Oversikt alle spor og tidspunkt som

Hva skjer når?
Connect IT
Secure IT
Smarter IT
Show IT
Lead IT
Lab (NB! Førstemann til mølla!)
Finn ditt spor i foredragsdelen av messeområdet. Husk dine hodetelefoner og møt
opp presist.
Hvilke teknologiske og forretningsmessige
gevinster oppnår du ved forbedret
samhandling?
IT-sikkerhet er livsviktig for alle
virksomheter. Overlever dere?
Utnytter du teknologien og Big Data
optimalt?
Se hvordan ny teknologi endrer din
arbeidshverdag og påvirker din livskvalitet.
Hvordan kan du som leder skape en mer
effektiv, innovativ og attraktiv virksomhet?
10:45-12:15
50 shades av programmerbare nettverk
Er du forberedt på det uforutsette?
Velferdsteknologi, det gjelder deg også!
11:00
De grunnleggende konseptene i SDN er på
plass, og alle store leverandører har engasjert
seg. Behovet for nye løsninger med enklere drift,
større grad av automatisering, større smidighet
for løpende omlegginger og enklere skalering på
linje er tydelig. Hva er veien videre?
Foredragsholder: Nils Ove Gamlem, Cisco
Always On
12:45
Alle er på – hele tiden. Hva gjør det det med
forretningen? Hvordan endrer det hverdagen?
Hva blir den naturlige møteplassen? Kontoret?
Always On endrer alt. Også din bedrift.
Foredragsholder: Rune Haraldsen, Atea
Dagens trusler endrer seg raskere enn hva vi
klarer å bekjempe. Hvilke trusler er du beredt
på? Virus muterer flere ganger i timen,
angrepsflaten øker med Tingenes Internett –
og samtidig blir de kriminelle stadig mer
kreative. Hvordan kan vi forberede oss uten å
vite hva som treffer oss?
Foredragsholder: Magnar Barsnes, Atea
Hva kan utroskap fortelle deg om
forretningsvennlig datasikkerhet?
Kravene til åpenhet og hurtighet i
virksomhetenes informasjonssystemer øker
dramatisk. Få inspirasjon til hva som gjør
datasikkerhet relevant for ledelsen og til en
muliggjører på forretningssiden - og hvilken rolle
utroskap har i dette.
Fremtidens AV-løsninger
Er identiteten din i fare?
Frem mot 2030 vil det være en kraftig økning av
antall eldre i samfunnet. Velferdsteknologi er et
sentralt virkemiddel for å møte fremtidens
utfordringer. Trygghet, mestring og livskvalitet er
tre nøkkelord. Hør eksempler på suksesser og
gevinster, og få konkrete anbefalinger på hva du
bør tenke på.
Når audiovisuelle løsninger er integrert i nettverket
kan de kommunisere og integreres mot eksterne
applikasjoner som videokonferansetjenester, fjernovervåking og servicetjenester.
Om du bygger et smartere nettverk som er skalert
for AV sammen med IT, gir dette store muligheter
for kostnadsbesparelser.
Din digitale identitet er utsatt. Hvem vil «eie»
navnet ditt? Hvem «eier» din digitale identitet?
Hva kommer dette til å bety for samfunnet?
Dette er store spørsmål som skaper store
utfordringer. Så store at man nesten ikke kan
slutte å tenke på det.
Foredragsholder: Øyvind Rusten og Marthe
Dyrud, Atea
Foredragsholder: Ole Herman Breen, Atea
Analyse av Big Data - den nye oljen?
Smart kommune
Norske kommuner er på en reise der
digitalisering står høyt på agendaen. Fokuset er på
modernisering, eliminering av tidstyver og hvordan
jobbe smartere. Hør hvilke muligheter som finnes
gjennom automatisering, mobile arbeidsverktøy
og app-er. Du får også konkrete eksempler på
løsninger som er tatt i bruk og allerede resulterer i
betydelige gevinster for kommunene.
Foredragsholder: Eirik Gulbrandsen, Arrow
Tingenes Internett
- den neste industrielle revolusjon
13:45
Dagens trusselbilde for IT-sikkerhetsbrudd og hvordan hanskes med det?
Hva skjer når alt er koblet på nett, fra småbarn og
kjæledyr, til veier, bygninger og skip? Mengden
sanntidsinformasjon fra alle dingsene er
ekstrem. Hva betyr dette egentlig? Og hvordan
kan individer, virksomheter og samfunn dra nytte
av dette?
Har du ikke vurdert tiltak tidligere, kan
konsekvensene av IT-sikkerhetsbrudd blir langt
større enn de burde. Atea gir deg sikkerhetsnettet
som forhindrer dette, og praktiske eksempler på
hvordan det jobbes for å oppnå og vedlikeholde
riktig IT-sikkerhetsnivå for virksomheten.
