Tabeller over dato for innfasing av krav om kontroll, dokumentasjon

Vedlegg 2
Tabeller over dato for innfasing av krav om kontroll, dokumentasjon og radioutstyr:
Frister for gjennomføring av kontroll hos et Godkjent foretak for fartøy fra 8 til 10,67 meter største lengde
Bygget etter
1.7.2014
Bygget i
perioden
1.1. 1998 til
1.7.2014
Bygget i
perioden
1.1. 1992 til
31.12.1997
Bygget i
perioden
1.1.1983 til
31.12.1991
Bygget i
perioden
1.1.1970 til
31.12.1982
Bygget før
1970
Bankfiske
Før fart
1.1.2016
1.1.2016
1.1.2016
1.1.2016
1.1.2016
Kystfiske
Før fart
1.1.2016
1.1.2017
1.1.2019
1.1.2019
1.1.2019
Fjordfiske
Før fart
1.1.2016
1.1.2017
1.1.2019
1.1.2020
1.1.2021
Fartsområde
Frister for utarbeidelse av stabilitetsberegninger for fartøy fra 8 til 15 meter største lengde
Fartsområde
Bankfiske
Fartøy
8-10,67m
Kystfiske
Fartøy
8-10,67m
Fjordfiske
Fartøy
8-10,67 m
som fisker
med not og
tar fangsten
om bord
Fjordfiske
Fartøy 8-9
m*
Fjordfiske
fartøy
9-10,67 m*
Fjordfiske
fartøy
10,67-15 m*
Fartøy
10,67-15 m i
Bankfiske og
Kystfiske,
samt for
fartøy 10,6715 m i
Fjordfiske
som fisker
med not og
tar fangsten
om bord
Nye fartøy
(Bygget
etter
1.7.2014)
Bygget i
perioden1.
januar 1998
til 1. juli
2014
Bygget i
perioden
1.1. 1992 til
31.12.1997
Bygget i
perioden
1.1.1983 til
31.12.1991
Bygget i
perioden
1.1.1970 til
31.12.1982
Bygget før
1970
Før fart
1.1.2016
1.1.2016
1.1.2016
1.1.2016
1.1.2016
Før fart
1.1.2016
1.1.2017
1.1.2019
1.1.2019
1.1.2019
Før fart
Før fart
Før fart
1.1.2019
1.1.2020
1.1.2021
Før fart
Før fart
Før fart
1.1.2022
1.1.2022
1.1.2022
Før fart
Før fart
Før fart
1.1.2021
1.1.2021
1.1.2021
Før fart
Før fart
Før fart
1.1.2020
1.1.2020
1.1.2020
Uendret.
Har krav om
beregninger.
Uendret.
Har krav om
beregninger.
Uendret.
Har krav om
beregninger.
Uendret.
Har krav om
beregninger.
Uendret.
Har krav om
beregninger.
Uendret.
Har krav om
beregninger.
*Gjelder fartøy som opererer i fartsområde fjordfiske, fisker med not og ikke tar fangsten om bord, samt generelt
fartøy som fisker med annen redskap enn not.
Fiskefartøy med største lengde 6 - 8 m
Fiskefartøy med største lengde 6 - 8 m, bygget etter 1.1. 1992, skal ha stabilitetsberegninger om bord før fart mens
fiskefartøy med største lengde mellom 6 - 8 m, bygget før 1.1. 1992, har ikke krav til stabilitetsberegninger.
Radio
Oversikt over frister for når eksisterende fartøy skal ha radioutstyr i henhold til kravene i
ny forskrift
Byggetidspunkt
1/1 -98 – 30/6 -14
1/1 -92 – 31/12 -97
1/1 -83 – 31/12 -92
1/1 -70 – 31/12 -82
Før 1970
Størrelse / Fartsområde
10,67- 15
8 - 10,67 /
Fjordfiske
1/1 -25
1/1 -29
1/1 -30
1/1 -31
8 – 10,67 /
Kystfiske
1/1 - 26
1/1 -27
1/1 -29
8 – 10,67 /
Bankfiske I og II
<8
1/1 -32
1/1 -26