PwC som samarbeidspartner på Gaselle

Virksomhetsstyring
”Vi ønsket å presentere suksessbedriftene og
synliggjøre dem overfor andre i samme situasjon.”
-Amund Djuve om bakgrunnen for Gaselle-kåringene
PwC som samarbeidspartner på
Gaselle-konferansene
For sjuende år på rad arrangeres
Gaselle-konferansene i regi av
Dagens Næringsliv. I år er PwC en av
hovedsamarbeidspartnerne. Eli MoeHelgesen og Eivind Nilsen fra PwC tok
en prat med sjefredaktør Amund Djuve
omkring vekstselskaper, finanskrise,
utfordringer og suksess.
Intervju: Eli Moe-Helgesen og Eivind Nilsen. Tekst: Ellen M. E. Lundring
Fakta
For å være en Gaselle må bedriftene:
•
ha levert godkjente regnskaper
•
minst ha doblet omsetningen over
fire år
•
ha omsetning på over én million
kroner første år
•
oppnå positivt samlet driftsresultat
•
ha unngått negativ vekst
•
være aksjeselskap
Alle som oppfyller kriteriene til å bli
Gaselle blir plukket ut av Dun &
Bradstreet. Det går ikke an å melde
seg på. Hvis organisasjonsnummeret
av en eller annen grunn endres, for
eksempel fordi organisasjonsformen
endres, faller selskapet ut av gruppen
som kan bli Gaselle. Rene eiendomsselskaper, investeringsselskaper,
offentlig forvaltning og holdingselskaper er også ekskludert.
(Kilde: Dagens Næringsliv)
- Vi har valgt PwC som samarbeidspartner fordi vi er opptatt av at det skal
være høy kvalitet på alt som har med
Gaselle-kåringene å gjøre. For oss er det
viktig å knytte til oss de sikre profilene
som vil kan stole på, og som også har
de riktige menneskene. Samtidig er det
viktig at våre samarbeidspartnere har
kompetanse som kan være relevant for
Gaselle-bedriftene, sier sjefredaktør i
Dagens Næringsliv, Amund Djuve.
Startskuddet for årets Gasellekonferanser går 20. oktober. I løpet av
fem uker, med stoppesteder fra Alta i
nord til Kristiansand i sør, skal lokale
vinnere kåres, før finalen og kåringen av
årets Gaselle skjer i Oslo 26. november.
PwC kommer til å ha stands ved alle
konferansene, samt foredrag i de største
byene. Sjefredaktøren selv kommer
til å være aktivt tilstede på 13 av
konferansene.
- Det blir mye reising og det tar mye tid,
men det er hyggelig å gjøre noe annet
enn det jeg gjør resten av året. Det er
også interessant å få møte næringslivet
der det er og se spennvidden av
bedrifter rundt om i landet, sier Djuve,
som legger til at han møter mange
dyktige og fargerike bedriftsledere på sin
ferd.
Frem med suksesshistoriene
Bakgrunnen for Gaselle-kåringene var
et ønske om å bedre dekningen av små
og mellomstore bedrifter, som faktisk
omfatter 95 prosent av landets selskaper.
I tillegg ønsket DN i større grad å få frem
suksesshistoriene og ikke bare fokusere
på det negative.
- Vi ønsket å presentere suksessbedriftene og synliggjøre dem overfor
andre i samme situasjon. Utfordringen
var jo å få en rørlegger fra Fredrikstad
til å være interessant for hele landet.
Men ved å beskrive menneskene bak
bedriftene får man gode historier som
flere kan kjenne seg igjen i og relatere
seg til, forteller Djuve.
Foto: Bård Gudim
42
PricewaterhouseCoopers Mentor nr. 4- 09
PricewaterhouseCoopers Mentor nr. 4 - 09
43
Gaselle-begrepet:
Begrepet Gaselle i økonomiverdenen er nesten 30 år gammelt og kommer
fra den amerikanske forskeren David Birch, som brukte begrepet om små og
mellomstore hurtigvoksende selskaper og deres evne til å skape arbeidsplasser.
Han viste gjennom sin forskning at det var disse selskapene som skapte flest
nye stillinger. Motsatt av Gaselle-bedriftene er elefantene, som er de største
selskapene som sysselsetter mange arbeidstakere, men har liten evne til å skape
nye arbeidsplasser. Disse fokuserer mest på å øke effektiviteten, kutte kostnader og
ofte redusere antallet stillinger. Det finnes også en tredje kategori, som er musene,
de som har liten eller ingen evne til å skape nye jobber og ikke strever mot å vokse,
gjerne små enkeltmannsforetak eller den lokale pizza-restauranten. I Norge er 3-4
prosent av alle små og mellomstore bedrifter Gaselle-bedrifter.
” I nedgangstider retter de store bedriftene oppmerksomheten mot kostnadskutt, mens de små og
mellomstore heller konsentrerer seg om kundene og
tilpasser seg markedet.” -Amund Djuve
Amund Djuve ble intervjuet av Eli MoeHelgesen og Eivind Nilsen, begge
partnere i PricewaterhouseCoopers.