Foredragsholder: Kjell Arild Sandvik, Atea
Foredragsholder: Bjørn A. Tveøy, Atea
Hva er fremtidens rolle for
IT-avdelingen?
Skal en IT-avdeling både drifte og utvikle
løsninger som underbygger bedriftens strategi?
Greier din IT-avdeling å produsere tjenester som
hele tiden henger med i utviklingen? Eller er
fremtiden å kjøpe tjenester fra de som produserer
i stor skala?
Foredragsholder: Torgeir Waterhouse, IKT Norge
Foredragsholder: Egil Bredgaten, Telenor
Den intelligente skyen - konkrete
resultater i dag og i morgen
Det blir stadig viktigere å utnytte riktig informasjon
raskere. Det styrker innovasjonen, bedrer
konkurranseevnen og øker produktiviteten.
Hvordan kan du dra konkret nytte av Big Data og
Machine Learning i daglige oppgaver? Og hvordan
utnytter Office 365 denne teknologien?
Foredragsholder: Marius A. Dahl, Microsoft
Atea og HP vil vise hvor enkelt det er å
administrere et flerprodusent-miljø. I tillegg vil vi se
på Branch Intelligence Management System, og
hvordan denne kan brukes til å automatisere
utrulling og konfigurasjon av svitsjer og rutere.
IBM
Bygg din egen Internet Of Things-app på 90
minutter ved hjelp av IBM BlueMix. Kan du litt
HTML og Javascript, og ønsker å se hvor enkelt
det kan gjøres ved bruk av åpen teknologi på åpen
plattform? Da er dette lab-en for deg!
Apple
Hva er denne megatrenden? Og hvordan utnytter
du det enorme potensialet som skjuler seg i
ustrukturerte data? Hør hvordan ‘cutting edge’
innen kognitive systemer kan raffinere Big Data til
fordel for bedrifter og mennesker.
Foredragsholder: Thomas Anglero, IBM
Foredragsholder: Andreas Ekström
HP
3D-print endrer verden
12.45-14.45
EMC
Lær mer om hvor enkelt det er å administrere
moderne hyperkonvergerte datarom basert på
teknologi fra EMC og VMware.
Cisco
Veien til gull
I løpet av de neste fem årene vil 3D-print være
starten på den neste industrielle revolusjon.
Hør HP presentere visjonen for fremtiden –
Blended Reality – der den fysiske og digitale
verden smelter sammen.
Verdens beste skilandslag jobber tett sammen for å utvikle seg i en bransje hvor flere og
flere satser knallhardt for å bli best. Hør Vidar
Løfshus, landslagssjef for langrenn, fortelle hva
som skal til for å skape vinnerkultur.
Foredragsholdere: Ralf Trachte og Verner
Hølleland, HP
Foredragsholder: Åge Skinstad
Meld deg på! www.ateacommunity.no
I denne lab-en får du innblikk i hvordan du blir i
stand til å automatisk konfigurere og administrere
Apple-klienter ved hjelp av et MDM verktøy, Apple
DEP (Device Enrollment Program) og Apple VPP.
Bli kjent med hvordan man setter opp et
policybasert datasenter ved bruk as Ciscos
ACI-teknologi. Vi gjør discovery av datasenteret,
konfigurerer endepunktgrupper samt policyer og
eksporerer portgruppen inn i VMware.
Microsoft
Lurer du på hvordan Microsoft Azure fungerer?
Delta på vår «hands on» Azure-lab og lær deg
grunnprinsippene.
Overordnet agenda
Hvilken rolle spiller IT for fremtiden vår?
08:30
Registrering og messevandring
Teknologien er avgjørende for å bygge en bærekraftig fremtid.
09:00
Offisiell åpning av messeområdet
På Atea Community viser vi deg hvilken rolle teknologien spiller for din arbeidshverdag og
09:30 Plenum: Keynote Steinar Sønsteby
for din livskvalitet.
11:00 Parallellsesjon 1
Møt alle ledende teknologileverandører i vårt unike messeområde og velg mellom mange
Invitasjon til
Atea Community 2015
spennende og lærerike foredrag i ulike spor:
11:45 Lunsj
12:45 Parallellsesjon 2
Connect IT
Secure IT
Smarter IT
Show IT
Lead IT Lab x 3
14:00 Parallellsesjon 3
Les også om våre to skolespor i egen folder - rettet mot henholdsvis skoleledere og lærere.
15:15
Vi ser frem til å ta IT til et nytt nivå sammen med deg.
Plenum: Keynote Claudia Olsson
16:00 Messevandring med enkel servering
17:00
Plenum: Keynote Al Gore
Priser
Faglig del: pr. person kr. 2 000,-.
Faglig del + middag: pr. person kr. 2 500,-. Vi har gleden av å invitere deg til Atea Community
- møteplassen for oss som elsker IT
18:15 Velkommen til middag
Se fullstendig agenda på www.ateacommunity.no.
Bli en del av Atea Community!
www.ateacommunity.no
#ateacommunity