Kick Off for gründere

• 17
lørdag 13. juni 2015
Økonomi
børsen i går
INNOVENTUS SØR. Fusjonert og restrukturert
Rente 3mnd Nibor
Strøm
Nibor står for «Norwegian Inter Bank Offered
Rate», altså renten som benyttes banker imellom.
Heidi Haugebo og Alf Aanonsen driver
fram en norsk
versjon av et
dansk konsept
som skal gi eldre mennesker
enkel innpass
i den digitale
hverdag.
jun-14
jun-15
jun-14
Børsindeks
jun-15
Olje
jun-14
Foto: Rune Øidne Reinertsen
Strømpris (øre/kwh - grossist.)
jun-15
jun-14
Sluttnotering: 636,55 -1,46%
jun-15
Sluttnotering: 65,08
+0,60%
Valuta
Kickoff for gründere
116,53
8,70
6,27
NOK / 100 DKK
NOK / 1 eUr
NOK / 100 JPY
Innoventus Sør tar
mål av seg til virkelig å fremme sørlandsk nyskaping.
Slikt må markeres
med kickoff.
94,47
12,00
7,75
NOK / 100 seK
NOK / 1 gbP
NOK / 1 UsD
KRISTIANSAND
– Dagens eldre får ikke julekort
fra barnebarna lenger, og de sliter med å betale regninger. Å
være uten internettilgang er både
upraktisk i dagliglivet og kan gi
ensomhetsfølelse, sier Heidi Haugebo og Alf Aanonsen.
Men de to Grimstad-gründerne
i DuKan AS har løsningen: Pc-er
og nettbrett spesialtilpasset eldre
mennesker helt uten datamaskinerfaring. De leveres ferdig satt
opp med superenkle, lettfattelige brukermenyer, allerede klargjort e-postadresse og tilgang til
eksempelvis Facebook – en verden hvor de godt voksne er i ferd
med å overta dominansen, men
hvor de samtidig kan kommunisere med barnebarna.
Konseptet er dansk. Haugebo
og Aanonsen står for den norske avleggeren, hvor de også har
eierandeler. De har holdt på i 2
1/2 år nå, og firmaet har vokst til
fem ansatte i Grimstad, pluss én i
Danmark. Kollegiet deler på å betjene kundestøttetelefonen, som
er en sentral del av produktpakka.
Men akkurat nå befinner de
to seg i ei brakke på Gimlemoen
i Kristiansand, hvor Innoventus
Sør AS holder kickoff, grensende
til en aldri så liten fest. Rundt 40
mennesker er til stede, flertallet
av dem gründere. De hygger seg
med drikke, konversasjon og ballonger.
– Innoventus Sør har tatt opp i
seg nyskapingsaktivitetene fra de
tidligere selskapene Innoventus
og Coventure, som fusjonerte tidligere i år. I den grad det skal investeres i nye gründerideer i tid-
FAKTA
Innoventus Sør AS
●●Resultat av fusjonen mellom
inkubatorselskapene Innoventus
AS og Coventure AS.
●●Tilstede i Kristiansand og Grimstad.
●●Engasjert i 26 oppstartselskaper.
●●Sju ansatte og et 2015-budsjett
på 13 mill kroner.
●●Største eier er Siva (28,65 prosent), J.B. Ugland Holding AS (21,72
prosent), Aust-Agder Næringsselskap AS (11,67 prosent) og Sparebanken Sør (7,03 prosent).
●●Det er 14 andre eiere fra både
privat og offentlig sektor.
lig-tidlig-fasen, skjer det gjennom
et annet selskap som ikke har fått
noe navn ennå, forklarer styreleder Svenn Roar Larsen i Innoventus Sør.
Han er akkompagnert av Kamilla Sharma – fersk, administrerende direktør med it-bakgrunn
og selv vokst opp i dagligvare-, restaurant- og ferdigmat-gründerfamilien Sharma/Sehjpal.
– Vi markerer en ny start og
vil feire den gode gründerspirit.
Vi trenger en kulturendring; det
skal være positivitet knyttet til
gründervirksomhet! postulerer
Sharma.
Sammen forklarer de to bakgrunnen for nystruktureringen.
– Vi trenger et større, mer kompetansetungt miljø. Vi kan bli
bedre på å manøvrere i et fragmentert tilskuddsystem, komme tettere på kapitaleiere, og vi
ønsker å kunne betjene landsdelens næringsklynger i større grad,
sier de.
På stikkordet «næringsklynger» antyder Kamilla Sharma at
vi kan komme til å se verdifull
teknologikompetanse bli frigjort
fremover, i takt med nedbemanningene blant Node-bedriftene.
Det får Svenn Roar Larsen til å
minnes tidligere erfaringer.
