte dominerende og er vanskelig å temme.
Runen har ofte blitt bruk når ufred rår. Snurrer symbolet mot klokken er det mykt og
etterkommende, den andre vegen hakker det seg fram. Dobler du runen får du Østens symbol
på livshjulet, et hakekors.
Det viktig er ikke å jage mot målet, men stanse opp og ta lærdom av signalene. Alt levende
har en vanskelig fødsel. Noen ganger blir ventetiden lang. Først når frukten er moden, bør den
plukkes.
I ventetiden vil enkelte styrke seg på plantenes egen kraft. Men vokt deg for fallgruvene,
De Magiske Runene
Side
108
misbruk av planters energi fører sjelden noe godt med seg.
Handling:
Lenger inne i skogen, 15 minutter fra Bronseplassen, står et kraftfullt grantre. Minst 15 meter
høyt, skogens dronning.
Det var dette treet som lærte meg om at det finnes fysisk følbare åndsenergier i naturen. Energier
vi fornemmer fysisk om vi greier å stille Hugen inn på samme Hertz, eller frekvens som den
treet utstråler. Dette bunner i vår egen evne til åndelig tenkning og forståelse av følelser, som
dukker opp når man utfører et okkult eksperiment.
På samme måte som dyr og mennesker er omkranset av et elektromagnetisk energifelt, er trærne
det. Jeg kaller det aura. Mange mener det er her Hugen skjuler seg.
Mitt forhold til dagens mål, den store grana var ganske spesielt. Det siste året hadde jeg, hver
gang jeg gikk forbi treet stanset og sagt hei. Før jeg ga den knudrete stammen en god klem.
Kanskje et ubevisst forsøk på å dele mine egne lykkefølelse med et tre.
Den dagen treet svarte med å sende en bølge av pirrende energi mot hug-øyet (det tredje øyet)
og derfra gjennom kroppen, forsto jeg at jeg hadde fått åndelig kontakt med et kraft-tre, kanskje
Høvågs siste Ent.
I tiden som gikk ble jeg stadig mer fortrolig med energien fra i den mektige stammen. Flere
hundre meter før jeg var fremme ved grana, fornemmet jeg den bølgende kraften fra henne. Jeg
forsto at treet hadde en fornemmelse av at jeg kom og dermed forsterket energien i sin egen aura
for og ønsket meg velkommen.
Etter hvert lærte jeg en del om trær. At de sover om vinteren og at de på de varmeste sommerdagene
hviler når solen er på sitt høyeste. Først når det skumrer våkner de og slipper sine sødmefylte
dufter ut i naturen.
Trær er gamle, de har stor visdom som de gjerne deler med den som finner de riktige nøklene.
Det er dessuten stimulerende for Hugen å bli venn med sitt eget kraft-tre.
Da jeg for første gang ville transformere energi gjennom EOH, gikk jeg til treet jeg kjente så
godt.
Etter den tradisjonelle hilseprosessen, hvor energien fra treet skyller gjennom meg med
vellystige bølger, klemte jeg runen fast med pannen mot den knudrete barken. Jeg prøvde å
plassere runen over Hugøyet for å forsterke energien mellom oss.
Håndflatene holdt jeg noen få centimeter fra stammen. Dette er den optimale avstanden for
riktig transformasjonen av energi mellom så forskjellige auraer som våre, et tre og et menneske.
Denne dagen tok det tid før jeg følte at hun ville ha kontakt, kanskje runen skremte henne. Så
kom hun meg i møte.
EHO ble til glødende kull og jeg kjente hvordan energien fra hennes trengte seg gjennom runen.
De Magiske Runene
Side
109
Hugen ble i samme øyeblikk forenet med en uforklarlig kraft. Jeg var i henne slik hun var i meg,
vi ble virkelig ett med hverandre.
Hennes klokskap stimulerte i korte støt Hugen. Jeg opplevde en opplading av energi som gjorde
meg like seig som trevirket hennes, kanskje også litt klokere. For hun er gammel, fler hundre
år og fylt med visdom.
Så var det over.
I over en time satt jeg på en av de digre røttene helt utslitt, en positiv erfaring rikere.
Jeg forsto at auraen eller Hugen, ikke bare er et tynt lysende felt rundt mitt eget fysiske legeme.
Det er en åndelig kropp i det fysiske. En energiskikkelse som utfyller kroppen og vel så det. Jeg
antar at kommunikasjonen mellom de to nivåene foregår telepatisk via hjernen.
Litt etter litt er det mulig å trene seg opp til å få følelsesmessig kontakt med utvalgte trær. De
fleste er villig til å komme oss i møte, men det kan ta tid før det skjer. Vær tålmodig.
Bruker du runen riktig må du ikke bli redd om du føler uforklarlige energistrømmer bølge
gjennom kroppen. Det er som oftest en positiv opplevelse, som bekrefter at treet stoler på deg.
Historisk har trær stått sentralt i de gamle fruktbarhetskultene. Kelernes Druider har navnet
etter et eikeblad. Forbindelsen med eiken går sannsynligvis tilbake til naturreligioner der trærne
inntar en viktig rolle.
Nerthuskulten spilte også en sentral rolle i Norden i tiden før år 0.
I Orakelet
vitner runen om grønne fingre som av og til blir tilgriset av jord. Da er det viktig å huske at en
god gartner er utholdende og fremsynt.
Bruker du kraft fra runen, bør du vokte deg for de ville vekstenes hjelper, han de kaller med
mange navn. Plantenes verden er forbeholdt den som kjenner vegen videre.
Runen er fylt med vårens berusende sødme, sommerens varme og høstens ro. EHO tar deg i
hånden, sammen vandrer dere på skjulte stier i en ren, uberørt natur.
Er du heldig får du et glimt av Vidar, han som den gamle Edda kaller Odins sønn. Guden de sier
er mektigere og sterkere enn sin far.
Men du kan også bli stående. Med føttene begravd i den samme jorden du en gang, smilende
og svett smuldret mellom fingrene. Om det skjer og du føler at du ikke kommer videre, kan du
bruke energi fra runen som katalysator for egen endring.
Gå en torsdagskveld til et skjult dyretråkk dypt inne i skogen. Legg en stein på stien og plasser
runen på den. Denne gangen skal du ikke trekke noen beskyttende sirkel rundt stedet, her er det
fritt fram for all slags skrømt.
La runen ligge på steinen de tre nettene månen er full. Når den ligger slik i lyset fra Far Måne,
De Magiske Runene
Side
110
fylles den med den samme kraft som trær og planter nærer seg på åndelig og fysisk.
Siste kvelden mediterer du over problemene og hvilke løsninger du har på dem. Kanskje bryter
du gjennom stengslene og finner fornyet inspirasjon til fysisk og åndelig suksess.
Nornenes orakel:
Havner EOH hos Urd vitner det om en fortid med en overflod som nesten gror igjen. Likevel
er det et positivt grunnlag for et mangfoldig liv. Mobilitet har ikke vært din sterkeste side, eller
kanskje du avskyr navnløse steder?
Hos Verdande forteller EOH at du finner styrken til egen åndelig utvikling i naturen. Her, under
åpen himmel i Mor Jords egen katedral, finner vi alltid svar på våre åndelige spørsmål. Runen
advarer om at egen stridbarhet lett kan føre til en krig ingen er tjent med.
Skuld bruker EOH for å se om framtiden skjuler strid. Enten rundt deg, eller i livet du lever.
Stor eller liten, åpen krig har aldri ført til noe godt. Bruk derfor kraften fra dette symbolet til å
dreie oppmerksomheten over på fordragelighet og det gode liv. Eller bruk energien fra runen til
å bryte ut og slå rot på ny.
Stikkord: Langsom vekst, drømmetid, plante kraft, runemagi, forsvar.
Algiz, ELGR:
Dyrerikets rune, både de tamme og de ville. Runen løfter
hornene mot himmelen, Som antenner mot uendeligheten,
formidler de et ukjent budskap fra krefter utenfor oss selv.
Runen gir oss kraft til å samhandle med livet rundt oss. Den
er beskyttende og gir oss mulighet til å utvikle et klarsyn
som styrker Hugen.
Vi har to trollformular Merseburgerformelen, fra håndskrevne svartebøker fra år 900 som
fremdeles er effektive.
Det andre formularet er hensiktsmessig dersom det tilstøter ditt eget Følge noe galt. Selv om
formelen er tenk som en magisk hjelper for hester, fungerer den på andre kraftdyr.
Da kan du rope:
Og bein-vred og blod-vred og lemlestelse. Bein i bein, blod i blod, lem mot lem, som om de var
sammenklistret.
Ved å aktivisere energien fra ELGR åpner jeg for en transformasjon mellom meg og mitt eget
Følge. Noen kaller denne åndsgestalten for Hjelper eller kraftdyr, kjært barn har mange navn.
Kvitekrists tilhengere kaller de dem for engler. Ære være prinsessen som har fått Følge tilbake
De Magiske Runene
Side
111
i det norske folks bevissthet. I virkelighetenes verden er det liten forskjell på en engel og et
Følge.
Energier transformert gjennom dette magiske tegnet, kan åpne det tynne sløret som skiller det
fysiske fra det åndelige.
I denne mellomverdenen er det hjelpere, men også mer utagerende ånder. Dette kan være den
tomme energien til Hugløse gestalter.
Det kan være mennesker som dør uten at Hugen forstår hva som skjer. Kroppen forsvinner,
mens Hugen blir tilbake. Uten energi fra legeme blir Hugen etter hvert til et tomt skall, uten
egne følelser og meninger. Noen ganger tar negative åndskrefter bolig i den tomme Hugen.
Noen ganger støter vi på dem i vår verden, da gjerne nær steder de en gang levde. Når slike
sjelløse gestalter materialiserer seg i vår virkelighet, kaller vi det spøkelse eller gjenganger.
Runen advarer også mot sjelløse dyr som nærmer seg vår fysiske verden. Varulver er kjent
fra historier om mennesker som blir angrepet av dyret de trodde var et trofast Følge. I
folketradisjonen forekommer også Mannbjørn og Jerve i Hugløs framtoning.
For å sikre meg mot slike gestalter aktivisere jeg mitt eget Følge, før jeg drar til den andre siden
av virkeligheten.
ELGR er dyrenes rune og for de fleste visualiserer deres eget evige Følge seg i et dyr forkledning.
Indianerne kaller disse åndsvesenene for kraftdyr.
For å lokke på henne, trommer og danser jeg. Når jeg føler at hun er nær, kan jeg trygt passere
de nærmeste dimensjonene uten fare for angrep av sjelløse vetter.
Når i ser Følge som et dyr, er det fordi vi ikke makter å se henne slik hun virkelig fortoner seg.
En gang fikk jeg helt tilfeldig et ørlite glimt av den nakne energien bak mitt eget følge, en
fargestrålende sprakende substans, før den igjen var et dyr. Hvilket kraftdyr som er den enkeltes
Følge, forblir den enkeltes hemmelighet.
De nærmeste åndsnivåene som huser slike destruktive åndskrefter, er passasjer til ni andre og
mer spirituelle åndsopplevelser.
Sammen med Følge drar jeg dit for å oppleve samme virkelighet som fortidens sjamaner og
volver. Mediterer jeg over runen, kommer Hugen nærmere Følge.
Du kan styrke kontakten med ditt eget følge, ved å bruke en amulett med symbolet til ELGR.
Bruk runen for å kanalisere energi til amuletten. La de to ligge sammen i et døgn så fungerer
det.
Kraften fra runen, sammen med trommer og dans styrket Hugen. Dans og Galder rettet mot
runen, aktiviserer energiene fra ELGR.
Når det gjelder vårt eget Følge er det viktig å ikke identifisere seg for sterkt med åndsenergien.
De Magiske Runene
Side
112
Følge er tross alt sekunder, vår egen Hug kommer først.
Går vi fullstendig opp i energien fra Følge, mister vi lett fotfeste i vår egen virkelighet. Vi
identifiserer oss med en åndsenergi vi ikke har evne til å forstå fullt ut. Dermed blir vi overmodige
og mister fotfeste i livets realiteter.
Følge er der for oss. Når vi ikke trenger henne kan hun trygt overlates til seg selv.
Handling:
På en månelys natt gikk jeg til ett gammelt kultsted.
I boken ”Sjamanens Hest” forteller jeg om flere kraftfulle steder i skogen rundt Bronseplassen.
Denne kvelden var jeg like ved Kvåsefjorden. Mellom trestammene skimtet jeg lyset fra
fullmånen som traff havet i en sjø av måneskinn som strømmet inn mot meg.
På denne kraftfulle plassen med utsikt til fjorden, hadde jeg tidligere reist et Horg. Framfor det
hadde jeg bygget en bålring.
I kveld hadde jeg med finhugget ved i sekken og snart fortrengte de varme flammene det kalde
lyset fra månen.
Etter å ha sikret stedet mot ubudne gjester kutter jeg, etter først å ha spurt treet om lov, en kvist
som ligner ELGR.
Her klemmer jeg runen fast mellom greinene, mens jeg ni ganger ropte runens navn mot de ni
himlene. Deretter la jeg kvisten på steinhellen.
Uten en tromme som Sjamanens hest, er det ikke lett og komme gjennom til den andre sider av
virkeligheten. Heldigvis hadde jeg oppdaget at rasler er et like effektivt transportmiddel som
trommen.
Trommeskinn har dessuten lett for å bli fuktig og dermed ganske floffete. Da er det helt
ubrukelig som ridedyr på en åndsreise. Det er bedre med rasler som holder på lyden uansett vær
og temperatur. Mine er laget av to uthulte egendyrkede Kalebasser fylt med riskorn.
Denne natten danset jeg rundt Horget mens Kalebassene sendte en sprø lyd opp mot himmelen.
Jeg følte at ritualet ga en inderlig stimulans til Hugen.
I dansen prøvde jeg å bevege meg slik jeg vet at mitt eget Følge beveger seg. Etter en stund,
kanskje en time føler jeg at hun var der.
Når jeg skriver hun, kan det like gjerne være han. Kanskje Følger er Hermafroditt, tvekjønnet.
Vi finner hentydninger til slike energifelt i sagaene. Yme er et eksempel på en mektig tvekjønnet
energi.
Mens vi danset rundt Horget ba jeg Følge, dette mektige kraftdyret, om å blåse sin energi inn i
runen for å doblet den beskyttende effekten.
Den fysiske kraftutfoldelsen fylte meg med energi. Det var som om det eksisterte en egen kanal
De Magiske Runene
Side
113
fra Hugen, gjennom Hug-øyet og bort til runen. Hele mitt åndelige fokus sentrerte seg om
ELGR, som åpnet seg og slapp meg inn i det stor okkulte eventyret.
Et rituale som dette fyller kroppen med en positiv, vellystig, energi som varer i flere uker.
De okkulte kreftene jeg aktiviserer forblir dessuten på stedet. For en rask oppfriskning er det
mulig å komme tilbake for å vekke opp energiene, slik at de nok en gang styrker Hugen.
I orakelet
peker runen oftest på manglende kontakt med følget. Du føler deg plaget, motgang er din nære
venn. Eneste måten du kan snu utviklingen er å legge om kursen. Noen ganger er det lurt å
prøve enklere løsninger på det du sliter med.
Ta en tur ut i skogen, dyrenes rike. Der nynner du runens navn. Etter en stund kommer du inn
i en jevn rytme. Når du blir dyktig sliten, tar du ELGR opp av posen. Se nøye på det mektige
tegnet som strekker armene mot deg. Fortsett å nynne på navnet, samtidig som du stirrer på
runen.
Blir du omfavnet av en ukjent følelse? La den berike deg som en vitamininnsprøytning i
hverdagen.
For mange er runen selve ledesnoren på de første famlende skrittene vi tar på en åndelig veg.