Gaselle-konferansene:
Gasselle-bedriftene er bedrifter som
over tid viser at de lykkes med lønnsom
vekst. Men det er ikke bare problemfritt å
være en raskt voksende suksessbedrift,
mener Djuve. I og med at omsetning
og aktivitetsomfang øker raskt kan
noen få problemer på likviditets- og
styringssiden, så da er det viktig å ikke
glemme viktigheten av god økonomisk
kontroll. Økt aktivitetsnivå kan også øke
behovet for en annen type lederkraft, og
da må man spørre seg selv om det er
riktig at det er de samme menneskene
som styrer 15 mennesker som 100. Det
kan være avgjørende at man åpner for
ny kompetanse, også på toppen, mener
Djuve, som ser at suksessbedrifter ofte
skyldes enkeltpersoner.
- Ofte er det en svært dyktig og iherdig
gründer som har startet bedriften. Og det
er sjelden flaks eller tilfeldigheter som
ligger bak suksessen. Mange legger med
en gang en strategisk plan for hvordan
de skal vokse seg større, forteller Djuve.
44
PricewaterhouseCoopers Mentor nr. 4 - 09
Finanskrisens innvirkning
Men hva med finanskrisens
innvirkninger? Er Gaselle-bedriftene
ekstra sårbare? Det tror ikke Amund
Djuve.
- Det er ingen grunn til at de skal
rammes hardere enn andre. Mange
har en slankere organisasjon og et
lavere kostnadsnivå enn de store
etablerte virksomhetene. Dette er en
fordel i økonomiske nedgangstider. Vi
ser også at i nedgangstider retter de
store bedriftene oppmerksomheten
mot kostnadskutt, mens de små og
mellomstore heller konsentrerer seg om
kundene og tilpasser seg markedet, sier
han. Imidlertid forventer Djuve heller at
finanskrisens inntog vil vise seg i antallet
selskaper som klarer å bli Gasellebedrifter i år.
- I fjor hadde vi en formidabel vekst
i antallet Gaselle-bedrifter, fra 3600 i
2007 til 4800 i 2008. I år ser det ut til
at vi vil få en liten tilbakegang, til cirka
4500. Mye av dette skyldes at nærmere
halvparten av Gaselle-virksomhetene
finnes i bransjer som har vært rammet
av konjunktursvikt det siste året;
byggebransjen, handelsnæringen og
konsulentbransjen, forteller Djuve.
Djuve har selv fått erfare finanskrisen,
da annonseinntektene falt dramatisk
på noen få uker i oktober fjor og han
opplevde den verste perioden i sin
yrkeskarriere. DN har vært nødt til å
nedbemanne og kutte kostnader for 80
millioner, noe som har reddet avisen fra
røde tall. Gaselle-kåringene ble imidlertid
opprettholdt.
Viktig satsningsområde
Men det er ikke å komme bort fra at
Gaselle-bedrifter også går konkurs, eller
lar seg kjøpe opp?
- I Gaselle-bedrifter er det ekstremt
mye jobbing og lite gevinst de første
årene, og da er det mange som slår til
når større selskaper ønsker å kjøpe dem
opp. Hva gjelder konkurser tror jeg at
vi prosentmessig vil se færre av disse
blant Gaselle-bedriftene enn blant andre
selskaper, med bakgrunn i at det ligger
mer enn vekst til grunn for utvelgelsen
som Gaselle-bedrift, mener Djuve.
- Vi ble nødt til å kutte noen sponsorater
og aktiviteter utenfor vårt kjerneområde.
Men det var aldri aktuelt å kutte
Gaselle-kåringene, fordi dette er
en kjerneaktivitet og et svært viktig
satsningsområde for oss, sier Djuve,
som ser på Gaselle-kåringene som en
evighetsaktivitet.
For ytterligere informasjon, kontakt:
[email protected] 952 60 832
[email protected] 952 60 113
20. oktober: Akershus (Oslo) – 11.30: DnB NOR – Marmorhallen
22. oktober: Bodø – 08.00: Radisson SAS Hotell Bodø
26. oktober: Drammen – 08.00: Rica Park Hotell
28. oktober: Trondheim – 14.30: Royal Garden
30. oktober: Ålesund – 08.00: Rica Parken Hotell
2. november: Fredrikstad – 08.00: Radisson SAS
4. november: Alta – 11.30: Rica Hotell Alta
6. november: Skien – 08.00: Ibsenhuset
9. november: Bergen – 14.30: Hotell Norge
11. november: Kristiansand – 08.00: Caledonien
13. november: Hamar – 08.00: Scandic Hamar
16. november: Stavanger – 14.30: Clarion Hotell Stavanger
18. november: Lillehammer – 08.00: Radisson SAS Hotell Lillehammer
20. november: Sandefjord – 08.00: Rica Park Hotell Sandefjord
23. november: Tromsø – 08.00: Rica Ishavshotell
26. november: Oslo – 14.00: Edderkoppen (finale)
PricewaterhouseCoopers – ny samarbeidspartner for DN Gaselle
-Som en samarbeidspartner for mange vellykkede vekstselskaper over hele landet var det
naturlig for oss å gå inn som samarbeidspartner med Dagens Næringsliv og DnB NOR på
Gaselle-kåringene, forteller administrerende direktør i PricewaterhouseCoopers (PwC) Knut
Grotli. -PwCs kjernekompetanse omfavner omstilling, virksomhetsstyring og internkontroll
som er særskilt viktig for vekstselskaper, og vi fyller derfor en viktig rolle gjennom vår
deltakelse.
PwC vil blant annet være tilstede på Gaselle-konferansene, samt holde foredrag om
”Risikostyring i vekstselskaper” i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Se www.pwc.no for
ytterligere informasjon.
PricewaterhouseCoopers Mentor nr. 4 - 09
45