– Eksempelvis fra Ericsson-reduksjonene. Sett i ettertid kom
det jo mye bra ut av dem. Ellers
vil jeg understreke at fundamentet for mye av det vi gjør, er offentlige midler. Begge fylkeskommunene på Agder er flinke til å stille
opp, det samme er Siva og Forskningsrådet, fremholder Larsen.
Så frembringer Kamilla Sharmas sin aller korteste oppsummering av Innoventus Sørs eksistensberettigelse:
– Det er tøft å bygge noe nytt på
ideer. Vi er der for å hjelpe.
Tekst: Rune Øidne Reinertsen
Rentebarometer boliglån
5 beste
Effek.
Etne Sparebank
2,011
Akademikerne
2,827
Swedbank Norge NUF
2,857
OBOS Banken
2,868
Sparebanken Øst
2,936
Sørlandsaksjer
Endring
Akastor
4,577
2,75 Fornebu Sparebank
2,75 Larvikbanken Brunlanes S.4,381
2,75 Larvikbanken Brunlanes S.4,381
Siste
kurs
Høyeste
12 mnd.
14,01
33,37
5,30
4,60
4,65
4,85
4,70
Laveste Omsatt siste
Markeds
12 mnd.
dag (tusen) verdi (mill.)
13,03
666342
3797
- 2189,00 1560,00
-
4461
Byggma
-
-
73,00
29,90
-
511
0,07
2,87
10,70
2,72
39911
750
Sevan Drilling
-
0,55
3,20
,43
407854
327
Sevan Marine
0,30
19,70
25,10
16,80
859
1036
Siem Offshore
-0,08
1,81
8,39
1,55
173343
702
- 206,00
160,00
-
930
Sparebanken Sør
-
Utvalgte aksjer
Endring
Siste
kurs
Høyeste
12 mnd.
Laveste Omsatt siste
Markeds
12 mnd.
dag (tusen) verdi (mill.)
Aker Solutions
-0,84
44,58
70,00
31,55
442055
12098
DNB
-2,50
132,90
143,00
98,10
2567230
216467
42349
Marine Harvest
-
94,10
110,30
75,20
2004853
Norwegian Air Shtl.
-1,00
314,70
335,00
174,00
156331
11145
Norsk Hydro
-0,51
36,03
47,88
30,10
7375754
73558
Orkla
-0,35
61,60
66,00
46,98
2091562
62722
Seadrill
-4,35
92,65
249,00
70,50
3505047
45654
Statoil
-3,10
143,00
195,90
118,20
3431174
454771
Yara International
-7,30
370,60 444,60
281,00
499003
102099
Aksjetapere
Aksjevinnere
[email protected] - 90523820
I går
I går
– Kjøpt opp allerede
– Om jeg tar sikte på å bli kjøpt
opp? Det har skjedd allerede! gliser Glenn Råna.
Gründeren driver Safe-Tag AS i
Grimstad. Forretningsideen dukket opp mens han jobbet innen
revisjon og kontroll.
– Bransjer som bygg og anlegg,
renhold og bilpleie sliter ofte med
useriøse samarbeidspartnere og
leverandører. Safe-Tag gir enkel,
digital tilgang til registre som viser om slikt som eksempelvis
Nomin.
-
Avocet Mining
GRIMSTAD
Effek.
1,95 Larvikbanken Brunlanes S.4,849
4,816
2,70 Bank 1 Oslo Akershus
Arendals Foss
Deep Sea Supply
0,26
Nomin. 5 dårligste
minstelønn, diverse typer godkjenninger, mesterpapirer, fagbrev og lærlingplasser virkelig er
på plass. Privatpersoner får tilgang via en app, det offentlige og
næringslivet gjennom en database, forklarer Råna.
– Hvem har kjøpt?
– Mercell, et svensk-dansk-baltisk it-konsern. Men jeg får lov til
å drive videre lokalt og har snart
fem ansatte.
– Økonomisk gunstig for deg?
– Ikke så verst.
16,98
Scana Industrier
-18,18
NTS
7,14
Olav Thon Eiendomsselskap
-7,77
Polarcus
6,67
RenoNorden
-6,75
InterOil Exploration and Prod. 4,35
Reach Subsea
-6,15
NEL
Seadrill
-4,48
4,19
Siste uke
Siste uke
Avocet Mining
19,23
Olav Thon Eiendomsselskap -14,69
Agasti Holding
13,16
Scana Industrier
-14,29
ContextVision
12,50
Solstad Offshore
-11,79
REC Silicon
6,60
Siem Offshore
Wentworth Resources
5,62
RenoNorden
-11,71
-10,83
Siste år
Siste år
Gaming Innovation Group
144,00
Norwegian Energy Co.
-97,78
Byggma
125,57
SeaBird Exploration
-96,11
Havfisk
111,78
Protector Forsikring
NEL
Polarcus
-91,51
100,29
Sevan Drilling
-82,76
97,15
Odfjell Drilling
-80,52