Energien som transformeres gjør livssituasjonen helhetlig. Siden dagens lidelse ofte skylles
hendelser i tidligere liv, kan ELGR løse opp spenningene som binder deg til fortiden. Men først
må du finne helheten, fysisk og åndelig.
På en sjamanistisk trommereise bruker jeg runetegnet til å rope på Følget. Med sot fra bålet
tegner jeg symbolet fra runen inne i begge håndflatene. Til lyden fra trommen eller raslene,
danser og lokker jeg på ham. Når den beskyttende energien er nær, danser vi sammen.
Gjør jeg dette, løfter ELGR på sløret til de okkulte parallellverdenene som eksisterer rundt oss.
Bare husk at jeg har advart deg, ikke reis uten å ha forvisset deg om at ditt evige Følge er med
på ferden.
Når du får kontakt med fremmede åndskrefter må du huske på at rådene du får ofte er tvetydige.
Det er slik med de fleste åndsenergier. Selv et runeorakel gir sjeldent helt klare svar. Siden de
fleste råd i tillegg må tolkes, er det mye opp til den som legger oraklet å skape svarene.
Er budskapene helt uforståelige, skriver jeg det ned på en papirlapp og pakker runen inn i den.
På fullmåne legger jeg pakken i vinduskarmen. Neste morgen leser jeg budskapet med nye
øyne. Gode råd blir ofte lettere å tolke, når jeg har sovet på det.
Nornenes orakel:
For Urd bekreftet ELGR at du er jeger. Gjennom livet har du vært på jakt etter noe som er større
enn deg selv. Kanskje noe uoppnåelig?
De Magiske Runene
Side
114
Det beste er å forholde seg til den bagasjen livet har gitt deg, på godt og vondt.
Verdande tolker runen utefra den kontakten du har med ditt eget Følge. Det er bare når du lever
et liv i balanse, der kropp og Hug deler på oppgavene du har likevekt.
Harmoni er viktig for å ta riktige avgjørelser i livet.
I Skulds verden ligger livets avslutning og en ny begynnelse. Men før vi kommer så langt, må
vi drikke av de åndelige kildene livet gir oss.
Har du noe du virkelig ønsker deg, gir ELGR deg en god jakt. Enten det er et to, eller firebeint
bytte.
Stikkord: Dyrets kraft, nærhet til hjelperen, vern av legeme og ånd, forsiktighet.
Sôwulô, SOL:
At solen heter sol på de fleste språk, bekrefter at mennesket
har et felles okkult opphav.
Globalt befant steinalderens mennesker seg i hundretusener
av år på samme utviklingstrinn. De var jegere og sankere,
helt avhengige av kontakt og hjelp fra åndskrefter som var
de samme, uansett hvor på kloden menneskene dukket opp.
Våre to mest konkrete åndskrefter er solen og hennes bror
månen. To objekter som til alle tider har symbolisert det fysisk mest håndgripelige av alle de
okkulte energiene som omgir oss.
Solen gir oss varme. Den positive energien fra henne får kjærlighet til å blomstre. Kjærlighet
som fører til fruktbarhet. Derfor rommer hun den mektigste av alle de feminine energiene.
Solen er selve senter og navet i solsystemet, alt kretser om henne.
Åndskraft fra alt som eksisterer innenfor vårt eget solsystem, når så langt som energien fra Mor
Sol strekker seg. I mørket utenfor Midgardsormen er våre gudommelige energier maktesløse,
der ute finnes bare det iskalde, ånds løse rommet.
Antakelig finnes det i fjerne deler av kosmos planeter lik vår egen, som sirkler rundt sin sol.
Kanskje er kloden bebodd av vesener med et eget åndsliv, like kraftfullt som vårt, men hva så?
Det må være nok for oss at Mor Sol er senter i vår egen okkulte verden.
Solen har vært dyrket som guddommelig av de fleste oldtidsreligionene. På alle kontinenter
finner vi rester etter soldyrking. Et av de mest kjente megalittiske monumentene er Stonehenge
i England.
De Magiske Runene
Side
115
Her i Norden sto solen sentralt i Bronsealder. Trundholmsvognen (Solvognen) er et dansk
nasjonalklenodium. Et enestående bronsealder funn utformet i bronse og gull. Solvognen er en
helstøpt figur, bestående av en hest som trekker en stor vertikal skive som symboliserer solen.
Solskiven er belagt med gull på den ene siden og har fine sirkelformede mønstre.
Hesten og skiven står på restene etter seks hjul. Figuren er datert til eldre bronsealder, ca. 1350
f.Kr.
SOL symboliserer en livgivende energi som gjør livet til det er. Vår åndelige energikilde, men
også den fysiske drivkraften til alt som er til. En dualistisk kraft.
Hennes fysiske legeme gir oss energi i form av lys og varme, noe som beriker hverdagen.
Åndsenergien som strømmer ut fra SOL er hovednæring for Hugen, vi trenger den for å leve
hele liv.
Det er sommer og sol bak denne runen. Runen er kjærlighetens symbol, forbundet med lysalver
og Åsaguden Balder.
Balder er sønn av Odin og Frigg og gift med Nanna, sammen har de sønnen Forsete. Balder bor
i Breidablik, «stedet med vid utsikt». Han har også det flottest skip av alle, Ringhorne.
I okkult sammenheng er det et utall måter vi kan bruke SOL. Her nevner jeg bare et par, resten
må du prøve deg fram til.
Husk at Nazistenes beryktede SS brukte denne runen som sitt symbol.
Handling:
For å ære mor Sol bruker jeg et meget potent kraftsted, så mektig at jeg anvender stedet til flere
forskjellige okkulte ritualer.
Selve toppen, det andre trigonometrisk punkt på noen få kvadratkilometer i skogen rundt
Bronseplassen, reiser seg nitti meter over havet. I det fjerne ser jeg et blankt bånd som er havet
utenfor Flekkerøy.
For å ære Mor Sol bruker jeg dette kraftfulle stedet til okkulte ritualer knyttet til solsnudager på
sommer og vinter. Det hender også at jeg er her på jevndøgn. På slike dager transformerer runen
energi fra mor Sol, som akkurat da er ekstremt åpen for okkult tilnærming.
En slik solfest er mest effektiv om vi er mange om den. Jo flere som er med, jo mer kraftfullt
og energi-givende blir ritualet.
I dag var det sommersolverv. Stien opp til toppen er bratt, så flokken med forventningsfulle
mennesker brukte god tid på turen. Himmelen var dypblå, en sval bris skremte bort myggen,
temperaturen var behagelig.
Etter at vi har roet ned med den flotte utsikten, trakk jeg en beskyttende sirkel rundt hele
fjelltoppen.
De Magiske Runene
Side
116
Til dette ritualet hadde jeg laget en soldans, med en egen Galder som jeg sang til solens ære.
Den var så enkel at de andre raskt fant tonen.
Noen hadde med tromme og andre hadde med rasler. Sammen med galderne skaper
energiutfoldelsen en fortettet åndelighet.
Vi holdt på minst en halvtime. Først da solen var på veg ned, gikk vi bort til en lav fjellknaus
som stikker opp av lyngen.
På den glatte overflaten malte jeg vår egen solbåt, med en blanding av oker og tran.
Meningen med båten er at den skal ta oss med på en reise, dit energiene bak den kraftfulle
solsnudagen holder hus. Til å stake ut kursen har vi SOL.
En etter en kom deltakerne fram og malte en strek, som viste at deres Hug var med i båten på
ferden mot det ukjente.
Det begynte å skumre da jeg la runen på steinhimmelen over båten. Der ble den til en ny kraftfull
sol som lyser mot uendeligheten. Et mektig signal til åndsenergien i den virkelige solen.
For å forsterke det magiske ritualet tok vi hverandre i hendene og dannet en levende lenke rundt
hellebildet.
Slik samlet vi energi fra den enkelte deltakers Hug. Runen fungerte til slutt som en åpen kanal
mellom Mor Sol og oss, virkeliggjort gjennom våre egne åndelige plasseringer i den magiske
solbåten.
Da vi var fylt til randen med energi, løftet vi armene mot et siste gløtt av sol. Jeg ba de andre
om å myse mot de siste solstrålene.
Gjør vi det åpenbarer regnbuebroen seg. Når det skjer åpner vi Hugen og dermed auraen, slik at
energi fra Mor Sol gir hver enkelt av oss ekstra åndelig påfyll.
Det hele ble var en magisk aften, hvor alle fikk sin del i energien som den fysiske solen
transformerte til oss gjennom SOL.
Etter ritualet fyrte vi opp et bål. Denne sommernatten grillet vi nyslaktet svinekjøtt. Vi drakk
vann, øl og mjød til ære for alle Vanerheim og Åsgårds guder.
I orakelet
forteller SOL at du er kraftfull. Men alene får du ikke gjennomført det du ønsker. Runen er
gjennomsyret av en positiv kraft. Det er opp til deg å finne en å dele den med.
SOL er knyttet til lysalvene. Når Amors pil rammer deg er du i deres makt og bør spise likt av
kjærlighetens fire hovedretter, elskov, varme, omsorg og uselviskhet.
Energi fra runen skaper varme og forståelse mellom foreldre og barn. Bruk den aktivt dersom
forholdene skranter.
Det er mulig å bruke runen for å vekke kjærlighet hos en annen. Sov sammen med runen i sju
De Magiske Runene
Side
117
netter. Hver kveld tenker du intenst på den du elsker.
Neste gang du oppsøker vedkommende gjemmer du runen på soverommet. Sju dager senere
henter du den. Er du heldig så kanskje…
For Sjamanen er runen som en skinnende rustning. Den beskytter mot fremmede krefter, også
mot Amors elskovstunge piler.
Danser du med hjelperen i solskinnet, får du kraft til å binde natten og alt som gjemmer seg i
mørket.
Bruk runen når du vil belyse dine problemer. Mange vanskeligheter blekner i det sterke sollyset.
Før du tar et valg må du avgjøre om beslutningen er ugjenkallelig. Velger du galt er sollyset alt
ødeleggende. Da møter du en høst med brunsvidde enger.
Verre er det om du bruker kraften til å vokse deg større og sterkere enn du virkelig er. Dette er
grunnen til at presteskapet i mange religioner gjemmer seg bak kraften til SOL.
Du og jeg er runemagikere, åndelige anarkister. Vi bruker kraften fra runen på selvutvikling,
ikke som et maktmiddel.
Sol skal behandles forsiktig. For mye sol er like galt som for lite.
Nornenes orakel:
Havner SOL hos Urd forteller runen at fortiden ikke har noe å skjule. Alt du til nå har gjort tåler
solens lys.
Men for mye sol tørker også ut alle tegn til liv. Hva har du med deg, spirende grønne planter
eller visne busker?
Når SOL kommer til Verdande lyser den opp hverdagen. Husk at noen ganger dukker det fram
ting som skulle forblitt i mørke, det er opp til deg å velge rett. Bruk lyset fra Mor Sol for å
varme deg, både fysisk og åndelig, da blir hverdagen lettere.
I orakelet kan runen virke forstyrrende på Skuld. Hun oppdager feil i renningen som mørket
ellers skjuler.
Men som oftest smitter lyset over og styrker livstrådene. Husk at framtiden trenger lyset fra
SOL, for mye mørke svekker Hugen.
Stikkord: Skapelse, kjærlighet, ild, svidde fingre, gudenes tilholdssted.
De Magiske Runene
Side
118
Tiwaz, TYR:
Den åndelige krigers rune, det er her magikeren henter sin
kraft. Bare husk at våpenet vi bruker er ord, ond makt er
ikke en åndshøvding verdig.
Symbolet er så kraftfullt at krigere i eldre tider malte
runetegnet på skjoldet før den store striden.
TYR er Åsa-guden som gir sitt navn til Tirsdag. TYR som
har en av de eldste energiene og er en av de mektigste av himmelgudene.
Åndsenergien bak Tyr er kjent fra flere europeiske kulturer. På Sanskrit, et av de eldste språkene
på den indoariske greinen av indoeuropeisk språket heter han Dyaus. Grekerne kalte ham Zevs,
mens han i Roma het Jupiter.
Aktiviserer du runen får du, ved hjelp av symbolets maskuline kraft, styrken tilbake i livet. Den
gir ny energi til kroppen, noe som styrker Hugen. Med Tyrs hjelp våger du å kaste deg inn i
utfordrende situasjoner.
For å være på den sikre siden, bør du ofre til Tyr før du drar ut i åndskampen. For det skjer at
gammel tro blir vond å vende.
Når jeg skriver at runene er magiske tegn som formidler energi fra udefinerbare åndskilder, er
det for mange ganske sært.
Når slike tanker treffer meg er det godt å kunne meditere over TYR. Jeg prøver å holde meg
inne med energiene bak denne spesielle runen. Bruker jeg den riktig, blir Hugen mottakelige for
de samme åndsenergier som sjamaner og volver i en fjern fortid manet fram.
Det står skrevet at når kampgny gjaller, er det guden Tyr som avgjør hvem som er den endelige
vinneren. Det samme gjelder i åndskampen.
Når jeg utfører et rituale til ære for Tyr, er målet kontakt med det ukjente, det magiske som
skjuler seg bak runetegnet. Han er en av de mektige urkreftene og magien som blir til i hans
navn er total.
Når ritualet rundt ofringen stemmer, blir jeg omfavnet av en kraft som får meg til å sveve
gjennom en ellers traurig hverdag. Jeg blir en kriger, med krigernes vilje til å overleve for til
slutt å drikke av seierens søte nektar.
Noen ganger er striden ganske nær. Husk at kampen om dominans mellom to som elsker
hverandre, bare vekker negative energier. De kan bilegges ved hjelp av TYR. Men husk at slike
handlinger krever mot. Legger du skjebnen i Tyrs hånd, kan striden avblåses på en positiv måte.
Det var TYR som ofret armen da Fenrisulven ble tjoret med lenken Gleipne. Denne lenken ble
De Magiske Runene
Side
119
laget av dverger, smidd av seks ting som ikke finnes. Fiskens åndedrett, kvinneskjegg, fuglens
spytt, fjellets røtter, lyden av kattepoter og bjørnens sener. Lenken holdt, Fenrisulven var fanget
og Tyr mistet armen.
Den viktigste lenken er kjærlighetens lenke. Når den omfavner Hugen, skaper den en styrke
som tåler det meste. Denne intense energien er forvirrende og magisk på en gang.
Tyr er også en sentral gud i dramaet omkring Ragnarok. Først kommer tre år med krig, så
kommer Fimbulvinteren. Vi kan lese i Yngre Edda:
Ganglere sier: «Hva er å fortelle om Ragnarok?»
Høg svarer: «Store ting er å melde om det, og mange òg. Det fyrste er at det kjem ein vinter som
er kalla Fimbulvinter. Då driv det snø or alle ætter, det er sterk kulde og kvasse vindar, ingen
ting har gagn av sola. Det er tre slike vintrar - utan sommar imellom. Haner skal gale; en hos
æsene, en hos jotnene og en hos Hel. Det blir oversvømmelse og skipet Naglfar sliter seg løs fra
fortøyningen. Heimdall blåser i Gjallarhornet.
Når dette skjer samler Jotnene seg under ledelse av Loke for å slåss mot æsene. Fenrisulven
kommer med ene kjeften ved jorden og den andre ved himmelen. Han sluker Odin hel. Vidar
(Odins sønn) hevner seg med å drepe Fenrisulven.
Midgardsormen kjemper med Tor. Tor seirer, men orker bare å ta ni skritt før han segner død
om.
Tyr dør da han slåss mot Garm, og de to dreper hverandre. Som det heter i Vǫluspá:
Garm gjør nå høyt
ved Gnipaheller;
lenken vil slitne
og ulven løpe.
Mangt vet hun,
vidt ser jeg, og lenger,
mot ramme kampguders Ragnarok
Yggdrasil og alt annet levende faller, men dette blir starten på en ny jord. De to som
overlever Ragnarok, er menneskene Liv og Livtrase. Etter det store gudeslaget søker de to
ly i Hoddmimeholtet. Der det eneste de har å leve av er morgenduggen. Herfra overlever de
ildstormen som herjer verden.
