Svarskjema turlederbekreftelse - kryss av for alle aktuelle felter

Dato:11.12.2074
Svarskjema turlederbekreftelse
- kryss av for alle aktuelle felter
Vi har tildelt deg fOlgende tur og ber deg om å fylle ut og sende dette svarskjemaet tilbake til oss innen 8 dager:
lnformasjon om turlederoppdrag
Turleder
Peter Warren
Tur
Turdato
Tur-lD
Booking-lD
Skitur - Krysser Hardangervidda_
L7
.03.20L5
-
24.03. 2015
to4L4-Or
111739
Turleder
Turlederrolle
Påstigning
Avstigning
Peter Warren
Hovedturleder
Oslo
Oslo Bussterminal
S
24.03.2015 19:30
17.03.2015 08:25
Bekreftelse
EI
," takk, ieg onsker dette turlederoppdraget
E ,"t har lest og satt meg inn i «Risikovurdering
Jeg har med meg
fellesturer og kurs»
alt nodvendig turlederutstyr
(se «Turlederhefte», side 9 på www.dntoslo.no
t [email protected]
)
Turledergruppa )Turleder skjema)
Henting av turmateriell
fi
I
fl
,r,"r,",let
hentes på DNT Oslo og Omegns kontor i lopet av de to siste dagene for turavgang.
uateriellet hentes på bakrommet, Norway Bussterminal
Skriv sted og tidspunkt her:
nnnet sted eller annen tid for henting av materiell
Oppmote/avstigning:
)I4l"c moter deltakerne ved avreisestedet i oslo.
! ,"* moter ikke gruppen i Oslo, men annet sted:
Ved turslutt forlater jeg gruppen:
«
Sted:
Sted:
Reserveliste turledere »
n
J"C er tilgjengelig og kan stå på en uforpliktende reserveliste av turledere:
Dato til:
Dato fra:
Dato: /å'. /x"
Send i retur
itlV'f
til
Underskrift:
DNT Oslo og Omegn innen 8 dager
Du kan returnere skjemaet på en av folgende måter:
o
o
til: [email protected]
per
post
til: DNT Oslo og Omegn, Postboks 7 Sentrum, 0101 Oslo, Norge
Send
Send som scan/bilde av signert svarskjema på e-post
Kl.: