Månedsplan Jordbærholtet November 2015

TEMA: Vennskap, og høst/vinter.
Det viktigste som skjer i hverdagen er ulike aktiviteter som
barna deltar i gjennom dagen slik som måltid, uteliv,
lesestunder, turer, samling, valg av ulike lekemuligheter på
huset m.m.
Uke/Dato
Hva skjer?
45
2-6
Torsdag: Verkstedgrupper; på avdelingen
Fredag: TURDAG 
46
9-13
47
16-20
48
23-27
Faste
aktiviteter
hver uke
Bursdager
Annet
Litt om
oktober 
Ta gjerne en
titt på
nettsiden!
Torsdag: Vi baker til foreldrekaffe`n 
Fredag: Fellessamling
Torsdag: Verkstedgrupper; på avdelingen
Fredag: TURDAG 
Torsdag: TURDAG 
Fredag: Fellessamling
I november vil vi fortsette med temaet vennskap, vi
vil snakke om empati og lik/ulikheter. Vi vil ta opp
temaene i samling og ellers i naturlige
sammenhenger.
Vi fortsetter å snakke om høst/vinter, og synger
sanger om temaene, og bruker tegn.
Torbjørn Egner: Vi skal jobbe med fortellingene
«Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen»
vi synge November-sangen, høstsanger, Bestemor
skogmus m.m.
Det er mitt valg med tema 5 «Vi tar vare på
hverandre».
I frilek og verkstedgrupper legger vi til rette for
eksperimentering, bevegelseslek,
formingsaktiviteter og rollelek, hvor vi voksne er
aktivt deltagende.
Vi begynner å øve på julesanger i november slik at
barna ”kan” dem til julegrantenning 27. nov.
Knøtter / småtusser ut hver dag ca kl. 9.30
Mandager: Drama-gruppe kl 9.45
Tirsdager: Aldersdelte grupper kl. 10-13, S- gruppe kl 13.15-14.15
Onsdager: Vettegruppe kl 10-11
Torsdager: Turdag i partalluker, IKT-gruppe 13.15 – 14.15
Fredager: Turdag i oddetalluker, Vettegr. kl 10-11 i partalluker, S- gruppe kl 13.15-14.15
9.nov. Mathias T. 3 år
19. nov. Hannah 3 år
25. nov. Veasna fra Kambodsja 2 år ( fadderbarnet vårt)
30. nov. Martine 5 år
HIPP - HIPP – HURRA !!!!
 Torsdag 12. nov. blir det foreldrekaffe på Jordbærholtet kl. 15.15-16.15 - VELKOMMEN
 Vetteovernatting 12.-13. nov. (eget skriv kommer)
 Onsdag 18. nov. får vi besøk av teater med «Karius og Baktus»
 Fredag 27. nov blir det julegrantenning, info kommer i adventsplan
Hei på dere 
Vi har vært på flere turer i skogen og sett/snakket om forandringer, som skjer om høsten. Ungene koser
seg veldig med å leke i skogen  I samling har vi lest eventyr, sunget og brukt litt tegn. Vi har hatt fokus
på Torbjørn Egner, og lager oppslag på avdelingen om temaet. I Det er mitt valg har temaet vært å
samarbeide og å dele, veldig viktig å få inn tidlig.
Vi har hatt FN-uke, hvor vi satte fokus på ulike kulturer i barnehagen vår, kulturelle likheter/ulikheter
rundt oss, fadderbarnet vårt Veasna, vennskap og barns rettigheter. Barna har deltatt i ulike aktiviteter
som dans etter forskjellige rytmer og musikk, fra de landene barnehagen representerer. Barna har også
hatt mulighet til å fargelegge flagget fra sitt/sine land. Det ble avsluttet med fellessamling for de eldste
barna torsdag 22. okt. 
Vi minner om hvor viktig det er at dere foreldre holder orden på barnas plass i garderoben.
Sko/støvler skal settes opp på hylla hver dag, og yttertøyet skal sjekkes. Det er viktig med mye skift
nå om høsten, da været kan være veldig varierende.
For Jordbærholtet v/ Bodil og May