Historien kan være profetier om Atomkrig, vulkanutbrudd eller en komet. Muligheter for
Ragnarok er mange.
Runen representerer en maskulin kraft. Få menn temmer disse voldsomme kreftene. Ofte er
det tanker og innflytelse fra krigeren Tyr som fyller menns Hug. Noen menn bruker runen for å
De Magiske Runene
Side
120
tvinge til seg kraft fra BJARKAR, kvinnens rune.
Verre er det når kvinner blir bergtatt av runens maskuline kraft. Noen ganger blir de mer
maskuline enn de groveste menn.
Mange ganger må du selv nedkjempe en ensidig maskulin kraft. Først da kommer du videre i
din egen åndelige utvikling.
Det er viktig at du ikkegjøre ting i livet ditt. Dette kan være enkle ting som å endre livsstil, snu
kappen. Kanskje leve livet på en annen og mer opplyst måte som styrker Hugen.
Ofte kjemper du en ensom kamp før du når fram til grunnpilaren i livet. Derfor er det viktig å
bruke runen riktig.
Valkyrjene bruker runen når de henter kraft som er få forunt. Som en Åsgårdsrei farer de gjennom
luften på jakt etter Hugen til drepte krigere.
Berserkene får sin fryktløshet ved å dyrke TYR, men husk at selv villmenn er sårbare.
Som oftest er det er viktig å møte fiender uten å ty til vold. Men vold skal heller ikke overrumple
deg. Går du ut i strid vil runen styrke deg.
Under ritualet for denne runen bør menn ofre med sine brødre, kvinner med sine søstre.
Handling:
Det er flere gravhauger og røyser i nærheten av Bronseplassen. De sju er fra bronse og jernalder,
de ble alle plyndret av skattejegere på 1700 tallet.
Kanskje fant gravrøverne noen merkelig gjenstander av bronse eller jern. Ting som etter få
generasjoner forsvant på historiens skraphaug.
En av gravrøysene ligger uveisomt til, ut mot havet. Det letteste er å komme dit med båt. Stedet
har bare innsyn fra Kvåsefjorden. En fordel når jeg holder på med mere suspekte ritualer, slike
som pirrer den allmenne forargelsen.
Målet mitt var å få innsyn i de urgamle ritualene som omgav begravelsen, ikke dauding-kraft.
Jeg ville oppleve det som skjedde da den som ble gravlagt i en storhaug ble gravd ned. Et slikt
syn ville bedre historieforståelsen min.
Røysen er bygget av runde rullestein, som havets bølger gjennom årtusener har formet. En
fordypning i senter av røysen, forteller at det var her fortidens grav-plyndrere en gang lette etter
skatten de aldri fant. Vinden hadde blåst gjennom gravrøysen og tæret bort alle spor etter den
eller de som for 3000 år siden ble begravd her.
Det var denne mektige gravrøysa fra bronsealder jeg brukte, da jeg en tirsdag i mai aktiviserte
energien i TYR.
Fremdeles formelig dirrer hele Rovodden av åndelige overlevninger fra ritualet som en gang
ble utført akkurat her.
De Magiske Runene
Side
121
Første gang jeg kom hit fornemmet jeg de urgamle seremoniene rundt begravelsen. Minnene fra
den gang var fremdeles til stede i naturen rundt meg og de økte jo nærmere jeg kom gravrøysa
på 10 x 5 meter. Den ruver halvannen meter over bakken, et praktfullt skue.
Det var en tirsdag ettermiddag jeg gikk ned til båten og rodde ut til odden.
Etter å ha skjermet terrenget rundt røysa så godt det lot seg gjøre, plasserte jeg runebrikken med
symbolet for TYR på en stein mot syd.
Mens jeg utførte ritualet følte jeg at runen representerte en død kriger. Han som en gang ble
hauglagt her, med utsikt til det mektige havet som skyller inn Kvåsefjorden.
Jeg gikk rundt haugen og la runeposen på nordsiden, før jeg stilte meg midt i fordypningen og
ropte runens navn ni ganger mot himmelen.
Da ropene stilnet la jeg meg ned i fordypningen. Her prøvde jeg å stille Hugen inn på samme
frekvens som fortidens ritualer hadde preget inn i stedet.
Da jeg følte at tiden var inne reiste jeg meg og ropte runenes navn ned i gravrøysa, før jeg la
TYR tilbake i runeposen.
Dette ritualet gjentok jeg fire tirsdager på rad, den tredje var ganske regnfull.
Fjerde tirsdagen slo jeg en ny beskyttende ring rundt gravrøysa, før jeg la meg på ryggen
i den meterstore fordypningen. Jeg holdt runen med TYR i høyre hånd, i venstre holdt jeg
bergkrystallen. Med gjenlukkede øyne konsentrerte jeg meg helt og fullt om å se gjennom det
tredje øye, Hugens visuelle kanal.
Etter en stund følte jeg at graven var åpen, det sto mennesker rundt den. De sang, trommet og
blåste i store bronselurer.
Ordene ble fremført på et ukjent språk, jeg følte det mektige begravelses rituale til Tyrs ære.
En pulserende varme strømmet gjennom kroppen og jeg forsto at krigernes hjelper var på min
side. På tvers av mørket hadde jeg seiret over døden, jeg var tilbake.
Jeg vet ikke hvor lenge det holdt på, bare at mørket senket seg før de siste gestaltene forlot
stedet. Først da sto jeg opp og rodde bort.
Den natten raste det et hav av besynderlige tanker gjennom hodet. Etterpå var det stort sett
forvirrende rablerier som fyller flere sider i notisboka.
Som oftest er en styrket energi i dagliglivet, den gevinsten de forskjellige ritualene gir meg.
Det er som om fortidens okkulte mysterier, gir meg overskudd til å møte nåtiden. En uforklarlig
energi strømmer inn i Hugen. Følelsen av psykisk velvære styrker meg fysiske.
Er jeg heldig lever jeg i lange tider på det overskuddet ritualet gir meg. Står jeg framfor en
mektig strid, gir et rituale som dette, en styrke det er vanskelig å trenge gjennom.
I orakelet
De Magiske Runene
Side
122
viser runen at den hardeste kampen er den du fører mot seg selv. Følelse av kraftløshet lammer
dagens gjøremål.
Da griper jeg runen og fokuserer på resultatet. Langt der fremme mottar vi ridderslaget. Men
husk at; tålmodighetens belønning er tålmodighet. Vi finner den gjennom rettskaffen oppførsel
og sannferdig tale.
I forbindelse med kjærlighet, forteller TYR at tidspunktet er inne. Husk at stor kjærlighet siden
kan bli utgangspunkt for en stor strid.
Bruk runen slik at du beseirer tvilen i deg selv. Ikke la ukontrollert vrede overmanne deg. Den
er som en bumerang og rammer til sist bare deg selv.
Ofte går jeg med denne kraftfulle runen i lommen. Trenger jeg hjelp klemmer jeg hånden rundt
den mens jeg mumler:
-Týr er einhendr ása, andre gir han meg.Nornenes orakel:
For Urd er dette en tvetydig rune. Makt kan brukes til krig, men også for å skape fred. Runen
viser en fortid som har krevd mye. Ofte har du fått problemer tilbake. Voldsomme følelser er
framtredenen.
For Verdande er TYR en stridbar påminnelse. Rundt deg er det ufred, er den selvforskyldt?
Diplomati løser ofte store utfordringer på en fredelig måte.
Hos Skuld viser runen at framtiden stormer mot deg. Du føler at den er som en hær i oppløsning.
Den vise Nornen prøver å beskytte ditt livs renning mot de råeste energiene til TYR.
Nornens kraft er sterk, er du det samme? Makter du å stå i mot negative energier fra TYR?
Stikkord: Åndelig krig, mot, initiativ, seier over ego, ukontrollert vrede.
Berkô, BJARKAN:
Runen er fylt med livets kraft. Den er den grønne bjørka
som forteller at våren er her. Den vakre hvite stammen, den
søte bjørkesaften. Runen har sin urgamle bakgrunn i vårens
eksplosjon av fruktbare energier, som får bjørka og resten
av naturen til å springe ut.
Runen byr på en åndelig tilnærmelse til BJARKAR.
Symbolikken bak det kraftfulle runetegnet er like gammelt
som menneskeheten. I sin opprinnelse representerte symbolet de livs begjærende følelsene som
fylte Hugen til steinalder mennesket, der hun vandret gjennom den vårgrønne skogen.
De Magiske Runene
Side
123
Stammen hadde sine egne ritualer for å feire våren. Ved å ofre og ære energiene bak BJARKAN
kunne sjamanen påvirke dem til å gi tilbake en grøderik vår.
For nettopp våren er tiden da ustyrlige fruktbarhets-energier flagrer rundt i kropp og Hug til
planter, dyr og mennesker. Hvem husker ikke den ene altoverskyggende kjærligheten, den
gangen ustyrlige energier fylte en ung kropp og Hug.
Etter hvert laget menneskene okkulte ritualer knyttet til våren. Fra stammens kraftsted påkalte
de urgamle energier som skjulte seg bak fruktbarhets-symbolet.
Etter hvert ble energiene omgjort til menneskelignende guder knyttet til symbolet, BJARKAN
blir definert til å være nær den store jordgudinnen.
Gjennom hele vår historie har menneskene vært nær knyttet til driftene fra våren og fruktbarheten
som følger med BJARKAN.
På 200 tallet risset den første sjamanen BJARKAN inn i den første runebrikken og et nytt
kraftsymbol var født. Den sterkeste blant de sterke, jordens egen rune.
Den eier en feminin energi, som i sin begynnelse ble opphav til alt som er til. En feminin urkraft
hvor ild er ild, har også en begynnelse, en eksistens før Nivlheims kulde penetrerer henne.
Runen gir deg anledning til å aktivisere grunnleggende feminine energier. De er voldsomme,
energiske, dirrende av fruktsommelighet.
Runen formidler energi fra den store jordgudinnen. Den fremste Åsynje kalte henne Fjorgyn,
datter til natt og mor til Tor.
BJARKAN er fylt med ømhet, varsomt strekker hun armene fram mot den kommende dagen.
Runen skjuler alt som kravler og kryper på den arrete overflaten av vår store mor. Jordgudinnen
som nærer oss av sin overflod.
Vi kan alle høste av hennes goder. Jeger, fisker, bonde, eller kanskje stresset mor eller alenefar,
alle er vi prisgitt hennes luner. Da er det best og ikke tirre den mektige gudinnen. For når Mor
Jord en gang rister på seg, som en hund rister seg for å bli kvitt utøyet som plager henne, er vår
tid over.
Evolusjonen må starte på nytt. Hugen får en lang søvn før en ny evolusjon, i en ny natur er på
plass. Her finner du mer om inkarnasjon.
Vi løfter BJARKAN høyt når vi krever at miljøet må komme på dagsorden. Dette er runen som
transformerer energi som styrker oss i kampen mot maktmenneskene som river kloden i stykker.
BJARKAN er også forbundet med okkulte energier, som fruktbarhetsvetter, sortalver og Diser.
Disse åndsvesenene kan brukes som beskyttelses-ånder, bare husk at mange Diser har en troløs
legning. Hjelpen de lover kan utebli når striden hardner til.
Alveætten er stor, fra de minste sommerfuglaktige, til de store åndshøvdingene. Det er mye
De Magiske Runene
Side
124
visdom skjult i deres udødelige minne. Bruker vi runene for å transformere energi, er det mulig
å danse med dem over sommer-engen.
Alver eksisterer som åndsenergier i parallell-verden til vår som heter Lysalvheim. Bruker du
Sjamanens Hest, kan du dra med et åpent sinn, BJARKAN hjelper deg.
En av de mektige med god kontakt til dette symbolet er Frigg, gift med Odin, mor til Balder.
Hun som sitter i sin store sal Fensalir og bestemmer over menneskers skjebne, ofte ved hjelp
av kjærlighetens renkespill. Gjennom de energiene runen formidler, beskytter hun ekteskapet
med moderlige godhet.
Det er hennes spinnerokk som en gang ga navnet til stjernebildet Orions belte. Et vitnemål om
en astronomisk mytologi med røtter tilbake til urtiden.
Handling:
Trenger jeg alvekraft for å trigge runen, oppsøker jeg en alvering-heksering. Dette er sopp som
vokser i sporene etter alvenes ringdans.
På nabojordet mot vest har jeg et slikt sted. Dypt under den fruktbare jorden eksisterer det
uforklarlige energier, som får alvene til å danse akkurat her.
Jeg gikk dit en sval maikveld. Solen var på veg ned bak trærne i vest. Små tåkeflak drev over
det duggvåte gresset. Den fuktige grønnfargen i naturen var intens mot den dypblå himmelen.
Etter å ha sikret stedet mot negative energier la jeg runen med symbolet til BJARKAN i midten
av alveringen.
Selv satt jeg på en stubbe mot vest. Derfra kastet de siste solstrålene skyggen min ut over
alvenes danseplass.
(Hvitløk hjelper mot myggstikk.)
Da de første tåkevesenene dukker fram, sa jeg med lav stemme:
Gandalv, Vindalv, Vaners venn søker dere.
Navnet Gandalf stammer fra det norrøne diktet Voluspå. og betyr: Gandr magi, Alfr, Alv,
Jeg satt helt stille mens jeg gjentok ordene. Ønsker alvene kontakt, visste jeg at tåkevesenene
ville bli fastere i formen.
Jeg prøvde å lokke dem nærmere ved å synge en dempet Galder, samtidig som jeg varsomt
løfter håndflatene mot dem.
Ordene jeg sang var fra Grimnesmål som forteller at Frøy fikk Alvheim i tanngave da han mistet
sin første tann. Et søtt kvad som jeg håpet ville lokke alvene nærmere.
De Magiske Runene
Side
125
Ydalar heiter
der som Ull hev
sine salar reist:
Alvheim Frøy fekk
i fyrndeheimen
av tivar i tann-fe.
Noen ganger drev de bort, for så å komme ganske nær. Da det skjedde ble tåkedottene fastere
og jeg fornemmet en behagelig, nærmest vennlig energi komme strømmende mot meg. Jeg
lukket øynene og kjente hvordan de berørte fingertuppene mine. Klamt, litt kaldt men kraftfullt.
Alvekraft er magisk, denne kvelden ble jeg glad og forundret på samme tid. Som en bil som får
bensin, fylte jeg mine egne tanker med alvenes mektige energi.
Ritualet lærte meg at når alvers energi transformeres gjennom runen og treffer den som seider,
blir kroppen fylt med undring og godhet.
Den kultiske prosessen styrker Hug og kropp, noe som selvsagt styrker i hverdagen.
I orakelet
advarer BJARKAN mot sykdom. Bruk runekraften aktivt for å få til en naturlig sirkulasjon av
energi i kroppen. Den kan også fortelle at et nytt liv er på veg.
Siden runen representerer alt som lever, peker den på den enkeltes mulighet til å utvikle seg
fysisk og åndelig.
Det er ikke alle som har en alvering, så oppsøk ditt eget sted og bli venn med naturen der du
finner den.
Siden BJARKAN er spesielt virkningsfull mot sykdomsånder, er dette en fin måte å transformere
legende energier. Slike kraftfulle ritualer kan brukes til egen eller andres helbredelse.
Kvinner har til alle tider hentet kraft og visdom hos Mor Jord. Slangen er hennes symbol.
Noen bruker hemmelige hjelpere når de søker åndelig visdom. Mitt råd er at med slike urgamle
sjamanistiske hjelpemidler, skal du kjenne deg selv og dine begrensninger. Husk at du søker er
en åndelig opplevelse, ikke en kroppslig nytelsen.
