Les kunngjøringen her

Kunngjøring - fylkesårsmøtet 2015
Under henvisning til vedtektenes pgf. 44.6 kunngjøres med dette fylkesårsmøtet 2015.
Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag avholder ordinært årsmøte 05.05.15 fra kl. 20.30. – 07.05.15 kl. 15.00 på
Hotell Røros.
Foreløpig forslag til sakliste:
Sak 1 Konstituering
1.
Godkjenning av innkalling
1.1.1 Godkjenning av fullmakter
1.2
Valg av 3 møtedirigenter
1.3
Valg av 2 møtesekretærer
1.4
Godkjenning av sakliste
1.5
Godkjenning av møtereglement og valgreglement
1.6
Valg av 5 representanter til tellekorps
1.7
Valg av 3 representanter til fullmaktsnemnd
1.8
Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen
1.9
Valg av 4 representanter til redaksjons- og resolusjonsnemd
Sak 2 Årsmelding fra fylkesstyret
Sak 3 Politisk plattform – Retningslinjer for arbeidet i kommende årsmøteperiode
Sak 4 Regnskap fra fylkesstyret 2012-2015
Sak 5 Budsjett 2015-2019
Sak 6 Profesjonsetisk råd
Sak 7 Fag- og yrkesopplæring
Sak 8 Norsk arbeidsliv i endring
Sak 9 Saker innmeldt fra lokallag
Sak 10 Valg
10.1 Valg av leder
10.2 Valg av nestleder
10.3 Valg av hovedtillitsvalgte i fylkeskommunen
10.4 Valg av hovedtillitsvalgt i fylkeskommunal sektor som styremedlem.
10.5 Valg av styremedlemmer
10.6 Valg av varamedlemmer til fylkesstyret
10.7 Valg av delegater til landsmøtet i 2015.
10.8 Valg av vara delegater til landsmøtet 2015
10.9 Valg av valgkomité
10.10 Valg av vararepresentanter til valgkomité
Sak 11 Forslag på kandidater til sentrale verv
11.1 Sentralstyret
11.1.1 Leder
11.1.2 Nestleder(e)
11.1.3 Medlemmer/varamedlemmer av sentralstyret
11.1.4 Representantskapet
11.1.4 Sentral valgkomite
Sak 12 Valg av alternativer innenfor vedtektene
Sak 13 Resolusjoner
Hilsen
Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag
Lisbet Strickert
fylkesleder