VALG KSI Styremedlemmer 2016

STYREVALG KS Innkjøpsforum 2016
KSI vedtektene sier det skal velges et styre som består av fem styremedlemmer og tre varamedlemmer.
To av styremedlemmene velges for to år det ene året og tre av styremedlemmene velges for to år det neste år.
I 2016 er det 3 styremedlemmer som er på valg.
Årsmøtet velger leder blant de fem styremedlemmer for kommende ettårsperiode.
Styret velger nestleder i første styremøte etter årsmøtet.
3 varamedlemmer og 3 valgkomitémedlemmer velges for ett år. Kontaktinformasjon til sittende styre HER.
STYREMEDLEMMER: 3 på valg i 2016
Lin Helliesen, Stavanger kommune. Nåværende leder
Ivar Larsen, Fredrikstad kommune.
Jorunn Birkeland, Gjesdal kommune.
Tommy Hestem, Asker kommune. Nåværende nestleder
Marte Røst, Nordland fylkeskommune.
På valg 2016
På valg 2016
På valg 2016
IKKE på valg som styremedlem sitter i styret 1 år fra 2016
IKKE på valg som styremedlem sitter i styret 1 år fra 2016
VARAMEDLEMMER: Sitter 1 år.
Tor Kjærstad, Øvre Romerike innkjøpssamarbeid.
Jonny Indrevåg, Ålesund kommune.
Kjersti Øgaard, Time kommune.
På valg 2016
På valg 2016
På valg 2016
VALGKOMITÉ: Sitter 1 år.
Jan Ivar Bjørnli, Trondheim kommune.
Arve Klokk, Flora kommune.
Elvur Hrønn Thorsteinsdottir, Stavanger kommune.
På valg 2016
På valg 2016
På valg 2016
1
STYREVALG KS Innkjøpsforum 2016
Forslag til kandidater som stiller til valg til KSI styret 2016:
Navn på kandidat
Arbeidsted
Stilling
Stiller til valg på
følgende verv
Stiller til
valg som
leder
Kandidaten
har akseptert
å stille til
valg.
Sted og Dato
Forslagstillers navn
Arbeidssted
Epost
Telefon
Forslag sendes Valgkomitéen på epost:
[email protected]; [email protected]; [email protected]
2