Fruktbarhet er knyttet til runen. Legger du runen under sengen før en hyrdetime, trigger du
graviditeten.
Du kan også meditere over runen når du ønsker å gå sjamanens veg. Den styrker dine følelser
når det gjelder fødsel, morskjærlighet og vekst.
Hekser kan bruke runen når de samler legende urter på sommersolsnu. Runen potenserer de
helbredende kreftene i urtene.
De Magiske Runene
Side
126
For å få til dette fokusere du på den planten du har tenkt å plukke. Hold runen over den. Bruk
god tid, prøv å åpne en kanal mellom energien i planten og den energien runen transformerer.
Det hender det tar tid før planten fornemmer at runen er der.
Med en positiv kontakt transformerer runen en positiv energi, som planten beholder når vi
tørker den.
BJARKAN advarer mot nesegrus hengivenhet. Noen ganger må bånd brytes, selv om du aldri
føler deg helt fri.
Ikke jakt på kvinnen som fyller mors plass, eller menn som fyller fars. Søk en kravløs kjærlighet,
den som gir får.
Ved kontemplativ konsentrasjon er runen med på å styrke prosjektet du er i ferd med å utvikle.
Tiden er inne, loddet er kastet, sett i gang med det du brenner for.
Nornens oraklers:
Til Urd forteller BJARKAN at du har levd et godt liv. Harmoni og et fruktbart felleskap preger
fortiden.
Til tider har du følt at den feminine delen av oppveksten har vært overveldende. Men Alver har
alltid voktet på deg, husk det.
Når BJARKAN havner hos Verdande vitner det om en utilslørt tilfredshet med dagens situasjon.
Renningen ligger glatt og livet blir levd slik du ønsker det.
Kjærligheten vokter på deg, grip muligheten eller si nei, valget er ditt. Bare husk at et feilaktig
valg er noe du sliter med resten av livet. Tenk over hva du skal velge, både en og to ganger før
du velger veien videre.
Kraften fra denne runen sikrer fruktbarhet om du bruker den rett.
Skuld vokter over framtiden. Når BJARKAN, havner hos henne kan det bety at framtiden blir
harmonisk, du lever et velklingende liv. Noen disharmoniske toner dukker alltid opp, men med
hjelp av runekraften driver du dem tilbake dit de oppsto.
Stikkord: Mor Jord, nytt liv, utvikling, kvinnelig kraft, kjærlighet.
De Magiske Runene
Side
127
Ehwaz, JOR:
Hestens rune. En hemmelighetsfull rune med en sammensatt
karakter.
På ryggen av Sjamanens Hest oppsøker vi mektige energier,
som har sin eksistens i magien bak symbolet til menneskets
trofaste hjelper, hesten.
På hesteryggen, til hjerterytmen fra sjamantrommen rir vi
gjennom sløret til skjulte åndeverdener. Runen har kraft
nok til å hjelpe oss på ferden.
Er du alene kan du i stedet for tromme, bruke rasler. Rasler fungerer til alle tider og i all slags
vær, også i regn.
Fokuser på lyden fra raslene, jeg prøver å finne tonen og synge med, gjerne en kraftfull galder.
Samtidig danser jeg til kroppen ikke orker mer. Da er den fysiske halvdelen av meg så utmattet
at Hugen kan kaste seg på JOR som galopperer forbi.
Siden runen gjemmer minnene fra tidligere sjamanens reise, fungerer JOR som beskyttelsesamulett når jeg trommer.
Odin og Sleipner er knyttet til denne runen. Mye av den okkulte kraften til den enøyde guden,
skjuler seg i JOR.
Sleipner er Odins sorte hingst. Den har 8 ben og løper like fort som vinden, enten det er i luften
eller på jorden.
Sleipner var en gang en fole av hingsten Svadilfare og den tvekjønnede Loke, som den gangen
hadde skapt seg om til ei hoppe.
På ryggen av Sleipner som virkelig forblir Sjamanens Hest, rir Odin mellom de 9 himlene for
å Seide.
Jeg bruker JOR om ekstasen fører meg på ville veger. Denne utvalgte runen gir meg ekstra
beskyttelse. Klamrer jeg meg til energiene runen transformerer, vil den fyrrige hingsten berge
meg ut av en hver skremmende situasjon.
På slike Hugreiser er det viktig at vi har et fornuftig forhold til oss selv. Overspenthet eller
depresjon er ikke den rette sinnsstemning for en okkult reise.
Vent til Hug og kropp er i balanse. Finn et harmonisk leie som letter åndereisen.
En positiv sinnsstemning fører til at sløret mellom vår egen fysiske verden og de åndelige
parallell- verdenene blir tynnere.
De Magiske Runene
Side
128
Åndelig energi fra runen kan gjøre den som seider usynlig. Runen er så mektig at den
transformerer nok energi til å forsterke et mulig Hamskifte.
På ryggen av hestens rune JOR, er det mulig å dra rundt i vår egen virkelighet iført fremmed
Ham.
Med en ny Ham blir vi usynlig for de negative energiene som tusler rundt i skogen på nattetider.
Vi ser dem, de ser ikke oss. Det vi gjør er å kopiere ritualet til Odin, som snek seg usett rundt i
de ni okkulte verdenene da han skiftet Ham.
Dette er også Hermods rune. Han som Odin sendte til Hel for å forhandle med underverdenens
herskerinne om Balders frigivelse.
Runen er sjamanens styrke, men også dødens følgesvenn. Husk at det er få levende som følger
den døde på ferden til Helheim.
Legger du ut på en farefull ferd som dette, er det viktige å bruke runen rett. Kommer du feil
avsted, oppdager du fort at vegen tilbake er innviklet og lenger enn lengst.
Da er det godt at runen er fylt med hestens styrke. Den er en pålitelig og sterk hjelper. Som
menneskets følgesvenn i tusenvis av år vil energiene som skjuler seg bak runen gjøre deg godt.
Blir du venn med runen forblir den din trofaste følgesvenn. Runen skjuler hestens utholdenhet,
også ur hingstens utemmede villskap.
Nye tanker finner næring rundt dette symbolet. Slik solen har sin faste gang over himmelen, gir
energien fra runen kraft til de framtidige planene dine.
Hesten har i uminnelige tider båret byrdene for menneskene. Du kan stole på at JOR også
makter å bære dine.
Handling:
Et stykke fra Bronseplassen ligger jegertoppen. Her har jeg funnet det perfekte stedet for
Hamskifte.
Hvorfor vil jeg utsette Hugen for et Hamskiftet?
Først og fremst okkult nysgjerrighet. I tillegg mente jeg at det i en fremmed Ham var lettere for
Hugen å utforske virkeligheter som vanligvis er vanskelig tilgjengelig, både fysisk og åndelig.
Et hamskifte er en transformasjon, den gir nye innfallsvinkler til vanskelige åndelige spørsmål.
Målet var at jeg i en ny Ham brukte naturens egen katedral for å få svar på sannheter jeg ikke
forsto?
Ved å aktivisere energien i symbolet til JOR, følger jeg Odins eksempel. Den mektige guden
danset og sang Galdre til ekstasen grep ham. Først da dro han rundt i ny Hug som en fugl eller
et dyr, det sies at han var alle steder på en gang.
For at jeg skulle få nok energi til at Hugen skiftet Ham, måtte jeg gjennom en ukjent prosess.
De Magiske Runene
Side
129
Først måtte runen lades opp.
Jeg gikk opp på jegertoppen en sein kveld i mars. Det var den første av de tre nettene månen
var full. Her fra jegertoppen var skogen under meg magisk. I det fjerne så jeg en sølvglinsende
stripe av hav. Under meg blinket tusen lys mot meg. Det var månen som speilet seg i isen på
Daletjønn.
Jeg hadde tidligere bygget et Horg av stein jeg fant skjult i lyngen rundt toppen. Siden dette var
min lokale kultplass gjorde jeg meg flid og bygget et vakkert Horg.
Denne første av de tre nettene med fullmåne, sikret jeg stedet med en beskyttende ring. Først
da la jeg runen på toppen av Horget. Så galdret jeg en sang om Hofvarpnir hesten til Gnå, en
åsynje for Frigg.
Kva er det som flyg der?
Kva er det som fer der,
eller lauper gjennom lufti?
Den kvelden danset jeg en halv times tid før jeg åpnet sirkelen og gikk hjem.
Neste kveld kom jeg tilbake og slo en ny beskyttende sirkel rundt sted. Jeg sang og danset en
gang til for runen og forhåpentlig for energiene som skjuler seg i dimensjonen bak henne.
Den tredje natten månen var full, ble det sent på kvelden før den kom opp over Heståsen i øst.
Herfra kastet den et iskaldt, ganske trolsk lys over jegertoppen.
Jeg startet ritualet med å slå en ny beskyttende sirkel rundt toppen. Runen ble på nytt plassert
på toppen av Horget med symbolet opp.
Denne gangen hadde jeg med raslende. Den sprø knitrende lyden fylte luften rund meg, da jeg
danset rundt Horget.
Flere ganger galdret jeg de samme ordene som sist. Håpet var at Hofvarpnir skulle galoppere
rundt og spre påkallelsen til de rette energiene.
Etter en stund var det tydelig at den sprø lyden fra to kalebasser lokket fram skjulte energier.
Etter hvert som jeg danset økte lyset fra fullmånen i intensitet og etter en stund føltes det som
om runen ble selvlysende. Lyset rundt meg vibrerte stadig raskere. Lyden ble til et mangefarget
fossefall av brusende energier. De fylte Hugen og med en skjelvende sitring drev jeg ut av min
gamle Ham.
Jeg oppfattet at jeg nå, i en usynlig Ham svevde bort fra den beskyttende sirkel. Trærne sto som
lysende søyler, med tretopper fylt med stjerner. Jeg var ett med ubrukte krefter som fylte meg
med følelser.
Følget var med meg, jeg kunne ikke se henne bare føle at hun var der. På utvalgte steder så og
De Magiske Runene
Side
130
hørte jeg ting som ikke er av vår verden. Tiden, den gamle illusjonen sto stille. Jeg vet ikke hvor
lenge Hugen drev omkring i ny Ham, men brått var jeg tilbake i min gamle. Den var blitt ganske
frossen siden sist jeg brukte den.
Innenfor den beskyttende sirkelen ble jeg sittende å roe ned, mens jeg fulgte månens gang over
den nattsvarte himmelen. Slik prøvde jeg å oppsummere det som hadde skjedd.
Jeg forsto at det fremdeles var mulig for Hugen å forlate kroppen. Denne gangen iført fremmed
Ham, for å utforske ukjente energinivåer.
Den midlertidige Hammen var usynlig og derfor beskyttende. Gjorde jeg noe tåpelig kunne
ingen spore dumheten tilbake til Hugens rettmessige eier.
Jeg følte at ritualet hadde gjort noe med meg som menneske. Jeg er meg, men jeg kan også bli
noe annet. Det var spennende å utforske en ny dimensjon i tilværelsen.
Før jeg gikk tilbake til virkeligheten, fjernet jeg den beskyttende sirkelen rundt Horget.
Runetegnet lot jeg ligge og hentet det først dagen etter da solen sto på sitt høyeste. Da for å se
om runen hadde energi til senere hamskifter.
Metoden for å finne ut slikt er enkel. Jeg rister runen i hånden, lukket øynene og legger den
tilbake på Horget. Blir den liggende med symbolsiden opp og beina mot meg, er det et positivt
signal, runen var fremdeles ladet med energi.
Blir den ligget på ryggen, kan et framtidig hamskifte vært forbundet med fare. I så fall må jeg
ha aktivisert runen med det samme ritualet ved en annen fullmåne.
I orakelet
forteller JOR at du bør flytte på deg, kanskje finne et nytt bosted. Runetegnet har bred nok rygg
til å bære alle dine bekymringer. Du blir sikker i din sak og får overskudd til å dele fremgangen
med andre.
JOR´s rygg god å sitte på og den leder deg frem på stier du trodde var ufremkommelige. Kommer
du overens med runen gir den deg utholdenhet, pågangsmot og kraft.
De negative aspektene ved runen er viktige. Selv om døden er en ny begynnelse, skal du vente
til din tid kommer. Husk at Hel, datter av Loke, søster av Fenrisulven og Midgardsormen,
vandrer en armlengde fra din venstre skulder.
Runen gjenspeiler ditt behov for noe å støtte seg til. Noe trygt som bærer deg videre gjennom
livet. Du er usikker på tiden som ligger fremfor deg.
Hvorfor frykter du det uunngåelige? Uten den store søvnen blir det heller ikke noen ny
gjenfødelse.
Stryker du runen over en svett hesteside binder du redsel.
Nornenes orakel:
De Magiske Runene
Side
131
Når Urd ser JOR vet hun at ditt liv har vært som for de fleste, med gråt og latter. Likevel bringer
du med deg nye tanker som kan gjøre mye godt for deg, bruk dem positivt.
For Verdande er runen bekreftelsen på at du er på rett veg. Du kjenner vår verden og du vet
om flere. Runen gir det et holdepunkt når du stiger opp på Sjamanens hest for å utforske de ni
himlene.
Skuld vet at JOR betyr en reise i det ukjente. Alt kan skje, det er bare å gripe tak i hestemanen
så du ikke blir slengt av. Du får visdom, bruk den riktig så går deg vel.
Stikkord: Magikerens rune, ekstase, utholdenhet, grasiøsest, død.
Mannaz, MADR:
Menneskets Rune. Her finnes det harmoniske og det
oppløste mennesket.
Alle livets sinnsstemninger gjemmer seg i MADR. Fra
den nyfødtes uskyld, via ungdommelig kåtskap, den
middelaldrenes visdom, til den gamles tanker om det som
en gang var.
Med kraft fra denne runen slipper vi løs minner om det
gode. Men husk, vi har alle hendelser bak oss som burde vært ugjort. For også vanskelige
stunder dukker opp i skyggen fra dette mektige runetegnet. Vi husker det vi vil, helst positive
minner. Vonde tider blir fortrengt.
Det er greit nok, for vi trenger ikke å bli minnet på tidligere traumatiske nederlag. Bare huske
at vonde hendelsene også er med på å forme livet vi i dag lever.
Tegnet vitner om tilværelsenes kompliserte mangfoldighet. I dette symbolet har en enkelt bøyd
strek endret symbolet fra dyrets, til menneskets rune. Bare Hugen skiller oss, på godt og vondt.
MADR symboliserer det opplyste mennesket, med en Hug som gjør oss til unike fysiske
åndsvesener i vårt eget solsystem. Fra det samme øyeblikk som det første mennesket fikk sin
egen Hug har vi vært to, legeme og ånd. Dualisme-tosidighet.
Alt er bygget opp av kosmisk urstøv og energi fra Ginnungagap. Gjennom evighetens
utspekulerte tilfeldighet, har støv og energi gjort oss til åndelig opplyste mennesker.
Sumererne mente det var utenomjordiske energier som ga oss Hugen. Vi i Norden vet at det var
Odin og brødrene Ve og Vilje som ga liv og vett til de første to menneskene.
Sammen med alt som lever og dør, blir vi en nok gang til kosmisk urstøv. Fra evighet til evighet,
alfa omega. Det er derfor runen også symboliserer Hugens udødelighet.
De Magiske Runene
Side
132
Kjærlighet, hat, men også et åndelig fellesskap, kjennetegner det opplyste mennesket. Røttene
til menneskeheten og dermed til runenes symbolske mysterier, skjuler seg i kraften fra dette
runetegnet.
Runen forteller at livet er en oppdagelses-reise, fylt med overraskelser, strabaser, hat og ikke
minst kjærlighet.
En reise som starter med fødsel og alltid ender med døden. Som bare er begynnelsen på en ny,
men likevel gammel tilværelse.
Energien fra runen forteller, at når det fysiske legemet gir opp, forlater Hugen kroppen. Med
seg har det energien, (harddisken), fra det levde livet. Slik Hugen gjør hver gang et fysisk liv
tar slutt.
På vegen bort fra livet vokter Følget vegen til floden. Der på andre siden blir du ett med
erindringer fra tidligere levde liv. Ny erfaringer blir lagt til de gamle.
Det er her den nye Hug blir utmeislet. Hvor lang tid det tar er uvesentlig, tid er likevel bare en
illusjon. Når øyeblikket inntrer, gjester du jordgudinnen i ny Ham og Hug. Dette er utdypet i
boken Sjamanens Hest.
MADR styrker ritualet når vi oppsøker energiene etter de gamle sjamanåndene. Disse
menneskene var ledere, tidligere tiders åndshøvdinger. Det var de som gikk opp de underlige
stiene, som leder til fremmede dimensjoner. Energien de la etter seg mens de levde, er fremdeles
midt blant oss.
Mennesker blir født og de dør. Vikingene mente at halvparten av alle som dør i kamp, Einherjene
benker seg ved Odins side i Valhall. Denne mektige salen har 540 porter, så brede at 800 krigere
kan marsjere side om side gjennom dem. Om hver kriger krever en meter, blir praktbygget
432.000 meter langt. Den andre halvparten av krigerne som dør i kamp, blir Frøyas gjester i
Folkvang.
Vikingene levde i en mytologisk verden hvor troen på skjebnen styrte den enkeltes liv. De
mente at et ærerikt, helst voldelig endelikt fikk Hugen til Valhall eller Folkvang. Lengden på
livet var bestemt ved fødsel, det var umulig å hindre en forutbestemt død. Denne skjebnetroen
gjorde vikingene fryktløse og fryktinngytende i strid.
Kvinner, barn og menn som døde på sotteseng havnet hos Hel i Helheim, stedet består av ni
nivåer. Det kan ikke sammenlignes med Kvitekrists helvete. Svovelpølen med sin evige pine er
bare til for hans tilhengere.
Hel er den vanskapte datter av Loke. Hos henne i Helheim finner vi Det Hellige Fjellet hvor de
døde møtes.
Du og jeg lever i Midgard, menneskenes del av det gudgitte. MADR, kan derfor knyttes til det
materielle som omgir oss. Noen ganger løfter runen en advarende pekefinger og forteller med
De Magiske Runene
Side
133
hån i stemmen at mennesker, i sitt hovmod mot naturen er seg selv nok.
Vi kan bruke runen til å få dypere innsikt i eget åndelige opphav. Det er også mulig å styrke
energien fra forfedrenes gjerninger gjennom MADR.
Her kommer jeg med en advarsel. Ritualene i fortiden tilhører forfedrene. Vi kan prøve å gjøre
det samme, men vil aldri klare å kopiere dem, til det er kildene for få.
Dessuten er sjamaner åndelige anarkister. Det er styrken i deres egen Hug som åpner sløret til
åndenes verden. Ikke halvgjorte ritualer, slik vi tror forfedrene en gang utførte dem. Vi lever i
vår verden, de levde i sin.
Handling:
Da jeg for første gang brukte kraften MADR transformerer, gikk jeg til en spesiell gravhaug en
tre kvarters tur gjennom skogen fra Bronseplassen.
I dag er det ingen som vet hvem som for 3000 år siden ble hauglagt her. Men jeg følte at
energiene fra hendelsen fremdeles var tilsted. Det sto klart for meg at området rundt graven
er mettet med energier fra det okkulte maratonritualet som en gang fulgte haugleggingen. Nå
gjaldt det å aktivisere dem.
Senere har jeg forstått at dette, for mer enn 3000 år siden var gravhaugen til en av de betydeligst
sjamaner som har levd på Sørlandet. Noe jeg først ble klar over etter at alt dette hadde skjedd.
Den gangen begravelsen fant sted, var landskapet ut mot fjorden nedbeitet. I dag sperrer tunge,
dystre graner, som står tett rundt den unnselige gravhaugen for utsikten.
Min egen okkulte prosess for å aktivisere energiene i området, begynte en fredag i september,
da var månen ny. Første gangen jeg gikk til graven var det midt på dagen. Etter å ha inspisert
området tok jeg meg god tid og trakk en tredobbelt ring som beskyttelse rundt gravhaugen. Et
forsvar mot ubudne ånder og skrømt jeg visste ville komme. De måtte jeg holde på avstand de
fjorten dagene ritualet varte. Ringene var også for å demme opp for eventuelle negative energier
forbundet med selve graven. Jeg var ikke ute etter energi fra den døde, bare fra det rituelle rundt
begravelsen.
Gravhaugen som er fra bronsealder er 5 meter i diameter. I midten er det en meter bredt grop,
en halv meter dypt. Her har tidligere tiders gravrøvere vært på skattejakt.
I bunnen av gropen la jeg en liten steinhelle, på den la jeg MADR. Oppe på runen plasserte jeg
bergkrystallen.
Jeg følte en fredfull, ganske magisk stemning da jeg gikk ni ganger rundt gravhaugen. For hver
runde stanset jeg på nordsiden av haugen, med ansiktet mot syd og ropte:
- Haugkraft, gi meg syner.
Et rop jeg håpet ville gi gjenklang i de ni himlene og vekket de energiene jeg ønsket å aktivisere.
Klarte jeg det var det mulig runen ville transformere syner fra fortiden.
De Magiske Runene
Side
134
I de 14 dagene ritualet varte, ble runen og bergkrystallen liggende i graven, skjult under en
håndfull tørre blader. Det jeg var mest redd for var fremmede åndsenergier. Hele ritualet kunne
få en negativ vri, om en eller annen form for skrømt forserte de beskyttende sirklene.
Dagen etter kom jeg fram til gravhaugen litt senere på dagen. Jeg sjekket stedet, ingen
følelsesmessige forandringer, de tre beskyttende sirklene var like hele.
Jeg gikk på nytt ni ganger rundt gravhaugen, mens jeg ropte de samme ordene ni ganger.
På den syvende turen forsterket jeg de beskyttende sirklene med en til. Syv er et magisk tall og
siden dette var den syvende dagen, følte jeg at det ikke var verdt å friste maktene.
Slik fortsetter jeg, hver dag litt senere i to ganger sju dager, helt til månen var full.
Den siste kvelden var det nesten midnatt før jeg var der. I ryggsekken hadde jeg med skinnklær
som jeg bruker til sjamanistiske ritualer. Jeg følte at om jeg var kledd i skinn, ville Hugen bli
mer mottakelig for energiene fra MADR.
Månen sendte et kaldt blått lys inn mellom de mektige trestammene. Mellom dem kunne jeg så
vidt skimtet glimtene fra den sorte sjøen i Kvåsefjorden. Over det hele var det et hav av stjerner
som delte ritualet med meg. Stedet og settingen var magisk.
Jeg trakk ennå en beskyttende ring rundt graven, før jeg plasserte et hjemmelaget talglys
sydende av haugen.
-Takk for at du får ligge her, sa jeg mot gropen, da jeg grep bergkrystallen og lot runen ligge
igjen alene.
På nordsiden av gravhaugen hadde jeg plassert en lav stubbe. Nå satt jeg der med bergkrystallen
i hånden og ventet.
Månen sto over Ulvøysund og sendte et iskaldt blått lys ned mellom de høye trærne. I dag sperret
de for utsikten til fjorden. Den gangen begravelsen fant sted, var stedet åpent og innbydende.
Den mørke skogbunnen gjorde stedet ennå mer magisk lukket.
Energiene fra det som en gang skjedde her, har hadde sovet lenge. Jeg har erfart at det ofte er
vanskelige å vekke slumrende krefter. Det er derfor magien i akkurat dette ritualet som gjelder
MADR, strekker seg over så mange dager.
Denne natten satt jeg helt avslappet på den lave stubben. Etter en stund følte jeg at både kropp
og Hug gikk inn i en eiendommelig dvale. Hugen var klar, mens kroppen dovnet bort.
Jeg satt slik i mer enn to timer før jeg fornemmet at noe magisk var i ferd med å skje. Det var
kanskje blafring fra talglyset, etter et umerkelig vindpust som vekket meg.
Jeg følte at en merkelig energi fylte stedet, talglyset fortsatte å blafre. Jeg maktet ikke lenger
synet av gravhaugen. Jeg trengte beskyttelse og brukte bergkrystallen. Gjennom langsiden
stirret jeg mot talglyset som brant med en klar flamme fra sydsiden av graven.
De Magiske Runene
Side
135
Alt var normalt, før jeg plutselig ble lammet av synet. Opp fra gravhaugen reiste det seg en
mørk, kappekledd skikkelse.
Runen hadde transformert en mektig energi, så kraftfull at den der og da endret livet mitt
og dermed hverdagen til alle rundt meg. Det som videre skjedde, deler jeg med deg i boken
Sjamanens Hest.
Noe jeg lærte var en mektig teknikk for å søke tilbake til egne åndelige røtter. Et sted på andre
siden av regnbuebroen ligger svarene. For ingen ting forsvinner, energien etter alt det underlige
som en gang skjedde vil alltid være der.
Sensitive mennesker opplever slike energier som et skoddeaktig blågrått lys. Da jeg gikk
gjennom tåken forsto jeg nok en gang at tid bare er en illusjon.
I orakelet
forteller runen at det aldri er for sent å utvikle Hugen. Den som styrker eget jeg med kraft fra
runen, leser skrifter som før var ubegripelige.
Det er gjennom MADR, menneskets rune jeg finner styrke som medmenneske, for mine
medmennesker. Vennskap styrkes når runen er aktiv.
Har du trang til å skrive? Bruk kraften fra MADR, den løfter deg opp. Men vokt deg for
egoismen som blomstrer i forfengelighetens hage. Uansett hvor mye du oppnår, vær beskjeden
og hengiven.
Nornenes orakel:
At MADR gjester Urd forteller at du er et komplett menneske. Fortiden har formet deg, på godt
og vondt. For vi har alle litt av begge i oss, ingen er bare gode eller bare onde.
Den som i dag smaker på livets bitre frukt, husker kanskje at kjærligheten en gang smakte søtt
og godt.
For Verdande er dette runen som forteller om et søkende menneske med overskudd og
hengivenhet for livet, også det gode livet.
Er det for utagerende, blir det hurtig en belastning for Hugen, demp deg. Du er dine venners
venn og høster ære for det.
Skuld gjemmer framtiden og dermed din egen skjebne i sin renning.
Når menneskets rune havner hos henne er framtid i de beste hender. Stol på hennes dømmekraft.
Gjør derfor det du har planlagt å gjøre.
Det er først over når renningen tar slutt. Ikke før, ikke senere, så slutt å bekymre deg.
Stikkord: Ego, selvutvikling, venner, forfedre, åndelig utvikling, balanse.
De Magiske Runene
Side
136
Laguz, LAUKR:
Runen representerer svalende, livgivende vann. Jordens
blod, livets opphav. Men også et sted hvor vi drukner i
hennes frådende bølger.
Runen står for regn, men også for følelser som får sitt
endelige utløp i tårer. Husk at også salte tårer fukter marken.
Alt det negative vi sår, har sine onde spirer.
Dette er en tålmodig rune som driver sakte med strømmen.
Likevel skal du vokte deg for plutselige virvler som truer med å trekke deg ned.
Runen er nær knyttet til Far Måne, sønn av Mundilfare. En monumental kraft som påvirker alt
vann på Mor Jord, inkludert det som fyller vår egen kropp. Vann utgjør 60 % av kroppsvekten.
Runen er fruktbarhetens store beskytter, et maskulint kraftsymbol. LAUKR kan også knyttes til
kroppens energistrømmer, våre innvendige elver. Ved hjelp av runen kan du overvåke dem, så
energiene uhindret strømmer gjennom deg.
Runen er også drømmenes rune. Følger du dem når du lang ned i underbevisstheten. Der får du
kontakt med Hugen, som setter deg i stand til å tyde de merkeligste hendelsene. Sagalitteraturen
har flere historier om viktige drømmer.
I Halvdan Svartes saga har dronning Ragnhild Norgeshistoriens viktigste drøm. Hun så et stort
tre som vokste fra en torn, til det strakte seg ut over hele landet og utenfor landets grenser.
Drømmen ble tolket slik at Halvdan Svartes ætt hadde en særegen kongsrett til hele landet.
Med litt trening og velvilje fra LAUKR kan du lære å tolke dine egne drømmer.
Forfedrene la sine offergaver til månen i en rislende bekk. Ofte var det verdifulle gjenstander
av gull og sølv. Tiden er kommet for deg til å gjøre det samme.
Det er mulig du må gi slipp på noe verdifullt. Bare husk at slike gaver, oftest gir den
mangedobbelte energien tilbake. Husk at vikingene var rause med gaver. Gavmildhet ga tilbake
vennskap og beskyttelse.
En gave kan også være et åndelig kjærtegn, den gode tanken. To elskende som er sammen under
fullmånen, gir grobunn for følelser som styrker LAUKR.
Bruker du kroppens lyster som formidler blir det ekstra kraftfullt, et offer for fruktbarheten.
Gamle ritualer var ofte ganske vellystige.
Runen er knyttet til Vanaheim, gjennom Njord, havets gud. Det var i hans rike at den første
cellen, en gang i urtiden fikk sin spede begynnelse. En celle som ble til to, som etter milliarder
av år endte opp som deg og meg. Et sted langs denne vegen vekket gudene oss og vi ble
De Magiske Runene
Side
137
mennesker med Hug.
Runen strutter av kraft fra vannet som nærer alt som lever. Den er også vindu til stedet hvor
drømmene oppstår. For LAUKR er månen og nattens rune.
I søvnen finner du svar på mange av de spørsmålene du tumler med om dagen. Legg LAUKR
under hodeputen, da fanger den drømmer for deg.
Når du våken kan du meditere over runen for å hente frem nattens poesi.
Letteste måten er å sitte bekvemt og fokusere på det stringente symbolet. Etter en stund lukker
du øynene memorerer nattens hendelser. Prøv hele tiden og la runen være ytterkretsen for det
du tenker, bare gjenopplev handlingen i nattens bilder.
Runens negative side er den destruktive, “gi blaffen” holdningen som får deg til å drive avsted
for vær og vind. Vokte deg så du ikke drukner i egne følelser.
Handling:
Vann er næring for alt om gror. Jeg bruker runen når jeg vil takke Mor Jord, Vaner og
himmelgudene for at de gir meg og mine en god avling, både fysisk og åndelig. Av alle de
mektige er nok Frøya den vi setter høyest på en kveld som dette.
Stedet jeg bruker ligger på Heia, en husmannsplass ned mot Kvåsefjorden. Stedet var en gang
på attenhundre-tallet bebodd. I bekken nedenfor grunnmuren etter det fattigslige huset ligger
det en vaskeplass hvor fortidens kvinne gikk for å vaske tøyet, jeg kom hit for å vaske Hugen.
På bredden av den smale bekken har jeg bygget et Horg, her er det også en ring av stein til et bål.
Vi var mange som gikk hit den siste kvelden i april, Valborgsaften. Sammen for å ære vannet,
våren og fruktbarheten. Med oss hadde vi tørr ved, trommer, rasler, foruten mat og drikke. En
flokk søkende mennesker med sans for det okkulte. Etter at området var sikret mot fremmede inntrengere, la jeg LAUKR midt på Horget. Denne
kvelden var det pyntet med vårens vakreste blomster, flettet til fargerike ranker som omkranset
steinen.
Ritualet startet som alltid med en beskyttende ring rundt kultstedet. Denne kvelden gikk alle
som var med, i lang rekke rundt stedet for å lage en totalt skjermet seremoni.
Mens de andre sto i ring rundt Horget, la jeg resten av runene i en ring rundt LAUKR. Den lille
bergkrystallen plasserer jeg i syd mellom FE og UR. Slik omdannet jeg Horget til et signal som
likner Brisingamen, Frøyas halsbånd.
Nå var det opp til oss å påkalle energiene, slik at runen transformerte dem videre til alle som
sto rundt Horget.
Vi trommet og noen danset rundt smykket, flere galdret for å potensere energien i dansen.
Etter hvert fornemmet jeg hvordan den ubeskrivelige kraften fra den nye våren var i alt og alle,
De Magiske Runene
Side
138
den fylte kropp og Hug.
Jeg vet ikke hvor Frøya var, men alt åpnet seg. Energier fra det som skjedde i naturen tæret bort
en uutholdelig fornemmelse av lange, kalde vinternetter. Nå var det snart sommer.
Sent på kvelden da dansen nådde sitt klimaks og energinivået var på topp, opplevde jeg å se
auraen fra mennesker og natur som glødende skygger. Etter hvert ble energistrømmen så intens
at flere falt over ende. Hva som skjedde vet bare gudene.
Etter ritualet fyrte vi opp et stort bål og delte mat og drikke som et sakralt offermåltid.
Diseblot, fruktbarhetsfester har alltid vært viktige i okkult sammenheng. Ofte er Frøya æresgjest.
En kultisk handling med en intensitet som dette, gir så mye energi til deltakerne at vi resten av
våren blomstret i pakt med naturen rundt oss.
I orakelet
peker runen på de sterke livs energiene som bølger gjennom kroppen. Noen ganger driver du
målløs over livets hav, andre øyeblikk blir du rammet av frådende bølger. Da er det lett å la
følelser ta over, for også tårene tilhører LAUKR.
Ofte er det fullmånen som påvirker humøret. Da er det mulig å forebygge de mest intense
følelsene ved å prate med runen to dager før månen er full.
Jeg står på et mørkt sted med runen i høyre hånd og maner mistroen bort med ordene:
-Njord fra Vanarheim, gi meg ro.
Legger jeg runen i fotenden av sengen de tre dagene månen er full, demper den uønskede
følelser.
Vær på vakt mot blokkeringer i kroppens energibaner. Runen viser at du bør ta bedre vare på
underlivet.
Det er mulig å løsne på blokkeringer ved å aktivisere energi fra runen. Ellers er det beste rådet
å søke fysisk og psykisk styrke i naturen.
Et godt middel for å løsne på blokkeringer, er å hente runekraft fra LAUKR ved bredden av en
klukkende bekk.
Tegn runetegnet på fire papirbiter. Legg en lapp på hver fot og hold en lapp i hver hånd. Løft
hendene mot himmelen.
Lytt til rislingen og prøv å bli som vannet i bekken. Føler du kulde i noen av de fire punktene
fokuserer du på vannets rensende kraft. Bruk god tid, la lyden fra bekken overskygge tankene.
Vær et med vannet som klukker framfor deg.
Litt etter litt løsner bindingene. Lyden av vann, blandet med energier transformert gjennom
LAUKR, har en mentalt knusende kraft som ofte åpner vanskelige blokkeringer.
De Magiske Runene
Side
139
Du kan selv løse slike hemninger, ved og overvinne de negative følelsene som er i ferd med å
overmanner deg. Som vannet i bekken skal du forme deg etter omgivelsene. Ikke selvutslettende,
for vann sliter også ned det sterkeste fjell. Klarer du det, er det mulig å få kontroll over de fleste,
av de umulige situasjonene som stadig rammer deg.
Nornenes orakel:
Vann er en flyktig materie som Urd kjenner så alt for godt. I hennes kilde er vannet rent og
friskt, er det samme hos deg? Har noe surnet på vegen gjennom livet?
Du har omfavnet alt og alle, nå skal du høste av det du har sådd. LAUKR forteller at du har
tilpasset deg, så ro ned.
Havner runen hos Verdande, skal du tenke gjennom hvor du står og hvor du ønsker å dra.
Endringer er på veg. Noen er mørke, de krever at Hugen ruster seg til åndskamp.
Vann former sitt underlag, er ditt eget ståsted klart for dyptgripende endringer?
Når runene forteller om framtiden, er det hos Skuld den søker råd. Vann er evig, et avgjørende
element hvor livet en gang ble til liv.
Det fukter også munnen på de som tørster, også åndelig. Husk det når du vandrer videre på stien
mot framtiden. En stødig båt bringer deg også tørrskodd fram til målet. Du skaper farkosten
selv, enten fysisk eller i Hugen.
Stikkord: Vann, forandring, måne, natt, søvn, naturen og åndens forvandling.
Ingwaz, ING:
Runen er knyttet til energi fra sagakongen Yngve-Frøy, en
mektig, mannlig fruktbarhetskraft av Vaneætt.
Han holdt Hov i Gamle Uppsala, og ble etter hvert et forbilde,
som etter hvert menneskene i Norden legemliggjorde som
guden Frøy. Dette er den samme fruktbarhetskraft som vi en
gang vekket med AR, runen som symboliserer årets gang.
ING har flere mektige forbundsfeller, urkrefter forbunnet
med sterke drifter. Seksualenergi er knyttet til transformering av kraft gjennom dette symbolet
som har røtter tilbake til de tidligste tiders fruktbarhetskult.
Vanen Njord er hans far og Frøya hans søster. Selv er han gift med Gerd Gymisdatter. Sammen
har de sønnen Fjölne.
Som gud for grøde og velstand og er Frøy ofte avbildet med en kjempestor, erigert fallos.
Rundt i Norge finnes det fremdeles flere meterhøye steinfallos. Evige minner om fortidens
De Magiske Runene
Side
140
fruktbarhetsriter. De kan bli stående til neste istid rammer oss.
ING formidler et budskap fra vårens gud. Tidspunkt på året da den store befruktningen i naturen
finner sted. Plantene vokser, dyr får sitt avkom, egg blir klekket.
Her representerer runen den potente maskuline energien, som trenger inn i det feminine og
skaper nytt liv. Fruktbarhetens mysterier skjuler seg her.
En kreativ skapertrang øker vår egen energi. En gave til hånden er som en plante, den må
gjødsles og pleies. Bruker du runen riktig, formidler den en positiv energi fra vårens frodig
giftemål mellom himmel og jord.
ING peker mot øst og soloppgangen. Den frydefulle runen fungerer, enten du følger naturens
evige kretsløp, eller lar en ny vår spire i livet.
Bloter du riktig, spirer også de åndelige tankene du sår i Hugen. Etter hvert kan de utvikle seg
til banebrytende tenkning. Et avgjørende skritt på veg mot en mektigere åndelig forståelse.
Ættens mysterier skjuler seg i ING. Derfor ærer runen forfedrene som gikk opp stier vi i dag tar
for gitt. Ved å aktivisere energiene runen transformerer, kan vi bruke dem når vi ærer forfedrenes
ettermæle. Siden mange tanker tenkt i tidligere tider fremdeles har stor kraft, er ING en flott
døråpner for slike historiske kilder.
Jeg anbefaler deg å bruke alt du lærer av runen til å rendyrke egen Hug. Åndelig påfyll er
avgjørende for utviklingen av en okkult forståelse, som gir styrke i hverdagen.
For å få ekstra hjelp er det mulig å aktivisere fruktbarhetskraften bak ING. På et álfablót får du
visdom som nærer Hugen.
For meg er det beste tidspunktet for å aktivisere energiene bak ING, vårblotet. I april og mai
strutter naturen av livgivende energier. Tidspunktet for mange og virkningsfulle ritualer for å
påkalle og ære de mektige Vanene.
Siden energien i runen er knyttet til våren, varierer tidspunktet for et effektivt ritual fra landsdel
til landsdel. Mitt ritual er på den fullmåne-natten som kommer nærmest juni.
Handling:
Det er viktig å ha et innviet kultsted til et så sentralt rituale. I en parallell dal til Bronseplassen
har jeg funnet det perfekte offerstedet. De siste årene har vi ofte brukt det til forskjellige kultiske
seremonier, helst for å ære de okkulte energiene i naturen.
I dalbunnen ligger det en myr med livgivende vann. Langs nordsiden løper en 15 meter høy
fjellrygg. Stedet er slik jeg føler at fortidenes sjamaner ville hatt det.
Vi var en hel flokk som gikk dit i skumringen en fredagskveld sist i mai. De røde skyene i øst
bar bud om en morgendag like vakker som dagen i dag.
De Magiske Runene
Side
141
Til lyden fra en brummende kraftsang fra mange struper, trakk jeg opp en beskyttende sirkel
rundt offerstedet. På en stor steinblokk hadde jeg året før bygget et lavt Horg.
På den blanke fjellveggen bak Horget hadde Eldir, med maling laget av tran blandet med oker,
malt to av bronsealderens mektige langskip.
Håpet var at langskipene i kveld ville ta oss med, når de seile avsted til nye steder fylt med
mektige åndsenergier. Jeg håpet alle ville bli med på den magiske ferden ut i det ukjente.
Jeg fant fram runen med symbolet for ING og gjorde noe jeg sjeldent gjør. Hver enkelt av de
som var der fikk holde runen i hånden. På denne måten delte vi tanker og ønsker fra egen Hug
med det magiske symbolet.
Etter at alle hadde gitt ING sin del av vår felles åndskraft, plasserte jeg runen på Horget.
Mørket begynte å senke seg så vi tente hver vår fakkel og plasserte dem i egenkomponerte
holdere på hver side av steinblokken.
Det varme lyset innhyllet stedet i sin egen mystikk. Den lyse sommernatten ble plutselig litt
mørkere og naturen kom litt nærmere.
Åtte av deltakerne hadde med tromme. Mens de trommet og alle ropte: - Byggve og Bøyla, be
Yngve Frøy gi kraft til runen her, (Byggve og Bøyla er Frøys to tjenere av alveætt) malte jeg
med tranmalingen en meter stort firkant, symbolet for ING på fjellveggen bak Horget.
Da signalet til åndeverdenen var klart, dryppet jeg en dråpe maling ned på runen. Til sist skrev
jeg runetegnet på pannen slik at det dekket det tredje øye.
En etter en kom deltakerne fram. De dyppet pekefingeren i fargen og tegnet det potente
runesymbolet på sine egne panner.
Ved hjelp av trommer og sang fortsatte vi å rope på Yngve Frøy. Det hele ble så mektig at jeg
til sist følte jeg at han danset sammen med oss.
Runen, offerplassen, Horget og alle vi som utførte ritualet ble ladet opp som batterier i en
evighetsmaskin. Jeg følte at det inne i Hugen brant en flamme som ville lose meg trygt gjennom
sommeren.
Natten hadde senket seg da vi tente bålet og delte vårt innvidde måltid med ING’s hjelpere.
På en kveld som dette er selvsagt grillet hestekjøtt førstevalget. Til festmåltidet drakk vi mjød,
bjor og klart kildevann.
I orakelet
er det på tide å la nye ideer vokse seg store og sterke. Energi fra ING framhever en kreativ
fornyende kraft. Bruker vi runen riktig, styrker den selvbildet og åpner for en ny duggfrisk
mening med livet.
Runen forteller at våren er forløper for sommer, høst og vinter. Det ligger mange årstider framfor
De Magiske Runene
Side
142
deg så ikke bind deg til en spesiell. Vær åpen til alt som kommer i din veg, men forbli trofast
mot dine idealer.
ING kan temme egne lyster. Fordyp deg i runens lukkede form. På samme måten som når
sjamanens Hug drar gjennom åpningen til okkulte verdener, går du via runetegnet inn i ditt eget
indre rom for å løfte tankene til et høyere nivå.
Få bort alt som dekker over gjemte lyster. Ta dem fram og snu på dem. Bruk god tid og se nøye
på dem, før du enten begraver dem for godt, eller lar dem slå ut i full blomst. Først når det skjer
venter en ny vår. Du våkner fra dvalen, og føler at gamle og nye følelser får fritt spillerom.
Se stort på livet. Vend blikket mot uendelighet, et stort intet som skjuler runenes opphav. Bruker
du den mannlige fruktbarhet rett, er det mye som spirer i dine fotspor.
Nornenes orakel:
Skjebnens norne Urd, vet at dine ofre, bevisst eller ubevisst gir resultater. Det gror i dine spor,
vilt og vakkert. Fortiden er like godhjertet som du gjør den.
Hos Verdande meddeler runen at ditt nåværende liv er grøderikt. Du får fram det du sår av
tanker og ideer. Bruker du den positive energien fra runen på reisen mot framtiden, er det få
som har kraft til å stanse deg.
Når ING havner hos Skuld bekrefter det at du en gang vil nå målet. Enten det er stort eller lite,
vil du lykkes. Åndelig har du også vokst og proviantert rikelig før reisen mot evigheten.
Stikkord: Fruktbarhet, styrket selvbilde, skjulte lyster, sjelens fornyelse
Dagaz, DAGR:
Dette er runen for dagen i dag. Lysets, innsikten og
årvåkenhetens kraftkilde. En feminin energi, med en
maskulin karakter. En rune som følger oss gjennom dagen
og beskytter oss om natten. Et mektig symbol som lyser opp
stien for den som velger sjamanens veg for å styrke Hugen.
DAGR står for opplysning. Den setter lys på vegen du bør
gå for å få oppfylt drømmene. Går du hit forlater du det
kjente og åpne for noe nytt og navnløst. Her venter de okkulte eventyrene på deg.
Men selv om DAGR overøser deg med lys, skal du vokte deg. Lyset har mørket og natten som
sin bror. Inn dit når ikke en gang en som er så mektig som henne.
Runen inviterer deg til å prøve noe nytt og ukjent. Men husk at denne ukjente larven som blir
til en puppe, ikke alltid ender opp som den vakreste sommerfuglen.
De Magiske Runene
Side
143
Energien bak DAGR lyser opp og gir oss innsikt. Det er slik vi kan prøve ut ritualer med ukjent
okkult innhold. Så lenge dagslyset følger det du gjør er det bra, bare vokt deg for natten. For
en utrent Hug skjuler energier av det mørke slaget seg hos søster til DAGR, natt. Energier som
kan være vanskelige, ofte umulige å begripe. Noen av dem er så frastøtende at jeg i flere uker,
mentalt mistet lysten på nye okkulte eksperiment. Til slutt var det et mildt dagslys, formidlet
gjennom DAGR, som fornyet nysgjerrigheten.
Slik usikkerhet kan også ramme sjamanen når han drar inn i det ukjente. Oppvåkningen kan
bli plutselig og uventet. Da er det vanskelig å finne den sikreste vegen tilbake til vår egen
virkelighet.
Å oppsøke de mørke energiene som skjuler seg i natten, fører sjeldent noe godt med seg. Jeg har
funnet ut at de mørke kreftene er som troll. De blir til stein når sollyset treffer dem.
Bare husk at vi for å utvikle oss åndelig, må utfordre mørket. Drar du dit er runen en utmerket
hjelper. Dukker ukjente energier opp i natten, er kniven god å ha. Sorte åndsenergier som
materialiserer seg i en uforståelig mellomform, drives lett tilbake med stålet.
DAGR formidler den livgivende energien i dagslyset. Bruker du energi fra denne kraftkilden til
sort magi, blir du lett så forblendet at du ikke ser farene som oppstår like framfor deg.
Ennå verre blir det når mørket senker seg og Hugen blir fylt med tvangstanker. Da er det viktig
å gripe runen og fokusere på lyset. Det beste er å la tanken på den opplyste dagen fylle Hugen,
slik at DAGR driver bort mørke tanker. Først når du kommer så lang, er Hugen moden for å
møte de utfordrerne energiene som skjuler seg i den sorte natten. Husk at natten bare er mørk
de tre dagene månen er sort.
DAGR med symbolet på den kraftfulle dobbeltøksen, gir ekstra mental styrke. Dobbeltøksen
er fremdeles populær og blir stadig risset på mange beskyttelses-amuletter. På Knossos, senter
for minoisk kultur på Kreta, eksisterte en gang dobbeltøksen som prestinnenes magiske tegn til
gudene, 2000 år før det første runetegnet ble risset.
Navnet på dobbeltøksen kommer fra labrys som igjen kommer fra ordet labyrint og viser en
kultisk sammenheng mellom to kraftfulle fruktbarhetssymbol.
I norrøn mytologi heter dobbeltøksen Mjølner, Mjǫlnir, «den som maler og knuser til støv».
Mjølner er tordenguden Tors hammer som han bruker for å opprettholde verdensordenen.
Det beste er å bruke energien fra runen til å holde sin eget flamme ren. Alt blir så mye tydeligere
når det er dagslys.
I orakelet har jeg stor respekt for svarene DAGR gir meg.
Handling:
Jeg innviet DAGR tidlig på høsten, Det begynte den kvelden månen var ny. Som alltid foretrakk
jeg å gjøre okkulte ting på nymåne. De gamle sa alltid, at alt nytt skulle gjøres på Ne, så da så.
De Magiske Runene
Side
144
En god venn Smeden, som er gullsmed hadde laget en torshammer i sølv til meg. Nå lå den
sammen med runene i runeposen som jeg hadde plassert i et sydvendt vindu.
Foruten Torshammeren, lå en liten lærpose med bergkrystallen og et tynt sølvarmbånd sammen
med runene. Armbåndet var sammen med Torshammeren en gave fra min venn Smeden.
Armbåndet er nyttig når jeg skal se inn i ukjente virkeligheter. Gjennom det innviede
sølvarmbåndet blir synene tydeligere, enn de synene jeg får gjennom bergkrystallen.
Når jeg ser gjennom det runde armbåndet beskytter jeg, på samme måte som med bergkrystallen,
Hugen for drastiske syner.
Runeposen ble liggende i vinduskarmen i sju dager fulle av sol fra en forlenget sommer. På
kvelden den sjuende dagen, tok jeg runeposen med til et kraftfullt sted i skogen.
På fjelltungen langs en fuktig myr står en meter høy stein. En gang i en fjern fortid, løsnet
steinen fra isbreen og ble liggende akkurat her. Da jeg kom dit for mange år siden, oppdaget
jeg at steinen og området like rundt var forgjort av mektige energier. Det sto klart for meg at
dette var en stein som ukjente forfedre sikkert hadde brukte til egne kultiske formål. Selv i dag
er området spekket med hildringer fra disse urgamle offerhandlingene. Stedet transformerer i
tillegg ukjente energier som har hjulpet meg flere ganger.
På toppen av den meter høye steinen la jeg runen. Oppå den lå den nye Tors- hammeren. Et
hjørne på toppen av steinen har en form, hvor min høyre hånd passer som hånd i hanske.
Jeg la hånden der og prøvde å tømme tankene for alt som forstyrret Hugen. For å finne den
kontemplative roen, fylte jeg på med energi som strømmet opp fra undergrunnen, transformert
via steinen.
Jeg lukket øynene og konsentrerte alt om håndflaten som berører steinen. Hvor lang tid det tok
vet jeg ikke, men plutselig følte jeg at en pirrende energi fylte meg med unevnelig energi.
Første del av ritualet var over. Tordenguden har en brutal kraft så jeg droppet den beskyttende
sirkelen da jeg dro hjem, bare overlot vaktholdet til ham.
Da jeg skrev dette på begynnelsen av nittitallet hadde jeg Randvigskogen for meg selv. Den
gangen kunne jeg la kultiske ting ligge i ukesvis uten at noen rørte dem. Runen og hammeren
ble derfor liggende på steinen i to gange syv dager og netter, i sol og regn uten at jeg så til dem.
Først da månen var full, gikk jeg tilbake. Denne gangen hadde jeg med to rasler, for å fullføre
det okkulte ritualet.
Fullmånen var på veg opp over skogen i øst. Framfor steinen strakte lange, sorte skygger seg
ut over den fuktige myra. Da jeg kom dit var det ennå nok lys til at jeg skimtet omgivelsene.
Denne kvelden trakk jeg opp en beskyttende sirkel, som strakte seg rundt hele den lyngvokste
åpningen. Etterpå satt jeg meg på et lite utspring på steinen og prøvde å stille Hugen inn slik at
den samhandlet med de ukjente energiene som vibrerte rundt meg. Jeg satt til mørket senket seg
De Magiske Runene
Side
145
og jeg følte tiden var inne til å tenne seks fakler, en for hver av de kosmiske retningene.
I lyset fra flammene la jeg resten av runene ut som en beskyttende ring om DAGR og Mjølner.
Ringen av runer var ikke kompakt siden DAGR ble liggende i midten, tomrommet tettet jeg
med bergkrystallen.
Målet for ritualet var å mane energi fra Delling, en av urkreftene i universet. Delling er far til
Dag slik Mundelfare er far til Sol og Måne, og har således en viss betydning for balansen i det
norrøne kosmos. Energien hans er mest intens i gryningen på en ny dag.
De siste to uker hadde jeg konsentrert tankene om denne natten og var psykisk forberedt på at
noe kunne skje. Så da jeg følte at min egen Hug vibrerte med samme frekvens som energien fra
steinen, begynte jeg å danse. Den sprø lyden fra de to raslende steg mot himmelen.
Etter år med prøving og feiling har jeg lært at jo mer utslitt kroppen blir, jo lettere er det å åpne
Hugen for fremmede ånds-energier.
Jeg ble ved steinen til Delling lyste opp himmelen i øst og en ny kraftfull dag var i emning. Da
var jeg så proppet med åndsenergi at jeg virkelig kunne gripe stunden.
For nå visste jeg at jeg hadde fått en rune og ikke minst en torshammer som beskyttet meg i
hverdagen. I tillegg trygget torshammeren reisen, neste gang jeg leder Sjamanens hest inn på
ukjent grunn.
OBS!
Når jeg gjennomfører ritualer som tar hele natten er jeg alltid godt kledd. Det finnes ikke noe så
ødeleggende for den åndelige opplevelsen, som fysisk ubehag.
Et tips: Har du problemer med søvnen legger du runen ut i solskinnet. Om kvelden når du henter
den skal du si:
-Jeg takker deg Rimfakse for at du bringer natten trygt i havn. Ta min uro fra meg til dagen
kommer.
Legg runen under puten og slapp helt av og tøm hodet for forstyrrende tanker. Innse at dagen
er over, nå er det tid for søvn.
I orakelet
markerer DAGR et skille, eller ett gjennombrudd. Kanskje noe så dramatisk som en fullstendig
endring i egne holdninger.
For mange blir forandringen så voldsom, at de ikke makter å leve slik de har gjort til nå. Bruk
energi fra runen når du forlater det som var. Nå venter nye oppgaver med spennende utfordringer.
Dette er tidspunktet til å gjøre noe du lenge har tenkt på. Resultatet er sikret, selv om du ennå
ikke ser det åndelige målet klart for deg.
I alles liv finnes øyeblikk som endrer fremtiden. Vær fast i troen, selv om du kaster deg ut i det
De Magiske Runene
Side
146
store intet. Runen er som en nyfødt dag, du gjør den til det du selv ønsker. Bruk derfor runen
aktivt for å oppnå åndelig trygghet som nærer Hugen.
Nornenes orakel:
Urd vil si at grunnen til at DAGR valgte henne, er for å bekrefte at det som ligger bak deg tåler
dagens lys. Du har gjort mye bra, et vennlig lys fyller Hugen.
Blir DAGR liggende hos Verdande forteller det at det er i nåtiden du finner lyset fra den nye
dagen. Grip kjangsen og gjennomfør det du planlegger.
Men husk at dag har en søster som heter natt. Gå nøye gjennom planene og rett opp svakheter,
før du kaster deg ut på dypt vann.
Skuld vokter slutten av livsveven, den som røper hvor langt du kommer. DAGR lyser opp
renningen, er det langt igjen? Plasseringen av de to andre runene gir deg svar på hvor lang den
er og fargen på det siste stykket.
Stikkord. Ny dag, oppvåkning, forandring, gjennombrudd, sjamanisme, beskyttelse.
Ôpala, ODAL:
Odels-runen, slektens rune som skjuler våre opprinnelige
røtter. På norrønt het runen Sif som betyr slektskap.
Uten forankring i fortiden er det lett å gå seg bort i nåtiden.
For alle mennesker trenger et hjem, en slekt, et folket og
ikke minst en kultur, som representerer vårt egentlige jeg.
Gjennom generasjoners utrettelige vandring gjennom tiden,
er det odelen som viderefører vår felles kulturarv.
Kvitekrist har herjet her Norden i minst 30 generasjoner. Det er grunn til at politikere og
presteskap påtvinger oss protestantismen som statsreligion. Et åndelig maktovergrep.
I de 11.000 årene som gikk før Jahve kom til Norden, levde 400 generasjoner som dyrket
energiene bak de urgamle fruktbarhetstegnene. Symboler som til slutt ender opp som runer.
ODAL forteller om en harmonisk familiesituasjon i et trygt land. Så lenge det er nedarvede
tradisjoner som leder oss gjennom hverdagen, er vi sikre på det vi gjør. Husk at det er på våre
premisser vi deler våre liv og kultur med nye landsmenn, som blir en naturlig del av nasjonenes
framtidige odel. Se på etterkommere etter norske emigranter til USA. De er beriket med odel
fra to kulturer.
Historisk har vi alltid hatt folkevandringer. Gamle kulturer blir fordrevet av nye. Dette er
omgripende handlinger som betyr starten på en ny odel. Vold mot sivilbefolkningen er nær
knyttet til slike omveltninger.
De Magiske Runene
Side
147
Tenk på massedrapene på indianere i Nord og Sør- Amerika, eller Australia som ble innvandret
og overtatt av kriminelle Engelskmenn. Den gangen tok fremmede sykdommer og folkemord
livet av flere millioner innfødte. Dette er våre nye folkevandringer som snudde opp ned på livet
til innbyggerne i et utall nasjoner.
Det positive er at energien bak ODAL har overlevd alle diss folkevandringene. Energien bak
odelssymbolet er den samme, fra tidenes morgen til det hele en gang tar slutt.
Dette er Siv’s rune, en vakker elskovsvillig energi. Hun er åkerbrukets gudinne, gift med
tordenguden. Sammen bor de i Bilskirne på Trudvang som er Tors del av Åsgård. Langhuset til
Siv og Tor er større enn Odins langhus Valhall.
De fleste som leser denne boken har rot i fortidens bondesamfunn. Vi er hva vi er på grunn av
odelen som fulgte tidligere slektsledd. Fra første nordmann og kvinne ble bofaste, har eldste
sønn overtatt slektsgården. Noen av de yngre brødrene ble hjemme, mens andre søkte tjeneste
hos mektige jarler, eller forlot landet i viking. De drev handel, eller de plyndret. Målet var
uansett ære, rikdom og en blodig død, selve inngangsbilletten til Valhall.
Jenter på gården ble giftet bort for å skape blodsbånd til lokale stormenn, eller bønder som
var viktig for gårdens trygghet og omdømme. I det gamle bondesamfunnet var riktig inngifte,
viktig for odelen på mer enn en gård. Ugifte døtre tilbrakte resten av livet der de var født.
Engang på femtitallet viste min oldefar meg et slekts kart. Det viste at Refsnes-ætten fra
Grindheim hadde røtter tilbake til Harald Hårfagre. Slikt var imponerende for en historieinteressert tolvåring.
I dag vet jeg at dette var et helt usannsynlig slektstre. Det eksisterer ikke så gamle etterrettelige
kilder. Så selv om slekten i Grindheim har odel på stedet fra første bonde satt arden i jorden,
finnes det ikke dokumentasjon på at slik er det.
Skjønt, vikingkongen Harald hadde en skokk med lausunger spredt ut over Norge. Det er ikke
usannsynlig at både du og jeg, sammen med mange andre nordmenn er fjerne etterkommere
etter kongen som etter slaget i Hafrsfjord år 872, samlet en liten del av det sørlige Norge til et
rike.
Vi kan også benytte ODAL til å hente energier, som styrker odelen vi etterlater oss. Det er
en gammel dyd at du skal overlate gården i bedre stand til dine etterkommere, enn du selv
overtok den. Jeg håper boken er mitt tilskudd til at runenes gamle odel blir levert videre til nye
interesserte.
Runen er kraftfull dersom vi ønsker å engasjere oss i samfunnsdebatter. Bruker vi den aktivt
oppnår vi større innsikt og forståelse.
På kommunalt nivå er odelen viktig. Ikke den som er knyttet til ditt og mitt, men til felleskapets
odel til natur og ressurser. Husk at ingen politiker har mandat til å selge naturgitt fellesgoder til
utenlandske spekulanter.
De Magiske Runene
Side
148
Siden Odal er knyttet til odelstanken, aktiviserer du energien bak runen når du jobber for å
bevarer stammens røtter. Husk at vi først må beherske våre nedarvede tradisjoner før vi kan
skape nye.
Handling:
Odel knytter oss til den grøderike jorden. Husk at det som spirer og gror på Mor Jords rufsete
overflate holder liv i oss og dermed styrker odelen.
Bronseplassen er et gammelt gårdsbruk, så jeg brukte urtehagen til Eldir den gangen jeg
aktiviserte energien bak ODAL.
Før ritualet starter sikrer jeg urtehagen med en beskyttende ring. Inne i ringen så jeg at vårens
første planter presset seg opp gjennom jordskorpen. De var på veg mot en ny spennende sommer.
Her i urtehagen har vi ikke noe Horg, så jeg brukte bergkrystallen for å stirre meg fram til det
mest kraftfulle hjørnet av hagen.
Bergkrystallen antyder stedet hvor den optimale åndsenergien befinner seg. Derfor følte jeg at
der regnbuen i bergkrystallen traff marken, var det mest kraftfulle stedet i urtehagen. Her la jeg
ODAL i midten, med de andre runene i en tett ring rundt henne.
Jeg var fullstendig avslappet, og sto slik til jeg følte at kropp og Hug var mottakelig for nye
impulser. Først da satt jeg meg på huk framfor ringen med runer, med ansiktet mot syd.
Med venstre hånd plukket jeg opp trebrikken med symbolet for ODAL. Med fingrene på høyre
grafset jeg opp litt jord fra akkurat det stedet hvor ODAL hadde ligget. Her la jeg runen tilbake
med symbolsiden ned mot jorden. Deretter smuldrer jeg den lille klypen med jord over runen,
mens jeg fortalte naturen at jeg var her for å aktivisere energien fra den evigvarende odelen.
Så blir det stille, lenge.
Alt var harmonisk fryd da jeg snudde ryggen mot runene og løftet hendene mot de høye trærne
nord for urtehagen. Nå påkalte jeg energier fra ukjente mennesker, de som engang holdt denne
jorden i hevd.
Etter en stund følte jeg en uforklarlig varme spre seg fra hendene og inn i kroppen. Først da
snudde jeg meg mot syd, fremdeles med håndflatene løftet mot himmelen.
I det samme blikket traff runene, følte jeg at en suggererende prikking fylle kroppen. Framfor
meg så jeg konturene av sløret som dekker åpningen til forfedrekraften. Energibølgen som
skylte over meg fylte hugen, vårens harmoniske fruktbarhetskraft gjorde meg godt.
Et rituale som dette stimulerer Hugen så den åpner seg for andre energier fra fortiden. Disse
kreftene er av både fysisk og åndelig slag. Kontakten med positive energier gir oss ekstra kraft,
når vi bryner oss på en stresset hverdag.
Runen fungerer også som en energi-rik amulett.
De Magiske Runene
Side
149
Jeg følte at planleggingen av et framtidige langhus på Bronseplassen, var Eldir og min gave til
odelen som blir igjen etter oss.
I orakelet
gir ODAL deg håp om endelig å bli bofast, du kan realisere drømmene dine. Men husk at runen
også forplikter deg til å ta vare på alt du skaffer deg. I vår rotløse tid har du kommet til et punkt
hvor du bør stanse opp og se deg seg tilbake. For odelstanken gir stor kraft, enten det gjelder
deg, eller din ætt. ODAL vil som oftest råde deg til å ta vare på det gamle.
Ved aktiv bruk av energier som strømmer gjennom runen, blir du blant de utvalgte som bærer
samfunnet videre. Et engasjement som krever at du lytter til råd fra dine nærmeste. Ikke ta
utenforstående kritikk ille opp, tenk før du handler.
For å komme opp og frem må du forsake noe. ODAL advarer deg mot å oppgi ting og tanker
som bryter med nedarvede slektsbånd. Mange gårder og store planer gikk til grunne, fordi
eieren ikke overholdt sine forpliktelser.
Vær varsom, ikke aktiviser runen når begjæret rir deg. Også kjærlighet har bedrøvelige
vekstforhold der grådighet rår. Arv ødelegger mange søskenforhold, så skjerp deg.
For å styrke båndet til stedet vi gjerne vil bruke som kultplass, kan vi transformere kraft via
ODAL.
Gå til det utvalgte stedet på fullmåne og si at du vil bygge et Horg. Gjenta dette hver eneste dag
fram til neste fullmåne. Da bygger du Horget og gjentar 9 ganger; -jeg er din venn.
La kraftstedet ligge urørt til du føler at det vibrerer på samme nivå som energiene fra omgivelsene
og undergrunnen. Da er det ditt.
Symbolet i denne runen har ofte blitt misbrukt. Derfor svever det mange vonde Vetter i kraftfeltet
rundt ODAL. Når du bruker runen til okkulte gjøremål, vær oppmerksom på at det til tider er
vanskelig å skille venn fra fiende. Da risser du runen i din egen dørstokk. Ukjente mennesker
som trør over dørstokken hilser du velkommen, de som setter sin fot på runetegnet viser du bort.
Nornenes orakel:
Havner denne runen hos Urd viser den at du står på fast grunn. Byggverket rundt deg er solid.
Livet har gjort deg godt og du tar vare på gavene tiden gir deg.
Noen ganger er odel en byrde, tenk gjennom hva du vil gjøre med den. Har du rygg til å bære
fortidens forpliktelser?
Når ODAL havner hos Verdande, bli runen en inspirator for deg og det du er i ferd med å gjøre
Gjennom Siv er det knyttet mye godhet til runene. Enten kjærlighet som fremdeles er, eller den
som kommer.
Runens plassering forteller at dette ikke er tiden for rastløshet. Du skal ikke dra din veg, men bli
De Magiske Runene
Side
150
på stedet eller i forholdet. Til slutt bærer alt du har investert de søteste frukter.
I et orakel hvor runen havner hos Skuld er ODAL et godt tegn. Dette er den trygge arven du
overlater til dine etterkommere, både fysisk og åndelig.
Framtiden er lys, så sant ikke krefter større og mer motbydelige enn de vi i dag rår med, slukker
håpets lys.
Stikkord: Fødested, odel, slekt, arv, samfunnsengasjement, positiv framtid.
Fehu, FE:
Med denne siste runen i UTHARK er sirkelen sluttet. Nå
som den siste energien bak forfedrenes urgamle symboler
blir aktivisert gjennom FE, har runerekken har fått sin
endelige totalitet.
Den kraftfulle runen symboliserer i følge gamle kilder;
rikdom, kreatur og makt.
Med runen som står for rikdom og velstand, åpner vi for
positive energier som skjuler seg bak symbolet. En aktiv rune som gir oss ekstra drahjelp på
veg mot målet.
Runen viser hva framtiden gir de som lykkes i livets store lotteri. Materielle goder er til et visst
nivå med på å gi Hugen bedre arbeidsvilkår.
De som sulter må bli mette, før de kan starte en revolusjon, sa en gang Che Guevara.
På samme måte er det med de som leter etter åndelige svar på livets trivialiteter. De trenger ikke
fysisk føde, men tid til å starte sin egen åndelige revolusjon. Energien for å klare det får vi fra
runene, det er dette FE viser oss når den overrisler oss med sin rikdom.
Tar vi oss tid til å utforske naturen og energiene som skjuler seg i vår største katedral, styrker
det Hugen og vi får et rikere liv.
Likevel skal du vokte deg for rikdommens farer. Egenrådighet preger ofte de rike og mektige.
Mange av dem gir de usleste gaver tilbake til samfunnet. Ikke fall i den samme fellen, raushet
styrker Hugen.
Sagalitteraturen forteller gang på gang at vi skal være gavmilde. Det er også ufornuftig å framstå
brautende i samvær med fremmede. En positiv selvsikkerhet er derimot av det gode. Et råd er å
aktivisere energien bak FE, først da blir vår egen framferd troverdig.
Det er avgjørende å la Hugen være åpen for medmenneskelighet. Da fordeler vi fysisk og
åndelig rikdom på en måte som gir oss styrke. Positive tanker skaper energier som gir oss økt
velvære.
De Magiske Runene
Side
151
Bruker du runen rett, er FE et overflødighetshorn av åndelige mysterier. Bare husk, i den
materialistiske glansen fra energiene bak runen, er det lett å miste fokus på hva som gir pålitelige
næring til Hugen. Da er det lett gå seg bort i de åndelige teoretikeres uforståelige visvas.
Jeg vet at det bare er ved aktivt stadig bruk av runene, vi får øynene opp for magien som skjuler
seg bak dem. Mediterer du over FE, får du råd om hvordan du best tar vare på egne ressurser.
Setter du rikdommen over styr, forvalter du dårlig den kapitalen FE gav deg.
Bruker du energier fra FE på riktige måten, gir de fra seg en styrke som forsterker alt framtiden
fører med seg av positive holdninger. Livet blir enda lettere å leve.
Bruker du runen riktig, oppdager vi fort at dette ikke er slutten. I ringen av runer er FE et åpnet
vindu, her skimter vi en ny begynnelse.
Dypt inne i deg finner du fragmenter av alt som en gang var. Det er her du drikker deg utørst av
din egen kilde. Den som skjuler Hugs erindringer om tidligere liv.
I lyset fra det som er, blandet med minnene fra det som var, får du en kraftfull mikstur. Når vi
stiller de riktige spørsmålene, finner vi svar på det meste.
Jeg mediterer over FE når jeg vil løse livets mysterier. Ved hjelp av energiene bak symbolet
finner jeg nøkkelen til mitt eget indre skattkammer.
Hugen skjuler egne erindringer om det meste. Til tider kan også hendelser i fjerne liv dukke
opp, da som uklare bilder som svever forbi. Se på det som en kilde til rikdom.
Ensom er runen kraftfull. Den skjuler energien fra sjamaner, volver og goder som ledet
seremoniene i tusenvis av år. Den gangen Norden hadde sin egen Norrøne okkultisme.
Det er skrevet adskillige ”Terrabyte” om runer og ikke minst åndelighet. Utallige forfattere
prøver å påvirke omgivelsene med sin tolkning av den okkulte virkeligheten som omgir oss.
Jeg er klar over at dette er min versjon over samme tema. Men om akkurat du har glede av det
jeg skriver, har energien bak FE lykkes. Jeg har fått et nytt menneske interessert i De magiske
Runene.
Handling:
Til denne seremonien brukte jeg samme fjellnabb, som den jeg brukte da jeg innviet hele
runeposen. Rundt meg farget høsten løvet i alle regnbuens farger. Her oppe fra bergnabben så
jeg skogen, myrene, hele det riket jeg kaller min kultiske katedral.
Denne kvelden følte jeg at tiden jeg hadde brukt på det rituelle, lærte meg mer om den okkulte
virkeligheten enn det jeg kunne lese meg til. Viktigste lærdom er at runene fremdeles fungerer,
de gir fortsatt fra seg energi som styrker magien i hverdagen.
Med unntak av UR, den første runen i UTHARK, innviet jeg resten av runene litt hulter til
bulter. Mest etter hvilke energier jeg hadde behov for å aktivisere der og da. FE, den siste runen
sparte jeg til slutt.
De Magiske Runene
Side
152
Det var symbolsk, nå ville jeg bruke denne runen til å samle energiene bak de andre runene.
Samlet ble de til en magisk ring av symboler på fortidens kraftkilder.
Mange ritualer var gjennomført, mange rare energier vekket opp. Noen hadde fylt meg med
undring, men også hendelser som ga meg styrke. Nå var tiden inne for å fullføre magien.
Denne kvelden hadde jeg på meg sjamandrakten for å skape den riktige stemningen. Selv
Kvitekrists biskoper bruker egne drakter til sine okkulte ritualer.
Jeg trakk en beskyttende sirkel rundt bergnabben og satt 24 telys i en sirkel på det flate fjellet.
Deretter åpnet jeg runeposen og lette fram symbolet for FE som jeg la framfor lyset som sto
lengst mot nord mens jeg tre ganger ropte:
- Mine livs hjelper, styrk min tanke.
Jeg lette fram UR, og la runene framfor det tente lyset som sto til venstre for FE. Siden ropte jeg
det samme for hver av de andre runene, samtidig som jeg tente lys etter lys til ringen var sluttet.
Nå tok jeg telyset og runen FE ut av sirkelen og plassere dem i midten. Totaliteten ble brutt,
sirkelen var åpen, nå skulle den fylles med energi.
Da jeg danset rundt følte jeg at sjamandrakten og raslende forsterket ritualet. Den sprø lyden
fra kalebassene steg mot høsthimmelen som ble stadig mer oversådd med stjerner. Mens jeg
danset sang jeg samme galder som den jeg brukte, den gangen for lenge siden da jeg for første
gang innviet runene,
Med ørnevinger vekk jeg drar
søker svar
ved treets rot
ved dets fot
søker kraft som en gang var
runers svar
nå er gitt
mitt er blitt
Ganske raskt åpnet Hugen seg og jeg merket at energier fra fjern og nær strømmet mot meg,
transformert gjennom den aktiviserte ringen av runer.
Det står i notatene at jeg danset og raslet til runenes ære i mer enn to timer. Det vitner om at jeg
var i bedre fysisk form, den gangen for 25 år siden.
Denne kvelden oppnådde jeg det jeg ville. Jeg følte at jeg fikk energi fra flere ukjente okkulte
nivåer. Runen voktet helheten og den var en dyktig vegviser.
Etter nesten to år med bare positive okkulte opplevelser var samtlige runer aktivisert. I framtiden
De Magiske Runene
Side
153
er det nok og aktivisere runene når jeg trengte energi fra dem.
I orakelet
er FE en påminnelse om at du må være årvåken og oppmerksom, særlig i gode tider. Suksess på
den ene siden av livet fører lett til skjødesløshet på den andre. Gled deg over medgang og del
den gjerne med din neste. Det er den beste næringen du gir til egen Hug.
Spør runen til råds dersom du står framfor belastende investeringer. FE er interessert i at det
skal gå deg vel i livet.
Med åndelig trening gir FE oss svar på de fleste spørsmål vi har om det ukjente. Også om
energienes opprinnelse, form og intensitet. Hvordan vi finner dem og ikke minst hvordan de gir
næring til egen Hug.
Runen skjuler også rikdommen i den gamle jaktmagien. Den gangen brukte de runen til å finne
sitt eget formular.
Fortidens sjamaner kunne binde dyreånden og lede den og dyret fram til jegerne. Mumlet
jegeren de magiske ordene når de så byttet, bandt de ånden til dyret.
En dyktig magiker bruker runene for å få et gløtt inn i fremtiden. Bare husk at råd fra skjulte
åndskrefter ofte er krevende å tyde. Du må ha lang okkult erfaring med runene for å få dem til
å svare eksakt på det de blir spurt om. For en novise er det lett å tolke svaret slik en helst vil at
det skal være.
Nornenes orakel:
Havner FE som første rune hos Urd, vitner den om en rik oppvekst. Du er blitt lagt merke til,
mange har snakket om deg. Det er ikke alltid positivt. Nå som du vet det, bruk fortiden til beste
for framtiden.
Verdande er den av Nornene som best kjenner nåtid. Blir FE liggende hos henne er det udelt
positivt.
Når du åpner bagasjen som livet har gitt deg, oppdager du at du har med samtlige åndelige
kvaliteter som hverdagen krever av deg. Eneste negative er at stor rikdom også skaper problemer.
Dette er den siste runen, renningen er tredd. Skuld veier runebrikken i hånden og er fornøyd.
Livet går på videre, det du planla skulle skje - skjer.
Men hva nå, hvordan får du fysisk rikdom med deg inn i den evige sirkelen av energi som nærer
deg åndelig? Søk en åndelig ballast og det vil gå deg godt, på den lange vegen mot evigheten.
Stikkord: Rikdom, eiendom, penger, tankekraft, spådomskunst, skjødesløshet.
De Magiske Runene
Side
154
Framtiden
Runene skriker etter å bli brukt. I tusen år har de magiske kreftene, bak de okkulte tegnene,
ligget der ubrukt. Tiden er inne for at flere skal få en fornyet innsikt i forfedrenes mysterier.
Skal vi overleve som åndelige vesener må de stolte ørnene lette fra bakken. Med kraften fra
runene feier vi vandalene over ende. Sammen med Alver, Jotner og Åsgårds guder kjemper vi
for en ren jord.
Her lever vi, og her kommer vi en gang tilbake. Dette handler ikke bare om våre egne
etterkommeres framtid. Også egne inkarnasjoner er avhengig av kvaliteten på livet vi legger
etter oss.
Fe døyr
frendar døyr
sjølv døyr du og.
Eit eit eg
som aldri døyr;
domen om kvar ein død.
Tro ikke på de som sier at mennesket står over alt som levende. Håp ikke på et evig liv i en fjern
himmel. Grip runene med et skrik, slå ut vingene og spre runekraft rundt deg. Bruk dem som et
maktmiddel i kampen for en bedre verden.
Lykke til.
Midgard, 1991 - 2015
Helge SR Grønli & Gorm R
På You Tube har jeg lagt ut flere filmer fra alt det magiske som skjer på Bronseplassen, ”Blot”
og ”Hanging with Odin”.
Litteratur for spesielt interesserte:
Snorre Sturlasons kongesagaer, Gustav Storm utgaven, J.M.Stenersens forlag
Ingjald Reicborn-Kjenneruds, Vår gamle trolldomsmedisin, 1920
Agrell Sigurd, Runornas talmystik och dess antikka förbilde (Lund 1927)
og Senantik mysteriereligion och nordisk runmagi, Stockholm, 1931
Holtsmark Anne, Norrøn mytologi. Det norske samlag, 1970
Eliade Mircea, Shamanism, Bollingen Series LXVII, 1974
Hardner Michael, Shamanens vãg, Bokfõlaget Korpan, 1980
De Magiske Runene
Side
155
Strøm Folke, Nordisk hedendom, Akademiförlaget, 1985
Lindholm Dan, Innsyn i nordisk gudelære, Dreyer, 1988
Bjarke Bodvar, Runorakel och Runmagi, 1988
Eriksson m.flere, Sejd, Vattumannen Fôrlag, 1988
Larsen Uffe, Vikingenes religion og livsanskuelse, Akademisk Forlag, 1989.
Jeg har lagt ut boken om RUNENE til gratis ned lasting, likevel har jeg en oppfordring til deg.
Likte du det jeg skriver kan du donere det du mener boken er verdt til min konto i Sparebank
Sør:
3000.33.13340
Vil du bli eier av et signert eksemplar av ”Sjamanens Hest” har jeg 140 bøker igjen av et opplag
på 2000. Doner kr.400 kroner til samme konto, så sender jeg boken til deg. Husk navn og
adresse.
Går jeg tom for bøker vet jeg at noen eksemplar finnes på forskjellige antikvariater på Sørlandet.
Søk på nettet og du skal finne.
Husk at døden er endelig, bare ettermælet lever evig.
De Magiske Runene
Side
156